Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-20 nr. 3139

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Kerry Shawn Keys.
UGNIS
37
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
 VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• Marcelijus Martinaitis.
VILNIAU, KAIME MANO…
41

POKALBIAI 
• „NEMUNUI“ – 40!13

KNYGOS 
• „GYVENIMO APOLOGIJA: NIETZSCHE’S TEORINĖS INTERPRETACIJOS“1
• „LIETUVOS VALDOVO DVARO PRABANGA XIII A. VIDURYJE–XVI A. PRADŽIOJE“1
• „DŽENTELMENAI IR ŽAIDĖJAI“1
• „LAKŠTINGALŲ NAKTIS“
• SĄŽININGŲ LIUDIJIMŲ KNYGA3
• Paulina Žemgulytė.
KNYGA KAIP TEATRALIŠKAS MOSTAS
• Karolis Baublys.
AR ANTANAS VIENUOLIS TĖRA UŽMIRŠTA KLASIKA
3
• NAUJOS KNYGOS1

LITERATŪRA 
• Dorothea von Törne.
PILKASIS DELFINAS

DAILĖ 
• Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.
VILNIAUS MENAS IR MENININKAI GRAFIKO AKIMIS
• Rita Mikučionytė.
NAUJOS IDĖJOS IR PROVOKACIJOS R. NOREIKAITĖS-MILIŪNIENĖS TAPYBOJE
• DAILĖS KONKURSAS „LIETUVOS LAIKAS“
• Beatričė Kleizaitė-Vasaris.
ALBINAS ELSKUS – MISTIŠKŲ VITRAŽŲ KŪRĖJAS
• MIKO J. ŠILEIKIO IR TEOFILIO PETRAIČIO PREMIJŲ DAILĖS KONKURSO „LIETUVOS LAIKAS“ NUOSTATAI

MUZIKA 
• Judita Žukienė.
JERONIMUI KAČINSKUI – 100
1
• Aušra Narvydaitė.
2007-ŲJŲ „SUGRĮŽIMAI“

TEATRAS 
• „BEMBILENDO“ PREMJERA
• IV TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „KARAKUMŲ ASILĖLIS 2007“1

POEZIJA 
• AGNĖ ŽAGRAKALYTĖ22

PROZA 
• Justinas Bočiarovas.
PROST A
10

VERTIMAI 
• Ota Pavel.
KAIP AŠ SUTIKAU ŽUVIS

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• TOLSTANT NUO TIKROVĖS: APIE JEANO BAUDRILLARD’O FILOSOFIJĄ8

KRONIKA 
• TIKĖTI AR NETIKĖTI
• KAIP TAPAU ŠŠ1
• LMKA
• PRASIDEDA BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ
• EUGENIJUS MINDAUGAS BUDRYS
1925 02 16–2007 04 06

SKELBIMAI 
• KONKURSAS KALBOS PREMIJAI GAUTI
• LITUANISTIKOS TRADICIJŲ IR PAVELDO ĮPRASMINIMO KOMISIJA SKELBIA1

DE PROFUNDIS 
• Vaiva Kuodytė.
PAVASARINĖS NUOSKILOS
39

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

VAKARAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


IX tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“
IV.25 18.30 val. Rotušėje koncertuos R.Statkus (klarnetas, Šveicarija), Ž.Smalys (fagotas, Šveicarija), G.Adomavičiūtė-Grižinienė (fortepijonas), E.Andrejevaitė (fortepijonas)
IV.25 16 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, IV.26 18 val. Taikomosios dailės muziejuje koncertuos G.Alekna (fortepijonas, JAV), E.Armonas (violončelė,Vokietija)
LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3 (įėjimas per Archeologijos ekspoziciją)
Kultūros istorijos vakarų ciklas, skirtas Lietuvos fotografijos istorijai
IV.26 17 val. – „Kelias į spalvotąją fotografiją“. Vakarą ves fotografijos, televizijos ir kino kritikas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys S.Valiulis ir fotomenininkas S.Žvirgždas
ŠV. KRYŽIAUS NAMUOSE
S. Daukanto a. 1 (įėjimas šalia Šv. Kryžiaus bažnyčios, buvusios Mažosios baroko salės)
IV.21 11 val. – Šv. Jono brolių paskaitų ciklas „Krikščioniškosios etikos pagrindų beieškant“
IV.22 16 val. – liaudiškos muzikos valanda. Koncertuoja J.Babaliauskienė (kanklės), E. Ališauskas (birbynė), I.Matulionytė (sopranas), E.Knižnikovienė-Bure (fortepijonas)
IV.24 18.30 val. – poezijos vakaras iš ciklo „Lietuvių poezijos antologijos“. Lietuvių poetų eiles skaitys poetas, eseistas, dramaturgas R.Rastauskas
IV.25 18.30 val. – Lietuvos dailės istorikų draugijos renginys. Dr. N.Markauskaitės paskaita „XX a. pab.– XXI a. pr. religinė dailė Lietuvoje“
RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
IV.23 18 val. – Tolminkiemio istorijos iš būsimos R.Černiausko apsakymų knygos ir knygos vaikams „Slieko pasaka“ (2007). Dalyvaus rašytojas R.Černiauskas, aktorius A.Šimanskas, menotyrininkas P.Šmitas su fotografijų paroda „Klaipėdos menininkų portretai be grimo“, gros ir savo eiles skaitys profesorius P.Narušis
IV.25 15 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo a. 6/1) – poezijos ir muzikos vakaras, skirtas poeto B.Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms. Dalyvaus rašytojas P.Palilionis, aktorius P.Venslovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vaidybos ir režisūros katedros III kurso studentai M.Ancevičius, G.Aničaitė, M.Cegelskas, S.Čiučelis, I. Mikutavičiūtė su poetine muzikine kompozicija „Kas šviečia virš pavasarių visų“ (vadovė – scenos kalbos dėstytoja, doc. J.Ušinskaitė)
IV.26 11.30 val. Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Žarėnų filiale – rašytojo D.Mušinsko autorinis vakaras. Dalyvauja literatūros kritikas V.Gužauskas.
15 val. Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 18) – rašytojo D.Mušinsko autorinis vakaras. Dalyvauja literatūros kritikas V. Gužauskas
15 val. – literatūros almanacho „Varpai“ 2007 (22) ir L.Peleckio-Kaktavičiaus esė, pokalbių, studijų knygos „Žodi, kuris esi“ sutiktuvės. 2007 m. „Varpų“ literatūrinės premijos įteikimas, laureato pagerbimas. Dalyvaus literatūrologai P.Bražėnas, V. Daujotytė, V.Sventickas, rašytojai G.Grajauskas, B.Jonuškaitė, R.Keturakis, J. Liniauskas, V.Martinkus, L.Peleckis-Kaktavičius, S.Peleckienė, V.Rudžianskas
Stasio Vainiūno namAI
A.Goštauto g. 2-41
IV.20 18 val. – F.Taunytės knygos „7 nuodėmės ir 12 ligų“ pristatymas. Dyvaus I.Juozapaitienė
IV.24 18 val. – koncertuoja jaunieji vilniečiai. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ fortepijono skyriaus absolventų koncertas
IV.25 18 val. – trečiadienio vakarai. Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorijos fortepijono specialybės moksleivių koncertas docentės Al.Baltrėnienės gimimo 90-osioms metinėms. Dalyvaus N.Krauter (sopranas), V.Klovaitė (smuikas), L.Šulskutė (fleita) ir A.Malikėnas (baritonas)
MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39
IV.20 18 val. Didžiojoje salėje – dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja A.Kaniava ir O.Jucys
IV.21 16 val. Didžiojoje salėje – folkloro ansamblio „Ūla“ jubiliejinis koncertas „Oi, broli, broli…“
IV.23 17 val. Panevežio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, IV.24 17.30 val. Kėdainių daugiakultūriame centre, IV.26 17 val. Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje – S.Kandratavičiaus ir R.Jaro knygos ir kompaktinės plokštelės „(De)generuotos NRG) sangriuva / Grojimas Paberžėje“ pristatymas
IV.24 18 val. Svetainėje – pasidainavimų su Veronika vakaras. Dalyvaus G.Rimšaitė, J.Armonaitė, R.Kazlauskaitė, A.Motiejūnaitė ir V.Povilionienė
IV.25 19 val. – Johno Badhamo „Saturday Night Fever“, 1977, 113/118 min.; K.Klimkos paskaita „Šokiai, seksas ir (ne)lygybė prieš kamerą. Kaip pajusti karštį žiūrint 1977 m. filmą?“
Įėjimas nemokamas
V.3 18 val. – S.Kandratavičiaus ir R.Jaro knygos ir kompaktinės plokštelės „(De)generuotos NRG) sangriuva / Grojimas Paberžėje“ pristatymas. Dalyvaus R.Karmalavičius, S.Poisson, V.Daskevičius, G.Baranauskas, J. Žitkauskas

Kaunas


„MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
IV.20 17 val. – B.Tiknevičiūtės knygos „Tėvas Stanislovas mažutėlių tarnas“ ir D.Bernotaitės-Bieliauskienės bei J.Antanaitienės sudarytos knygos „Tėvo Stanislovo kolekcija. Procesijų žibintai“ sutiktuvės. Kartu su knygos autore ir sudarytojomis dalyvaus istorikė A.Butkuvienė, aktorė D. Kazragytė ir Panevėžio grigališkojo giedojimo studija (vad.J.Antanaitienė)
MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
IV.23 18 val. – kūrybos valanda „Teigiančios formos“ su skulptoriumi R.Antiniu. Menininką kalbins D.Zelčiūtė. Įėjimas nemokamas
IV.25 18 val. – poetės D.Zelčiūtės ir fotomenininko A.Aleksandravičiaus knygos „Stotys“ pristatymas. Vakaro metu bus pristatyta žodinė „Stočių“ ištarmė, kurią atliks aktorės A. Masiulionytė, D.Škelevaitė ir autorė. Įėjimas nemokamas

Palanga


KLUBAS „RAMYBĖ“
Vytauto g. 35
IV.21 18 val. režisierė G.Beinoriūtė pristatys filmus „Gyveno senelis ir bobutė“ (2007) ir „Vulkanovka. Po didžiojo kino“ (2005)
22 val. – grupės „I Love You Baby!“ (Švedija) koncertas
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
6:25:34 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba