Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-06-06 nr. 2953

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEPANAS RUDANSKIS10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
IŠ PENKIOLIKOS METŲ PERSPEKTYVOS
• Viktorija Daujotytė.
VYTAUTO MARTINKAUS KūRYBOS VAKARAS
1
• Dalia Striogaitė.
STEIKIME KLAIDŲ BANKĄ
3

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• Jolanta Sereikaitė.
EILĖRAŠČIO TAUTYBĖ
1

PROZA 
• Iš būsimos knygos "Nebaigtas žmogus".
KAZYS SAJA
2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• DONALD BARTHELME

LITERATŪRA 
• Jūratė Sprindytė.
UGNIASPALVIAI LAPIUKAI
2

KNYGOS 
• Arvydas Genys.
KREGŽDUTĖ, PAKYLĖJUSI LYRIKOS DANGŲ
• Dalia Kuizinienė.
SPALVOTAS NATIURMORTAS POETINIO PASAULIO ŽEMĖLAPYJE
• NERINGOS M.
• ŽAIDIMAS GRAŽIAIS PAVIRŠIAIS
• IR NĖRA SVARBU2
• NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
SVARBIAUSIA MINDAUGO KARALYSTĖS RELIKVIJA VILNIUJE
1

DAILĖ 
• Mikalojus Vilutis.
"GRAFIKA`03"

KINAS 
• Kino režisierių Audrių Stonį mandagiai kamantinėja kino mėgėjas Ričardas Šileika.
AUDRIUS STONYS
3

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NAMAI, PILNI MUZIKOS
3
• Giedrė Kaukaitė.
PADĖKA BENDRUOMENĘ GAIVINANTIEMS
3
• Rytis Jokūbaitis.
KAPELMEISTERIS
• Jonė Fridmanaitė.
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ilzė Bathos.
KINEMATOGRAFINĖ VALPURGIJOS NAKTIS,
6
• POKALBIS SU LENKų "LėLININKU"1

AKTYVIOS JUNGTYS 
 "GRAŽIAUSIA MAN - PRIKALTAS KRISTUS"18

PAŽINTYS 
• Sigitas Rudzevičius (SIG ROMP).
HUMANIKA
2

KRONIKA 
• Erika Drungytė.
"MEDITACIJOS" PIEŠTUKU IR TEPTUKU
• NUOSTABIAUSI "LIETUVIŲ NAMŲ" ŽELMENYS
• Elvyra Markevičiūtė.
POETINIO TEATRO PAIEŠKA
• FILMų INDEKSAVIMO KOMISIJA
• LNOBT SIEKIS - DINAMIŠKAS TEATRAS
• in memoriam.
RASA ANDRAŠIŪNAITĖ
• Ridas Viskauskas.
TEATROBUSU PER PASAULĮ

SKELBIMAI 
• KARALIENĖS MORTOS PREMIJA2
• BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI
• RAŠYTOJŲ IR VERTĖJŲ NAMAI

DE PROFUNDIS 
• Petras Dirgėla.
TRAKTATAS APIE VYTAUTĄ MARTINKŲ
1
• ESI6
• ČERNIAUSKAS SAPNUOJA SLIEKUS
• ALVYDAS ŠLEPIKAS1

AKTYVIOS JUNGTYS

"GRAŽIAUSIA MAN - PRIKALTAS KRISTUS"

[skaityti komentarus]

iliustracija

Veikiantys asmenys:

Justinas - Juozapas Bočiarovas - gyvas genijus, neseniai išleidęs savo "Raštų" pirmą tomą; jis ir dailininkas, ir režisierius, ir rašytojas, ir dainininkas, ir dviejų vaikų tėvas. Jam "keliami dideli uždaviniai"

Gedas K. - nevykęs žurnalistas

Balsas iš šalies

Angelai

Kiti veikėjai

I scena

Prancūzparkyj ant suoliuko

Temsta. Ant gretimų suoliukų sėdi kiti veikėjai, kurie šiaip visai nereikšmingi. Jie šūkalioja, daužo butelius. Kartais pasirodo backa policininkas ir visus išbaido. Mus aplenkia.

Gedas: Ar moki rankose laikyti pieštuką?

Justinas: (po labai ilgos pauzės) TAIP.

Gedas: Tai kokio velnio paišai kompu?

Justinas: Aš ir pieštuku paišau. Esu labai daug pripiešęs piešinių. O kompu? Na, didžiąją laiko dalį praleidžiu prie jo. Duona jis mano kasdieninė. Aš paišau nesudėtingus, paprastus dalykus, pavyzdžiui, per visą puslapį pridedu daug daug taškiukų. Pieštuku aš labai tingėčiau juos dėlioti. Piešiu pačia paprasčiausia programa, kurioje yra tik paprasčiausi įrankiai - pieštukas, trintukas, purkštukas ir linijų braižiklis. Išties, man visiškai neturi reikšmės, ar piešti kompu, ar ranka. Lygiai tiek pat reiškia ir rašymas, ir grojimas, ir teatras. Yra momentų, kai negaliu nerašyti. Lygiai taip - akimirkos, kai negaliu piešti. Kompas - tik priemonė išreikšt jausmui.

Gedas: Kas tau yra pats piešimas?

Justinas: Man turi būt labai labai gera, kad aš pieščiau (lygiai tas pats su rašymu, teatru ir grojimu). Ir jei aš piešiu, esu tikras, kad nupiešiu labai gražų piešinį. "Gera" tai gali būti ir bloga. Svarbu, kad gera piešti. Šiaip nesureikšminu to piešimo, tiesiog piešiu bile ką, ir man gera.

Gedas: Ar tavo piešiniai yra kažkokia moderni primityvizmo forma? O gal tu pats kitaip įvardintum tai, ką paišai?

Justinas: Pats įvardinti tai negaliu. Geriau, kai tu pasakinėji. Per jokias dailės pamokas aš nemokėjau piešti, ir dabar man vienodai sekasi piešti tiek pieštuku, tiek kompu. Niekada nemokėjau piešti žmogaus rankų. Na, nebent su žieminėm pir štinėm. Visuose piešiniuose (tiesa, jų nėra daug) su rankomis man reikia ką nors galvoti. Mano menas pasibaigia rankomis (kvatoja, net lūpa plyšta). Labai nesiseka piešti pirštų (labai nusimena).

(Balsas iš šalies: Tuščių neturite?

Justinas: Ne, neturime.

Balsas iš šalies: Niekam neatiduokite.

Justinas: Neatiduosime.

Balsas iš šalies: Aš prieisiu.

Justinas: Gerai. Prieikite. Neatiduosime. Gerai.)

Justinas: Normaliai piešiančiam žmogui rankas nupiešti turbūt yra vieni niekai. O aš nemoku. Išsididinu kompe vaizdą, nupiešiu vieną pirštą ir jį kopijuoju, nes nebemoku kito tokio paties nupiešti. Betgi kiekvienas pirštas turi būti skirtingas. Šiaip stengiuosi palikti žmones be pirštų. Šiuo atveju labai patogu piešti Jėzų Kristų, nes Jam prikala rankas, ir pirštai ne tiek svarbūs. Aš kompu paišau dėl patogumo. Taip sau. Ir apskritai, nesijaučiu jokiu dailininku, todėl visiškai neprivalau laikytis kažkokių dailininkų principų.

Gedas: Paišai kaip nori ir dėl to, kad tau gera?

Justinas (labai susirūpinęs): TAIP.

I scenos pabaiga
II scena

Gerokai įsinaktijus. Justino darbo kambarys. Už lango - tamsūs senamiesčio stogai. Ant palangės sutūpę daug angelų. Smilksta cigaretės. Tylu.

Gedas: Kas tau svarbiausia piešiant?Ar sėsdamas prie kompo jau turi kažkokią idėją, įsivaizdavimą, kaip tai turėtų atrodyti, ar viskas čia "nachadu", perdaug neįsipareigojant - nupiešei, ištrynei, uždarei "failą" ir pamiršai - nei purvinų rankų, nei nepavykusių eskizų?

Justinas: Kai sėduos prie kompo, aš nežinau, nei koks bus pirmas sakinys, nei koks pirmas brūkšnys. Viskas yra tik jausmas.

Gedas: Piešiant?

Justinas: Gyvenime. Kai aš "užsikabinu", tai viskas ir ima važiuoti. Visas smagumas yra dėl to, kad nežinai, kas bus. Bet jei pradedi ir važiuoji, tai aišku - kažkas bus. O kas bus? Kodėl bus? Mano labui ar nelabui bus? Transcendentalu. Aš manau, kad paišymas kompu ir visokių tapytojų paišymas ant drobės dažais dvasiškai yra tapatūs, dėl to didžiulio malonumo tai darant. Man mano piešiniai lygiai taip gražūs, kaip ir kokiam van Gogui buvo gražūs jo paties piešiniai. Visus jausmus aš gaunu iš Vieno - iš Dievo jausmo. Ir kai man gera, ir kai man negera, ir kai aš myliu, ir kai aš noriu rašyti - viskas yra dovana. Bet kokia kančia yra dovana. Ir kai tu negali nekurti tuo, ir būtent tuo metu, tai, matyt, ir vadinama įkvėpimu.

Gedas: Tai iš čia ir tokie dažni religiniai motyvai tavo piešiniuose?

Justinas: Man svarbi yra Biblija. Aš jos labai ir neskaitau (tačiau esu skaitęs ir girdėjęs), bet tikiu, kad viskas yra iš Dievo. D.Charmsas man yra tokia pat Biblija ir iš to paties Dievo. Man nieko nėra gražesnio gyvenime, kaip prikaltas Kristus. Gal Kristaus ir kuriančiojo kančios yra panašios dėl to negalėjimo elgtis kitaip. Dėl negalėjimo nedaryti. Nesu labai religingas. Esu nupiešęs tokį piešinuką pavadinimu "Dievas". Tas su "kašiku" kur stovi, tai Dievas Tėvas.

iliustracija

Gedas: Panašus.

(Abu labai smarkiai juokiasi už pilvų susiėmę ir rodo vienas į kitą pirštais).

Justinas: O kitas piešinys - "Dievas suvalgo žvejį" - tai ten aš pats. Mes labai panašūs. Paišau nesvarstydamas, ką piešti. Todėl labai dažnai nutinka, kad nupiešiu Kristų. Vadinasi, tai yra kažkur manyj ir man tai tikrai labai svarbu. (Prisiminęs) Aš dar labai panašus ir į M.K.Čiurlionį. Turiu tokią nuotrauką (juokiasi, ploja katučių ir moja kojomis). (Gedui nejauku ir jis kosčioja į kumštį. Savo.) Čiurlionis buvo dailininkas. O aš nesu. O Čiurlionis buvo. Jis mokėjo piešti... Aš irgi moku, man pačiam gražu, kaip aš piešiu. Būna, atsidarau sau kokį piešinėlį ir žiūriu per naktį, negaliu, kaip gražu.

Gedas: Tavo piešiniai - tai tokie vaizdeliai su "prikolu" - smagu pažiūrėti? Kaip ir tas piešinys "I am a God", kur parašyta "Davė Givenima Laimę Pamiršo Duooot". Ten Dievas parašo tuos žodžius.

Justinas: Ne, čia apie Dievą taip parašyta, kad davė gyvenimą, o laimę pamiršo duoti. (Nustebęs išrausta, varto akim ir dairosi į visas puses, mikčioja.) O, bet kaip gražiai tu čia sugalvojai, kad čia Jis užrašė.

Gedas: Aš maniau, kad ten pas jį "kašikėlyj" dažai ir teptukas.

Justinas: Ten akmenukai.

(Abu labai labai juokiasi, griūna ant grindų ir užsigauna galvas.)

Justinas: Akmenukai! Akmenukai, akmenukai!!!!

(Linksma net lubos kilnojasi.)

Justinas: Jei ką nors juokingo padarau, tuo metu nėra mano tikslas, kad būtų juokinga. Ne, ne tai, kad aš esu toks "fainas" ir čia visus linksminu piešiniais, eilėraščiais ar tai, ką šneku. Man rodos, kuo rimtesni dalykai, tuo jie juokingesni. Iš kur gi aš žinau, kaip piešti Dievą? Nupiešiau ir parašiau ant Jo "I am a God", ir viskas aišku. Humoras yra graži detalė bet kuriame mene. Tai gyva.

Gedas: Kažkas pamatęs tokius tavo piešinius, matyt, imtų gūžčioti pečiais, klausdamas - argi tai menas?

Justinas: Su šitais savo piešiniais niekur nepretenduoju. Man visiškai nerūpi juos įvardinti kaip meną. Aš piešiau, kai man reikėjo piešti. Paskui pamačiau, kad jie yra labai gražūs. Todėl, jei jau jie gražūs man, gal galėtų būti gražūs ir kitiems. Gal todėl tie piešiniai ir galėtų tilpti į meno sampratą. Bet tai nesvarbu. Svarbu, kodėl tu tai darai (Gedas nieko nesuprasdamas gūžčioja pečiais ir sako "Gal man jau laikas.. Vis tiek jau vėlus metas, paskutiniai troleibusai... Gedas paspringsta), ir tiek.

Justinas: Nu, pabūk, paklausinėk dar ko nors, aš labai daug žinau. Kadangi Aleksandras Makejevas dainuoja "Mano draugas menininkas", tai Makejevas mano draugas.

Gedas: ?

Justinas: !!!

Gedas: Ar toks kompiuterinis menas turi kažkokią estetinę - gėrėjimosi, grožėjimosi vertę?

Justinas: Aš jau esu išdalinęs dvidešimtį savo knygų, ir jau du žmonės sakė, kad tai yra visiškas "briedas". Ir gerai. Koks nors dailininkas net užsigautų, pamatęs mano piešinius, ir sakytų, kad tai visiška nepagarba dailei. Man tai nerūpi (įširdęs garsiai šnopuoja ir moja špygomis). Piešiu dėl to, kad man labai labai gražu. Ir aš tuo grožiuosi. Man gera pažiūrėti. Akis paganyti. Kitiems gal irgi. Bent jau kai kuriems. (Beviltiškai) Nu, negi niekam negražu?..

Gedas: Kaip tavo piešiniai "atrodo" ką tik pasirodžiusioje knygoje?

Justinas: Ta knyga vadinasi "Raštai", nes ten viskas - ir eilėraščiai, ir laiškai, ir žmonių laiškai man, ir piešiniai. Nesu tiek pripaišęs, kad būtų atskiras piešinių albumas ar kas nors panašaus. Toje knygoje aš esu visas, tik gal teatro nėra. Jei kada ją skaitys koks svetimas žmogus, jis gali tai priimti kaip "bardaką". Tai raštai. Maironis irgi turi raštus, bet jis nemokėjo piešti. Dabar ir aš turiu raštus, tiesa, dar tik pirmą tomą, bet aš moku piešti (juokiasi, judina savo ausimis ir žiūri į grindis). Kada nors gal bus knyga - "Mano gražiausi eilėraščiai".

(Gedas tuo metu, savo ruožtu, planuoja išleisti knygą "Justino gražiausi piešiniai".)

Gedas: Mačiau - sėdi prie kompo su dukra ir mokai ją paišyti. Ar nenutiks taip, kad ji nemokės rankose laikyti pieštuko?

Justinas: Pirmiausia ji ir išmoko piešti pieštuku ir labai gražiai piešia. Kaire ranka.

Gedas: Genijaus požymis.

Justinas (nusivylęs): Aš dešine... (braukia ašarą).

Gedas: Tu mažiau genijus (pašaipiai juokiasi rodydamas į Justiną pirštais)!!!

Justinas (piktai): O tu mažiau žurnalistas!!!

Labai labai ilga pauzė.

Justinas: Jai labai patinka piešti. Ji pripiešė gerokai daugiau piešinių, nei aš. Ir dar labai gražių.

Gedas: Gal kada kartu išleisi savo ir dukros piešinių albumą?

Justinas: Būtų labai faina. Bet vis tiek gražesni tie piešiniai, kur ranka..

Gediminas verkia.

Justinas: Jau eik. Užtenka.

Happyendas.

UŽDANGA

___________________

Puslapius rengia Agnė Žagrakalytė

 

Skaitytojų vertinimai


2677. justinas :-) 2003-06-10 19:18
saunuolis justinas

2678. Gedas :-) 2003-06-10 20:12
na nieko sau!

2682. Sruoga2003-06-11 08:13
Justinai, ateik parukkyt!

2684. Margarita2003-06-11 09:43
Ir nė žodžio apie moteris...

2685. Lauriux2003-06-11 10:30
Justinai, triusis orkaiteje!

2686. Lauriux2003-06-11 10:37
Justinai, triusis orkaiteje!

2687. Margarita2003-06-11 10:51
Man tai žodžiai gražesni už piešinukus..:)

2688. L&M2003-06-11 10:54
Neapsirookes, nesuprasi

2689. info+2003-06-11 12:14
siandien zaltvykstej to pirmojo tomo prezentas.siandien yra treciadienis. oioi, ateikit.jei norit.

2692. Baronas :-) 2003-06-11 12:48
Kas gi cia dabar! Nu kaip genialu! Fantastika! Ir dar dvieju vaiku tevas! Sunku patiketi. Imu, skaitau as ta scenariju ir toks kvailas pats sau atrodau. Tada metu ji, geriu diena, geriu antra... Ir musa mane varles....

2696. west lait2003-06-12 10:16
e, bet gi cia tas pats straipsnis, kur litmeny buvo. nu, tik su iliutracijom spalvotom. tai gal cia kartais to laikrascio puslapis? gerai, kad iliustracijos spalvotos. noriu paklausti margaritos, jei galima. ir tenesupyksta ji. margarita, kuo tau piesinukai ne zodziai? noriu ir pasakyti margaritai. margarita, piesinukai tai zodziai. jokio skirtumo. cia ne apie tai as, kad kazkas graziau ten, ar ne (ir ne apie koki nors vienoda grazuma), o kad - garbes zodis - zodziai yra piesinukai,blyn. tai apie tai. dar noriu pasakyti margaritai, kad nusipirktu knyga, nes ten yra graziu graziausias piesinukas, vadinasi jis "groja". nors ant sienos kabink, kaip ten groja. ir dar ten yra plastilino darbeliu. irgi nors ant sienos kabink. ir pacia knyga irgi nors ant sienos kabink.

2697. L&M to west lait2003-06-12 10:43
Nebrookyk daugiau.

2698. Margarita2003-06-12 12:02
ačiū ačiū už rekomendaciją, west lait. man tai gražu ir paveiksliukai, bet čia Gedas su Justinu tiek prirūkė,kad negaliu įžiūrėti, todėl pasinaudojau žodžiais kaip šperom. ir leptelėjau netyčia, kad gražiau tai kas paviršiuje, nei tai ką pačiai reikia perskaityti. šiandien pat einu į knygyną ir perku knygą. tik kas įkals vinį į sieną,kad galėčiau pasikabinti?o kai knyga puikuosis man prieš akis skaitant elektroninę savaitraščio versiją, jausiuosi laiminga, kad dabar Justinas su Gedu galės nusipirkti ******* vietoj pamėgtųjų *** ir **** ****.

2699. Vesta2003-06-12 13:13
Jėga, Gedai. Tikrai iš savo poetiškosios prigimties pasidarbavai. Be 5 min. dramaturgas. Taip ir toliau.

2700. Margarita2003-06-12 13:32
Kokia graži cenzūra:)Aš pati nerūkau,tikrai nenorėjau,sorry:)

2724. justinas2003-06-17 10:09
dievuleliau!!!

2725. justinas2003-06-17 10:13
dievuleliau!!!

2767. kretynas2003-06-19 13:43
justinui reikia diržo,o gedui rankas nukapot,kad daugiau tokių niekų nerašinėtų, kas čia bus,tik pamanykit, jei visokie ims rašinėti, kaip tik patinka ir dar neš spausdinti.Labai blogai bus.Ne taip blogai, o maždaug VA TAIIIIP BLOGAI.Šituos du kenkėjus reikia uždaryti į Tarkovskio ZONĄ, kad kelio nerastų išeit, tegul ten sau dviese ir kūkuoja kū-kū-kū

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:25:30 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba