Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-06-06 nr. 2953

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEPANAS RUDANSKIS10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
IŠ PENKIOLIKOS METŲ PERSPEKTYVOS
• Viktorija Daujotytė.
VYTAUTO MARTINKAUS KūRYBOS VAKARAS
1
• Dalia Striogaitė.
STEIKIME KLAIDŲ BANKĄ
3

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• Jolanta Sereikaitė.
EILĖRAŠČIO TAUTYBĖ
1

PROZA 
• Iš būsimos knygos "Nebaigtas žmogus".
KAZYS SAJA
2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• DONALD BARTHELME

LITERATŪRA 
• Jūratė Sprindytė.
UGNIASPALVIAI LAPIUKAI
2

KNYGOS 
 Arvydas Genys.
KREGŽDUTĖ, PAKYLĖJUSI LYRIKOS DANGŲ
• Dalia Kuizinienė.
SPALVOTAS NATIURMORTAS POETINIO PASAULIO ŽEMĖLAPYJE
• NERINGOS M.
• ŽAIDIMAS GRAŽIAIS PAVIRŠIAIS
• IR NĖRA SVARBU2
• NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
SVARBIAUSIA MINDAUGO KARALYSTĖS RELIKVIJA VILNIUJE
1

DAILĖ 
• Mikalojus Vilutis.
"GRAFIKA`03"

KINAS 
• Kino režisierių Audrių Stonį mandagiai kamantinėja kino mėgėjas Ričardas Šileika.
AUDRIUS STONYS
3

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NAMAI, PILNI MUZIKOS
3
• Giedrė Kaukaitė.
PADĖKA BENDRUOMENĘ GAIVINANTIEMS
3
• Rytis Jokūbaitis.
KAPELMEISTERIS
• Jonė Fridmanaitė.
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ilzė Bathos.
KINEMATOGRAFINĖ VALPURGIJOS NAKTIS,
6
• POKALBIS SU LENKų "LėLININKU"1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• "GRAŽIAUSIA MAN - PRIKALTAS KRISTUS"18

PAŽINTYS 
• Sigitas Rudzevičius (SIG ROMP).
HUMANIKA
2

KRONIKA 
• Erika Drungytė.
"MEDITACIJOS" PIEŠTUKU IR TEPTUKU
• NUOSTABIAUSI "LIETUVIŲ NAMŲ" ŽELMENYS
• Elvyra Markevičiūtė.
POETINIO TEATRO PAIEŠKA
• FILMų INDEKSAVIMO KOMISIJA
• LNOBT SIEKIS - DINAMIŠKAS TEATRAS
• in memoriam.
RASA ANDRAŠIŪNAITĖ
• Ridas Viskauskas.
TEATROBUSU PER PASAULĮ

SKELBIMAI 
• KARALIENĖS MORTOS PREMIJA2
• BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI
• RAŠYTOJŲ IR VERTĖJŲ NAMAI

DE PROFUNDIS 
• Petras Dirgėla.
TRAKTATAS APIE VYTAUTĄ MARTINKŲ
1
• ESI6
• ČERNIAUSKAS SAPNUOJA SLIEKUS
• ALVYDAS ŠLEPIKAS1

KNYGOS

KREGŽDUTĖ, PAKYLĖJUSI LYRIKOS DANGŲ

Arvydas Genys

[skaityti komentarus]

iliustracija
Levas Karsavinas

Dar viena žvitri, reta kregždutė budina ir pakylėja lietuvių intelektualinės lyrikos dangų. Būtent - dvikalbė pasaulinio garso medievisto, personalisto ir metafiziko prof. Levo Karsavino (1882-1952) poezijos knyga "tai TU mane kvieti". Ją išvertė poetas Alfonsas Bukontas.

Pernai gruodžio mėnesį minėjome prof. L.Karsavino 120-ąsias gimimo ir 50-ąsias mirties metines. Šis mokslininkas, mąstytojas ir poetas 1927-1949 metais iki arešto (ir iki pat mirties tremtyje, Abezėje) buvo itin kūrybingai susijęs su Nepriklausoma, vėliau okupuota Lietuva, Kauno ir Vilniaus universitetais, tuometiniu Dailės institutu ir Vilniaus dailės muziejumi.

Užtat dailininkas Rimantas Dichavičius labai pasistengė - poezijos knygelė tapo tiesiog suvenyrine grožybe. Šios filosofinės lyrikos - Sonetų vainiko ir Tercinų - svarbiausia skatinamoji intencija: dievėti, žavėtis ir stebėtis didžiaisiais žmogaus ir Dievo dvasiniais virsmais.

Knygoje "tai TU mane kvieti" apsiribota dvikalbiu L. Karsavino Sonetų vainiko ir Tercinų tekstu su jo komentarais - filosofo ir poeto mąstymo esencija.Tačiau ar gali komentarai pranokti poeziją? Nebent autorinėmis refleksijomis išskleisti poetines refleksijas. Tai L Karsavinui stebėtinai pavyksta.

Beveik nenusižengdamas "stikliniam Karsavino minčių tikslumui", vertėjas kai kurias sonetų ir tercinų eilutes netgi vaizdžiau išryškina. Tai gana aišku, lyginant rusišką ir lietuvišką tekstą. Kažin ar tai įvyksta dėl romantinio įkvėpimo? A.Bukontas - savitas ir ryškus intelektualinės meditacijos lyrikas, žodžio meistras. Jo subtilaus ir išrankaus skonio vertimai ("Bhagavadgyta", M Kulbako eilėraščiai, L.Karsavino poezijos rinktinės "Toje akimirkoje - amžinybė" kai kurie eilėraščiai) - jam pačiam egzistenciškai svarbūs, būtini dvasinių ieškojimų kelionėje. Tai ne įnoringi atsitiktinumai. Nors iš patirties žinau: eilėraščiai, net jų vertimai tarsi pasirenka poetą. O, pasak paties vertėjo, tarsi kažkas iš vidaus diktuotų: šito man reikia, o ano - ne.

Tyla ir vienatvė - būtina sąlyga meditacijai. Aš ir TU, apleistumas, kančia, nušvitimas - Prisikėlimas, kaip tos tylos ir minčių muzika. Taip prasideda ir baigiasi būtinoji rimtis - tarsi būtinoji dvasinė gintis. L.Karsavino atveju - slogioj izoliacijos zonoj, tardomojo kalėjimo vienutėje, kur, pasak liudijimų, patiriama baisi tuštuma, tiesiog budistinė nirvana. Šitaip dvasinė būtinoji gintis tampa rimties ir judėjimo, netobulumo ("aš silpnas, gležnas") ir tobulumo ("aš Tavimi virstu kiekvieną mirksnį", " o Šviesuly, beribe karalyste") vienybe. Ir žmogaus, gamtos (neretai personifikuojamos), Dievo vienove.

L.Karsavino meditaciniai, bet itin griežtos formos kūriniai turėtų ar bent galėtų būti skaitomi ne tik jų komentarų, kurie yra tikras filosofinis ir metafizinis traktatas gerąja prasme, kontekste. Juk šitaip viduramžiais buvo skaitomi į magiškas formules suspausti, užkoduoti alchemikų tekstai. Žinia, L.Karsavinas - ne tik žymus medievistas ir medievistikos, viduramžių meno žinovas, ne tik visuotinės meno ir pasaulio kultūrų bei religijų istorijos išmanytojas bei propaguotojas. Jis atskiras studijas yra skyręs ir F.Dostojevskiui, ir F.Tiutčevui. Tuo labiau Sonetų vainikas ir Tercinos skaitytini ne tik Dantės (nors - ypač jo), Petrarkos, Tasso kūrybos kontekste, bet ir rusų Sidabro amžiaus poetų simbolistų, ypač jų filosofinės lyrikos atstovų - J.Baratynskio, V.Solovjovo, A.Feto, F.Tiutčevo, I.Bunino sonetų kontekstuos. Juolab - M.Cvetajevos, M.Vološino ar V.Ivanovo sonetų vainikų, mūsų J.Baltrušaičio, Putino, V.Mačernio, Just.Marcinkevičiaus, A.Bukonto, J.Strielkūno sonetų, V.Baltuškevičiaus sonetų vainikų, E.Puišytės, ypač G.Cieškaitės kūrybos ar net O.Milašiaus švelnios melancholijos ir jo Slėpinių, misterijų kontekstuos.

Dievėdamas žmogus tampa ir Dievo lemtimi. Todėl kameros vienutėje ir slogioje tuštumoje pasigirsta, rodos, neįmanomo dialogo ištarmė, apgaubianti visą sonetų vainiką, - pradžia ir pabaiga: "Kūrėjas mano Tu, o aš - lemtis Tavoji..." Ir šitaip užbaigia Tercinas. Būtent dėl kūrinio (žmogaus) netobulumo Dievas (Kūrėjas) kenčia kūrybos ir laukimo kančią. Ir žmogaus (mano) netobulumą verčia tobulėjimo priemone. Šis virsmas individualiai ir simfoniškai išauga ne tik į asmens tapatumo, bet ir į visos žmonijos naują kokybę. L.Karsavinas niekad nepritarė jokiems kitokiems "naujumams". Ir užtat paaukojo šitaip artimiesiems brangią savo netobulą laisvę ir savo netobulą mirtį. Tardomojo kalėjimo vienutėje, neturėdamas nei rašiklio, nei popieriaus lapelio, savo izoliaciją - "kančios viltį" pavertė meditacine situacija ir erdve. Ir tai atliko itin talentingai ir fenomenaliai.

Tikėjęs, jog tik dabartis (meno - visalaikė, amžinoji) suteikia istorijai prasmę, poetas L. Karsavinas išpažįsta:
Likimas mano toks. Tai Tu mane kvieti,
Aš - laisvas - pasirengęs Tau paklusti
Ir - teesie Valia Tavoji dabarty.

Karsavino Tercinos buvo sukurtos vėliau - jau Abezės lagerio ligoninėje (1951 m. pabaigoje - 1952 m. pradžioje). Jos kartu su Sonetų vainiku sudaro 640 eilučių kūrinį. Jis gali būti vadinamas tercinų poema, intelektualine ar lyrine meditacine poema. Tercinos išplėstais vaizdais itin primena Dante`s "Pragaro" ir "Skaistyklos giesmes", G.Byrono "Tamsos" apokaliptinius vaizdus, Toros ir Kabalos, budistinių mitų ir daosizmo bei kanoniškųjų evangelijų įvaizdžius. Jais poetas iliustruoja mirčių ir gimimų sūkurius ir reinkarnacinį ratą, gaubiamą indiškojo Šivos šokio makabriškos žaismės. Nes "pasauly baisūs siautėja Vaidai". Tercinos man atrodo vaizdingesnės, meniniu atžvilgiu vertingesnės.

___________________

Karsavinas L. TAI TU MANE KVIETI. - V.: Daigai, 2002.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:25:23 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba