Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-14 nr. 2941

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ONĖ BALIUKONĖ41
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE14

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŽIEVIŲ ŽYDĖJIMAS KAUNE
• KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS - TEATRO MENININKAMS
• Kazys Almenas.
KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?
4

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1
• INGEBORG BACHMANN1

PROZA 
• Skiriu dailininkui M.O..
LORETA GRAŽINA LATONAITĖ

ESĖ 
• ALIS BALBIERIUS

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ULISAS3
• Tomas Sternsas Eliotas.
ULISAS: TVARKA IR MITAS
• BABILONAS ILGISI LIETUVIŲ BALSO

KNYGOS 
• Nida Gaidauskienė.
R.KMITOS "UPĖS MATAVIMAS"
1
• GINTArė BERNOTIEnė.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKO DROBULĖ
1
• AŠ MOKU AUGTI1
• BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ
• ŽEMĖ PO JOS KOJOMIS2
• PIEVAGRYBIŲ TESTAMENTAS1
 NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
LIETUVOS NOSTALGIJA
1
• Pillė Veljataga.
"AKADEMIKAI" VILNIUJE
• Romualdas Alekna.
MŪSŲ LAIKMETIS IR VITRAŽAS
9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KIEKVIENAS KONCERTAS - ĮVYKIS
1

NAUJI FILMAI 
• "ČIA IR DABAR: KINAS"

REGIONŲ KULTŪRA 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PRABILUSI ŽEMĖ
• "VARPAI" SKELBIA SUKAKTUVES

ŽALVARIO STUMBRAS: Kauno kultūros puslapis 
• APIE GĖRIMUS IR KITUS ŽEMIŠKUS DALYKUS
• KAUNO JAUNIMO KAMERINIO TEATRO SĖKMĖ
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
NILO ŽEMĖS BALSU
8
• Algis Uždavinys.
MEDITACIJOS MUZIKINE TEMA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• KARALIUS SEDŽONGAS DIDYSIS IR KORĖJOS TRADICINĖ MUZIKA
• Liudas Statkevičius, Evelina Bondar.
MENAS. ŠVĘSTI. GIMTADIENIS.
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mantas Gimžauskas.
APIE KĄ SKAMBA REGGAE?
19

ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
• Sondra Simanaitienė.
STIPRIAU NEI GRIPAS
1
• Rolanda Lukoševičienė, dienraščio "Klaipėda" žurnalistė.
"RIMTOJI" MUZIKA KLAIPĖDOJE TURI RIMTŲ PROBLEMŲ
2

KRONIKA 
• Juozas MarcinkevičIus.
TRYS RADIJO TEATRO PREMJEROS PER VIENĄ GAVĖNIĄ
1
• WWW KOMENTARAI1

DATOS 
• Gražina Narbutaitė.
VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

PAŠTAS 
• "ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"10

DE PROFUNDIS 
• KO BIJO LIETUVOS INTELEKTUALAS…2
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Dvimatė kompozicija : [mokomoji knyga] / Giedrius Šiukščius. - Šiauliai : K.J. Vasiliausko įmonė, 2002 (Šiauliai : Titnagas). - 59, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-418-98-2

Gintaras Gesevičius [Grafika] : tapyba. - [Vilnius : Galerija "Arka", 2002]. - 1 apl. (12 atvirukų) : spalv.

Kanklės ir daina / [sudarė Irena Lipinskienė]. - Šiauliai : K.J. Vasiliausko įmonė, 2002 (Šiauliai : UAB "Rašteka"). - 31, [1] p. : iliustr., gaid. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-418-89-3

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ant saulės akmens : [eilėraščiai] / Juozas Tumas ; [iliustravo Juozas Tumas]. - Marijampolė : Piko valanda, 2002 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 106, [1] p. : iliustr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-875-75-7

Ant vakaro kranto : eilėraščiai / Bronė Liniauskienė. - Vilnius : Homo liber, 2003. - 91, [5] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9955-449-44-6

Berlynas. Aleksandro aikštė: Franco Biberkopfo gyvenimo istorija: [romanas] / Alfred Döblin ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. - Vilnius: Vaga, 2003. - 436, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-415-01681-3 (įr.)

Ėriukėlis stiklo ragais : romanas / Gasparas Aleksa. - Vilnius : Vaga, 2003. - 172, [3] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-415-01679-1

Hanibalas : [romanas] / Thomas Harris ; iš anglų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. - Vilnius : Vaga, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 358, [2] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 5-415-01677-5 (įr.)

Prie tavęs aš vėlei sugrįžtu : [eilėraščiai] / Juozas Juknevičius ; [panaudotos Gedimino Tamošiūno pastelės]. - Vilnius : [UAB "Mokslo aidai"], 2003. - 174, [1] p. : iliustr., gaid. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9986-479-91-6 (įr.)

Prošvaistės : [eilėraščiai] / Albinas Dūdonis. - Marijampolė : Piko valanda, 2002 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 124, [4] p. - Tiražas 150 egz. - ISBN 9986-875-61-7

Raganos kokteiliai : satyros / Kleva Kazlauskaitė-Verbickienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2002 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 147, [1] p. : portr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-875-66-8

"Raudonojo Spalio" medžioklė : [romanas] / Tom Clancy ; iš anglų kalbos vertė Romualdas Grigaliūnas. - Vilnius : Vaga, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 589, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 5-415-01585-X (įr.)

Šviesos kario vadovas : [sentencijos] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Irena Nutaitė. - Vilnius : Vaga, 2003 (Vilnius : Spauda). - 127, [1] p. - Tiražas [4000] egz. - ISBN 5-415-01674-0

Vaikštau žeme : eilėraščiai / Bronislava Černiauskienė ; [iliustracijos Vandos Rimkienės]. - [Panevėžys : UAB "Nevėžio spaustuvė"], 2002. - 70, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-450-40-1

Vaistininkė : romanas / Ingrid Noll ; iš vokiečių kalbos vertė Regina Ivanauskienė. - Vilnius : Vaga, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 230, [2] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 5-415-01675-9 (įr.)

Varpoms byrant : apysakos / Antanas Bublys. - Marijampolė : Piko valanda, 2002 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 182, [2] p. - Tiražas 150 egz. - ISBN 9986-875-63-3

Vieno gyvenimo tiesa : poema / Klemensas Kazlauskas. - Marijampolė : Piko valanda, 2002 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 120, [2] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-875-64-1

Žmonijos priešai : Romos senatoriaus Minuto Lauso Maniliano atsiminimai, apie 46-79 Kr. m. / Mika Waltari ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 553, [2] p. - (Klasika). - Tiražas 4000 egz. - ISBN 9986-16-281-5 (įr.)

Aforizmai : [rinktinės mintys / sudarė Vytautas Straižys]. - Vilnius : Presvika, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 167, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-567-04-X (įr.)

Aklavietė : [romanas] / Vydas Astas. - Vilnius : Kentauras, [2003] (Vilnius : Vilspa). - 189, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-674-04-2 (įr.)

Aš moku augti : eilėraščiai ne suaugusiems / Juozas Erlickas ; iliustravo autorius. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 435, [1] p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-287-4 (įr.)

Balta drobulė : romanas / Antanas Škėma. - 3-ioji laida. - Vilnius : Alma littera, [2003] (Kaunas : Spindulys). - 238, [2] p. - (Skaitymai). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-02-697-0 (įr.)

Gyvenimas po klevu : apysaka / Romualdas Granauskas. - 4-asis leid. - Vilnius : Alma littera, [2003] (Kaunas : Spindulys). - 143, [1] p. - (Skaitymai). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-02-643-1 (įr.)

Gyvenimo apoteozė : [eilėraščiai] / Vlada Brazauskytė-Šveikauskienė ; [dailininkė Zita Stonienė]. - Vilnius : UAB "Valstiečių laikraštis", 2003 (Vilnius : Spauda). - 77, [2] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-847-51-6

Idiotas : keturių dalių romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Pranas Povilaitis]. - 3-iasis leid. - Vilnius : Margi raštai, 2003. - 677, [2] p. . - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-09-247-7 (įr.)

Iš Jevonio versmės : esamų ir buvusių pajevoniečių kūrybos rinkinys : skirtas Pajevonio 450 metų jubiliejui / [iliustravo Jūratė Krikštolaitytė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2002 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 103, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9986-875-67-6

Laiškai iš jūros : romanas / Nicholas Sparks ; iš anglų kalbos vertė Renata Linčiūtė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 314, [4] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-139-2 (įr.)

Lietuva ir Rusia: kivirčo pradžia : dokumentinės apysakos, parašytos remiantis seniausiais rašytiniais šaltiniais / Grigorijus Ozerovas. - Vilnius : [UAB "Žvaigždžių miestas"], 2003 (Vilnius : Žvaigždžių miestas). - 184 p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-9601-0-8

Magiškas ratas : romanas / Natali Voks. Nekantrus jaunikis : romanas / Sara Vud ; [abu romanus] vertė Ugnė Nerimaitė. - Vilnius : Rosma, 2003 (Vilnius : Spauda). - 303, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1800] egz. - ISBN 9986-00-355-5 (įr.)

Mechaninis Orfėjas : mokslinis fantastinis romanas / Ray Aldridge ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 283, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 261). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-054-0

Nusikaltimas ir bausmė : šešių dalių romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevskis. - 4-asis leid. - Vilnius : Margi raštai, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 572, [3] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-09-214-0 (įr.)

Ofelija mokosi plaukti : romanas / Susanna Kubelka ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. - 3-ioji laida. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 362, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-02-543-5 (įr.)

Padangių lordų karas : mokslinis fantastinis romanas / John Brosnan ; iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 215, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 263). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-057-5

Pievagrybių testamentas : juodieji baltai pas keltus : romanas / Laima Muktupāvela ; vertė Dzintra Elga Irbytė. - Vilnius : Mintis, 2003. - 383, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-417-00849-4

Trifidų naktis : mokslinis fantastinis romanas : [Džono Vindemo šedevro "Trifidų dienos" tęsinys] / Simon Clark ; iš anglų kalbos vertė Vidas Morkūnas. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003. - 311, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 264). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-056-7

Uždraustas vaisius saldus : romanas / Ketrin Spenser. Apsišaukėlė nuotaka : romanas / Ketrin Džordž ; [abu romanus] vertė Ona Simonavičienė. - Vilnius : Rosma, 2003 (Vilnius : Spauda). - 287, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1800] egz. - ISBN 9986-00-356-3 (įr.)

Vilko valanda : [apysaka] / Wendell Mayo ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. - Vilnius : Mintis, 2003 (Kaunas : Aušra). - 236, [3] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-417-00850-8

Žemė po jos kojomis : romanas / Salman Rushdie ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. - Vilnius : Alma littera, 2003. - 620, [2] p. - (XX amžiaus aukso fondas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-261-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Išpuikęs lėktuvėlis : [pasaka] / parašė ir iliustravo Ingrida Adikevičienė. - Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 15, [1] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-942-50-0

Vaikai, vaikai vanagai : skaičiuotės / [sudarė Jerutė Vaičekauskienė ; iliustravo Ingrida Adikevičienė]. - Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 16 p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-942-51-9

Dina, Gėdytojos duktė : [apysaka] / Lene Kaaberbøl ; iš danų kalbos vertė Zita Marienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Spindulys). - 196, [4] p. : žml. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-248-8 (įr.)

Dvynukės: romanas vaikams / Erich Kästner; iš vokiečių kalbos vertė L. Starevičiūtė; [iliustravo Walter Trier]. - 2-oji laida. - Vilnius: Alma littera, [2003]. - 143, [1] p.: iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-02-940-6 (įr.)

Įsikibęs į orą : [apysaka] / Jorge Gómez Soto ; iš ispanų kalbos vertė Liucija Snukiškytė. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2003. - 117, [2] p. - (Išpažintys). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-05-043-8

Mūsų visų Madikė / Astrid Lindgren ; iš švedų kalbos vertė Eugenija Stravinskienė ; iliustravo Ilon Wikland. - 3-ioji laida. - Vilnius : Alma littera, [2003]. - 351, [1] p. : iliustr. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-02-335-1 (įr.)

Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus / Sigitas Poškus ; [dailininkė Vilija Liorančienė]. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Žalmedis, 2003. - 45 p. : iliustr. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-954-02-9

Verta kankintis dėl meilės / Hortense Ullrich ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 166, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-238-0

Vienas iš milijono: [apysaka] / Nicholas Read; iš anglų kalbos vertė Vida Bėkštienė; [iliustravo Chum McLeod]. - Vilnius: Mažasis Vyturys, 2003. - 132, [2] p.: iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-05-053-5

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


8123. barcelona :-( 2004-05-03 21:58
ar cia nera skaiciuociu tam kompe ne vienos tik radau devynias visam inte

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
6:22:45 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba