Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-14 nr. 2941

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ONĖ BALIUKONĖ41
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE14

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
 TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŽIEVIŲ ŽYDĖJIMAS KAUNE
• KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS - TEATRO MENININKAMS
• Kazys Almenas.
KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?
4

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1
• INGEBORG BACHMANN1

PROZA 
• Skiriu dailininkui M.O..
LORETA GRAŽINA LATONAITĖ

ESĖ 
• ALIS BALBIERIUS

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ULISAS3
• Tomas Sternsas Eliotas.
ULISAS: TVARKA IR MITAS
• BABILONAS ILGISI LIETUVIŲ BALSO

KNYGOS 
• Nida Gaidauskienė.
R.KMITOS "UPĖS MATAVIMAS"
1
• GINTArė BERNOTIEnė.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKO DROBULĖ
1
• AŠ MOKU AUGTI1
• BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ
• ŽEMĖ PO JOS KOJOMIS2
• PIEVAGRYBIŲ TESTAMENTAS1
• NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
LIETUVOS NOSTALGIJA
1
• Pillė Veljataga.
"AKADEMIKAI" VILNIUJE
• Romualdas Alekna.
MŪSŲ LAIKMETIS IR VITRAŽAS
9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KIEKVIENAS KONCERTAS - ĮVYKIS
1

NAUJI FILMAI 
• "ČIA IR DABAR: KINAS"

REGIONŲ KULTŪRA 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PRABILUSI ŽEMĖ
• "VARPAI" SKELBIA SUKAKTUVES

ŽALVARIO STUMBRAS: Kauno kultūros puslapis 
• APIE GĖRIMUS IR KITUS ŽEMIŠKUS DALYKUS
• KAUNO JAUNIMO KAMERINIO TEATRO SĖKMĖ
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
NILO ŽEMĖS BALSU
8
• Algis Uždavinys.
MEDITACIJOS MUZIKINE TEMA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• KARALIUS SEDŽONGAS DIDYSIS IR KORĖJOS TRADICINĖ MUZIKA
• Liudas Statkevičius, Evelina Bondar.
MENAS. ŠVĘSTI. GIMTADIENIS.
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mantas Gimžauskas.
APIE KĄ SKAMBA REGGAE?
19

ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
• Sondra Simanaitienė.
STIPRIAU NEI GRIPAS
1
• Rolanda Lukoševičienė, dienraščio "Klaipėda" žurnalistė.
"RIMTOJI" MUZIKA KLAIPĖDOJE TURI RIMTŲ PROBLEMŲ
2

KRONIKA 
• Juozas MarcinkevičIus.
TRYS RADIJO TEATRO PREMJEROS PER VIENĄ GAVĖNIĄ
1
• WWW KOMENTARAI1

DATOS 
• Gražina Narbutaitė.
VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

PAŠTAS 
• "ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"10

DE PROFUNDIS 
• KO BIJO LIETUVOS INTELEKTUALAS…2
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

III.14-20

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
III.14 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL", 2 baletas. Dirig.L.Balčiūnas. Bilieto kaina 8-90 Lt
III.15 18 val. - J.Strausso "VIENOS KRAUJAS", 2 v. operetė. Dirig. J.Aleksa. Bilieto kaina 8-90 Lt
III.16 12 val. - I.Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA", 3 v. baletas vaikams. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 5-20 Lt
III.18 18 val. - Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblio "Žuvėdra" koncertas. Bilieto kaina 8-90 Lt
III.19 18 val. legendinės balerinos G.Ulanovos atminimui - S.Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA", 3 v. baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 8-90 Lt
III.20 18 val. - P.Čaikovskio "PIKŲ DAMA", 3 v. opera. Dirig.L.Balčiūnas. Bilieto kaina 7-60 Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
III.14 18 val. - J.Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež.J.Dautartas
III.15 18 val. - "CARMEN". Choreografė A.Cholina
III.16 12 val. - J.Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež.E.Jaras
III.20 18 val. - B.Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež.K.Kymantaitė
Mažoji salė
III.16 17 val. - F.Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež.V.Masalskis
III.19 18 val. - E.E.Schmitto "SVEČIAS". Rež.V.Dapšys

VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
III.18 18.30 val. - C.Goldoni`o "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež.R.Tuminas

O.KORŠUNOVO TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
Didžioji salė
III.16 19 val. - M.Ivaškevičiaus "MALūŠ". Rež.M.Ivaškevičius. Bilieto kaina 20 Lt

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
III.14 18 val. - A.Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI". Rež.D.Tamulevičiūtė. Salė 99. Bilieto kaina 10 Lt
III.15 12 val. - W.Hauffo "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 15-30 Lt
III.16 12 val. - J.Krusso "TIMAS TALERIS, ARBA PARDUOTAS JUOKAS". Rež.E.Jaras. Bilieto kaina 4-8 Lt
18 val. - R.Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. P.Gaidys. Bilieto kaina 10-16 Lt
III.20 18 val. Pasaulinei teatrų vaikams ir jaunimui dienai - A.Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI". Rež.D.Tamulevičiūtė. Salė 99. Bilieto kaina 10 Lt

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
III.14 18 val. - J.Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež.J.Popovas
III.15 18 val. - R.Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. J.Ščiuckis
III.16 12 val. - A.Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež.J.Popovas
18 val. - N.Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. L.Vladimirovas
Alytaus miesto teatro gastrolės
III.18 18 val. - J.Grušo "BEATRIČE, BĖK". Rež.D.Kimantaitė
III.19 18 val. - J.Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. D.Kimantaitė
III.20 18 val. - V.Krėvės "ŽENTAS". Rež.D.Kimantaitė

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
III.15 12 val. - A.A.Jonyno, V.Mazūro "CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. V.Mazūras
III.16 12 val. - S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
III.20 11 val. Pasaulinei teatrų vaikams ir jaunimui dienai - S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
III.15 14 val. - N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis
III.16 14 val. -A.Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. R.Driežis

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
III.14, 15 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. A.Giniotis
III.16 12 val. - "MARIUS IR MIGLĖ". Rež.A.Giniotis
Mažoji scena
III.15 12 val. - "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ"

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
III.14 18 val. - J.Kanderio "ZORBA", 2 v. miuziklas. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-20 Lt
III.15 18 val. - I.Kalmano "SILVA", 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-20 Lt
III.16 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-10 Lt
18 val. - F.fon Flotovo "MARTA", 2 v. opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-15 Lt
III.19 18 val. - F.Leharo "PAGANINIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas
III.20 18 val. - K.Miliokerio "GASPARONĖ", 2 v. operetė. Dirig.J.Vilnonis. Bilieto kaina 5-20 Lt

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
III.14 18 val. aktoriaus A.Pintuko jubiliejui - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež.V.Lencevičius. Bilieto kaina 6-12 Lt
III.16 12 val. - A.Kudlaitės "MELAGIŲ SALA". Rež. A.Kudlaitė. Bilieto kaina 3-6 Lt
18 val. - L. ir P.Kazlauskų CD "SAPNAS" pristatymas. Bilieto kaina 10-20 Lt
Jaunimo teatro gastrolės
III.18 18 val. val. - premjera: "DĖDULĖS SAPNAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 10-20 Lt
***
III.19 18 val. - T.McNally`o "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež. G.Padegimas. Bilieto kaina 10-20 Lt
III.20 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 8-15 Lt
Mažosios scenos
III.16 18 val. - H.Ibseno "HEDA GABLER". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-15 Lt

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
III.14 18 val. - F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"
III.15 18 val. -T.Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA".
III.18 18 val. - premjera: L.Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež.S.Rubinovas

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji salė
III.15 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 4 Lt
III.16 12 val. - "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 4 Lt
Mažoji salė
III.16 13 val. - "ŽALIASIS ŽIOGELIS". Rež.D.Armanavičius. Bilieto kaina 4 Lt

GIRSTUČIO KULTŪROS NAMAI
Oskaro Koršunovo teatro
gastrolės
III.19 18 val. - W.Shakespeare`o "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS". Rež.O.Koršunovas. Bilieto kaina 15-20 Lt

Klaipėda


MUZIKINIS TEATRAS
III.14 19 val. - Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas S.Domarkas). Solistas V.Čepinskis. Dirig. I.Lapinš (Latvija, Aistrija)
III.15 18 val. - B.Brechto, C.Wailio "TRIJŲ GRAŠIŲ OPERA", 3 v. pjesė. Rež.J.Vaitkus
III.16 12 val. - V.Konstantinovo "ŠIMTAS PRINCESĖS PABUČIAVIMŲ". Rež.R.Kaubrys
III.16 17 val. - A.Žigaitytės "ŽILVINAS IR EGLĖ", 2 v. opera. Dirig. S.Domarkas

DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
III.14 18 val. P.Gaidžio kūrybos 40-mečiui - Ch.Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež.S.Račkys. Bilieto kaina 8-12 Lt
III.15 12 val. - H.Ch.Anderseno "COLIUKĖ". Rež.R.Kaubrys. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. - Žemaitės "TRYS MYLIMOS". Rež.K.Macijauskas. Bilieto kaina 8-12 Lt

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
III.14 18 val. - G.Burke`o "GAGARINO GATVĖ". Rež. J.Vaitkus (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)
***
III.15 18 val. - H.Fiheiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež.R.Steponavičiūtė
III.16 12 val. - B.Jungerio "BALTOJI ROŽĖ". Rež.N.Mirončikaitė
18 val. - S.Gedos "INTELIGENTIŠKAS BEPROTNAMIS". Rež. A.Pociūnas

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Valstybinių teatrų festivalis
"Kelias - 2003"
III.14 18 val. - premjera: I.Ilfo, J.Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež.S.Račkys (Šiaulių dramos teatras)
III.15 18 val. - premjera: M.Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež.G.Varnas (Kauno akademinis dramos teatras)
III.16 18 val. - Ch.Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. S.Račkys (Klaipėdos dramos teatras)
III.18 18 val. - premjera: T.Stopardo "THE REAL THING" ("TIKRAS DALYKAS"). Rež.R.Atkočiūnas (Juozo Miltinio dramos teatras)
III.19 14, 16 val. - O.Žiugždos "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS". Rež.O.Žiugžda (Kauno lėlių teatras)
III.20 18 val. - K.Goldoni`o "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež.R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras)
Mažasis festivalis
III.16 12 val. - "…PASAKA NE PASAKA APIE BJAURŲJĮ ANČIUKĄ…" (teatras "Menas")

Alytus


MIESTO TEATRAS
III.14 12 val. - A.Lindgren "MAŽYLIS IR KARLSONAS". Rež.D.Kimantaitė

Visaginas


Oskaro Koršunovo teatro gastrolės
III.18 18 val. - M.Ivaškevičiaus "MALYŠ". Rež.M.Ivaškevičius. Bilieto kaina 20 Lt
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
6:22:57 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba