Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-01-03 nr. 2982

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rimvydas Stankevičius.
RAMYBĖ
9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• HEROJAI IR "PIARAS", ARBA LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!4
• Stasys Goštautas.
PEN KONGRESAS MEKSIKE
• VYTAUTO MARTINKAUS KALBA VYRIAUSYBĖS MENO PREMIJŲ ĮTEIKIMO PROGA5
• LRS

ESĖ 
• Patricija Šmit.
PO ŽVAIGŽDYNAIS

POEZIJA 
• DALIA TAMOŠAUSKAITĖ3

PROZA 
• Nijolė Raižytė.
KEISTAS INKLIUZAS
5

VERTIMAI 
 KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI7

LITERATŪRA 
• Bitė Vilimaitė.
LAIŠKAS LIUDVIKUI
7
• Poetą, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą ANTANĄ A.JONYNĄ kalbina LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS.
STOVĖK ANT ŽOLĖS
15
• Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą PETRĄ DIRGĖLĄ kalbina LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS.
ISTORIJOS FAKTAS AR FIKCIJA?
2
• Į"Literatūros ir meno" klausimus kritikams atsako literatūrologė JŪRATĖ SPRINDYTĖ.
KOKIA ŠIANDIEN KRITIKA?
• LIŪDNA ŽINIA IŠ PARYŽIAUS

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
SUGRĮŽIMAS
1
• VIENOS VASAROS EMIGRANTAI
• SPEC(TAC)ULUM MUNDI4
• PRANCŪZŲ EGZISTENCIALIZMO PROZA4
• NAUJOS KNYGOS1

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
TAPYTOJO PRANO DOMŠAIČIO GEOGRAFIJA

TEATRAS 
• Su režisieriumi, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu JONU VAITKUMI kalbasi INDRĖ DAUNYTĖ.
JONAS VAITKUS: TURĖČIAU BŪTI ŽEMDIRBYS
13

DAILĖ 
• Pillė Veljataga.
APIE DAILĘ ESTIJOJE
• Ignas Kazakevičius.
MINIATIŪRŲ TRADICIJA, ARBA ŽOLĖS ŠLAVIMAS ŠIAULIUOSE
2
• ALGIMANTAS KURAS: BANDAU ĮAMŽINTI LAIKINUMĄ7
• Andrė Jarutytė.
ANTANAS SUTKUS VAKAR IR ŠIANDIEN
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lukas Devita.
GRIUVĖSIAI
8

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Su Vilniaus dailės akademijos scenografijos specialybės magistrantėmis Kotryna Daujotaite ir Marija Rubavičiūte kalbasi Vika Ryžovaitė.
LIGOS DIAGNOZĖ – TEATRAS
20

KRONIKA 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
2

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINIS POEZIJOS KONKURSAS "STRUGOS TILTAI"
• KONKURSAS

DE PROFUNDIS 
• RETRO APIE KNYGAS4

VERTIMAI

KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI

[skaityti komentarus]

iliustracija

INGA BARTSCH


Inga Bartsch, aktorė, po perversmo be žinios paslaptingomis aplinkybėmis pradingo…
Kalbame apie Ingą,
Kad atmintume ją,
Paprasčiausiai.

Rudaplaukė buvo; truputį, tiesa, – plaukuose kažkoks tviskėjimas siautė –
Gyveno su Finku. Režisierius jis buvo. Jam snobizmas nesvetimas, jautė.
(Mazovijos gatvėj gyveno – ir šitaip nutinka.)
O ji? Ji vokišką skonį turėjo, šita Inga.
Tas akcentas žodyje "Mond" – mėnulis… der Mond, im Monde – vadino.
O Finkas – kvailys ir blondinas.

Istorija paprasta: iš Lenkijos kartą atvykau…
Lietus…Berlynas… Berlyyynas…
Geležinis – lyg nevirškintų skrandis – Frederikas spaudė man širdį,
Ir stebuklas – visi tegul girdi
Teatriukas! Rūsely maža širdutė,
Pjesė: autorius: Tucholskis, Kurtas.

Prie fortepijono Inga – dainuoja ir groja,
Matau. Kokia būt puiki, jei taip atsistotų!
Pakilo. Turėjo mažą krūtinę, taip rodos,
Ir pilvas – atleiskit man, ponai, –
Po suknia taip puikiai atrodė,
Kad ėmiau – o pilve! – klykti ir ploti.
Net anglas kažkoks sumurmėjo: – "He’s gone mad." – Visai išdurnėjo.

Praėjo vasara, ruduo ir žiema,
Ir vėl pavasaris, ir vėl kažkokia vasara,
Ir vėl ruduo padūmavęs, migla.
(Ruduo man patinka, beje.)
Ir staiga vieną dieną
Valstybės perversmas. Coup d’etat.
Valstybės perversmas, atminkit, kaip žvaigždė iš Betliejaus,
3 000 000 magų iš paskos jai ėjo.

Ir viskas dėjos kaip scenoje:
Sėdėjau su Inga Tiergartene,
O ruduo Berlyne, Tiergartene,
Tokios – šekit, ponai, – stygos…
Rūkas dulkė nuo medžių,
It bosas žemas vėjas –
Wissen Sie was? – staiga ji pradėjo.
(Kažką tokio balse ir burnoj ji turėjo.)
Wissen Sie was? Gyvenimas mūs
Yra labai nuobodus.

– Hm…
Pažvelgiau į ją, traukdamas dūmą,
Ne Vispianskis esu, kaip bebūtų,
Mane sujaudino posakis šitas.

Per vėlu: ne didesnis už rožę revolveris:
Pykšt! Ir Inga pradėjo kelionę
Į Au–delą – toks vokiškas tonas.
Tik storžieviui, geriančiam alų,
Neprišovė mintis ligi galo,
Toks mat pykšt! Tik vaikutis žūti galėjo.

Dar ilgesnės blakstienos jos tapo;
Lavonas turėjo rudens, juodos kavos, grybų ir nonsenso kvapą.

Bartsch Inga!
Gaila!
Tavo talentas galėjo kainuoti daug sterlingų.
Inga Bartsch!

Grįžau į viešbutį:
40 cigarečių pernakt – net kambarys nuo dūmų pajuodo,
Nuobodumas: negalima taip, per paprasta, man atrodo,
Ir jei šitaip galima teigti, tai reikia,
Kažkokį komentarą prismeigti –
Ką aš žinau – kad režimo kruvinos rankos,
Kad ir žydams jos nepalankios.
Kad morkas… supuvusias… lagery…
Bus puikus 300 eilučių straipsnis.
(Lenkijoj vadinamas "kobyla" – kumelė.)

Tai rudenį buvo, sakykim,
Prieš trejus metus, aną sykį,
Tik, jei redaktorius leis netaisyti,
Bus parašyta:
"Neatlaikė tvankiuos sistemos gniaužtuose Inga
Bartsch, aktorė, po perversmo paslaptingomis aplinkybėmis dingo".

Pabaigoje kažką Rilkės
Apie meilę,
Apie vienatvę,
O pavadinimas paprastas: Inga Bartsch.

Gaila.
Daili.
Jauna.
Nugara kaip persiškas aksomas.

Ir buvo joje kažkas…
Moteriška,
Nepasiekiama,
Tolima,
Kažkas, į ką reikia įsikibti.

VEDYBŲ BALADĖ I


Jei ne tos sagos, būtų buvęs įprastas kūmas,
Drožtom iš ąžuolo rankom ir varpinės nosim.
Artų juodus laukus. Dabar gi – erzelis ir bumas!
Vežėjas! Su cilindru kvailys tas – o gatvė sau cypia ir šoka.

Jei ne rožėm kaišyti pakinktai ir baltai išpudruotos blakstienos,
Pamanytum, žmogus, kad priešais – kvailystė muziejaus,
Sena karieta, poetas sėdi karietoj,
Ak, jei ne rožės, ne gūnia, ne tos pudruotos blakstienos!

Jei ne žvaigždė, nukritusi prieblandoj tykiai,
Kad susapnavo žmogus, galėjo sakyti,
Auksinėj alėjoj – ten kelias staigiai pakrypęs –
Kur nuo bokštų nuskrido angelai akmeniniai.

Jei ne vainikas tas, vualis ir ne mirtos,
Ne tavo veido mažas, sugėdintas mėnulis,
Galėčiau pamanyt, kad sužadėtiniu esu tau skirtas,
Ir tu – man sužadėtinė – esi, ir tebėra tarp mūsų flirtas.

O gal prisisapnavo mums tas viskas,
Vežėjas, karieta ir frakas, tavo suknios šleifas,
Kaip miegas yr gyvenimas – saldus ir kietas,
Ir santuoka mūs būtų, jei ne meilė, niekas.

SVEIKA, MADONA


Knygas tegul rašo kiti, man vienodai,
Kaip šimtas varpų jiems garbė tegul skamba iš bokšto,
Nemoku aš knygų rašyt ir šlovės tikrai sau netrokštu –
Sveika, o madona.

Knygų ramybė ne man, tas žvilgėjimas toly,
Ne man ir pavasaris, saulė ir kvapus nedygsta želmuo man,
Tik naktis, lietinga naktis ir vėjas, ir alkoholis,
Sveika, o madona.

Buvo kiti prieš mane. Po manęs kiti tegul tęsia,
Gyvenimas amžinas yr, o mirtis vilties mums neduoda,
Viskas kaip sapnas gūdus, susapnuotas be nuovokos esant,
Sveika, o madona.

Tai tu – papuošta purienų geltoniu,
Mano vaikystės gėlių, tavo biustas – kvapnus ir tylus,
Kad purvą nuplautų nuo rankų rasa, tau pinu vainikus,
Sveika, o madona.

Vainiku didžiuotis poeto, sukčiaus ir niekšo nereikia, galvoji;
Redaktoriai pažįsta mane, policija žino raitoji,
Tik tu – mano mūza, mama, mylimoji,
Sveika, o madona.

VILNIAUS ELEGIJOS


Su lietum pavasario taktas ritmingas eilėraščio maišos,
Štai – jau rimsta lietus, vien tik rimo stygom eilėraštis gaudžia,
Skrybėlių fasonas – juk velnias negaišo,
Sapne į Romą mane nudangino – ir prelatai vietoj nesnaudžia.

Deja, pristigo lėšų man nukakt ligi Vatikano,
Sprogo stiklas lietaus ir gotiškais srūva latakais.
Debesys slenka skliautais kaip sunkūs karo vagonai.
Mečiau URM. O galėjau būt konsulu Romoj.

Šėlo Diskusijų Klubas Aušros vartų gatvėj, namas devintas,
Mala pavardes: Marksas, Sorelis, Vilfredas Paretas…
Apmėčiau klubą žaibais, jie klausia – tu čia kuo dėtas,
Olandiško rūko kirpėjau, nevykęs poete?

Štraly (vis–ą–vis pašto) profesorių ratas:
Dembinskis, Ivas Jarovskis, Manfredas Kridlas, Sidabrinis atėnietis,
Ties baugščiu staleliu, prie juodos kavos puodelių mažų
Lyg smogikų būriai pareina iš "Fausto" citatos.

Spūstis prieš Baziliką. Pentinai žvanga majorų.
Gatvių kaukai raktažoles neša indeliuos:
– Gal raktažolių puokštę, reik valgyt, – prabyla, – nupirkti kas nori.
– Penki gražiai… tik skintos… nupirkit… nupirkit, jei galit…

Paslaptingas Vilnius, oranžiškai žalias,
Vakare ypač, kai it butely sėdi, išgėręs jau alų.
Kaip tauriausiose spintose, pastatuos barokiniuos snaudžia
Apgaulingų formų sietynai, kvepalai negyvi ir baladės…

Ir tiltai: Žvėryno, Žaliasis ir tas, nuo kurio magas Boskas
Į nostalgijos šiaurės rūkus imperatoriaus akivaizdoj kėlės,
Virš Vilnelės tiltukai, išpuošti tritonais turėklai,
Čia – tik romantika, ant galvos į vandenį šokti.

Žydai iš Gaono, Stiklių, Muilo, Dvigubosios gatvių
PATAISYTOM LĖLĖM IR IŠLIETAIS KALIOŠAIS gyvi tik,
Koralo raudonio akim danguje beieško paguodos,
Kepa silkę ir tiki, kad ateis dar Gogas – Magogas.

Tarnaite, kambarį šluoki! Arti šeimininkė jau tavo!
Iš puodų dulkes iškuopk. Rišk kaspiną mano gitarai.
Valio! Virš miesto lėktuvas; viduj jo – Natalija.
Šviečiąs paminklėlis, būties tamsybes nušviesti ji gali.

Iš lenkų kalbos vertė Andrius Jakučiūnas
iliustracija
Publikaciją remia Lenkų institutas
Didžioji g. 23. Tel. 649332. Faksas 649333
 

Skaitytojų vertinimai


5782. "Mund Mond" lektuvas2004-01-08 16:23
Si poezija turi "draivo", i lietuviska statika nepanasi. Galcynskio dienorasciai lietuviams savo ritmais labiau artimi ir todel maziau reikalingi. Skirtingi poliai - vyras ir moteris, elekra (du troleibuso usai), politiniai debatai tarp kaires ir desines sukuria gyvenimo kibirkstis. Lietuviskai tradicijai reikia dvipolio variklio, kad pajudetu is vietos. Vertejo versti poetini Galcinski.

5785. Petras2004-01-08 17:10
Gera publikacija, daugiau tokių.

5787. Psichologas2004-01-08 17:26
puiki poezija ir vertimas.

5788. ???2004-01-08 19:33
o kuris tas tiltas "nuo kurio magas Boskas Į nostalgijos šiaurės rūkus imperatoriaus akivaizdoj kėlės"?

5818. lenkintojas2004-01-09 12:09
Nevykeliai iszwers wisa Galczynski!

5832. Vacius2004-01-09 15:25
Nevykėliai gerai verčia lenkus, atranka kaip cukierka.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:41:25 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba