Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-14 nr. 2941

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ONĖ BALIUKONĖ41
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE14

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŽIEVIŲ ŽYDĖJIMAS KAUNE
• KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS - TEATRO MENININKAMS
• Kazys Almenas.
KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?
4

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1
• INGEBORG BACHMANN1

PROZA 
• Skiriu dailininkui M.O..
LORETA GRAŽINA LATONAITĖ

ESĖ 
• ALIS BALBIERIUS

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ULISAS3
• Tomas Sternsas Eliotas.
ULISAS: TVARKA IR MITAS
• BABILONAS ILGISI LIETUVIŲ BALSO

KNYGOS 
• Nida Gaidauskienė.
R.KMITOS "UPĖS MATAVIMAS"
1
• GINTArė BERNOTIEnė.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKO DROBULĖ
1
• AŠ MOKU AUGTI1
• BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ
• ŽEMĖ PO JOS KOJOMIS2
• PIEVAGRYBIŲ TESTAMENTAS1
• NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
LIETUVOS NOSTALGIJA
1
• Pillė Veljataga.
"AKADEMIKAI" VILNIUJE
• Romualdas Alekna.
MŪSŲ LAIKMETIS IR VITRAŽAS
9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KIEKVIENAS KONCERTAS - ĮVYKIS
1

NAUJI FILMAI 
• "ČIA IR DABAR: KINAS"

REGIONŲ KULTŪRA 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PRABILUSI ŽEMĖ
• "VARPAI" SKELBIA SUKAKTUVES

ŽALVARIO STUMBRAS: Kauno kultūros puslapis 
• APIE GĖRIMUS IR KITUS ŽEMIŠKUS DALYKUS
• KAUNO JAUNIMO KAMERINIO TEATRO SĖKMĖ
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
NILO ŽEMĖS BALSU
8
• Algis Uždavinys.
MEDITACIJOS MUZIKINE TEMA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• KARALIUS SEDŽONGAS DIDYSIS IR KORĖJOS TRADICINĖ MUZIKA
• Liudas Statkevičius, Evelina Bondar.
MENAS. ŠVĘSTI. GIMTADIENIS.
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mantas Gimžauskas.
APIE KĄ SKAMBA REGGAE?
19

ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
• Sondra Simanaitienė.
STIPRIAU NEI GRIPAS
1
• Rolanda Lukoševičienė, dienraščio "Klaipėda" žurnalistė.
"RIMTOJI" MUZIKA KLAIPĖDOJE TURI RIMTŲ PROBLEMŲ
2

KRONIKA 
• Juozas MarcinkevičIus.
TRYS RADIJO TEATRO PREMJEROS PER VIENĄ GAVĖNIĄ
1
• WWW KOMENTARAI1

DATOS 
 Gražina Narbutaitė.
VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

PAŠTAS 
• "ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"10

DE PROFUNDIS 
• KO BIJO LIETUVOS INTELEKTUALAS…2
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS

DATOS

VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

Gražina Narbutaitė

[skaityti komentarus]

Kovo 22-oji - Vydūno (1868-1953) gimtadienis, 135-asis. Jo gyvenimo kelyje buvo daugybė susitikimų ir stočių. Ši kartą žvilgtelkime į vieną jų, nelabai žinomą, - Šiaulius.

Filosofo buvimo mūsų mieste faktų reikėtų ieškoti dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Čia 1908.IX.19 įsikūrė lietuvių dramos, muzikos, dainos draugija "Varpas", kurios valdybos pirmininku tapo advokatas K.Venclauskis, o sekretoriumi - teisininkas P.Bugailiškis. Draugija, užmezgusi ryšius su Vydūnu, siekė jo raštais papildyti savo biblioteką, o pjeses suvaidinti. 1910.XII.4 šiauliečiai išvydo vieno veiksmo Vydūno dramą "Ne sau žmonės", o 1911.I.29 - vienaveiksmę komediją "Piktoji gudrybė".

Kada Vydūnas pirmą kartą atvyko į Šiaulius, sunku pasakyti. Tačiau, susibičiuliavęs su Stanislava ir Kazimieru Venclauskiais, jų namuose dažnai lankydavosi.

1918 m. "Varpo" draugijos nariai vėl pastatė spektaklį "Ne sau žmonės", po kurio nusifotografavo su garbės svečiu Vydūnu. Šalia jo sėdėjo K.Šalkauskis, S.Venclauskienė, A.Povylius, P.Bugailiškis. Pastarajam filosofas 1920.XI.20 "su širdingumu" dedikavo savo knygą "Tautos gyvata".

Kitus du dešimtmečius Vydūnas, kviečiamas įvairių organizacijų, į Šiaulius atvykdavo skaityti paskaitų. Štai 1921 m. pabaigoje Lietuvių meno kūrėjų draugijai jis pasiūlė 3 paskaitų temas, - su tomis paskaitomis į Kauną ketino važiuoti per Klaipėdą, Plungę, Šiaulius.

Tuo tarpu Kaune režisierius A.Sutkus, sumanęs Tautos teatre pastatyti Vydūno dramą "Žvaigždžių takai", dailininku pakvietė šiaulieti G.Bagdonavičių. Jis 1922-1923 m. Šiauliuose piešė spektaklio dekoracijų, kostiumų, butaforijos eskizus.

1924-1926 m. Vydūno paskaitas organizavo "Kultūros" bendrovė. Minėtini 1926-ieji, kai filosofas maršrutu Kybartai-Kretinga-Tauragė-Šiauliai-Joniškis-Radviliškis-Mažeikiai-Viekšniai-Dotnuva-Kėdainiai lankė ten veikusius "Kultūros" būrelius. Kovo 13-14 d. Liaudies namuose susirinkusiems šiauliečiams jis skaitė paskaitas apie "Tikrąjį žmogaus gyvenimą" ir "Sveikatos pagrindus". Tiesa, norintys pasiklausyti turėjo sumokėti po 1 litą. Tik "Kultūros" būrelių ir darbininkų organizacijų nariai, moksleiviai, kareiviai -perpus pigiau.

Likvidavus "Kultūros" bendrovę, kviesti Vydūną suskato kiti: 1930.IV.28-29 Lietuvos vaiko draugija, o 1931.I.27 Šiaulių studentų draugija. Pastarojo vizito paskaitos "Pasaulio kultūros krizis" klausėsi pilnutėlė mergaičių gimnazijos salė, o jos santrauką išspausdino savaitraštis "Šiaurės Lietuva".

Išskirtinis miesto gyvenimo įvykis - Vydūno iniciatyva organizuota Tilžės lietuvių giedotojų draugijos choro viešnagė. Tam šiauliečiai, sudarę priėmimo komitetą, deramai pasiruošė. 1931.X.25 dviem autobusais atvykusius svečius pasveikino burmistras J.Valančius, pavaišino skaniais pietumis, aprodė miestą. Šis visiems paliko gražų įspūdį. O į vakarinį choro koncertą sugužėję 500 klausytojų negailėjo plojimų, gėlių, padėkų. Žurnalistai tik per vakarienę tespėjo pakalbinti malonųjį Vydūną. Sužavėti nuoširdžiu priėmimu tilžiškiai atsisveikino vidurnaktį.

Šiauliečiai rėmė Vydūną moraliai ir materialiai: rinko aukas Lietuvių namui Tilžėje, užjautė spaudoje "dėl barbariškų vokiečių poelgių". Ženkli čia A.Krauso, berniukų gimnazijos vicedirektoriaus, veikla. Jo paskatinti pedagogai, Lietuvių mokytojų tautininkų dr. J.Basanavičiaus vardo sąjungos nariai nutarė platinti Vydūno knygas, vertingas, bet "mūsų mažai" skaitomas. Jos 1933-1934 m. moksleiviams buvo pardavinėjamos su 80-85 % nuolaida. Beje, šios sąjungos nariai siekė paveikti vyriausybę, kad ji skirtų filosofui pensiją.

Minėta sąjunga drauge su Gyvulių globos draugija Vydūną Šiauliuosna vėl pakvietė 1934 metais. Kovo 3-4 d. jis perskaitė 3 paskaitas. Vienoje buvo gėlėmis apdovanotas, į kitą skautai nešte įnešė. Savaitraštis "Mūsų kraštas" reklamavo pačius naujausius filosofo veikalus. Be Vydūno raštų, paskolintų iš A.Krauso, neapsiėjo ir Šiaulių "Aušros" muziejuje 1934.IX.23-XI.6 veikusi "Senovės knygos" paroda.

Paskutinį kartą filosofas Šiauliuose lankėsi berods 1937.XI.8-10. Apsistojo pas berniukų gimnazijos direktorių J.Kartaną. Gimnazistams jis kalbėjo apie žmogaus kūną, girtuoklystės žalą, tautos uždavinius, o dr. J.Basanavičiaus liaudies universitete buvo sutiktas ovacijomis.

Deja, šiauliečiai pasveikinti Vydūno 70-mečio proga nebegalėjo. Jis buvo įkalintas Tilžėje. 1938.III.20 savaitraštis "Įdomus mūsų momentas" išspausdino rašytojo, pedagogo V.Katiliaus straipsnį "Liūdnas dr. Vydūno jubiliejus". Autorius, pagerbęs sukaktuvininko humanizmą, išreiškė visų "tautiečių, pasilikusių laisvoje (...) tėvynėje", ištikimybę jam. Patį Vydūną pradžiugino S. ir D.Jasaičių telegrama, gauta "iš Šiaulių ypatiai širdingais žodiais". Šiaulių dramos teatras, perkeltas Klaipėdon, 1938.IX.8 pastatė vienaveiksmę jo tragediją "Vėtra".

Didysis lietuvininkas paskutinį kartą Šiauliuose minimas 1940 metais. Tuomet Šiaulių mergaičių gimnazijos 7 b klasė pagal susiklosčiusią tradiciją savo globėju pasirinko būtent Vydūną.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
6:22:57 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba