Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-13 nr. 3138

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Marius Burokas.
GIMIMO LIUDIJIMAS
90
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• NEIŠDUOKIM VALSTYBĖS10

AKTUALIJOS 
• Eugenijus Ignatavičius.
KOLABORANTŲ ILIUZIJOS
10

KNYGOS 
• Eugenijus Žmuida.
ARVYDAS J. GALGINAS: APIE GYVENIMĄ IR MIRTĮ
3
• Vitas Areška.
„EILĖRAŠČIAI YRA MANO TERAPIJA“
3
• Sigita Bartkutė.
BŪTIS TRAPI – BŪTIS SMAGI
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA10
• NAUJOS KNYGOS1

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
IŠĖJO Į PASAULĮ LAIMĖS IEŠKOTI
6
• Akvilė Eglinskaitė.
PAJŪRIO NAUJIENOS
24

FOTOGRAFIJA 
• PAGARBA KITOKIAM GYVENIMUI

MUZIKA 
• Laima Slepkovaitė.
STUDENTO EGZAMINAS NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE
13
• IŠKILIOS LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS IR MUZIKOS KŪRYBOS FIGŪROS – NAUJOSE KNYGOSE2

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
KITŲ GYVENIMAI
1

POEZIJA 
• MARIJA MACIJAUSKIENĖ7
• RŪTA POKŠYTĖ-DIRKSTIENĖ7

PROZA 
• Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva.
PROZA
4

LITERATŪRA 
• ĮVERTINTOS 2006 METŲ VAIKŲ BEI PAAUGLIŲ KNYGOS4

VERTIMAI 
 Emilio Coco.
VĖLYVA MEILĖ
2

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• TOLSTANT NUO TIKROVĖS: APIE JEANO BAUDRILLARD’O FILOSOFIJĄ6

TEATRAS 
• PAPASAKOSIME JUMS PASAKĄ…
• Ridas Viskauskas.
TARP KELIŲ PASAULIŲ

KRONIKA 
• PRAMOGŲ METAS
• IŠ ŽIŪROVO LAIŠKŲ TEATROLOGEI4
• KANKLIŲ PATRIARCHO NETEKUS1

GASTROLĖS 
• LĖLIŲ SPEKTAKLYJE – MENININKO DRAMA
• ŠVENTĖ EUROPOS ŽEMĖLAPIO PABAIGOJE

DE PROFUNDIS 
• Sam Leith.
VIENAS TŲ KOMIKSŲ HEROJUS IŠ TIESŲ MIRĘS
• Benediktas Januševičius.
APOKALIPTINIS
21
• Aldona Viščinienė.
PASIRUOŠĘS DARBUI IR GYNYBAI
1

VERTIMAI

VĖLYVA MEILĖ

Emilio Coco

[skaityti komentarus]


Emilio Coco, gimęs 1940 m. Pietryčių Italijoje, daugiausia išgarsėjo ispanų poezijos (taip pat ir dramų) vertimais į italų kalbą (jis taip pat verčia iš italų į ispanų kalbą). Yra paruošęs korsikiečių, baskų, galisų poezijos rinkinius, o nuo 2004 m. jo dėka Romoje leidžiamas literatūros žurnalas „Pagine“, ne viename numeryje yra paskelbęs ir lietuvių poetų. Šių metų pradžioje jo pastangomis ir triūsu išleista šiuolaikinės lietuvių poezijos antologija „Quel sussurro di nordiche erbe“, kurioje publikuojama dvidešimties mūsų poetų eilėraščių. Paties Emilio Coco poezija (5 knygos) pasižymi nuostabiai tiksliu žodžių parinkimu, tobulu formos įvaldymu, glaudumu, įgalinančių žaisti potekstėmis. 2005 m. išėjęs naujas rinkinys „El tardo amore“ („Vėlyva meilė“), iš kurio parinkti čia pateikiami eilėraščiai, įdomus tuo, kad tradicinę meilės lyrikos formą – sonetus – poetas pasitelkia ironiškai temos traktuotei (deja, to neįmanoma perteikti vertimuose). Kritikas Salvatore Ritrovato apibūdina šią knygą kaip sėkmingą priemonę apsiginti skaitytojui nuo šių dienų visą griaunančių tendencijų: tobula forma neleidžia neigiančios nevilties. Pasak kritiko, vartojamų žodžių tikslumas, bet kartu ir daugiaprasmiškumas ne tik išsako, bet ir „nusako“ pasirinktą objektą.
Emilio Coco dalyvauja įvairiuose kultūros renginiuose, bendradarbiauja žurnaluose, radijo programose. Už nuopelnus Ispanijos kultūrai 2003 metais apdovanotas Alfonso X el Sabio ordino komandoro laipsnio trimis kryžiais.

* * *
Sakoma, poetinę prabą liudija ir tai, ar poezijos lieka, eilėraštį išvertus į kitą kalbą. Mums pasirodė, kad šiuose tekstuose jos liko ne tik išvertus, bet ir neatkūrus griežtos soneto formos.
RedakcijaSenyvas amžius


Senyvas amžius, kurio taip bijaisi,
artinas jau su savo ligų našta,
bet pasidrąsini ir, sukandus dantis,
išpuolius jo ryžtingai bandai atmušti.

Vaikštai į šokių pamokas, sporto klubą,
godžiai skaitai: „Kaip jaustis laimingai“,
įveiki įtampą, naujų draugų surandi,
šiuos reikaluos nori būt pavyzdinga.

Ant atlenktos kėdės atsilošęs stebiu tave
šlaunis ir strėnas siūbuojančią sambos ritmu,
ant vienos kojos žvaliai besisukančią.

Užmerkiu akis ir pasijuntu atsidūręs
artrozės ir stingulio niūriose valdose,
o širdyje bemaž iš pavydo mirštu.

Mūsų namai. Šeimyniniai užsiėmimai


Tu ir aš didžiuliam bute
jau be vaikų ir be rūpesčio,
kaip sudurti galus iki mėnesio pabaigos,
be sukrėtimų ir be malonių staigmenų.

Tu svetainėje užsiėmus savais reikalais,
aš su savo ispanais darbo kambaryje.
Mūsų rožės jau nebeturi spyglių,
esame vienu du, vis labiau vieniši.

Metai jau keleri susitinkame
tik per pietus arba vakarienę
ir nekantraudami laukiame laiko,

kai eisim miegoti kiekvienas į savo kambarį,
o jeigu iškyla neatidėliotinas reikalas,
jį aptariam telefonu.

Nepaaiškinamas slogutis


Francescai po 13 metų

Tik dėl tavęs palieku pravertas duris.
Visi kiti po pasaulį pasklidę,
– El Palomar arba Ascoli Piceno –
ieško skiautelių žydro dangaus atkakliai.

Tu jas visada uždarai nusiminusi,
visąlaik nepaaiškinamos negalios
be gailesčio plakama. Atšventinta
leidi dienas, vis labiau tvirtėjant

ir vis giliau į tave įsiskverbiant
mūrui juodos nevilties, įtarumo.
Nurisk šalin tą luitą akmens nebylų.

Verk, jei manai, jog ašaros tau padės.
Gyvenimas kad ir prieš tavo valią, nepaisant nieko,
tuo labiau tave myli, kuo aršiau jį neigi.

Vieninteliai žodžiai


Norėčiau rašyti labai įžūlias eiles,
kurios patvirtintų modernumą mano,
tačiau bijau, jos skambėtų šiek tiek dirbtinai
ir nederėtų mudviejų amžiui.

Norint erotinę kurti poeziją reikia
dviejų jaunų, gražių kūnų. Deja,
mes jų nebeturim. Mūsų oda raukšlėjas;
tačiau tai dar ne pagrindinė kliūtis.

Kaip tau atrodo – ar aš išdrįsiu vartoti
žodžius, kaip kad „kietas“ ar „stačias“, „įkišti“?
Ar nesuteiks tai progos pasijuokti priešams?

Geriau nebandyti. Vieninteliai žodžiai
tikrieji, kuriuos atnašauju tau: myliu
tavo žaliąsias akis ir skaistųjį veidą.

Mūsų meilė


Kokie išliksim kitų atminty,
kai būsim jau mirę, palaidoti?
Negalvokit, kad buvom didingi –
kurti legendų apie save nevalia.

Tebūnie tai suprantama. Noriu tik,
kad vienas dalykas būtų neabejotinas:
mylėjome vienas kitą. Liudiju tai tvirtai
akivaizdoj Dievo, žmonių, nors dar šiandien

norėjau pasiųsti tave po velnių.
Bet juk tai normalu, jei myli iš tikro.
Meilė – ne tik švelnūs žodžiai, bet ir keiksmai.

Ją sudaro pergalės ir pralaimėjimai.
Ji gali paverst mus karveliais ir hienom.
Ji smukdo, kai skrydžiui keliam sparnus.

Pelnytas kerštas


Jei sulauksim drauge devynių dešimčių,
aš pusiau suvaikėjęs, suklypęs,
tu tiesi tarsi žvakė, visai dar standžiu
kūnu, protu; išdidžiai pasakysi:

tai dėl visų tų ilgų valandų
mankštos, tolimų pasivaikščiojimų,
kai aš tuo metu mankštinau savo dvasią
poezija ir panašiom kvailystėm.

Klausiu tavęs: jei pasieksim drauge,
aš pavirtęs skutais, o tu dar tobula,
tuos prakeiktus devyniasdešimt,

ar nebus tavo kerštas tai man, kad aš
patarimų tavų neklausiau niekada,
tavo piktdžiuga dėl mano negandų?

Ledas


Bėgant metams dažniau vis
baramės, kartais visai dėl niekų.
Dėbčiojam iš padilbų viens į kitą
kaip į svetimą. Užsisklendžiame

atšiaurioj nebylystėj, o jei netyčia
prisiliečiame vienas prie kito,
suledėja venose kraujas,
o mes sustingstam iš baimės,

kad naktis mums gali iškrėsti pokštą,
ir sapnai suras mudu apsikabinusius.
Balansuodami ant lovos kraštų

laukiam aušros ir dūsaudami
meldžiamės, kad neištirptų
mūsų kūnus gaubiantis ledas.

Naujasis Dantė


Be kelnaičių ir liemenuko,
šydu permatomu apsigaubus
tarp keptuvių ir puodų pluši sau.
Mano mintys beviltiškai vaikos

nesileidžiančią pažaboti eilutę.
Visas bergždžioms pastangoms
atsidavęs nė negirdžiu, kaip šauki
mane – mulkinu savo klausą:

juk būtų įžeistas mano, poeto, orumas,
jei leisčiausi nuolat save trukdyti
tokiais beprasmiais niekais, kaip

„paversk butelį, kad išvarvėtų,
pažiūrėk, ar ragu neataušo“.
Nepamiršk, jog šauksmai tie blaško

mano mintis. Ir dėl tokio elgesio
pasaulis gali netekti naujojo Dantės.

Vertė Birutė Ciplijauskaitė
 

Skaitytojų vertinimai


37132. Jankauskas :-( 2007-04-16 22:41
Kvailas italas. Rašo `įkišti`, kištų ir viskas, tada jau būtų ką rašyti, o dar geriau ką nerašyti.

37193. BRAVO :-) 2007-04-17 21:49
67 metu italas bravo. manau jis dabar ir padarys ka ors gero, ne tik parasys

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
21:32:45 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba