Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-14 nr. 2941

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ONĖ BALIUKONĖ41
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE14

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI1
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŽIEVIŲ ŽYDĖJIMAS KAUNE
• KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS - TEATRO MENININKAMS
• Kazys Almenas.
KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?
4

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1
• INGEBORG BACHMANN1

PROZA 
• Skiriu dailininkui M.O..
LORETA GRAŽINA LATONAITĖ

ESĖ 
• ALIS BALBIERIUS

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ULISAS3
• Tomas Sternsas Eliotas.
ULISAS: TVARKA IR MITAS
• BABILONAS ILGISI LIETUVIŲ BALSO

KNYGOS 
• Nida Gaidauskienė.
R.KMITOS "UPĖS MATAVIMAS"
1
• GINTArė BERNOTIEnė.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKO DROBULĖ
1
• AŠ MOKU AUGTI1
• BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ
• ŽEMĖ PO JOS KOJOMIS2
• PIEVAGRYBIŲ TESTAMENTAS1
• NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
LIETUVOS NOSTALGIJA
1
• Pillė Veljataga.
"AKADEMIKAI" VILNIUJE
• Romualdas Alekna.
MŪSŲ LAIKMETIS IR VITRAŽAS
9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KIEKVIENAS KONCERTAS - ĮVYKIS
1

NAUJI FILMAI 
• "ČIA IR DABAR: KINAS"

REGIONŲ KULTŪRA 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PRABILUSI ŽEMĖ
• "VARPAI" SKELBIA SUKAKTUVES

ŽALVARIO STUMBRAS: Kauno kultūros puslapis 
• APIE GĖRIMUS IR KITUS ŽEMIŠKUS DALYKUS
• KAUNO JAUNIMO KAMERINIO TEATRO SĖKMĖ
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
NILO ŽEMĖS BALSU
8
• Algis Uždavinys.
MEDITACIJOS MUZIKINE TEMA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• KARALIUS SEDŽONGAS DIDYSIS IR KORĖJOS TRADICINĖ MUZIKA
• Liudas Statkevičius, Evelina Bondar.
MENAS. ŠVĘSTI. GIMTADIENIS.
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mantas Gimžauskas.
APIE KĄ SKAMBA REGGAE?
19

ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
• Sondra Simanaitienė.
STIPRIAU NEI GRIPAS
1
• Rolanda Lukoševičienė, dienraščio "Klaipėda" žurnalistė.
"RIMTOJI" MUZIKA KLAIPĖDOJE TURI RIMTŲ PROBLEMŲ
2

KRONIKA 
• Juozas MarcinkevičIus.
TRYS RADIJO TEATRO PREMJEROS PER VIENĄ GAVĖNIĄ
1
• WWW KOMENTARAI1

DATOS 
• Gražina Narbutaitė.
VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

PAŠTAS 
• "ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"10

DE PROFUNDIS 
• KO BIJO LIETUVOS INTELEKTUALAS…2
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

III.14-20

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
A.Švažo jubiliejinė paroda
Paroda "Napoleonas ir Lietuva"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
Atnaujinta paroda "Krikščionybė Lietuvos mene" (VI atnaujinimas)
Vilniaus universiteto bibliotekos senųjų knygų paroda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Paroda "Audros epilogas", skirta lenkų poetui ir eseistui Z.Herbertui (veiks iki III.17)

ROTUŠĖ
Didžioji g. 31
III.18 18 val. atidaroma A.Savicko tapybos paroda

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4
E.Boči (1948-2002) paroda "55"

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Estijos dailininkų paroda "Akademikai" Vilniuje", skirta Estijos Nepriklausomybės 85-mečiui (veiks iki III.19)

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Jubiliejinė K.V.Abramavičiaus paroda (veiks iki III.27)
Jubiliejinė A.Kariniausko paroda (veiks iki III.27)
Jubiliejinė M.T.Rožanskaitės paroda (veiks iki III.27)
Vaškinių figūrų muziejaus paroda iš Sankt Peterburgo (veiks iki IV.12)

GALERIJA "KAIRĖ-DEŠINĖ"
Latako g. 3
R.Janulevičiūtės paroda "Rankomis neliesti" (veiks iki III.15)
E.Balsiukaitės tapybos paroda (veiks iki III.15)
III.18 18 val. atidaromos P.Frid ir S.H.Fleisherio parodos iš Skandinavijos (veiks iki III 29)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
G.Jonaičio asambliažų ir grafikos paroda (veiks iki III.18)
III.19 atidaroma V.Kvašio grafikos paroda "Medžioklė" (veiks iki IV.3)

"AKADEMIJOS" GALERIJA
Pilies g. 44
R.Jakimavičiaus keramikos, porceliano ir fotografijų paroda "Indas ir moteris" (veiks iki III.15)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
T.Tsukaharos (Japonija) fotografijų parodą "Kaktusų fantazija" (paroda veiks iki III.23)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
A.Gliadelovo (Ukraina) fotografijų paroda "Nereikalingi" (veiks iki III.23)

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Tapybos paroda "Ta beprotiška geltona" (veiks iki III.23)

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
A.Samuolio (1899-1942) tapybos paroda "Nauji atradimai"(veiks iki III.30)

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
E.A.Cukermano paroda "Portfolio de Paris II" (veiks iki III.30)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS "STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Kiekvieną trečiadienį 19 val. - originalus projektas "Gyva grafika"

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
Nuolat veikianti E.Paukštės, I. Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
A.Bagdžiaus tapybos ir piešinių paroda "E sara mea culpa, se cosi e" (veiks iki III.16)
III.18 18 val. atidaroma D. ir R.Cikanavičių kompiuterinės grafikos paroda "Trečias" (veiks iki III.31)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Originalių autorinių papuošalų paroda-pardavimas
Astos ir Mindaugo Šimkevičių juvelyrikos paroda "Dėliojimai"

LDS ŠV.JONO GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Paroda-konkursas "Bernardinų skulptūrų sodas" (veiks iki III.23)

RUSŲ GALERIJA
Bokšto g. 4
V.Golubo tapybos paroda "Miesto bliuzas" (veiks iki III.16)

TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 18
Tautodailininko S.Barono audimo paroda (veiks iki III.14)

GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
Paroda "Vyrai apie meilę ir "Baltos kandys" (veiks iki III.8)

PARLAMENTO GALERIJA
Gedimino pr. 53
V.Kuso tapybos paroda

J. ir M.ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS
Pilies g. 40
A.Gylytės tapybos paroda (veiks iki III.31)
Medeinos pradinės mokyklos mokinių pynimo darbų paroda (veiks iki III.31)

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Paroda "Nauji archit. A.E.Pašlaičio piešiniai"
Kraštovaizdžio architektūros darbų paroda-konkursas
Architekto K.Kisieliaus jubiliejinė paroda

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
R.Arutiuniano tapybos paroda

STADIO VAINIŪNO NAMAI
Goštauto g. 2 - 41
III.15 15 val. atidaroma Vilniaus pedagoginio universiteto dailės specialybės studentės S.Hacking paroda (veiks iki IV.15)

MOKYTOJŲ NAMŲ GALERIJA"KORIDORIUS"
Vilniaus g. 39
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos parodos "Spalvos riduliai" ir "Patirtis ir vaizduotė" (veiks iki III.24)

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)

GINTARO
MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
XV a. pab. keramikos degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
Ą.Vaitulaičio personalinė paroda "Jubiliejus"

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g.3
Paroda "Adomas Honoris Kirkoras (1818-1886)" (veiks iki III.28)
Paroda "Profesorius Jurgis Lebedys (1903-1970)" (veiks iki IV.1)
Paroda "Profesorius Petras Šalčius (1893-1958)" (veiks iki IV.1)
III.19 atidaroma paroda "Kazys Puida (1883-1945) - poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
J.Vienožinskio dailės mokyklos auklėtinių paroda "Pojučiai" (veiks iki III.15)
Paroda "Italų baroko muzikos meistrai, skirta A.Vivaldi 325-osioms metinėms (veiks iki III.19)
J.Nekrašiaus fotoparoda "Nuo Žiemgalos iki Himalajų" (veiks iki III.20)
R.A.Slavėno tapybos paroda (veiks iki III.22)
N.Natkevičiūtės miniatiūrų paroda "Gyvenimo SAKI" (veiks iki IV.9)
Paroda, skirta rašytojo, Nobelio premijos laureato G.G.Marquezo 75-mečiui (veiks iki III.19)
Neigalių žmonių mokymo centro "Mes esame" paroda (veiks iki III.16)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
A.Vienožinskio dailės mokyklos auklėtinių darbų paroda "Pojūčiai" (veiks iki III.15)

MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
A.Pakalaitės paroda "Piešiu svajones" (veiks iki IV.2)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Aukų g. 2a
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuva 1940-1941" m.: netektys prasideda…"
1992-2002 m. eksponatų paroda (veiks iki VI.1)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNIMO SAUSIO 13-OSIOS BROLIJA
Gedimino pr. 64
J.Polio fotografijų paroda "Lietuva Tėvyne mūsų"

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos kūrėjų autografai", skirta Nepriklausomybės 85-mečiui (veiks iki V.4)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
III.15 atidaroma I.J.Brautaset (Norvegija) popieriaus darbų paroda (veiks iki IV.13)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
Darbų iš lino paroda (veiks iki III.30)
Šiuolaikinio meno projektas "Vandenų ir akmenų akimis žvelgianti Kuba" (veiks iki III.30)

GALERIJA "MENO PARKAS"
Rotušės a. 27
J.Budriūnaitės piešinių paroda "Šalis"
Dviejų keramikų J.Moe ir V.Vennestrom paroda iš Norvegijos

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
III.14 atidaroma S.Žvirgždo fotoparoda "Laiko slinktis"

GALERIJA "ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
III.14 atidaroma A.Gelūno paroda "Punktyrinės teritorijos" (veiks iki IV.2)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
"Keramikai - savo Keramikos muziejaus 25-mečiui" (veiks iki IV.27)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velnias lenkų ekslibrise"
J.Kaunecko karikatūrų paroda
Paroda "Čiūž čiūžela, vež vežela"

A.ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bekelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Fotomenininkės S.Michelkevičiūtės jubiliejinė paroda "Natiurmortai"

MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
III.14 atidaroma Kauno klubo "Skiaučių menas" paroda "Prakalbinkim skiautes" (veiks iki IV.4)

M.MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Sandėlių g. 7
Grafikės V.Kneizytės paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Įdomiausi Maironio archyvo eksponatai"
"Naujausi išeivijos eksponatai"
Paroda "…mes niekad nenutolstam…", skirta A.Veščiūnaitei-Janavičienei
L.Gustainio tapybos paroda

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Klubų "Sfinksas" ir "Meno sparnai" dailės paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai (veiks iki IV.3)

Klaipėda


KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
Medalininkų simpoziumo "Medalio menas ir Klaipėda" paroda, skirta Klaipėdos 750-mečiui

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
"Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki 2004)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki 2004)
V.Igno (JAV) tapybos ir grafikos paroda (veiks iki V.1)

"BAROTI" GALERIJA
Aukštoji 3, 3a
R.Sližio ir B.Gražio tapybos paroda (veiks iki III.21)

DAILĖS SALONAS "PALETĖ`
Taikos g. 18
A.Kliševičienės kūrybos paroda "Piešiniai"

PARKO GALERIJA
K.Donelaičio g. 14a
J.Vosyliaus tapybos paroda (veiks iki III.31)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

MENININKŲ NAMAI
Bažnyčių g. 4
E.Wėlyvio (Varšuva) tapybos paroda (veiks iki III.21)

Šiauliai


DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
III.14 16 val. atidaroma Žemaitijos skyriaus įvairaus žanro zoninė paroda (veiks iki IV.6)
VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dizaino paroda (veiks iki III.30)

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
A.Sirtauto paroda "Karvės lūpa" (veiks iki III.18)
A.Kurtinaičio jubiliejinė skulptūrų paroda (veiks iki III.27)

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
A.Griškevičiaus fotoparoda (veiks iki III.20)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
J.Monkutės-Marks tekstilės kūrinių paroda (veiks iki III.16)

BALTOSKANDIJOS AKADEMIJA
Vasario 16-osios g. 8
Paroda "Johanui Borgenui 100" (veiks iki VI.30)
Paroda "Iš danų ir lietuvių ryšių istorijos" (veiks iki VI.30)

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g.8
J.Mykolaitytės tapybos paroda (veiks iki III.28)

Druskininkai


MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
Grupės "3X" paroda

VYTAUTO KAZIMIERO JONYNO GALERIJA
Čiurlionio g. 41
V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija
A.Galdiko tapybos paroda iš B.Vasaris kolekcijos

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

Kėdainiai


J.MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
Keramikos paroda (veiks iki III.15)

Nida


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Taikos g. 17
Paroda "Baltų dailė"

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Rokiškis


KRAŠTO MUZIEJUS
Tyzenhauzų al. 5
Dailininkų imigrantų paroda "Trans-Form"

Kudirkos Naumiestis


DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)


SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
6:22:58 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba