Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-05-16 nr. 3190

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Romas Daugirdas.
AKTAS
15
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

PUBLICISTIKOS KONKURSAS 
• Stasys Stacevičius.
(NE)BADAS
4

AKTUALIJOS 
• TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 2008
• DU APUOKU2

KNYGOS 
• „ŽANGADA“
• „DUBLINIEČIAI“
• „SMOKAS BELJU“
• „GYVENIMO RITMAS“
• Benediktas Januševičius.
ŠIANDIENOS POETAI RAŠO APIE VILNIŲ IR ANGELUS
5
• Ieva Steponavičiūtė–Alekiejūnienė.
BEVEIK DETEKTYVINĖ ASTRIDOS LINDGREN KNYGŲ APIE SEKLĮ KALĮ VERTIMŲ ISTORIJA
• (PA)SKAITINIAI
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• XVIII TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „ŠYPSOS LĖLĖS IR VAIKAI“
• NAUJOSIOS DRAMOS AKCIJA: „DEKALOGAS“ DABAR“
• SCENOJE – PASAULINIO GARSO RAŠYTOJO KŪRINYS1

DAILĖ 
• „PROJEKTINIO“ MĄSTYMO PADARINIAI2
• Aloyzas Stasiulevičius.
PARYŽIETIS IŠ PANDĖLIO
32

MUZIKA 
• „MUZIKA – PASĄMONĖS KALBA“2
• Ala Bendoraitienė.
POMORSKIO IR ČIURLIONIO KVARTETAI

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS3
• NERIJUS CIBULSKAS4

PROZA 
 Herkus Kunčius.
RAŠYTOJO M. G. LAIŠKAI PAREIGŪNUI SVAJŪNUI
4

VERTIMAI 
• Charlie Fish.
VYRAS, KURIS VEDĖ SAVE
6

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• STOP’ AS. AR KADA NORS ESI BUVĘS PSICHIATRINĖJE LIGONINĖJE?3
• MOKSLEIVIŲ POEZIJOS SKAITYMAI „AUGAME KARTU SU EILĖRAŠČIU“
• „LITERATŪRINIS PAVASARIS“ VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE
• PASIRODĖ NAUJAS KETVIRČIO ŽURNALAS – „KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“

IN MEMORIAM 
• „ESU LAIMINGAS, KAD ATRADAU PRANĄ DOMŠAITĮ“
• NATALIJA MANIKIENĖ 1922 12 31–2008 05 11
• PRANAS PIAULOKAS 1945 06 02–2008 05 12

KRONIKA 
• LAIKO ĮKAITAI

DE PROFUNDIS 
• Vladimir Šinkariov.
MAKSIMAS IR FIODORAS
1
• Arnas Varnas.
BRIAUNUOTI KETUREILIAI
4

PROZA

RAŠYTOJO M. G. LAIŠKAI PAREIGŪNUI SVAJŪNUI

Apsakymo konkursas

Herkus Kunčius

[skaityti komentarus]

iliustracija
Alio Balbieriaus nuotrauka

Gerbiamas Svajūnai,

Priimkite nuoširdžią padėką už Jūsų laišką, kuris mane labai pradžiugino. Galbūt atsiųsite ir veiklos suvestinę? Ji, tikiu, našiai pasitarnautų ne tik mano įkvėpimui, bet ir dvasinei sveikatai.

Kiek Jūsų apskaitoje vienetų? Kokia feng šui padėtis? Ar yra poilsio kambarys? Jeigu taip – ar negalėčiau prisidėti, kad jis būtų įrengtas? Jei Jums reikėtų padoresnės kūrybos – atsiųskite sąrašą.

Aš labai norėčiau būti naudingas. Perduokite nuoširdžius mano linkėjimus visiems. Pasakykite, kad jie išgyvena didelės istorinės reikšmės dienas, kada žmogus turi itin mylėti darbą, kuris būtinas, norint sukurti žemėje naują ir laimingą gyvenimą.

Rašytojas M. G.

______________________________

Brangusis Svajūnai,

Mane labai sujaudino unikalios nuotraukos. Ir štai aš atsakau, kaip mokėdamas.

Iš tikrųjų skaudu bus, jei jie, kažkada ištrūkę, išsiskirstys kas sau ir kiekvienas vėl ims iš naujo kovoti dėl tariamos vietos po saule. Taip neturi atsitikti. Manau, Jūs pritarsite mano kategoriškai nuomonei.

Jūsų laiškas, brangusis Svajūnai, sužavėjo mane ir savo tonu, ir savo turiniu. Tai, ką jūs pasakėte apie „griežtumą“ – ir neginčijamai teisinga, ir puiku. Pritariu.

Pagaliau, tai lanksti sistema ir tik tokia ji gali ir privalo būti visad. Šalin vakardieną su jos purvu ir dvasiniu skurdumu! Tegu ją atsimena istorikai, bet ji nereikalinga Jūsų priglaustiems globotiniams, jiems ji kenksminga!

Dabar negaliu daugiau ką nors bepridurti.

O Jums norėčiau atsakyti nors ir trumpai, bet tuoj pat, kad galėčiau pareikšti nuoširdžią pagarbą už išmintingą, puikų Jūsų darbą.

Stipriai spaudžiu dešinę.

Jūsų Rašytojas M. G.

______________________________

Mielas Svajūnai,

Gavau laišką ir labai džiaugiuosi, kad mūsų santykiai įgauna prasmę. Prašau Jus rašyti man kiekvieną kartą, kada tik panorėsit, – o juo labiau, jei bus reikalinga.

Jei reikės patarimo, visada pasirengęs.

Išsiunčiau keliolikos įsimintinesnių kurortų nuotraukų, ar gavote? Jos, manau, turėtų praskaidrinti kasdienybę. Pasistengiau, kad Jūsų „projektui“ parū­pintų mano knygų, recenzijų, anotacijų, interviu.

Norėčiau, kad kiekvienas Jūsų globotinis visa tai perskaitytų, o perskaitęs –­ susimąstytų. Tada jie suvoks, kad aš visiškai toks pat žmogus, kaip ir jie, tik nuo pat lopšio turėjau geležinę valią, nevengiau juodžiausių skylių, neįprasčiausių pareigų.

Pasakykite atsiuntusiesiems man linkėjimus, kad nuoširdžiai jiems dėkoju, bet tuo pačiu atsakyti negaliu, tebesu vergiškai užimtas.

Linkiu žvalios nuotaikos. Jums – taip pat.

Likite sveiki!

Jūsų Rašytojas M. G.

______________________________

Ištikimasis mano Svajūnai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir prašau visus (be išimčių) pasveikinti su modernesnės įrangos instaliavimo darbų pabaiga.

Naujų jėgų ir tikėjimo linkiu jums visiems!

Šaunų darbą Jūs sumanėte, jis turi duoti puikių vaisių.

Ši žemė išties – nesvetima žemė. Mūsų! Tai mes ją padarėme, mes papuošėme ją rūsiais, išraižėme grioviais, sukūrėme joje stulbinančių dalykų. Mes, žmonės, praeityje – menkučiai beformės ir nebylios medžiagos gabaliukai, paskui –­ gyvuliai, pusžvėriai, beždžionžmogiai, o dabar – drąsūs naujo gyvenimo pradininkai, šaukliai, herojai.

Likite sveiki ir nepamirškite intelekto, vaizduotės, kad šie parturtintų pasaulį dar didesniais stebuklais.

Rašytojas M. G.

______________________________

Svajūnai,

Lepinate Jūs mane, Svajūnai, pagyrimais. Juk puikiai žinau, kad nieko nedarau dėl trapios sistemos. Nedarau, bet ir negaliu daryti – turbūt nesugebu pras­mingiau prisidėti, turbūt stinga man to užsispyrimo, drąsos, atkaklumo, talento, kurį vis akivaizdžiau suvokiu liepsnojant Jumyse.

Labai mane jaudina laiškai. Su tokiu džiaugsmu skaitau tuos nevalyvomis rankomis prikraigaliotus lapus. Prašau – perskaitykite balsu mano atsakymą.

Jus aš norėčiau stipriai apkabinti.

Nuostabus, didelis Jūs žmogus! – toks, kokių civilizuotai žmonijai reikia. Nors Jūs pagyrimų ir nemėgstate, bet – tai iš visos širdies.

Likite sveiki, brangus drauguži!

Visada Jūsų Rašytojas M. G.

P. S. Kaip laikosi ir ar dar gyva ta „laukinukė“? Pamenate – nepasitikinti, vakarais vis tylinti, naktimis įsispietusi, į prasmingesnes kalbas nesileidžianti? Parašykite apie ją, man labai smalsu.

______________________________

Gerbiamas Svajūnai,

Mane labai sujaudino ir nuliūdino Jūsų paskutinis laiškas! Apgailestauju, kad nepranešėte apie nemalonumus, kuriuos Jūs išgyvenote nusibaigus „laukinukei“ ir dar keliems nedėkingiesiems. Aiškinu tai Jūsų jautrumu mano atžvilgiu, Jūsų nenoru mane jaudinti. Tai – nereikalinga! Tai – nepateisinama!

Kad Jūs žinotumėte, kaip maža tepaiso mano dvasinės sveikatos gerbėjai ir su kokiais įgeidžiais jie į mane kreipiasi!

Vieniems reikia minčių, patarimo, padrąsinimo, kitiems – autografo, o treti skambinėja naktimis ir maldauja plaukų sruogos iš… atsiprašant. O Jūs, dirbąs rimčiausią darbą žmogus, varžotės. Be reikalo. Pykstu.

Kuo aš galiu prisidėti? Labai prašau –­ parašykite man.

Aš, beje, netrukus pareikalausiu sumaniai nušviesti Jūsų naujai tveriamą gyvenimą, darbą, poilsį.

Prašau Jus perduoti bendraminčiams mano nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus.

Tiesa, tebegaliu atsiųsti įvairiausio turinio savo nuotraukų, savo įdainuotų plokštelių, iškarpų iš žurnalų (apie save). Atsiųsti?

Stipriai spaudžiu Jūsų dešinę.

O dabar prašau man atleisti, – užklydo ne mažiau garbūs svečiai, ir aš turiu juos priimti. Varginantis klasiko darbas!

Rašytojas

______________________________

Brangus ir mylimas mano Svajūnėli,

Netikėta Jūsų rezignacija mane nustebino ir giliai nuliūdino.

Man garbūs žmonės žadėjo netrukdyti Jums Jūsų veikloje. Ne vieno kūrybos vakaro metu aš kalbėjau auditorijai, kad Jūsų neliestų. Ir skaitytojai, ir moderatoriai, ir vakarų organizatoriai mane patikino, kad į tai bus atsižvelgta. Ir vis dėlto! Labai bijau, kad čia įpainiotos nedoros technologijos, galbūt net – sąmokslas.

Vakar visiems parašiau, besąlygiškai reiklaudamas, kad Jūsų nekliudytų ir nevargintų kratomis.

Netrukus bus suredaguotas mano tekstas apie tai, ką Jūs sukūrėte savo energija. Griauti šitokį kilnų darbą – nusikaltimas, štai kaip aš žiūriu į šią veik kriminalinę istoriją.

Svajūnai, mano mielas bičiuli Svajūnai – Jūs energiningas, nepailstamai išmintingas žmogus. Žinau, kaip Jums turi būti skaudu, bet nenusiminkite!

Rašytojas M. G.

______________________________

Mielas Svajūnai,

Iš šalies aš patyriau, kad Jūs pavargote ir kad Jums būtinas poilsis.

Tiesą sakant, man pačiam būtų metas suprasti, kad Jums reikia dustelti, nes aš, tam tikru atžvilgiu, esu Jūsų dvasinis tėvas ir apie elementarius reikalus turėčiau pats nutuokti.

Tiek laiko Jūs darbavotės, ir to darbo vaisiai neįkainojami. O niekas nė žodžio apie juos – tuos vaisius. Ir niekas nesužinos, jei Jūs pats nepapasakosite teisėsaugai. Mano supratimu, šis nepaprastai svarbus ir stačiai stebuklingai pavykęs Jūsų eksperimentas yra pasaulinės reikšmės. Įsitikinęs tuo!

Likite sveiki, stipriai spaudžiu dešinę. Viso geriausio!

Rašytojas M. G.

Svajūnas. „Drausmės sonetai“. Fragmentas.

Vakar mano brolis Povilas pagaliau pakvietė į rūsį. Sugužėjome visi.

Povilas keturpėsčias tupinėjo aplink pakurtą krosnelę ir išdidžiai rietė galvą aukštyn.

Daili krosnelė stovėjo prie ką tik išmūrytos sienos. Jos išgaubti šonai pūpsojo atsikišę į visas šalis – kvieste kvietė kurį nors paspirginti ir… Staiga subildėjo, driokstelėjo ir kaip pistels – pasipylė šokinėjančios plytos, metalo gabalai, betono, armatūros skeveldros.

Nuolaužos paslėpė mus vieną nuo kito. Bet jos negalėjo paslėpti pratrūkusio kvatojimo, aikčiojimų ir spiegimo.

Nieko nesupratę veltėdžiai net neprunkštelėjo.

O krematoriume visi kvatojo. Ir rūsio koridoriuje. Ir izoliatoriaus, ir karcerio –­ visoje poilsio kambario laiptinėje. Bendraminčiai tiesiog raitėsi iš juoko priepuolio apimti.

Aš, vos nesprogęs iš linksmumo, šiaip taip išsikapsčiau iš griuvėsių.

Prie sprogimo išmuštos duobės susidūriau su pusbroliu Petru. Jis laikė mano brolį Povilą už pakarpos – taikė smogti kumščiu į jo apdulkėjusią plikę.

______________________________

Brangus Svajūnai,

Mano nuomone, fragmentas Jums labai pavyko. Jau nekalbant apie jo „siužeto“ reikšmę. Puikiai susukta intriga, nelaukta atomazga. Finalas – stulbinantis.

Jūs sugebėjote labai vykusiai apdoroti dokumentinę medžiagą ir suradote gyvą ir nuoširdų pasakojimo toną, kur Jūsų humoras taip tinka, kad geriau nereikia, –­ skaičiau verkdamas iš juoko.

Man atrodo, kad fragmente vertėtų nurodyti, kaip pamažu rūsyje (namų sąlygomis) augo įkaitų skaičius, nes apie bendraminčius kalbama, o klientų – nematyti.

Pavydėtiną sielą Jūs išsiugdėte, įstabiai, sumaniai ji myli ir neapkenčia.

Aš galiu nedelsiant savęs pareiklauti, kad Jus grąžintų dirbti pagal pašaukimą.

Na – ką gi? Sveikinu Jus parašius gerą fragmentą, karštai sveikinu.

Visada – Jūsų Rašytojas M. G.

P. S. Jūs, žinoma, ne visą medžiagą panaudojote – sukurkite dar kokį tuziną fragmentų. Mielai, Jums sutikus, jais pasinaudosiu.

Pasakojama, kad išgyvenę dykaduoniai – namų sąlygomis – noriau pėdina dirbti, greičiau paklūsta drausmei, tapo ištvermingesni. Jei tai tiesa, džiaugiuosi drauge su Jumis.

Rašytojas M. G.

Alpės

 

Skaitytojų vertinimai


46919. amigo2008-05-19 17:49
kazkoks be rysio apsakymas, Liegutes geresnis.

46962. dičius2008-05-21 16:59
Marazmas

46972. snobas2008-05-22 13:45
puiki instrukcija kaip reikia valdininkams rasyti laiskus

57269. Ogis :-) 2010-02-18 22:01
O patys ar bandėt ką nors išversti?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 16 iš 16 
1:51:49 Oct 3, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba