Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-20 nr. 3139

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Kerry Shawn Keys.
UGNIS
37
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• Marcelijus Martinaitis.
VILNIAU, KAIME MANO…
41

POKALBIAI 
• „NEMUNUI“ – 40!13

KNYGOS 
• „GYVENIMO APOLOGIJA: NIETZSCHE’S TEORINĖS INTERPRETACIJOS“1
• „LIETUVOS VALDOVO DVARO PRABANGA XIII A. VIDURYJE–XVI A. PRADŽIOJE“1
• „DŽENTELMENAI IR ŽAIDĖJAI“1
• „LAKŠTINGALŲ NAKTIS“
• SĄŽININGŲ LIUDIJIMŲ KNYGA3
• Paulina Žemgulytė.
KNYGA KAIP TEATRALIŠKAS MOSTAS
• Karolis Baublys.
AR ANTANAS VIENUOLIS TĖRA UŽMIRŠTA KLASIKA
3
• NAUJOS KNYGOS1

LITERATŪRA 
• Dorothea von Törne.
PILKASIS DELFINAS

DAILĖ 
• Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.
VILNIAUS MENAS IR MENININKAI GRAFIKO AKIMIS
• Rita Mikučionytė.
NAUJOS IDĖJOS IR PROVOKACIJOS R. NOREIKAITĖS-MILIŪNIENĖS TAPYBOJE
• DAILĖS KONKURSAS „LIETUVOS LAIKAS“
• Beatričė Kleizaitė-Vasaris.
ALBINAS ELSKUS – MISTIŠKŲ VITRAŽŲ KŪRĖJAS
• MIKO J. ŠILEIKIO IR TEOFILIO PETRAIČIO PREMIJŲ DAILĖS KONKURSO „LIETUVOS LAIKAS“ NUOSTATAI

MUZIKA 
• Judita Žukienė.
JERONIMUI KAČINSKUI – 100
1
• Aušra Narvydaitė.
2007-ŲJŲ „SUGRĮŽIMAI“

TEATRAS 
• „BEMBILENDO“ PREMJERA
• IV TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „KARAKUMŲ ASILĖLIS 2007“1

POEZIJA 
• AGNĖ ŽAGRAKALYTĖ22

PROZA 
• Justinas Bočiarovas.
PROST A
10

VERTIMAI 
• Ota Pavel.
KAIP AŠ SUTIKAU ŽUVIS

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• TOLSTANT NUO TIKROVĖS: APIE JEANO BAUDRILLARD’O FILOSOFIJĄ8

KRONIKA 
• TIKĖTI AR NETIKĖTI
• KAIP TAPAU ŠŠ1
• LMKA
• PRASIDEDA BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ
• EUGENIJUS MINDAUGAS BUDRYS
1925 02 16–2007 04 06

SKELBIMAI 
• KONKURSAS KALBOS PREMIJAI GAUTI
• LITUANISTIKOS TRADICIJŲ IR PAVELDO ĮPRASMINIMO KOMISIJA SKELBIA1

DE PROFUNDIS 
 Vaiva Kuodytė.
PAVASARINĖS NUOSKILOS
39

DE PROFUNDIS

PAVASARINĖS NUOSKILOS

Vaiva Kuodytė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Ričardo Šileikos fotografijos

&&&

Gydytojas man sako pūsti nosį kuo dažniau. Pučiu. Keistas garsas, kai oro patenka tarp šnervių pelekų, – dreba visa palata. Per 10 dienų sunaudota 25 pakeliai servetėlių po 43 centus. Iš viso: 10,75 Lt. Laikas priklauso man. Kasdienybė priklauso ne nuo manęs. Skaitau lubų lapą, rašau lubų lapą, apšaudau mintimis lubų lapą, susitaikau su lubų lapu. Nerūkau.

2007 03 24

&&&

Tomas Šinkariukas iš Kauno atvažiavo į Vilniuje vyksiantį renginį. Esą jam skambino Lietuvos rašytojų sąjungos referentė ir prašė atvykti, kad susidarytų „kažkoks mandras žodis“ iš K raidės. Ričardas Šileika spėjo, kad korupcija, Kasparas Pocius manė, kad kapitalizmas, bet Tomas Šinkariukas sakė, kad ne toks buvo žodis. Ką gi – rašytojas, su pakeleivinga fūra atvažiavęs į Vilniuje vyksiantį renginį, buvo nusiųstas pas Rašytojų klubo direktorę. Nežinau, ką jie kalbėjo, bet paaiškėjo, kad renginys, pavadinimu Suvažiavimas, vyks kitą dieną. Kaune. O susidaryti turi kvorumas.

2007 03 29

&&&

Ričardas Šileika, Benediktas Januševičius ir jo sesuo Rūtavilė, Gytis Norvilas, Eureka Stogevičienė ir aš iš Vilniaus pajudėjome šeštadienio vidurdienį. Aštuoniasdešimt km nuo Vilniaus iš pakelės prekiautojų Rūtavilė nusipirko ąžuolinę vantą, kuri kvėpino mašiną, ir šluotą su ilgu kotu, o Ričardas džiaugėsi stipriai moteriškės surišta kadugine verba storumo sulig vyrišku riešu. Kai sustoję vietinių klausėme, kaip pasiekti vietovę, pavadinimu Akmuo, kurioje yra mažiausia Lietuvoje bažnytėlė, buvome iškamantinėti, ko ten važiuojame. Paskui sustojome Merkinėje. Pirkom limonado ir batoną. Ričardas Šileika komunikavo su vietiniu Juozu. Ričardas klausė, ar šis pažįsta Stasį Stacevičių. Juozas pasakė, kad visi jį pažįsta. Šileikiokas burbtelėjo, kad tam Stasiui reikia į galvą duoti, tai Juozas tolerantiškai išrėžė „Tik pabandyk!“ ir Šileikiokui už tokias kalbas į galvą nedavė. Stacevičiaus namuose neradom. Radom Druskininkuose.

2007 03 31

&&&

Kitą dieną po Benedikto knygos pristatymo Druskininkuose batų ieškojau po visą butą, net tualete pažiūrėjau. Ogi žiū – Stacevičių Stasiukas į mano batus įšokęs. Kai pasakiau, kad su mano batais, kad pradėjo kvatotis! Sako: „Ale taip patogiai prie kojos glunda, kad net nepastebėjau“. J Mano tėtis, rytų aukštaitis, vietoj net būtų sakęs let.

2007 03 31

&&&

Tas pats Stacevičių Stasiukas pasakojo, kaip mergaitės berniukus mokykloje su Karių diena sveikino. Liepė jiems ant lapuko surašyti pageidavimus, o šie privardino visokių alkoholinių gėrimų – pradedant vodka, baigiant vermutu. Mergaitės, norėdamos mokytojoms apdumt akis, pribarstė ant stalų saldainių, o po pamokų visi užlipo ant Merkinės piliakalnio alkoholinių gėrimų gerti. Linksminosi. Dainavo. Tačiau priešais Merkinės piliakalnį būta ligoninės, kurioje tuo metu gydėsi viena mokytoja, tai ji ir pastebėjo geriančius. Kuo baigėsi, neprisimenu, bet manau, kad liūdnai.

2007 03 31

&&&

Ričardas Šileika, Benediktas Januševičius, Rūtavilė Januševičiūtė, Gytis Norvilas, Eureka ir aš balandžio pirmą pietavom Merkinėje prie parduotuvės. Ričardas, iš Merkinės skelbimų lentos pasigrobęs skelbimą „Perku ožką, kad būtų su pienu“ ir iš muziejaus nukosėjęs kelis spalvotus lapelius su užrašais „Išvykau į Vilnių“, „Išvykau į ekskursiją“, ant duonos bei batono tepė sūrį ir sviestą, krovė griežinėliais supjaustytą dešrą, aš buvau vakuotų agurkėlių vadybininkė, o Rūtavilė atsuko limonadą. Gytis kriokė įmestas į mašinos galą. Ant Merkinės pastato kabėjusioje lentoje, kurioje buvo suguldytos žuvusių už Lietuvos laisvę pavardės, įrašytas ir Julius Žėkas. O Stasiukas nuolat siūlė važiuoti kepti šašlykų ar lašinių pas jo Teresėlę arba pas brolį, nes ten yra didelis stalas, ant kurio galima atsisėsti. Merkinės muziejaus direktorė, paporinusi, kad Merkinės muziejuje saugomi LRS bibliotekininkės Aurelijos Giedrienės uošvio keramikos darbai, pasakė, kad ant stalo sėstis negražu, ir Stasiukas vėl prapliupo kvatotis. Užvedus mašiną, jis šūktelėjo, kad nebloga užeiga yra pakeliui į Vilnių. Dar kažką sakė, kažko kvatojo, bet negirdėjau.

2007 04 01

&&&

Į Lietuvos rašytojų sąjungą atėjo laiškas:

ŽMOGUS YRA NEMIRTINGAS

Nemirtingumo problema išspręsta. Kas genialu, yra paprasta. Paprastai padaromas žmogus Nemirtingu. O pradėjau spręsti dar besimokydamas gimnazijoje, virš prieš 50 metų. Šiandien baigiau. Sukūriau šimtus teorijų, atradau virš 3000 atradimų ir naujovių, prirašyta tūkstančiai straipsnių 533-jose papkėse.

Ir va, Nemirtingumo teorija baigta.

Tūkstančius metų buvo galvota, kaip prailginti žmonėms amžių, kaip padaryti žmogų Nemirtingu. „Amžiaus teoriją“ – kaip prailginti amžių ir pajauninti žmogaus organizmą, ir dalinai padaryti žmogų ilgaamžiu ir Nemirtingu sukūriau anksčiau. Tai buvo dalinis problemos sprendimas. Šiandien, 2007 03 27, baigiau „Nemirtingumo teoriją“.

Galima viso pasaulio žmones padaryti Nemirtingais. Tam iškeliu dvi sąlygas:

1. Visos pasaulio valstybės privalo apsijunkti ir pasaulyje sudaryti vieną vyriausybę, vieną valstybę.

2. Visos religijos privalo apsijunkti į vieną religiją, pasaulyje – vienas Dievas, viena religija.

Galiu priimti vieną žymų mokslininką ar kitą veikėją, kuris būdamas Nemirtingu, daug dar duotų žmonijai ir jį padarysiu Nemirtingu. Stebėtojų gali būti daug, kurie įsitikins, kad žmogus padaromas Nemirtingu.

Ir lai skelbia visam pasauliui, kad atėjo Nemirtingumo era, kad išsipildė Šv. Jono Jėzaus Kristaus mokinio pranašystė, kad mes esame Dievo vaikai, o Dievas yra Nemirtingas, tai ir Dievo vaikai yra Nemirtingi.

Ne aš padariau žmogų Nemirtingu, o Dievas Tėvas, o aš esu tik priemonė, per kurią praeina Dievo Tėvo Veikimo funkcija – Nemirtingumas.

iliustracija

Magas, Nusenęs/ atjaunėjantis/ pencininkas. Dvasių filosofas. A. B. Petrašiūnai, Pakruojo raj.

Laiškas neredaguotas. Registruotas 2007 04 04, Nr. 54.

&&&

Šiandien esu nedarbi. Man šis žodis reiškia nedarbinga. Mano močiutei nedarbus žmogus buvo nedarbštus žmogus, tinginys. Sakydavo ji: „Aušra tai va darbi, a Ramutė nedarbi“. Kai kalbėjau su Ričardu ausis į ausį apie blogumus ir kitokias būtybes, jis pasakė, kad geriausia, jog blogumai praeina. LRS buhalterė Alė Mylimienė (ak, visada žavėjausi jos pavarde), tualeto tarpduryje sutikusi Beną Januševičių, paklausė manęs, ar Beno kasa iš tikrųjų tokia ilga, – rodos, tokia nebuvo. Patvirtinau, kad ilga, tai paskui ji bandė pagriebti tris išplautus tualete ant stalo stovinčius puodelius. Ašen neleidau. O ūkvedžiui administratoriui Stasiui Gaidžiui pasakiau, kad Velykos labiau yra jo šventė nei visų kitų. Jis man riktelėjo: „Ok tu! Ok tu!“ Po to Ričardas Šileika Aušrai Kaziliūnaitei, Andriui Jakučiūnui, Dariui Pocevičiui ir man dovanojo Temzės upės smėlio iš Londono. Importuotojas: danas Gunnaras Madsenas, fasuotojas: lietuvis Ričardas Šileika. Kažkas pasiūlė į maišelius fasuoti Andriaus Jakučiūno spermą ir pardavinėti kartu su knyga „Tėvynė“. Prisiminiau, kad ant virtų velykinių kiaušinių galėsiu tepti garstyčias su krienais, kurias gavau knygų mugėje pirkdama Kęstučio Navako knygą.

2007 04 05

&&&

Iš telefoninio pokalbio:

– Kodėl, kai Tau paskambinu, Trimakas atsiliepia ir sako Trimakas?

– Tai nejaugi jis turi sakyti Šileika?

– Ne, jis galėtų tiesiog sakyti klausau.

2007 04 06

&&&

Paskambino kaimynė Birutė ir pasiūlė dažų, likusių nuo kiaušindažio. Mama paporino, kad pas mus remontas ir dujinė viryklė atjungta, tad nėra kur kiaušinių dažyti. Tai Birutė atsiuntė savo dukrą paimti kiaušinių (įdėjau dvidešimt) ir tuos kiaušinius mums nutepliojo pati. Atnešė krepšyje dailiai suguldytus. Mama sakė, kad už tai ją pasikvies gerti kavos. Aš tylėjau.

2007 04 09

&&&

Nuotrupėlės iš mano šešiamečio sūnėno monologų:

Šitas katinas taps kate tik per mano lavoną.

Kai užaugsiu, norėčiau būti didelis.

Visos didelės galvos yra biagos.

Saulė šviečia ir šviečia. Jei būčiau saulė, man nusibostų.

Dalykas, kurio nežinai, yra nežinonimas.

2007 04 09

&&&

Žaliųjų ežerų stotelė pavadinta Žaliūjų ežerų stotele. Kitoje pusėje užrašas taisyklingas.

2007 04 10

&&&

Ūkvedys Stasys dovanojo du kiaušiniu – mėlyną, su išdrožinėtomis gėlytėmis, ir žalią. Tuo, mėlynuoju, nusidažiau pirštus it rašalu – dabar visi žinos, kas suvalgė Stasio kiaušinį. Vienos bendradarbės dukra, pamačiusi filmą „Geišos išpažintis“, apsisprendė būti geiša. LRS bibliotekininkė Aurelija sakė, kad kranelį turi, o mes su Rasa neturim. Reikia, kad tas kranelis būtų atsuktas į Rytus, tada esą yra įjungiamas šildymas. Ašen pagalvojau, kad mano vienodi inicialai (V. K.) su Vytautu Kaziela, Vidmantu Kiaušu, Vytautu Karalium, Violeta Kelertiene, Vytautu Kirkučiu, Vladimiru Konovalovu, Valdemaru Kukulu. Reikėtų įkurti V. K.’uočių būrelį. Ričardas Šileika nudžiugo išgirdęs Aurelijos pamokymą nekalbėti juodraščiu beigi pasakė nekenčiąs kietųjų il ir al varduose Vilma ir Alma. Po to „Trečiam broly“ demonstravo savo naują mėlyną peilį (senąjį paliko Užutrakyje ant kelmo plenero metu atkimšdamas vyną), kuris atlieka visas funkcijas: pjauna, traukia pašinus ir kamščius, jame įmontuotas net dantų krapštukas. Pirktas už 46 Lt parduotuvėje „Armijai ir civiliams“, kurią nurodė Gintautas Trimakas. Už likusius iš penkiasdešimtinės keturis litus galima nusipirkti keturis kepalus batono. Neringa Abrutytė kalbėjosi su Marium Buroku dėl poezijos skaitymų beigi pasikeitė elektroniniais adresais spartesnei komunikacijai. Tuo metu Mariaus šalikas nuo palangės vangiai žvalgėsi pro langą į statybas ir moteris, o graikų kraujo turintis, bet graikiškai kalbėti nemokantis Konstantinas Gaitanži vangiai žvalgėsi į šaliką. Žemynos stotelėje kabėjo skelbimas „Visi skirtingi – visi reikalingi“. Eidama namo radau tokį moteriška rašysena brūkšteltą rašteliuką:

šalikėlis (raudonas) Vandai

pėdkelnės 20 denų

majonezas be nieko

jūros kopūstai

Tą naktį miegojau be pagalvės.

2007 04 11

&&&

Balandžio 12-oji – Kosmonautikos ir aviacijos diena. Šia proga dažniausias nuoskilų herojus Ričardas Šileika tarstelėjo, kad egzistuoja kompininkai ir kampininkai. Pamatęs, kaip aš masturbuoju mobilų telefoną, pasakė, kad nykštys visada buvo nedarbingas, o mobilus telefonas jį įdarbino. Dar kalbėjo apie gydytoją Meškaitę, kuri, deja, Ričardui jokios ligos nerado. Tuo metu vertėjas Juozas Mečkauskas–Meškela kitoje stalo pusėje gėrė kavą. Darius Šimonis susirinkusiems parodė iš vidinės kišenės išraustą kamščiatraukį ir paaiškino, kad pilką megztinį jis derina prie pilkų triusikaičių. Sutrikęs Marius Burokas pasiūlė išgerti už Kurtą Vonegutą. O tarpduryje sutiktas Rašytojų klubo vairuotojas Gintas Baranauskas pamokė, kad peilį visada reikia prisegti prie pakabučio, kad nepasimestų. Tą vakarą pirkau sąskaitos papildymo kortelę už 7 litus ir žemės riešutų.

2007 04 12

&&&

Penktadienis. Trylikta diena. Po penkių dienų LRS kaimynystėje atidarys naują prekybos centrą. Ak, išgąsdins šalia gyvenančius katinus.

2007 04 13

P.S. Įsipareigoju rašyti tęsinį. Paskalas, nuoskilas ir kitas legendas siųskite elektroniniu paštu vaivak@bamba.lt.

Bus daugiau

 

Skaitytojų vertinimai


37329. terrra2007-04-22 23:09
kas ta kuodytė?

37340. koks skirtumas,2007-04-23 09:59
svarbu, kad tekstas geras

37344. kas liačią gyvųnų teises ir kokobongo klubą :D2007-04-23 11:23
gerai čia, vaivut, tik gailą, kad deserto ketvirtadienį nespėjai pribaigt :D :*

37369. saulėgrąža :-) 2007-04-23 19:36
pagaliau kažkas įdomaus

37390. terrra2007-04-24 09:59
na, sužinojau pagaliau kas ji tokia, ta Vaiva Kuodytė, ir netikėtai sužinojau, kad dėl šio rašinėlio LRS pirmininkas Jonas Liniauskas ją, vargšelę, iš darbo atleido. Štai tau ir žodžio laisvė.

37392. bava2007-04-24 10:26
aha, Liniauskas ja atleido atseit už darbo kodekso pažeidimą. senas perdyla biurokratas...

37396. Legionas2007-04-24 13:00
Dėmesio! Lietuvos rašytojų sąjungos nariai! Dėl tokio antihumaniško LRS pirmininko poelgio, kuriuo bandoma užgniaužti žodžio bei kūrybos laisvę, organizuojama MASINĖ NARIŲ IŠSTOJIMO IŠ LRS AKCIJA.

37399. Vailokas2007-04-24 14:25
Ne rašytojai turi išstoti dėl vieno idioto poelgių, o idiotas tų rašytojų kaip musė išmestas iš barščių.

37401. bava2007-04-24 14:38
tik, kad tas idiotas sėkmingai perrenkamas ir perrenkamas. iš inercijos?

37402. nesvarbu kas2007-04-24 14:56
paskaičiau tekstai.lt - geri Vaivos eilėraščiai. Liniauskui iki tokių - kaip pėsčiam iki mėnulio. pavydi, gyvatė. nors negaliu patikėti, kad už tokius aprašymus kaip šitie deprofundyje būtų už ką iš darbo mesti. negi čia paviešinta kokių rs užkulisinių paslapčių? nesuprantu

37407. Gėda pisdomui2007-04-24 18:21
Paviešintas kažkokio ligonio laiškas. Tipo, neetiška? Dėl to? O tokius tik viešinti ir viešinti, gal tada praeis noras pusei tautos rašytojais būt, o ir medikai atkreips dėmesį.

37425. Etna2007-04-24 23:43
Galim lažintis - nei vienas LRS narys neišstos iš RS, visi užtarėjai pašurmuliuos „Trečiam broly“, ir tiek. Mat iš to antro aukšto vis kas nubyra - kelionė, premija, koks blizgutis jubiliejaus proga. O Vaiva ką, Vaiva - nieko. Tas atleidimas (ir dėl ko - dėl absoliučiai „gerietiško“ teksto) yra toks marazmo triumfas, kad... Apmaudžiausia, kad Liniauskas to net nesupranta. Vaiva, sveika atvykusi į suaugusiųjų pasaulį!

37437. vabalas2007-04-25 09:52
Bausti už tokio "laiško" paviešinimą - visiškas idiotizmas. Tas "laiškas" keliauja po visas instancijas ir ne tik - net aš jį gavau:)

37438. bava2007-04-25 10:55
b... ten nubyra. nenori-neimk. čia žiūriu visi protingi pasidarė. madinga ant "trečio brolio" šunis kart.

37440. kolumbariumas2007-04-25 13:44
Ko čia užstojate nepažįstamą referentę? Kas ji jums - meilužė, sesuo, Mergelė Marija? Yra rimta įstaiga - Lietuvos Rašytojų sąjunga, reikia paisyti jos tvarkos, nepažeisti vidaus taisyklių. Ir kas jums leido įžeidinėti LRS pirmininką, visų gerbiamą poną Joną Liniauską? Kas leido šitaip nešvankiai burnoti? Esate neišauklėti pienburniai ir smuktakelniai! Dievo teisme jums bus atseiketa.

37442. tiesa2007-04-25 14:17
Gerbiami žmonės, atverkite savo akis! Jūs šmeižiate dorą Lietuvos rašytojų sąjungos Pirmininką Joną Liniauską! Jūs užstojate nežinia kokią mergaitėlę, kuri, paviešina slaptus laiškus, kuri labai nepagarbiai rašo apie rašytojus. O be galo vis mini ir mini Šileiką, kurį, matyt, yra įsimylėjusi iki kaklo. Būkit objektyvūs ir ginkite tikrąją tiesą!

37443. prasideda2007-04-25 14:20
Atsirado dar pora psichų, pučiančių į tą pačią dūdą. Pisdomo statytiniai, užpakalio laižytojai. Varykit, varykit, pavarykit

37444. Petrošius2007-04-25 14:23
aišku, Baltarusijoje linksmiau, bet, žiūriu, kai kuo jau vejamės. suprantu, neiko čia nepašokinėsi, prieš, kaip teigia Kolumbariumas, "rimtos įstaigos (...) pirmininką, visų gerbiamą poną Joną Liniauską", tik siūlau boikotuoti visus šiemetinius Poezijos pavasario renginius. kas nors prisijungiat?

37445. Vailokas Petrošiui2007-04-25 14:40
Deja, PoPa organizuoja ne Liniauskas, o Rašytojų klubas, kuris nieko bendra neturi su Liniausko intrigom. Ne tas taikinys. Paprasčiausiai reikia viešinti šitą faktą kaip žodžio laisvės gniuždymą iš tų, kurie tą laisvę labiausiai privalėtų ginti.

37447. gn2007-04-25 15:51
TAS TAIKINYS. tas pats funkcionieriškas lizdas. daug yra debilizmo, bet toks debilizmo variantas, vienas iš ekskliuzyvinių. pritariu petrošiui, apie boikotą pagalvojau dar šiandie nubudęs,ryto angelams spiečiantis už parduotuvės, tad jokių po/pa , jokių ping pong

37450. klipatele :-) 2007-04-25 17:48
mhmmm...kažkaip...nesuprantu koks tas darbo kodekso pažeidimas??? trenkia tokia biurokratija..ujj... Vaiva... juk žinau kokia esi... echhh... o tekstas... autentiškas... kaip matau..šiais laikais autentiškumas yra smerkiamas.. o tas..kuris rėkia kad Dievas atseikės..taaaip..būtent va tokiems kaip tas,kuris tai pasakė, ir bus atseikėta.. et... jei būtų rengiama peticija or eilinė protesto akcija..tikrai prisidėčiau.. laikykis.. Kuodyte :) kaip pati kažkada rašei.. "gal neapmėtys akmenimis kad apsivogiau" :) laikykis

37453. Bum2007-04-25 20:10
O kodėl rašytojų profsąjunga tylėjo?

37454. Velta2007-04-25 20:21
Matyt, panelė padarė dar kažką. Arba kažko nepadarė. Jos tekstas negali užkliūti Liniauskui. Niekam jis negali užkliūti, kadangi tai - pasaulio matymas pagiriomis. Prieš kaltinant Liniauską, reikėtų sužinoti, dėl ko ją išmetė.

37456. Petrošius2007-04-25 21:26
jei tikrai Poezijos pavasarį organizuoja rašytojų klubas, tada atsiprašau organizatorių už savo šiandieninį kvailą paraginimą. darykit kaip išmanot

37459. gn>petrošiui2007-04-25 21:44
nekvailas tas paraginimas,ne

37461. Vailokas teisus,2007-04-25 22:19
reikėtų šitą istoriją pametėti žiniasklaidai - ei, gal kas turit pažįstamų Lietryty ar Respublikoj. Gal V. straipsnis ir tebuvo pretekstas atleidimui dėl kitų priežasčių, bet tegu dabar Liniauskas įrodo, kokios slaptos ir strateginės RS paslaptys paviešintos, tegul viešai pademonstruoja visą savo durnumą.

37467. Biesas2007-04-26 01:16
Iš LRS reiktų išmesti patį Liniauską. Kartu su visa LRS. Ebani pisdomiečiai, eina geriau tegu gatvių šluoti. P.S. Gal to psicho laišką pats Liniauskas parašė, tai ir visos represijos dėl to?:)

37473. pim piririm2007-04-26 10:46
o kuo cia deti kiti faini žmogeliukai, dirbantys po tuo pačiu stogu? man tai gaila kitų...

37480. Informacijai2007-04-26 16:12
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/61691

37482. hmm2007-04-26 18:44
tikras pisdomas, ne kitaip :)

37492. Nypasirašysu2007-04-27 10:25
Nieko netinkamo tekste nematau. tegu rašo toliau

37502. pega2007-04-27 16:37
Negaliu patikėti, kad už šitą straipsnį žmogų iš darbo atleido

37504. mmh2007-04-28 00:18
Įkurkim Vaivos fondą ir disidentei užtikrinkime 10 MGL dydžio mėnesinę stipendiją iki gyvos galvos.

37506. hmmm2007-04-28 03:10
Vo čia tai gEEEEras- super/dupel praktiškas pasiųūulymas. Aš -už(bent jau idejiniam/konceptualiam lygmeny :)))

37508. nesvarbu kas2007-04-28 17:38
nei ta Vaiva disidentė, nei ką. paviešino pažymą apie nemirtingumą, tai Liniauskas susibiesino, kad ne jis vienas pagal tą receptą dabar bus nemirtingas. ir pavarė ją batiuška Liniauskas iš savo dvaro;) jei rimtai - liūdniausia, kad kažkas truputį pašūkauja, ir praeina tokie dalykai be pėdsakų

37512. Cvetras Pirka2007-04-29 12:54
RS rūpi tik Urbo kalno reikalai, visa kita smerktina ir šalintina. Įdomiausia, kad Suvažiavimas tam pritarė.

37518. Betoninis sviestas :-) 2007-04-29 22:53
Žavus `insousiance`. Gimė lietuviškoji Briget Jones.

37602. mumu :-( 2007-05-02 15:14
kas ta kuodyte?-pirmas komentas, o dabar zinos visa lietuva:)toli eis merguzele lelijele:)

37816. sypseniuke :-( 2007-05-09 19:22
Ir kaip kazi toliau bus su tuo tesinio isipareigojimu??? turbut panele kuodyte ilgai nenores jo testi...:D ir gerai tokia pamoka:DDD kad labai drasiai panele jauciasi, be jokios pagarbos sitaip kandziai skelia...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
6:25:39 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba