Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-14 nr. 2941

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ONĖ BALIUKONĖ41
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE14

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŽIEVIŲ ŽYDĖJIMAS KAUNE
• KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS - TEATRO MENININKAMS
 Kazys Almenas.
KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?
4

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1
• INGEBORG BACHMANN1

PROZA 
• Skiriu dailininkui M.O..
LORETA GRAŽINA LATONAITĖ

ESĖ 
• ALIS BALBIERIUS

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ULISAS3
• Tomas Sternsas Eliotas.
ULISAS: TVARKA IR MITAS
• BABILONAS ILGISI LIETUVIŲ BALSO

KNYGOS 
• Nida Gaidauskienė.
R.KMITOS "UPĖS MATAVIMAS"
1
• GINTArė BERNOTIEnė.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKO DROBULĖ
1
• AŠ MOKU AUGTI1
• BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ
• ŽEMĖ PO JOS KOJOMIS2
• PIEVAGRYBIŲ TESTAMENTAS1
• NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
LIETUVOS NOSTALGIJA
1
• Pillė Veljataga.
"AKADEMIKAI" VILNIUJE
• Romualdas Alekna.
MŪSŲ LAIKMETIS IR VITRAŽAS
9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KIEKVIENAS KONCERTAS - ĮVYKIS
1

NAUJI FILMAI 
• "ČIA IR DABAR: KINAS"

REGIONŲ KULTŪRA 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PRABILUSI ŽEMĖ
• "VARPAI" SKELBIA SUKAKTUVES

ŽALVARIO STUMBRAS: Kauno kultūros puslapis 
• APIE GĖRIMUS IR KITUS ŽEMIŠKUS DALYKUS
• KAUNO JAUNIMO KAMERINIO TEATRO SĖKMĖ
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
NILO ŽEMĖS BALSU
8
• Algis Uždavinys.
MEDITACIJOS MUZIKINE TEMA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• KARALIUS SEDŽONGAS DIDYSIS IR KORĖJOS TRADICINĖ MUZIKA
• Liudas Statkevičius, Evelina Bondar.
MENAS. ŠVĘSTI. GIMTADIENIS.
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mantas Gimžauskas.
APIE KĄ SKAMBA REGGAE?
19

ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
• Sondra Simanaitienė.
STIPRIAU NEI GRIPAS
1
• Rolanda Lukoševičienė, dienraščio "Klaipėda" žurnalistė.
"RIMTOJI" MUZIKA KLAIPĖDOJE TURI RIMTŲ PROBLEMŲ
2

KRONIKA 
• Juozas MarcinkevičIus.
TRYS RADIJO TEATRO PREMJEROS PER VIENĄ GAVĖNIĄ
1
• WWW KOMENTARAI1

DATOS 
• Gražina Narbutaitė.
VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

PAŠTAS 
• "ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"10

DE PROFUNDIS 
• KO BIJO LIETUVOS INTELEKTUALAS…2
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS

AKTUALIJOS

KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?

Kazys Almenas

[skaityti komentarus]

Praėjusi knygų mugė suteikė aibes progų panašaus pobūdžio klausimams. Savaime suprantama, tai itin subjektyvus klausimas, bet esu tikras, jog jis iškilo kiekvienam besižvalgančiam po knygų prigrūstus stendus. Aplinkybė, jog klausimas iškyla žvelgiant į skirtingas knygas, yra kartu ir atsakymas. Jei leidėjas sugebėjo atspėti potencialių skaitytojų skonių įvairovę, tai ir pati keisčiausiai atrodanti knyga tą geidžiamą skaitytoją suras. Jei ne, tai visgi leidėjo (arba mecenato) problema.

Tačiau pasitaiko atvejų, kai šį klausimą galima pagrįsti objektyvesniais kriterijais. Štai įsivaizduokit knygą, kuri rašyta kitos tautos (būtent vokiečių) skaitytojui, kuri taikyta kitai (būtent Frankfurto) mugei ir kuri pasirodo lietuvių kalba Vilniaus knygų mugės metu.

Kam tokios knygos reikia?

Sudramatinau klausimą, kad galėčiau atsakyti - reikia užtai, kad ji ir informatyvi, ir įdomi, ir gerai parašyta. Prisipažinsiu, nežadėjau jos nei pirkti, nei skaityti. Gavau ją dovanų - priežastis paaiškinsiu pabaigoje. Taigi gavau, pavarčiau, paskaitinėjau, o paskui, sudomintas to, ką radau, perskaičiau visą. Nedažnai šiais laikais taip būna.

Po tokio įvado vertėtų knygą pagaliau pristatyti. Pavadinta ji "Šiek tiek iš šalies". Tai dvidešimties eseistinių tekstų rinkinys apie (taip teigia paraštė) "Lietuvą ir Europą"; sudarytojas P.Subačius. Skirti tie rašiniai, kaip minėta, vokiečių skaitytojui, bet pateikti štai lietuviams. Į aplinkybes, kodėl taip atsitiko, nesigilinsiu, nes jų nelabai žinau. Yra tose aplinkybėse ir pikantiškų detalių, kad ir tokia - vokietis politikas (nežinau, kuris) atsisakė rinkiniui pateikti jau pažadėtą įvadą, nes, jo nuomone, kai kurie straipsniai neatitiko jo aplinkai įprastų "politinio korektiškumo" normų. Kad ir kaip ten būt buvę, dabar nesvarbu, nes į klausimą, kodėl knyga reikalinga, jau atsakiau. Aktualesnis kitas klausimas - kodėl ši ne mums skirta knyga pasirodė esanti tokia įdomi ir informatyvi?

Dalies autorių pavardės pažįstamos, nemaža dalis temų irgi nenaujos. Taigi peršasi paradoksiška, bet neišvengiama išvada - knyga įdomi kaip tik užtai, kad ji taikyta ne lietuvių skaitytojui. Kodėl taip?

Pagrindinė priežastis, manau, yra ta, kad svetimtaučių auditorija išlaisvina autorius iš pagundos "mandrauti". Šiuo metu visai pagrįstai vertiname lietuvišką eseistiką. Jos daug, tame sraute yra ir tikrai geros, bet jau vien tos versmės apimtis veikia autorius ir stumte stumia juos į "mandrumą" Skaitau eseistiką dėl dviejų priežasčių: tikiuosi, kad autorius pateiks man nežinomos informacijos arba, jei informaciją jau turiu, - savo asmenišką požiūrį į ją. Jei metaforos ir poetika šiems dviem tikslams nekenkia, gali ten būti ir metaforų. Bet jos - ne esmė.

Šitoje knygoje surinkti rašiniai neprivalėjo sudėtingumu ar metaforų parinkimu rungtis su jau norma tapusiais Lietuvos eseistikos rinkos rašiniais. Tai teigiama. Jie dalykiškesni, labiau koncentruojami į pristatomos temos esmę, sistemingesni. Autoriui nereikia baimintis, kad jis pasakys tai, ką "visi žino", tad ši baimė nevaržo temos dėstymo nuoseklumo. Tiesa, kad pateikiama informacijos, kuri lietuvių skaitytojui žinoma, bet šią mažą kainą tikrai verta mokėti už galimybę nuosekliau pristatyti temą. Pagaliau ir ta "visi žino" sąvoka yra ir subjektyvi, ir pakankamai miglota. Nereikia "Klausimėlio" laidos, kad įsitikintum, jog tas "bendras žinojimas" yra ganėtinai fragmentiškas. Ne tik skaitytojo, bet ir autoriaus. Užtai metodika, kuria autorius savo temą išvysto, nuo pat jos pamatų pasiteisina. Kreipiantis į vokietį skaitytoją šitokia metodika būtina, pasirodo, tai visiškai nekenkia ir lietuviui skaitytojui.

Nors knyga ne stora (vos per 200 puslapių), ji stebėtinai talpi. Yra joje keletas apžvalginių straipsnių, kuriuose plačiai užsimota, pavyzdžiui, P. Morkaus apie pokario rezistenciją, A.Bumblausko apie Lietuvos istoriją bei E. Nekrašo apie Lietuvos identiteto paieškas. Jie domina savo atranka ir pristatymo metodologija. Yra straipsnių, kur sutelktas dėmesys į siauresnę sritį, tad pateikiama ir daugumai Lietuvos skaitytojų nežinomos informacijos. Pavyzdžiui, nemažai naujo sužinojau iš V.Toleikio "Amare Roma", kur supažindinama su Lietuvos čigonų padėtimi, ir iš I.Korsakaitės straipsnio, kuriame ji aprašo H.Blodės viešbutį Nidoje bei laikus, kai ten rinkdavosi iškiliausi Vokietijos impresionistai. Kaip eseistikos knygos rinkiniui pridera, yra ir "asmeniškų" žvilgsnių į dabartį, vienos visuomenės autorių pastangų suprasti kitą visuomenę. Pavyzdžiui, J.Everetas aprašo jam egzotiškai atrodančią žūklę Lietuvoje, N.Putinaitė bei V.Šeferis pasakoja apie savo susidūrimus su Vokietija. Nors straipsniai rašyti nesiderinant su kitais autoriais, juose galima rasti ir polemikos. Pavyzdys būtų G.Beresnevičiaus ir T.Daugirdo žvilgsnis į kairiuosius Lietuvos bei Europos intelektualus.

Vardinti būtų galima toliau, bet esmę pasakiau - tiems, kurie domisi Lietuva ir Europa, tuo, kaip į ją žvelgia savo mintis sklandžiai sugebantys reikšti įvairūs autoriai, tai bus įdomi knyga. Šitai verta pabrėžti, nes šiandieniniame plačiame knygų sraute labai lengva jos nepastebėti.

Gale negaliu išvengti atsakymo į klausimą, kodėl aš ją pastebėjau. Kaip minėta, man ją dovanojo, o dovanojo užtai, kad ten yra ir mano du tekstai. Tarsi nepatogu rašyti apie knygą, kurioje pats pasirodai, antra vertus, be šios aplinkybės jos nebūčiau nei gavęs, nei skaitęs. Ir būčiau praleidęs įdomią knygą. Beje, perskaičiau ir savo tekstus, mat jie rašyti nelietuviškai, tad norėjosi patikrinti vertimą. Mano nuomonė? Vertimas geras, o ir patys tekstai ne iš blogiausių.

 

Skaitytojų vertinimai


1502. xix2003-03-17 11:58
O vis delto - kam tokios knygos reikia?

1522. Mykolas OK :-) 2003-03-18 17:17
Kaip straipsnyje paminėta, "visi žino" sąvoka yra ir subjektyvi, ir pakankamai miglota. Tačiau kiekvienam naudinga turėti kažkokius fundamentalius žinių apie savo šalį pagridus. Naudinga net skaityti jau žinomų faktų aprašymus - tai įtvirtinamos, pasitikslinamos žinios, be to, kartais išgirstami nauji vertinimai.

6940. Cinikas2004-03-18 03:31
Gera knyga, nes yra neblogi almeno straipsniai nes taip sako almenas? Atsiprasau, pone vakarieti, atsprasau... Uz reklama reikia pinigus moketi, o ne honoraro reikalauti. Straipsnis nieko apie pacia knyga nepasako, tik tiek, kad kai kurie jos teiginiai politiskai nekorektiski. Kodel taip yra - pagrindinis klausimas ir problema.

45904. Chaki :-) 2008-03-26 19:35
Almenas inicijavo Skomanto kronikų knygų leidimą ir pats pirmąsias knygas rašė, o Skomanto knygos tikrai geros. Taiva :)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
6:22:47 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba