Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-06-06 nr. 2953

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEPANAS RUDANSKIS10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
IŠ PENKIOLIKOS METŲ PERSPEKTYVOS
• Viktorija Daujotytė.
VYTAUTO MARTINKAUS KūRYBOS VAKARAS
1
• Dalia Striogaitė.
STEIKIME KLAIDŲ BANKĄ
3

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• Jolanta Sereikaitė.
EILĖRAŠČIO TAUTYBĖ
1

PROZA 
• Iš būsimos knygos "Nebaigtas žmogus".
KAZYS SAJA
2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• DONALD BARTHELME

LITERATŪRA 
• Jūratė Sprindytė.
UGNIASPALVIAI LAPIUKAI
2

KNYGOS 
• Arvydas Genys.
KREGŽDUTĖ, PAKYLĖJUSI LYRIKOS DANGŲ
• Dalia Kuizinienė.
SPALVOTAS NATIURMORTAS POETINIO PASAULIO ŽEMĖLAPYJE
• NERINGOS M.
• ŽAIDIMAS GRAŽIAIS PAVIRŠIAIS
• IR NĖRA SVARBU2
• NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
SVARBIAUSIA MINDAUGO KARALYSTĖS RELIKVIJA VILNIUJE
1

DAILĖ 
• Mikalojus Vilutis.
"GRAFIKA`03"

KINAS 
• Kino režisierių Audrių Stonį mandagiai kamantinėja kino mėgėjas Ričardas Šileika.
AUDRIUS STONYS
3

MUZIKA 
 Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NAMAI, PILNI MUZIKOS
3
• Giedrė Kaukaitė.
PADĖKA BENDRUOMENĘ GAIVINANTIEMS
3
• Rytis Jokūbaitis.
KAPELMEISTERIS
• Jonė Fridmanaitė.
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ilzė Bathos.
KINEMATOGRAFINĖ VALPURGIJOS NAKTIS,
6
• POKALBIS SU LENKų "LėLININKU"1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• "GRAŽIAUSIA MAN - PRIKALTAS KRISTUS"18

PAŽINTYS 
• Sigitas Rudzevičius (SIG ROMP).
HUMANIKA
2

KRONIKA 
• Erika Drungytė.
"MEDITACIJOS" PIEŠTUKU IR TEPTUKU
• NUOSTABIAUSI "LIETUVIŲ NAMŲ" ŽELMENYS
• Elvyra Markevičiūtė.
POETINIO TEATRO PAIEŠKA
• FILMų INDEKSAVIMO KOMISIJA
• LNOBT SIEKIS - DINAMIŠKAS TEATRAS
• in memoriam.
RASA ANDRAŠIŪNAITĖ
• Ridas Viskauskas.
TEATROBUSU PER PASAULĮ

SKELBIMAI 
• KARALIENĖS MORTOS PREMIJA2
• BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI
• RAŠYTOJŲ IR VERTĖJŲ NAMAI

DE PROFUNDIS 
• Petras Dirgėla.
TRAKTATAS APIE VYTAUTĄ MARTINKŲ
1
• ESI6
• ČERNIAUSKAS SAPNUOJA SLIEKUS
• ALVYDAS ŠLEPIKAS1

MUZIKA

NAMAI, PILNI MUZIKOS

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

[skaityti komentarus]

"Praeitą sekmadienį pas mus buvo apsilankę mano buvusieji studentai. Žinai, Audružėle, labai įdomu ir jaudina, kai sueina beveik visa mano klasė, ir prisimename anas, kaip sakoma, konservatorijoje praleistas jaunystės dienas... Šiemet į savo šeimą atvedėm jauną narį - Ramutę (dabar Muzikos akademijos docentė Ramutė Vaitkevičiūtė - R.A.-B.), kuri pradžioje net nelabai jaukiai jautėsi vyresniųjų tarpe, bet vėliau apsiprato...Dainius Trinkūnas labai vaizdžiai ir įdomiai papasakojo apie dešimtmetės mokyklos (dabar Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla - R.A.-B.) orkestro viešnagę Vengrijoje. Apskritai tai yra puiki tradicija taip retkarčiais visiems susitikti..." - 1964 m. rašė dukrai profesorius Stasys Vainiūnas.

Vyresnieji pianistai, profesoriaus S.Vainiūno klasės studentai, prisimena nuostabias popietes, praleistas drauge su savo pedagogo šeima per Stasines, kitas šventes. Buvo kalbama apie meną, diskutuojama, pokštaujama. Nebuvo prabangos, pozos ar pataikavimo. Visi ateinantys - tarytum vienos šeimos vaikai, kuriuos jungė pagarba vienas kitam, meilė muzikai, domėjimasis pasauliu, padorumas. Į namus Vienuolio gatvės kampe ateidavo įvairių muzikantų: mokinių, studentų, dukrų Birutės ir Audronės kolegų. Smuikuodavo, repetuodavo dar tik pradėjęs dirbti Vilniaus kvartetas. Rinkdavosi tikras muzikinis elitas - profesoriai Jurgis Fledžinskas ir Kornelija Kalinauskaitė, Karosų šeima. Kompozitoriai Antanas Račiūnas ir Balys Dvarionas džiaugėsi su S.Vainiūnu "sukūrę sąjungą", "Dvarava" vadintą.

Gyvenimas bėgo, buto šeimininkas ir jame ūžavęs kūrybingas šurmulys paliko šiuos namus. Rinka, pinigai, komfortas, nepritekliai ir dar kitokie gyvenimo reiškiniai užvaldė visuomenę. Nuo atsitiktinių naujų šeimininkų butą ėmė gelbėti Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Kad ir skolintais pinigais, - įsigijo. Dvidešimt keturi steigėjai susirinko į būrį, norėdami buto erdvei vėl suteikti namų aurą. Muzikai, visuomenės veikėjai, vienas kitas šviesuolis verslininkas kūrė devyniolikto amžiaus Europos romantikų pamėgto muzikinio salono viziją. Tikėjosi sugrąžinti S.Vainiūno dvasią.

Dukra Birutė (Muzikos akademijos profesorė Birutė Vainiūnaitė) grąžino į namus du kabinetinius S.Vainiūno fortepijonus. Didžiojo kambario, nelyginant menės, sienas papuošė profesoriui kadaise dovanoti paveikslai. Autentiški buto šeimininko baldeliai liko jo darbo kambaryje: senas, šeimininko rankas atmenantis rašomasis stalas, staltiesėlėmis puošta etažerė, fortepijonas. Kabančios nuotraukos primena lankytojams S.Vainiūno artimuosius, studentus. Gelstančiose senose afišose - jo koncertų reklama. Ant piupitro atverstos spausdintų jo kūrinių natos...

Profesorė Birutė iš dalies finansavo buto pirkimą. Šiandien, S.Vainiūno namų penkmečio išvakarėse, jos vardas įrašytas prieškambaryje kabančioje marmurinėje lentoje. Greta kitas ypač svarbus mecenatas - Vilniaus baldų kombinatas. Supratingi gamybininkai padėjo naujiems šeimininkams įsikurti. Kaip skruzdėlės namus kūrė ir kiti žmonės. Daug žmonių. Po kruopelę sunešė visą esamą turtą: kas rašomąją mašinėlę, kas telefoną, kas kilimus...

Tačiau reikėjo namams įkvėpti dvasios.

Kaip visuomeninės organizacijos - S.Vainiūno namų - misiją suprato Muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė? Namų įkūrimo dieną direktorė sakė, kad jie galėsią atverti "plačią perspektyvą ir neribotas galimybes čia reikštis visų kartų lietuvių muzikams ir kitų sričių menininkams, kurie šiuose namuose jaus profesoriaus dvasią".

"Memorialiniai muziejai, išlaikantys įžymių mūsų veikėjų gyvenimo ir kūrybos aurą, tarsi nesenstančios relikvijos visomis savo galiomis stengiasi paneigti natūralaus išnykimo dėsnius. Margoje šventų vietų panoramoje - nuo Orvydų sodybos, Žemaitės, Šatrijos Raganos, Maironio, Putino, V.Krėvės, S.Nėries iki muzikų Petrauskų, J.Gruodžio, B.Grincevičiūtės - išsiskiria Stasio Vainiūno namai. Tai visų pirma pro buto langą regimi Vilniaus kalneliai, taip žavėję šeimininką ir šiandien žavintys senuosius ir naujuosius lankytojus. Vis dėlto svarbiausia - verdantis gyvenimas, nuolat skambanti muzika, kai prie kompozitoriaus ir pianisto instrumento "Steinway" prisiliečia pradedantys arba prityrę atlikėjai, mokiniai, studentai, pedagogai", - rašė prof. Eugenijus Ignatonis.

Namų naujoji šeimininkė - Bernadeta Markevičienė - juos tvarko, planuoja renginius, pasitinka ir išlydi svečius, kabina naujus dailės eksponatus. "Pirmasis koncertas įvyko prieš penkerius metus birželio 15 dieną. Taip buvo ne tik atvertos durys į šį, sakytumėm, jaukų meno saloną, bet ir prisiminta, jog tą dieną 1933-iaisiais Vienoje vykusiame tarptautiniame konkurse S.Vainiūnas tapo pirmuoju lietuviu laureatu. Dabar džiaugiuosi, kad mūsų kurta šių namų vizija net įgavo naujų niuansų. Čia - ne tradicinė koncertų salė. Atėjęs lankytojas, klausytojas ar žiūrovas turi būti "suviliotas" kuo nors kitu, ko jis negalės rasti tradicinėje kultūrinio švietimo įstaigoje. Mes jau suradome nuoširdžių draugų, mūsų sumanymų puoselėtojų, ne tik menininkų bendrijoje, bet ir studentijos, pedagogų, vyresnės kartos inteligentijos sluoksniuose. Jei tik jiems reikia dvasinės atgaivos ir tikrojo meno, jų visada laukiame", - kalbėjo B.Markevičienė.

1998-ųjų gegužės-gruodžio mėnesiais įvyko penkiolika renginių, koncertavo 28 atlikėjai. Surengta viena dailės paroda. Kitais metais - 75 renginiai, atidarytos penkios dailės parodos, dainavo, grojo 165 atlikėjai.

2001-aisiais šių namų slenkstį peržengė 2300 lankytojų. Mėgsta čionai ateiti ir neįgalieji. Jiems skiriami koncertų ciklai, vakarai, supažindinantys su S.Vainiūno amžininkais, jo mokiniais. Jaukūs čia būna menininkų šeimų pabuvimai, vokalinės, instrumentinės muzikos ir poezijos sklidini vakarojimai. Vedamos atviros muzikos pamokos, egzaminuojami Muzikos akademijos studentai. "Visada čia svetingai sutinkami dailininkai, - sakė dailininkė Irena Geniušienė. - Kartą užėjęs pamatysi mažąsias grafikos formas, kitą kartą - keletą mažo formato drobių mediniuose rėmuose. Miesto centre, šalia prašmatnių Operos teatro, Kongresų rūmų, Stasio Vainiūno namai - kukli, jauki ir patraukli kultūrinio gyvenimo salelė".

Gegužės 28 d. čia paminėtas šių namų penkmetis. Muzikinį sveikinimą skyrė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos Beatos Šmidtienės moksleivė smuikininkė Dalia Kuznecovaitė, pianistė Sigutė Gražinienė. Labai nuotaikingai, spalvingai S.Vainiūno ir J.Gruodžio kūrinius skambino prof. B.Vainiūnaitė. Grojo fleitininkė Viktorija Zabrodaitė ir pianistė Vilma Rindzevičiūtė, Muzikos akademijai atstovavę violončelininkas Tadas Čobotas ir pianistė Eglė Kirkaitė, žavius Aleksandro Kačanausko, kitus kūrinius atliko dainininkė Natalija Katilienė ir pianistė Eglė Perkumaitė. Simboliškai vakarą baigė S.Vainiūno auklėtinio Kęstučio Grybausko fortepijoninis trio. Drauge su pianistėmis V.Rindzevičiūte ir Giedre Gabnyte profesorius paskambino C.Czerny`o ir W.Kramerio kūrinius.

"Jūsų darbas - neįkainojamas turtas keliant Lietuvos kultūrą, ugdant tautos talentus. Didžiuojamės jumis ir esame dėkingi. Ištvermės!" - tarsi visų besilankančių šiuose namuose vardu parašė Prezidentas Valdas Adamkus.

 

Skaitytojų vertinimai


11063. auguste :-) 2004-10-26 12:57
mnelabai supratau

13554. edikas2005-01-26 14:48
buvo labai grazu, o Giedrė Ganytė labai graži atlikėja

20296. medardas :-) 2005-12-09 22:47
buvo labai malonu

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:25:26 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba