Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-13 nr. 3138

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Marius Burokas.
GIMIMO LIUDIJIMAS
90
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
 NEIŠDUOKIM VALSTYBĖS10

AKTUALIJOS 
• Eugenijus Ignatavičius.
KOLABORANTŲ ILIUZIJOS
10

KNYGOS 
• Eugenijus Žmuida.
ARVYDAS J. GALGINAS: APIE GYVENIMĄ IR MIRTĮ
3
• Vitas Areška.
„EILĖRAŠČIAI YRA MANO TERAPIJA“
3
• Sigita Bartkutė.
BŪTIS TRAPI – BŪTIS SMAGI
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA10
• NAUJOS KNYGOS1

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
IŠĖJO Į PASAULĮ LAIMĖS IEŠKOTI
6
• Akvilė Eglinskaitė.
PAJŪRIO NAUJIENOS
24

FOTOGRAFIJA 
• PAGARBA KITOKIAM GYVENIMUI

MUZIKA 
• Laima Slepkovaitė.
STUDENTO EGZAMINAS NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE
13
• IŠKILIOS LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS IR MUZIKOS KŪRYBOS FIGŪROS – NAUJOSE KNYGOSE2

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
KITŲ GYVENIMAI
1

POEZIJA 
• MARIJA MACIJAUSKIENĖ7
• RŪTA POKŠYTĖ-DIRKSTIENĖ7

PROZA 
• Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva.
PROZA
4

LITERATŪRA 
• ĮVERTINTOS 2006 METŲ VAIKŲ BEI PAAUGLIŲ KNYGOS4

VERTIMAI 
• Emilio Coco.
VĖLYVA MEILĖ
2

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• TOLSTANT NUO TIKROVĖS: APIE JEANO BAUDRILLARD’O FILOSOFIJĄ6

TEATRAS 
• PAPASAKOSIME JUMS PASAKĄ…
• Ridas Viskauskas.
TARP KELIŲ PASAULIŲ

KRONIKA 
• PRAMOGŲ METAS
• IŠ ŽIŪROVO LAIŠKŲ TEATROLOGEI4
• KANKLIŲ PATRIARCHO NETEKUS1

GASTROLĖS 
• LĖLIŲ SPEKTAKLYJE – MENININKO DRAMA
• ŠVENTĖ EUROPOS ŽEMĖLAPIO PABAIGOJE

DE PROFUNDIS 
• Sam Leith.
VIENAS TŲ KOMIKSŲ HEROJUS IŠ TIESŲ MIRĘS
• Benediktas Januševičius.
APOKALIPTINIS
21
• Aldona Viščinienė.
PASIRUOŠĘS DARBUI IR GYNYBAI
1

SIC!

NEIŠDUOKIM VALSTYBĖS

[skaityti komentarus]

iliustracija

Balandžio 4-osios rytą buvo proga pasakyt: „Na, atsikėliau – metas į barą.“ Išties būtent į barą „Prie universiteto“ žurnalistus ir visuomenės atstovus pakvietė piliečių judėjimo „Santalka“ nariai, surengę ten spaudos konferenciją „Paraginkime politikus neišduoti Lietuvos ir demokratijos“. Taigi kalbėta apie akciją „Neišduok“.

„Prezidiume“ susėdo Andrius Navickas, Kęstutis Čilinskas, Liudvikas Jakimavičius, Darius Kuolys ir Donatas Katkus – ne tiek atstovaudami institucijoms, savoms profesijoms, kiek „savavališkai“ besitelkiantiems neabejingiems Lietuvos piliečiams. Tiesa, K.Čilinsko „vaidmuo“ buvo ne tik pilietinis, bet ir profesinis – jo įvadinį pranešimėlį, matyt, galima vadinti teisine dabartinės politinės situacijos ekspertize.

Anot pranešėjo, teisėtumo deficitas šalies valdyme peržengia visas ribas; demokratinės vertybės išduodamos; teisiniai valstybės pamatai išklibinti, pereita prie oligarchinio valdymo; siaurinamos tautos suvereniteto įgyvendinimo galimybės, savo teises žmonėms įgyvendinti vis sunkiau, jie negali „spausti“ valdžios. K.Čilinkas užbrėžė ir skiriamą ribą: „Po to, kai tauta pritarė stojimui į Europos Sąjungą, jos nebesiklausoma.“ Kaip ryškiausią valdžios neatsakingumo pavyzdį pranešėjas nurodė VSD vadovo peripetijas: A.Pociaus pareiškimai iš Seimo tribūnos nesuderinami su jo statusu; tačiau Seimas, vienąkart pareiškęs, kad VSD vadovas nepajėgus atlikti savo pareigų, vėlesniu nutarimu paliko jį poste. K.Čilinkas akcentavo, jog pažeista „teisė į teisėtus lūkesčius“. Tarkim, renkant savivaldybes, tikimasi, kad visi sąrašuose esantys kandidatai dirbs miestui, tačiau į juos įrašomi ir Seimo nariai, kurie to daryti neketina. Arba: rinkimų agitacijos metu vienos partijos prisistato kaip kairiosios, kitos kaip dešiniosios, tad žmogus renkasi atitinkančias jo įsitikinimus jėgas; o po rinkimų vardan buvimo valdžioje sudaromi sandėriai tas ribas panaikina. Paminti ir teisėti žmonių lūkesčiai turėti normalią opoziciją – Seime ji silpna. Smarkios K.Čilinsko kritikos sulaukė ir Politikų elgesio kodeksas: anot jo, iš devynių straipsnių tik viename kalbama apie etikos principus; tai esąs vienas gėdingiausių, antietinis teisės aktas.

Šių eilučių autorei, tam „neviernam Tamošiui“, K. Čilinsko kalba buvo pernelyg „advokatiška“, kad pasibelstų autentišku rūpesčiu. Priešingai, ji kirbino eretišką vidinį bambėjimą: taigi tas baltasis teisusis skriaudžiamasis angelėlis Tauta ir – juodieji kipšai politikai... Tik kas, jei ne Tautos „balsas“, įstumia į pato situaciją (kurioje karaliaus vaidmenį atlieka ji, Tauta) ir politikus, turėjusius „teisėtų lūkesčių“ tapti jei ne normalia valdžia, tai bent normalia opozicija?

Laimei, priekabiautojos teisėtus bešališkumo lūkesčius bent iš dalies pateisino V.Navicko, vadovavusio pokalbiui, patikinimas, jog „Santalkos“ akcija yra kreipimasis ne tik į politikus, bet ir į visuomenę: mes turime ne tik teises, bet ir pareigas.

L.Jakimavičius, konstatavęs permanentinę politikos krizę ir pabrėžęs, kad nėra politinės valios jai civilizuotai išspręsti, išreiškė viltį, jog inteligentija, dar nepraradusi sąžinės ir atsakomybės, palaikydama šią akciją, tars: „Gana, mums nebepatinka.“

D.Katkus priminė tuoj po Nepriklausomybės susikūrusią Piliečių chartiją – pilietinę, bet ne partinę organizaciją, kuri vėliau „nepersiregistravo“, – tuomet atrodė, kad besikurianti partijų įvairovė pajėgi atspindėti visų interesus, tačiau viltys nepasiteisino. Šmaikštus muzikas kalbą baigė ironizuodamas: jei Seimo politikai būtų testuojami, jų intelektiniai, moraliniai rodikliai atrodytų apgailėtinai.

D.Kuolys, pakviestas pristatyti „Santalkos“ organizuojamos akcijos „Neišduok“, nepamiršo šios „nepaklusnumo“ iniciatyvos argumentuoti: Konstitucija paminama, specialiosios tarnybos iš Seimo tribūnos be įrodymų kaltina žmones valstybės išdavimu – ir Seimas, ir Prezidentas tai toleruoja; Seimo komiteto sprendimus revizuoja Seimo kanceliarijos sudarytos komisijos – tai būtų neįmanoma jokioj teisinėj valstybėj... Tad šioje situacijoje belstis į valdžią nėra prasmės (kreipimosi į ją be atsako būta ne vieno) – kreipiamasi į Tautą, kaip Valstybės suvereną. Kuolys pasirėmė ir JAV prezidento Roosevelto XX a. pradžioje išsakyta pozicija: kai prie valstybės vairo stovintys pakreipia ją melo keliu, negarantuoja Konstitucijos veikimo, tuomet kiekvieno piliečio pareiga pakreipti valstybės laivą reikiama linkme; to nedarantys gali būti apkaltinti patriotine išdavyste... Po šios apeliacijos į visų mūsų sąmoningumą paskelbta: atidarytas tinklalapis www.neisduok.lt, kurio lankytojai gali kiekvienam šalies politikui pasiųsti „atviruką“ (trispalvį Lietuvos kontūrą) su raginimu „Neišduok“; visų valstybės veikėjų elektroninio pašto adresus galima sužinoti ten pat.

Darbo laiku negausiai susirinkusios „visuomenės“ atstovui (vienam iš judėjimo „Už Lietuvą be kabučių“ aktyvistų) Šarūnui Bagdonui rūpėjo, ar šie „palinkėjimai“ politikams bus vieši. D. Kuolio manymu, bus galima fiksuoti ir skelbti, kiek žmonių paragino vieną ar kitą politiką.

Baigiantis šiai „pilietinio nepaklusnumo“ konferencijai, D.Katkus mestelėjo repliką, kuri kažin ar patiko žurnalistams: spauda įvykius pateikia interpretuodama ir taip sumaišo žmonių protus, kad šie ima niekuo nebetikėti. Tad šia akcija (matyt, visa „Santalkos“ veikla) siekiama kalbėti teisine kalba, be interpretacijų; paskelbta tiesa turi padėti žmonėms priimti savarankiškus sprendimus.

Taip, ši viltis sužadinta: skaudų susirūpinimą Valstybe, o ne savo vaidmeniu joje, išreiškusių žodžių Tauta nesumaišys su skambiomis rinkiminėmis frazėmis.

Astrida Petraitytė

 

Skaitytojų vertinimai


37073. xX2007-04-16 06:29
Galima tik sokratiškai stebėtis, kiek daug įstaigų, kurios valstybei visiškai nereikalingos. Pavyzdžiui, VSD. Pasirodo, galima kuo puikiausiai išgyventi be jos, dar daugiau - galima išgyventi su VSD, veikiančia prieš valstybę. Ar reikalinga Kultūros ministerija, tarsi reguliuojanti, bet iš tiesų stabdanti kultūrą, Švietimo ir mokslo ministerija, bandanti sunaikinti švietimo ir mokslo likučius, na ir visos kitos ministerijos? Kaip nereikalingos partijos, atlikusios savo darbą, o dabar tapusios klanais.
O šitie pareiškimai, laiškų rašymai ... vaikiškai atrodo, žiūrint iš šalies...

37116. vs2007-04-16 19:15
veiksmas geriau nei neveikimas. kita vertus, reikalai gal kiek pasikeis, kai atsiras nuolatinės visuomeninės, nevyriausybinės struktūros, kai žmonės pradės reikliau vertinti valdžią - nuo savo seniūnijos iki Seimo. tikiuosi, kad atsidarę sienos tokį laisvės, savo vertės ir jėgos pojūtį sustiprins. kad iš užsienių lietuviai sugrįš mažiau stumdomi, atsiveš kitokių patirčių. kitaip gražios akcijos ir liks tik akcijom, deja. o jų vaisius skins eiliniai populistai, kaip kad rašo Vanda Zaborskaitė

37129. saulėgrąža2007-04-16 22:32
Lietuvoje viskas tik prasideda. kitaip negali ir būti. išradinėja dviratį ir juo važinėja, ir teisingai daro. sutinku, kad geriau veikti, nei šiaip sėdėti ir galvoti apie tą, ką galima būtų nuveikti.

37143. boraratas2007-04-17 01:27
iš tokios ataskaitos susidaro įspūdis, kad viskas toje pilietinėje sueigoje buvo tarsi prastame komikse. straipsnis tiktų į "vakaro žinias". tomkus būtų už tokį paskvilį būtų sumokėjęs apie 400 litų

37151. Dr.Durnl2007-04-17 07:10
Aš irgi rašau laiškelį: Na būkim geri, na neišduokim valstybės, na neišduokim, prašau. Please. [čia viešai nusišluostau ašarą] Viens du - kartu. Dar kartelį - viens, du - kartu! Va, jau geriau. Dar keli karteliai, ir pavyks neišduoti... Pasirašo: Dr.Durnelis.
(Indomu, ar buvau pastebėtas?)

37155. Kretingas2007-04-17 11:34
Labai man daros įdomu, kas jūs tokie ir iš kur prisigraibėt tiek skepsio ir cinizmo. Mums apsnūdusioj Kretingoj ši akcija buvo kaip oro gurkšnis. Jei nieko nedarysi, nespausi tų valdžiažmogių, niekas ir nesikeis.

37160. vs2007-04-17 13:47
teatro krašto vardo vertas spektaklis "Vilniaus Mero Rinkimai". atrodo, smagiai rengiamės pabūti Europos kultūros bamba

37185. Kretingas 2 vs2007-04-17 20:56
Geriau jau būtū skelbę sostine Kretingą. Vilniaus šmikiai - Vasiukų chebra jums užtaisys tokią gėdą, kad nenusiplausit per ilgus dešimtmečius.

37234. vs2007-04-18 13:09
pats buvau pagalvojęs apie Druskininkus, Grūto parke galėtų įsikurti kokia svarbi įstaiga ar kelios, bet ir Kretinga verta dėmesio, ten atrodo yra botanikos sodas kurį galima būtų zoologizuoti. o apskritai sostinė galėtų būti kilnojama - atvažiuodavo į mūsų miestelį tokie maži zooparkai su liūdnais žvėrim. ir vilniečiai galėtų pailsėti, butai atpigtų

37264. Siūlau2007-04-19 10:31
išduoti šitą valstybę.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
21:32:41 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba