Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-05-16 nr. 3190

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Romas Daugirdas.
AKTAS
15
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

PUBLICISTIKOS KONKURSAS 
• Stasys Stacevičius.
(NE)BADAS
4

AKTUALIJOS 
• TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 2008
• DU APUOKU2

KNYGOS 
• „ŽANGADA“
• „DUBLINIEČIAI“
• „SMOKAS BELJU“
• „GYVENIMO RITMAS“
• Benediktas Januševičius.
ŠIANDIENOS POETAI RAŠO APIE VILNIŲ IR ANGELUS
5
• Ieva Steponavičiūtė–Alekiejūnienė.
BEVEIK DETEKTYVINĖ ASTRIDOS LINDGREN KNYGŲ APIE SEKLĮ KALĮ VERTIMŲ ISTORIJA
• (PA)SKAITINIAI
 NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• XVIII TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „ŠYPSOS LĖLĖS IR VAIKAI“
• NAUJOSIOS DRAMOS AKCIJA: „DEKALOGAS“ DABAR“
• SCENOJE – PASAULINIO GARSO RAŠYTOJO KŪRINYS1

DAILĖ 
• „PROJEKTINIO“ MĄSTYMO PADARINIAI2
• Aloyzas Stasiulevičius.
PARYŽIETIS IŠ PANDĖLIO
32

MUZIKA 
• „MUZIKA – PASĄMONĖS KALBA“2
• Ala Bendoraitienė.
POMORSKIO IR ČIURLIONIO KVARTETAI

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS3
• NERIJUS CIBULSKAS4

PROZA 
• Herkus Kunčius.
RAŠYTOJO M. G. LAIŠKAI PAREIGŪNUI SVAJŪNUI
4

VERTIMAI 
• Charlie Fish.
VYRAS, KURIS VEDĖ SAVE
6

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• STOP’ AS. AR KADA NORS ESI BUVĘS PSICHIATRINĖJE LIGONINĖJE?3
• MOKSLEIVIŲ POEZIJOS SKAITYMAI „AUGAME KARTU SU EILĖRAŠČIU“
• „LITERATŪRINIS PAVASARIS“ VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE
• PASIRODĖ NAUJAS KETVIRČIO ŽURNALAS – „KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“

IN MEMORIAM 
• „ESU LAIMINGAS, KAD ATRADAU PRANĄ DOMŠAITĮ“
• NATALIJA MANIKIENĖ 1922 12 31–2008 05 11
• PRANAS PIAULOKAS 1945 06 02–2008 05 12

KRONIKA 
• LAIKO ĮKAITAI

DE PROFUNDIS 
• Vladimir Šinkariov.
MAKSIMAS IR FIODORAS
1
• Arnas Varnas.
BRIAUNUOTI KETUREILIAI
4

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atmintys : meilės lyrikos albumas / Marcelijus Martinaitis ; [dailininkė Jūratė Stauskaitė]. – 3-iasis leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). – 125, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-39-522-5

Būtieji kartiniai : apžvalgos, įžvalgos, peržvalgos / Aidas Marčėnas. – Vilnius : Apostrofa, [2008] (Vilnius : Standartų sp.). – 413, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-605-41-6

Dykumose ir giriose : nuotykių apysaka / Henryk Sienkiewicz ; [iš lenkų kalbos vertė Marija Pečkauskaitė]. – 2-asis leid. – Kaunas : Norekso valdos, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 348, [3] p. – (Nuotykių istorijos ; 3). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-715-68-9

Labai keistas namas : 88 romanai : [miniatiūros] / Jaroslavas Melnikas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). – 107, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-521-8 (įr.)

Eduardas Mieželaitis: post scriptum : prisiminimai apie Eduardą Mieželaitį, straipsniai, laiškai / sudarė Vladas Braziūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2008] (Kaunas : Aušra). – 335, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-39-517-1

Mintys raštu : [straipsnių rinkinys] / Pranas Dargis. – Radviliškis : Litera, 2007 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 184, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-410-68-3

Nerštas : keturios poemos / Alvydas Augustinas Jegelevičius. – Vilnius : Vaga, 2007 (Kaunas : Aušra). – 92, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-5-415-01967-0

Nusidėjome apsileidimais : laiškai dabarties broliams / Vytautas Landsbergis. – Vilnius : Vaga, 2008 (Kaunas : Aušra). – 109, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02005-8

Opričniko diena : romanas / Vladimir Sorokin ; iš rusų kalbos vertė Benediktas Januševičius. – Kaunas : Kitos knygos, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 182, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-640-51-6 (įr.)

Paskutinis kiemsargis : apysaka / Janusz Głowacki ; iš lenkų kalbos vertė Imelda Vedrickaitė-Frukacz. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla ; Warszawa : Ex Libris, 2008 (Spausd. Lenkijoje). – 153, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-518-8 (įr.)

Piramidė : [romanas] / Tom Martin ; [vertė Vilma Krinevičienė]. – Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 301, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-151-9 (įr.)

Po laiminga žvaigžde : rašytojui Kostui Kaukui – 80 / sudarė Aleksandras Žalys. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007 ([Klaipėda : KU l-kla]). – 94, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-18-262-7

Sapnų tiltais skubu pas tave : 69 meilės eilėraščiai / Remigijus Baltrušaitis. – Vilnius : Ciklonas, 2008 (Vilnius : Ciklonas). – 101, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-695-96-7

Sudegusi šviesa : [eilėraščiai] / Sigitas Rutkus. – Klaipėda : GSG, 2007 (Klaipėda : R. Petkevičiaus įm. „Spaustuvė, reklamos gamyba“). – 170, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-9712-3-8

Šventovė : [romanas] / Raymond Khoury ; [vertė Vilma Krinevičienė]. – Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 366, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-156-4 (įr.)

Tikrasis Sebastiano Naito gyvenimas : romanas / Vladimir Nabokov ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 194, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9986-39-515-7 (įr.)

Trylika lašų : humoristiniai eilėraščiai / Aldona Mankutė-Kursevičienė. – Kaunas : Spindulys : A. Kursevičienė, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-466-37-6

Vasarynas : poezijos almanachas, 2007 / [sudarytojai Sergėjus Lamanosovas, Saulius Pečiulis, Joana Siauraitienė]. – Vilnius : Kūlgrindos klubas [i.e. Rotas], 2007 (Vilnius : Rotas). – 154, [1] p. : iliustr., portr. – Tekstas liet., rus. – Tiražas 650 egz. – ISBN 978-9955-832-00-3

Vaivorykštės tiltas : nuotykių romanas / Zane Grey ; [iš anglų kalbos vertė Kazys Puida]. – 3-iasis leid. – Kaunas : Norekso valdos, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 253, [2] p. – (Nuotykių istorijos ; 1). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-715-65-8

Vertėja : romanas / Nicole Mones ; [iš anglų kalbos vertė Ieva Stasiūnaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 415, [1] p. : žml. – (Indigo). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-817-06-2

Zahiras : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Laura Tupe, Mafalda Tupe. – 2-oji laida. – Vilnius : Vaga, [2008] (Vilnius : Spauda). – 309, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 5-415-01801-8

Zoro ženklas : nuotykių romanas / Johnston McCulley ; [iš anglų kalbos vertė Pranas Morkūnas]. – 3-iasis leid. – Kaunas : Norekso valdos, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 221, [3] p. – (Nuotykių istorijos ; 2). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-715-64-1

Žodžiai ir spalvos = Словы і фарбы = Słowa i kolory : baltarusių, lenkų, lietuvių poetų ir dailininkų plenero darbų almanachas, Nida, 2007 / [projekto koordinatorė ir almanacho sudarytoja Birutė Jonuškaitė]. – Vilnius : Homo liber, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 242, [1] p. : portr. – Gretut. tekstas liet., baltar, lenk. – Tiražas [930] egz. – ISBN 978-9955-716-35-8

Žydinčios žvaigždės : eilėraščiai / Jonas Laurinavičius. – [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas „Gija“, 2008 (Kaunas : „Smaltijos“ l-kla). – 82 p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-565-34-5

Žudikas per prievartą : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; [vertė Julija Eglytė]. – [2-oji laida]. – Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 254, [2] p. – Tiražas [1800] egz. – ISBN 978-9955-13-152-6 (įr.)

Расплата : [детектив] / Алексей Солдатенко. – Vilnius : Gilija, 2007 (Vilnius : Mažoji ofsetinė spauda). – 265, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-782-00-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Coliukė : [pasaka] pagal Hansą Kristianą Anderseną / [sudarytojas Andrius Rebždys ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : Dajalita, [2007] (Kaunas : Aušra). – 14, [2] p. : iliustr. – Tiražas [6000] egz. – ISBN 978-9955-691-56-3

Čiauškučiai : eilėraščiai ir scenos vaizdeliai vaikams / Apolonija Grigonytė ; [iliustravo Elvyra Vaičiūnienė]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2007. – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-712-21-3

Dangaus žvėrys : [eilėraščiai vaikams] / Gintaras Patackas ; iliustravo Vaidas Žvirblis. – Kaunas : Kalendorius, 2008 (Kaunas : Aušra). – 48, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-746-21-8

Denis ir Izabelė : [apysaka : knygos „Vilkiūkščio instinktas“ tęsinys] / Daiva Skuolytė. – [Vilnius] : Gilija, 2008 ([Vilnius] : Inforastras). – 153, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-782-03-2

Mažųjų darbeliai : [eilėraščiai] / Birutė Lenktytė ; [dailininkė Sonata Kantaravičiūtė]. – Kaunas : Tabula rasa, [2008] ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [16] p. : iliustr. – (Mažosios knygelės). – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9955-520-75-7

Mes iš Afrikos! : [eilėraščiai] / Birutė Lenktytė ; [dailininkė Loreta Valantiejienė]. – Kaunas : Tabula rasa, [2008] ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [16] p. : iliustr. – (Mažosios knygelės). – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9955-520-74-0

Miško šventė : [eilėraščiai vaikams / Aldona Mankutė-Kursevičienė ; dailininkė Vitalija Kuzmaitė]. – [Kaunas] : Spindulys : A. Kursevičienė, [2007] (Kaunas : Spindulys). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodyta virš. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-466-36-9

Napalio žaislai : [eilėraščiai : nuspalvink] / Kostas Kubilinskas ; [iliustracijos – Edita Žumbakytė]. – [Domeikava (Kauno raj.)] : Nijanga, [2008] ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [32] lap. : iliustr. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Tiražas [12 000] egz. – ISBN 978-9955-749-18-9. – ISBN 9955-749-18-9 (klaidingas)

Nuo bjauriojo ančiuko iki deivės : apysaka / Cathy Hopkins ; [iš anglų kalbos vertė Audra Molytė]. – [Vilnius] : Aktėja, [2007]. – 190 p. – (Zodiako mergaitės). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-21-147-1

Raidė raidę randa : [Lentvario vidurinių mokyklų mokinių sukurti kūrinėliai, kurių visi žodžiai prasideda ta pačia raide / projekto vadovės Aušra Girdziušienė, Asta Radimonienė]. – Lentvaris (Trakų raj.) : Lentvario H. Senkevičiaus vidurinė mokykla, 2007] (Vilnius : Pozicija). – 56, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-9893-1-8

Receptas maištininkei : [apysaka] / Cathy Hopkins ; [iš anglų kalbos vertė Audra Molytė]. – [Vilnius] : Aktėja, [2007]. – 188 p. – (Zodiako mergaitės). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-21-148-8

Rudnosiuko istorijos / Vytautas V. Landsbergis ; [dailininkas Marius Jonutis]. – 2-oji laida. – Vilnius : Vaga, [2008] (Vilnius : Spauda). – 158, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1010 egz. – ISBN 5-415-01766-6 (įr.)

Skraidantis paršiukas : [eiliuota pasaka] / Birutė Pūkelevičiūtė ; iliustravo Živilė Žviliūtė. – Vilnius : Žara, [2008] (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 31, [1] p. : iliustr. – (Vaikų knygelė). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-185-7

Tėtis ir jūra ; Vėlai lapkritį : [apysakos] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo autorė. – Vilnius : Garnelis, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 380, [4] p. : iliustr. – (Troliai Mumiai). – Tiražas [2148] egz. – ISBN 978-9955-428-96-1 (įr.)

Vandeny ir danguje : [eilėraščiai] / Birutė Lenktytė ; [dailininkė Loreta Valantiejienė]. – Kaunas : Tabula rasa, [2008] ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [16] p. : iliustr. – (Mažosios knygelės). – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9955-520-73-3

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
1:51:44 Oct 3, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba