Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-06-06 nr. 2953

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEPANAS RUDANSKIS10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
IŠ PENKIOLIKOS METŲ PERSPEKTYVOS
 Viktorija Daujotytė.
VYTAUTO MARTINKAUS KūRYBOS VAKARAS
1
• Dalia Striogaitė.
STEIKIME KLAIDŲ BANKĄ
3

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• Jolanta Sereikaitė.
EILĖRAŠČIO TAUTYBĖ
1

PROZA 
• Iš būsimos knygos "Nebaigtas žmogus".
KAZYS SAJA
2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• DONALD BARTHELME

LITERATŪRA 
• Jūratė Sprindytė.
UGNIASPALVIAI LAPIUKAI
2

KNYGOS 
• Arvydas Genys.
KREGŽDUTĖ, PAKYLĖJUSI LYRIKOS DANGŲ
• Dalia Kuizinienė.
SPALVOTAS NATIURMORTAS POETINIO PASAULIO ŽEMĖLAPYJE
• NERINGOS M.
• ŽAIDIMAS GRAŽIAIS PAVIRŠIAIS
• IR NĖRA SVARBU2
• NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
SVARBIAUSIA MINDAUGO KARALYSTĖS RELIKVIJA VILNIUJE
1

DAILĖ 
• Mikalojus Vilutis.
"GRAFIKA`03"

KINAS 
• Kino režisierių Audrių Stonį mandagiai kamantinėja kino mėgėjas Ričardas Šileika.
AUDRIUS STONYS
3

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NAMAI, PILNI MUZIKOS
3
• Giedrė Kaukaitė.
PADĖKA BENDRUOMENĘ GAIVINANTIEMS
3
• Rytis Jokūbaitis.
KAPELMEISTERIS
• Jonė Fridmanaitė.
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ilzė Bathos.
KINEMATOGRAFINĖ VALPURGIJOS NAKTIS,
6
• POKALBIS SU LENKų "LėLININKU"1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• "GRAŽIAUSIA MAN - PRIKALTAS KRISTUS"18

PAŽINTYS 
• Sigitas Rudzevičius (SIG ROMP).
HUMANIKA
2

KRONIKA 
• Erika Drungytė.
"MEDITACIJOS" PIEŠTUKU IR TEPTUKU
• NUOSTABIAUSI "LIETUVIŲ NAMŲ" ŽELMENYS
• Elvyra Markevičiūtė.
POETINIO TEATRO PAIEŠKA
• FILMų INDEKSAVIMO KOMISIJA
• LNOBT SIEKIS - DINAMIŠKAS TEATRAS
• in memoriam.
RASA ANDRAŠIŪNAITĖ
• Ridas Viskauskas.
TEATROBUSU PER PASAULĮ

SKELBIMAI 
• KARALIENĖS MORTOS PREMIJA2
• BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI
• RAŠYTOJŲ IR VERTĖJŲ NAMAI

DE PROFUNDIS 
• Petras Dirgėla.
TRAKTATAS APIE VYTAUTĄ MARTINKŲ
1
• ESI6
• ČERNIAUSKAS SAPNUOJA SLIEKUS
• ALVYDAS ŠLEPIKAS1

AKTUALIJOS

VYTAUTO MARTINKAUS KūRYBOS VAKARAS

APIE TAI, KAS GALI BŪTI LITERATŪRAI PRIE ŠALIES ARBA PRIE ŠIRDIES

Viktorija Daujotytė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vytautas Martinkus

Gegužės 28 dieną Rašytojų klube įvyko jubiliejinis Vytauto Martinkaus kūrybos vakaras, kuriame buvo pagerbtas jubiliatas ir pristatyta nauja jo knyga "Literatūra ir paraliteratūra". Nors tai solidus straipsnių ir esė rinkinys, kuriame skelbiami pastarojo dešimtmečio teoriniai Vytauto Martinkaus darbai, svarstymai apie literatūrą, kultūros politiką ir panašiai, tačiau pats vakaras buvo gyvas, net žaismingas. Vakarą vedė Valentinas Sventickas, kalbėjo Viktorija Daujotytė, Petras Dirgėla, Regimantas Tamošaitis, Antanas Sutkus, Petras Bražėnas, Ferenco Liszto kūrinį fortepijonui paskambino Šviesė Čepkauskaitė. Vakaro kaltininkas visiems padėkojo "už nuotaiką". Valentinas Sventickas jubiliatui įteikė LRS leidyklos išleistą specialų Vytauto Martinkaus naujosios knygos vienetinį egzempliorių... Po to - bendradarbių, kolegų, kūrybinių sąjungų vadovų (rašytojas yra ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas), studentų et cetera sveikinimai ir linkėjimai.

Skelbiame vakare skaitytą Viktorijos Daujotytės tekstą apie naująją V.Martinkaus knygą, - tai kol kas tik pirmieji, dar karšti įspūdžiai perskaičius solidų rinkinį, kuris, suprantama, bus aptariamas, analizuojamas, vertinimas; taip pat rašytojo Petro Dirgėlos "Traktatą apie Vytautą Martinkų" (žr. mūsų laikraščio 24 puslapį), kuris atstovauja žaismingajai vakaro daliai.

B.B.

Itin sparčiai, sparčiau už kitus žinynus atnaujinami tarptautinių žodžių žodynai dar neįtraukė žodžio paraliteratūra, o jis jau tapo naujosios Vytauto Martinkaus knygos atrama ir pavadinimu: "Literatūra ir paraliteratūra". Lengvai išsiverčiame - paraliteratūra, kas literatūrai jei ir ne širdyje, tai prie širdies. Paieškome atitikmenų, labiau įteisintų: kad ir paralingvistika, tirianti nekalbinius kalbos reiškinius, pavyzdžiui, juoką… Žinoma, arti paraliteratūros yra ir paralogizmas, jei jį suprasime kaip netyčinę, bet nebūtinai atsitiktinę klaidą… Dar parachronizmas, reiškiantis datų sumaišymą, dažniausiai priartinimą prie dabarties. Parafrazės būtinos ne tik paraliteratūrai, bet ir pačiai literatūrai. Paradoksas Vytautui Martinkui pažįstamas kaip filosofui - jei mąstymas nesusižeidžia į aštrias paradokso skeveldras, tai pasakos skaitytos veltui. Tik vieno reiškinio iš gausios para brolijos neradau Vytauto knygoje - tai paralipsės, tokios mielos literatūros retorinės figūros, reiškiančios pabrėžtinį kokio objekto praleidimą - tokį ryškų, kad į tai būtinai atkreipiamas dėmesys. Martinkus mėgsta nuoseklumą ir išsamumą visame kame. Tiesa, pastebima savita paralipsės atmaina, būdingesnė skyriui "Šnekėjimai: dialogai ir monologai", - Martinkus aiškiai linkęs praleisti patį save, ypač kaip kokį nors pirmininką ar vedėją. Žvelgiant į parašą, kad ir į jo šešėlį knygoje, matyti toks paragrafologinis niuansas - net raidelių palinkimu glaustis prie žemės, kad ir kolektyvinio sodo. Kaimiečiai išsiduoda, ir ne tik balsu, kas mūsų literatūrai jau yra žinoma.

Žvelgdama į knygos pradžią, į kapitalą - kaptalą, buvau apsidžiaugusi: ar tik nebus čia koks nežinomas para - koks nors raidžių sukeitimas ar praleidimas. Bet ne - tik niekada negirdėtas žodis kaptalas, juostelė ant storesnės knygos nugarėlės. Nesu tikra, ar V.Martinkaus knyga tą kaptalą turi, bet juk aiškiai priklauso prie storesnių. Pažvelgus vien į vardų rodyklę, aišku, kad vietos reikia nemažai, jei į tekstą skverbiasi vaikystės kaimynai, tarp jų ir Romualdas Norkus, netgi Josifas Stalinas, paminėtas 12 kartų, RS kavinės valytoja Veronika, Kristijonas Donelaitis, o itin aktyviai Juozas Erlickas, paminėtas 13 kartų, bent du karaliai ir viena karalienė. Nėra lengva pasakyti, ar jie priklauso literatūrai, ar tik paraliteratūrai. Pratarmėje Vytautas pabrėžia skirtybes, greičiausiai su nuoroda į Derrida, gerai įsiskaitytą. Pratarmėj vėl suklupau - prie konjektūros, savaip supriešintos su konjunktūra; maždaug - asmeninių prielaidų, spėlionių su aiškiu priklausymu nuo ko nors. Įsiklausytina į Vytauto Martinkaus kalbas suvažiavimuose ir kongresuose - be para, jos liudija tiesioginius literatūrinio gyvenimo ir pačios literatūros rūpesčius, konjunktūriškai ir konjektūriškai persmelkusius pereinamojo laikotarpio rašytojus ir apskritai menininkus. Vytautas Martinkus atsiskleidžia kaip vienas reikšmingiausių kultūros politikų, dokumentų rengėjas ir atidus skaitytojas, suvokiantis didelių ir mažų dokumentų reikalingumą. Savo pamatine jausena Vytautas yra egzistencialistas, pasiremti A.Camus jam yra organiška. Egzistencinė išeitis jo įrašyta viename dalykiškiausių pamąstymų apie LRS. Žaisti skiemenų ar net raidžių skirtumais, įterpti į žodžio vidurį brūkšnelį ar skliaustelius, ieškant (ir randant) niuansų, jam lygiai saldu kaip ir M.Heideggeriui ar jo adeptui A.Šliogeriui. Kartu jis gerai jaučia ne tik postmodernizmo, bet ir atsinaujinančio pozityvizmo slinktį, bandydamas jungti, derinti, rinkdamasis ir leisdamas rinktis. Martinkaus mąstymas man atrodo padorus ir patikimas. Savaime suprantama, kad nuobodokas. Kas matė padorų ir nenuobodų? Kas nenuobodžiavo skaitydamas Proustą, o su kokiu minties azartu į jį ėjo M.Mamardašvilis!

iliustracija
Dailininkas Alvydas Ladyga

Gyvindama kalbą apie V.Martinkaus knygą, bandyčiau pasitelkti ir man pačiai artimą fenomenologinio santykio su literatūra ir gyvenimu paradigmą. Jis kalba apie autentišką patirtį, sąžinę, laisvę, atsakomybę. Nenusigręžia nuo paslapties, nuo blyksnio, kuriuo į mus prabyla būtis; jei prabyla. Puikūs puslapiai apie tėvo mirties patyrimą, apie knygų troškulį, kuris daugiau jau tikriausiai nebekamuos jaunų žmonių. Paties autoriaus ir pasakyta: "Laikausi fenomenologinės nuostatos. Arba - jei nenorit filosofijos - Faulknerio žodžiais: ir praeitį, ir ateitį talpinu ant plunksnos smaigalio" (p. 364). Jam svarbu ištarti "Erčios fenomenas" (straipsnyje apie Juozą Aputį, viename skaidriausių), raustis po žodžio šaknimis, tikrinti - ar buvo mano tarmėje, ar atsimenu? Genetys - radau šią jau tolstančią žemaitybę, iš klaidos ("vyras ar moteris ateina genesiu" p. 417) supratau, kad redaktoriams ar korektoriams šio žodžio jau nebėra; o gal tai žodžio gretybė, nežinoma man.

Iš to, ką Martinkus sugebėjo naujai perskaityti kaip literatūrologas, reikėtų išskirti Petrą Cvirką, jo "Deputatą". Peržengia raidę ir paraidiškumo įstatymą, budriai saugotą socrealizmo ideologų. Argumentuotai pasitelkia autoritetus - patį J.Lacaną. Galbūt - galbūt norėtume, kad savo paslėptą logiką labiau atskleistų pats tekstas; jei tikrovė kalbasi pati su savim, tai ir tekstas tesikalba su tekstu. Bet V.Martinkus yra dalyvaujanti figūra, vedžiojanti. Tokia yra ir jo - rašytojo - prigimtis.

Tegul ji tokia ir lieka. Tegu savaitė įgyja jo trokštamą aštuntą dieną, o "Literatūra ir paraliteratūra" - savo likimą. Naujas Vytauto Martinkaus kūrinys, jau publikuotas "Metuose" ("Šuo, kuris paliovė lojęs"), mums rodo kelią, kurio tai, kas būna šalia, greta literatūros, progai pasitaikius, laimingai į ją nužengia, sunaikindamas atsargųjį ir.

2003, gegužė

Martinkus V. LITERATŪRA IR PARALITERATŪRA. - V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.

 

Skaitytojų vertinimai


2706. ži2003-06-14 11:48
Kontempliatyvi V.Martinkaus knygos pagava.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:25:21 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba