Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-14 nr. 2941

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ONĖ BALIUKONĖ41
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE14

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŽIEVIŲ ŽYDĖJIMAS KAUNE
• KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS - TEATRO MENININKAMS
• Kazys Almenas.
KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?
4

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1
• INGEBORG BACHMANN1

PROZA 
• Skiriu dailininkui M.O..
LORETA GRAŽINA LATONAITĖ

ESĖ 
• ALIS BALBIERIUS

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ULISAS3
• Tomas Sternsas Eliotas.
ULISAS: TVARKA IR MITAS
• BABILONAS ILGISI LIETUVIŲ BALSO

KNYGOS 
• Nida Gaidauskienė.
R.KMITOS "UPĖS MATAVIMAS"
1
• GINTArė BERNOTIEnė.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKO DROBULĖ
1
• AŠ MOKU AUGTI1
• BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ
• ŽEMĖ PO JOS KOJOMIS2
• PIEVAGRYBIŲ TESTAMENTAS1
• NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
LIETUVOS NOSTALGIJA
1
• Pillė Veljataga.
"AKADEMIKAI" VILNIUJE
• Romualdas Alekna.
MŪSŲ LAIKMETIS IR VITRAŽAS
9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KIEKVIENAS KONCERTAS - ĮVYKIS
1

NAUJI FILMAI 
• "ČIA IR DABAR: KINAS"

REGIONŲ KULTŪRA 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PRABILUSI ŽEMĖ
• "VARPAI" SKELBIA SUKAKTUVES

ŽALVARIO STUMBRAS: Kauno kultūros puslapis 
• APIE GĖRIMUS IR KITUS ŽEMIŠKUS DALYKUS
• KAUNO JAUNIMO KAMERINIO TEATRO SĖKMĖ
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
NILO ŽEMĖS BALSU
8
• Algis Uždavinys.
MEDITACIJOS MUZIKINE TEMA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• KARALIUS SEDŽONGAS DIDYSIS IR KORĖJOS TRADICINĖ MUZIKA
• Liudas Statkevičius, Evelina Bondar.
MENAS. ŠVĘSTI. GIMTADIENIS.
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mantas Gimžauskas.
APIE KĄ SKAMBA REGGAE?
19

ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
• Sondra Simanaitienė.
STIPRIAU NEI GRIPAS
1
• Rolanda Lukoševičienė, dienraščio "Klaipėda" žurnalistė.
"RIMTOJI" MUZIKA KLAIPĖDOJE TURI RIMTŲ PROBLEMŲ
2

KRONIKA 
• Juozas MarcinkevičIus.
TRYS RADIJO TEATRO PREMJEROS PER VIENĄ GAVĖNIĄ
1
• WWW KOMENTARAI1

DATOS 
• Gražina Narbutaitė.
VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

PAŠTAS 
 "ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"10

DE PROFUNDIS 
• KO BIJO LIETUVOS INTELEKTUALAS…2
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS

PAŠTAS

"ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"

[skaityti komentarus]

iliustracija

Iš peties mūsų giriose kertami ąžuolai, o per Nacionalinį radiją - lietuviški žodžiai. Kas keisčiausia, kad tai daroma ne apžvalgų, pokalbių, diskusijų laidose, o muzikinėse. Pasiklausykite per pirmąją programą "Ryto garsų" laidos. Eteryje nuolat skamba vadinamieji "bumčikai". Pačios prasčiausios prabos dainuškos - dažnutės. Kokia tų dainuškėlių kalba! Apie kirčius, gramatiką, leksiką kalbėti neverta. Diena iš dienos, rytas iš ryto - vis tos pačios "grožybės". Kai pradeda nuo pusės septynių ligi dešimtos tuos "bumčikus" varyti, nors ausis užsikimšk. Man regis, ir tie diskusinių laidų (puikių laidų!) prelegentai per tuos "muzikinius atokvėpius" iš gėdos rausta. Iš transliacijų galima suprasti, jog tie muzikiniai "perlai" yra priimti net į radijo fonotekos fondus, nes bemaž kasdien kartojami. Kaip jie, skambėdami nacionaline banga, žaloja mūsų klausą, dvasią, kalbos kultūrą!

Ką mokesčių mokėtojas gali pasakyti apie tokius "bumčikų" tekstus: "Negaliu suprast tavęs/ Negaliu suprasti noriu ko/ Nes širdis lyg tyčia nebenori pasiduot"; "Negaliu ir nenoriu žinoti, ką man sakei/ Tik vėjas viską lauš lazdomis/ La la la la laj/ Ma ma ma ma maj/ Į baltą rūką tolyn ėjai/ Negaliu ir nenoriu išgirsti, ką man sakei"; "Pražysta kaip pyragai akys tavo gražios; Kelkis greičiau ir mąstyk/ Sąnarius pataisyk/ Jei ilgai tik skaudės/ Ir mergina nepadės"; "Mano kambarys / mano kambarys. Dabar nebe kambarys/ Niekas jo negali pakeist/ A a a ra ra rarijon"; "Ieva, Ieva, duok man kūno paragaut/ Nepyk ir pasiduok/ Ir man smagumo įgauk"; "Aš nepažįstu raidžių, bet tavęs geidžiu…" Ir taip toliau.

Į jaučio odą nesurašysi tų dainuškų "išminties", sklindančios Nacionalinio radijo pirmosios programos banga. Tiesa, gera muzika ir daina suvarytos į vieną rezervatą - į antrąją programą, kurios didžiuma Lietuvos klausytojų dėl radijo imtuvų su FM ruožu stygiaus negirdi.

Dar viena. Beveik visi koncertai - bevardžiai, anonimiški. Jokių dainų autorių. Kartais pranešama, kas dainuoja, kartais pasakoma, kad klausykitės Petrikytės, Ščiukaitės, Valiukevičiūtės… dainų. O kas jas kuria? Keista! Tad kieno gi tekstai, muzika? Bevardis muzikos vandenynas! Jei išgirsti gražesnę dainą, - nežinai, kieno ji. Įsivaizduokite, jei literatūros kūriniai būtų skaitomi, neskelbiant autorių, kaip visa tai atrodytų? Su muzika galima daryti, ką nori. Ji - nulis, ji - niekas, ji - fonas, ji - bevardė. LATGA`a Muzikos kūrinių direkcijos direktorė V.Perminienė sako, jog kiekvienas transliuotojas privalo skelbti autorius. Tai daryti įpareigoja įstatymas, kuris numato, kad, pažeidus autorių asmenines neturtines teises (14 str.), priteisiamas moralinės žalos atlyginimas nuo 5000 iki 25 000 litų. Įdomu, ar Nacionalinis radijas apie tai susimąsto?

Dėl tų dainuškų kalbos dar praėjusį pavasarį rašiau laišką Valstybinei lietuvių kalbos komisijai. Tuometinė komisijos pirmininkė D.Mikulėnienė atsakė, jog radijo direktorius yra paprašytas atkreipti dėmesį į kalbos klaidas dainų tekstuose, kad tai esanti ne komisijos kompetencija.

Gavau ir Nacionalinio radijo direktoriaus K.Petrauskio laišką. Cituoju: "…tos problemos, tos negerovės, kurias Jūs pastebite, būdingos pastarojo dešimtmečio lengvojo žanro muzikai. Jaunimas dabar neretai pats rašo ir žodžius, ir muziką, ko niekada nedarė vyresniosios kartos profesionalūs kompozitoriai, tačiau ar vien pastarųjų kūryba šiandien gali patenkinti radijo klausytoją? Natūralu, kad radijo eteryje skamba "auksinis praėjusio šimtmečio" muzikos fondas ir šiuolaikinė muzika, kuriai visi turim priekaištų. (…) O banalių dainų tekstų pavyzdžių randame ir praeities muzikoje, tiek liaudies, tiek estrados dainose. Muzikoje ne visada žodis - pagrindinis. Jaunimui šiandien labai svarbus ir ritmas, neretai dėl lėšų stokos pasiekiamas primityviomis priemonėmis. Jausdami kokybiškos lietuviškos muzikos stygių esame priversti leisti ir vadinamojo "bumčiko" - ypač, kaip Jūs pastebėjote, "Ryto garsų" metu, nes rytas reikalauja tempo, energijos, geros nuotaikos ir ritmo…"

Ką čia bepridursi. Jei ir "Anzelmutė", tapusi vos ne radijo himnu, laikoma liaudies daina, - žinoma, tada jau ir liaudies dainų esama banalių. Štai kaip Nacionalinis radijas siekia geros ryto nuotaikos ir ritmo! Žodžiu, tikslas pateisina priemones. Betgi, pone Petrauski, aš kalbu ne apie visą jaunimo muziką (jos yra tikrai geros), bet apie tas dainuškas, kurių tekstai - nevalyvūs, debiliški, tad ir neverti Nacionalinio radijo tribūnos. Nacionalinio!

Pagrįstai spaudoje teigė Muzikos akademijos rektorius profesorius J.Antanavičius. Cituoju: "Niekada nebuvau nusiteikęs prieš jaunimo muzikines grupes, tačiau pastaruoju metu iš eterio plūsta pernelyg daug šlamšto. Gerbiu A.Mamontovą, mąstantį jaunuolį ir neblogai debiutavusį aktorių. Tačiau kai jis dainuoja - išjungiu televizorių. Kokia gali būti muzikos kokybė, kai nėra vokalinių duomenų? Labiau pateisinčiau repą, kur net nedainuojama, - tik skanduotės. Kai taip dažnai leidžiamos panašios dainos, nejučiomis gali prasidėti fiziologinis "kaifas".

Tai tiesa. Apie panašius dalykus (tik dailėje) kalbėjo ispanų meno istorikas Ch.Mikikua. Jis paskelbė sensacingą atradimą. Sako, bemaž prieš septyniasdešimt metų specialios Barselonos kalėjimo kameros buvo išmargintos piešiniais; juose buvo tik geometrinės figūros ir proporcijos, į kurias valandų valandas privalėjo žiūrėti kaliniai. Toks žiūrėjimas sujaukdavo kalinių sąmonę, ir juos būdavo lengva priversti prisipažinti. Tai - puikus psichofizinis kalinių kankinimo metodas!

Nustebau, kai šventų Kalėdų vakarą Lietuvos radijas Lietuvai "pavarė" dainušką, kuri vadinasi "Angelay". (Na, žinote tą, kur angelai lūpomis bėgioja…) Joje yra toks posmas:
Man sakei - nemyliu tavęs, berniok,
Man sakei - eik, pacane, tu velniop!
Bet staiga mieste užgeso elektra,
Ir tada lengvai aš paėmiau tave…

Tikras prostitučių himnas! Beje, ta pati grupė "Angelus" traukė ir Prezidento inauguraciniame koncerte Vilniuje prie Arkikatedros, o visos televizijos "giesmę" skraidino Lietuvos žiūrovams. ("Angelay" Lietuvos radijo eteryje - vos ne kasdien.)

Pernai, tik po Mindaugo karūnavimo dienos, Lietuvos televizijos "Labas rytas" pamalonino narkomanus, transliuodamas A.Makejevo naujausią klipą. Štai tokios eilės ten: "Noriu kraujo, niekad neisiu į darbą, išprotėsiu greitai, žaisiu žaviais kokaino milteliais…" Per Nacionalinį radiją "Muzikiniame vidudienyje" grupė "Pėdsakai" antrina: "Aš nevertinu laisvės, tik laisvės paukštis nemoka skrist, aš žmogžudys, aš kraugerys…" Šiemet sausio pabaigoje per Lietuvos radijo "Lietuviškos dainos pasaulio" valandėlę A.Mamontovas savos kūrybos dainoje "Savižudžio kupletai" "poetiškai" užtraukė:
Jeigu eičiau pasivaikščiot
Zoologijos sode,
Gal sutikčiau krokodilą
Vakarinį aptvare.
Jeigu būčiau kamikadzė,
Susprogdinčiau mafiją,
Tu mane tada surinktum
Pagal fotografiją…

Nacionalinio radijo dainų (topų!) dešimtuke nebuvo pamiršti ir "pijokai":
Žemė jau sulūžus, neberandu vietos,
Žmonės juodi ir raudoni -
Maestro, muzika!
Šoksim visą naktį,
Šoksim visą dieną,
Gersim samagoną
Ir valgysim avieną.
Duok išgert!
Duok išgert!
Duok išgert!

Keisti dalykai dedasi, kai per Nacionalinį radiją Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyresnioji inspektorė D.Sereikienė reikliausiai nagrinėja Panevėžio J.Miltinio dramos teatro aktorių kalbą, kai pats radijas skelbia konkursus lietuvių kalbos valandėlių scenarijams sukurti ir kai tas pats radijas eterin leidžia tokį šlamštą. Kalti, mano galva, ne tie, kurie "kuria", o tie, kurie transliuoja. Juk niekam ne paslaptis, kad dažnai tokių "šedevrų" kūrėjai nepažįsta natų - nei muzikinio, nei kalbos rašto. Vadinasi, mokytis reikia! Teisingai yra pasakęs kalbininkas profesorius V.Vitkauskas. Pasak jo, trys dalykai yra sunkūs: "Dievą garbinti, tėvus karšinti ir mokslus eiti".

Savo pastabas dėl angelų, bėgiojančių lūpomis, norėčiau baigti Nacionalinio radijo transliuojamo vieno "bumčiko" "eilėmis":
Aš teve matau,
Tu mane matai,
Tau įdėsiu stiklus,
Kad mane matytum…

Sakykite, kam ir kokius stiklus reikia įdėti, kad matytų tai, apie ką šnekėjau?

GRAŽVYDAS VAŠKEVIČIUS

 

Skaitytojų vertinimai


1472. V.V.2003-03-14 13:21
Tai straipsnis su esme. Sveikinu autorių.P.S. Šią pastabą skiriu ŠA internautams, prašiusiems pateikti pavyzdį.

1474. agronomas2003-03-14 17:46
isijungiau nacionalini transliuotoja ir susinervinau. juk jis turi buti MAN, nes as esu mokesciu moketojas. ir ka gi as girdziu? laida "operos melomanams". simts pypkiu. gyvenime operos neklausiau ir neklausysiu. uz ka gi as moku tuos mokescius? ir ka dainuoja? arcento parcento tramacento. net ne lietuviskai. susinervinau trecia karta gyvenime. broli mano, galvoju. pasiziuriu i daznius - antra programa. aciu Dievui, ieskau pirmos. ir ka girdziu? na ir zodziai.. "juk as mylejau tave labeusiai.. o tavo kapa puos lapu auksas.. kodel gi iskeitei jausmus i tamsa.." savizudziu mokesciu moketoju tautai tokie tekstai? jau tas kernagis! sedau rasyti laisko komitetui ir vadinamiesiems kulturiniams laikrasciams. ir tik baigesi tas banalusis bardas, ka vel girdziu - "gulk i lova ir ten valgyk pamidorus.." berazumis dolskis ar ten sabaniauskas. o toliau dar graziau - "svelnus pukeli, ar zinai, kur mano meile, kur jinai..." jezusmarija, su kokiu pukeliu cia kalba? jau laiska tarnyboms buvau ipusejes, kai nacionalinis nelaimingas transliuotojas pasiule man pakabinti ant kaledines eglutes spragia naikintuvu tyla uzrakinta po zeme. ar turi sveiko proto zmogus, parases toki teksta? as siulau, broliai ir seserys, viena esmini perversma, kuris yra panasus i tai, ka siulo p. grazvydas, mano pagarba jam. taigi, siulau groti tik tai, kas man patinka. tai yra SEPULTURA MOONSPELL ir jau blogiausiu atveju RUINATION, tikra lietuviska produkta. nes mokesciu moketojas as ar ne? nes manau esantis svarbus kulturos zmogus ar ne? nes nervai mano ne geleziniai, o transliuotojs NACIONALINIS. o ka jis dabar groja? sia akimirka? kazin ar gris tie pauksciai, kurie rytoj isskris, ... nes ateis nauja diena, o o dienos man negana, viau... skeryte ir dar kazkoks operos solistas. pirma programa. slykstu, tautieciai.

1477. Lietuvos pilietis :-) 2003-03-15 05:19
Pilnai pritariu autoriaus pastaboms ir kritikai. Nenorėčiau sutikti su nuomone, kad jei nepatinka transliuojama radijo ar televizijos programa gali jos neklausyti ir nežiūrėti arba perjungti kitą. Manau, kad valstybės finansuojamas Lietuvos radijas ir televizija galėtų turėti programų režisierius, redaktoius, dailininkus. Girdėtos programų direktorių pareigybės, neabejotinai yra ir tiesioginiai vadovai, valdybos, tarybos ir t.t. Manau, kad tikrai reikėtų mums aktyviau reikalauti, kad brutualių ir neetiškų programų transliuotojams būtų griežtas ne, kad būtų peržiūrimos sutartys ir atimamos tokiems transliuotojams licenzijos.

1478. Nepensininkas2003-03-15 11:40
Įvest Cenzūrą! Bet Cenzūra neįeina, užtruko gatvėj, turbūt sėdi Lukiškėse. Gavusi neribotą metelių skaičių. Lazda turi du galus - Radijas nori kaip su reklama pritraukti jaunuosius klausytojus. Jiems tie barbarizmai ir visuomeniniai nešvankizmai. Bet tada kodėl radijo teatrui nepriima tokių radijo pjesių, kodėl neskaito žinių jaunimui "bumčikų" žargonu, kodėl neseka pasakaičių trimečių kūdikėlių nerišliu veblenimu? Juk tai irgi būtų skirta potencialiam klausytojui pririšti prie imtuvo. A, vadovai? Kas atsako už muzikinę kultūrą? Velniai ar angelai popgrupių lūpomis byloja?

1487. Radikalas2003-03-16 01:43
Man rodos, geruoju čia nieko nepadarysi, per toli jau nuėjo.Vienintelė cenzūra turi būti - kalbinė cenzūra.Reikia priversti, kad atsakingi asmenys dirbtų savo darbą.Galima būtų imtis liaudiškų akcijų.Tiesiog chuliganiškų akcijų.Pvz.,apklijuoti lipdukais automobilio priekinį langą,kad nematytų kur važiuoti, kol visų nenusilupinės.O lipdukai gali būti su užrašėliais...Kompiuteriniame amžiuje tai nėra sudėtinga padaryti.Svarbu, kad tai būtų chuliganizmas su humoru, bet be šansų, kad pasibaigs, kol nesibaigs eterio teršimas.Kartu užsiundyti žurnalistus, kad tie nufotografuotų,jiems tai bus papildomas uždarbėlis.Sugalvoti priemonių neturėtų būti sunku,tiesiog turim įsiklausyti, kokius negerus jausmus sukelia kalbos darkytojai ir pabandyti juos išreikšti darkytojams suprantama nemalonia forma.Galiu pasidalinti savo patirtimi.Kai pasirodė Radijo šou,manyje ta "kūryba" kėlė norą ant Algio Greitai mašinos kapoto išpilti naktipuodžio turinį.Jeigu tą patį būtume sugalvoję bent 10 piliečių ir vykdę bent po 2 kartus per mėnesį,manau, kad Algiukas dabar būtų rimtesnis "kūrėjas".O dabar...mes tokie neaktyvūs ir be fantazijos, tik verkšlenam ir kažko laukiam.

1492. V.V.2003-03-16 15:10
Kalbos kultūros komisija galėtų psidaryti gražaus pinigo, kad ir iš to "Angelay" rašymo, reikėtų tik netingėti, nedejuoti ir teisingai taikyti visokius staipsnius, iš "snobo kino" arba "Sopranų" taip pat, nesuprantu, kodėl vertimas iš anglų kalbos turi būti daromas su rusišku žargonu. Kas kita, jeigu ta žargonėlį vartoja de profundis autorius, bet jeigu tenai kas nors verčiama, tai tą vertimą reikia redaguoti, jeigu vertėjas pats nesugeba dorai išversti, o ne atsirašinėti "kalba netaisoma", juk tai elementaru.

1512. ops2003-03-18 07:55
Turetu BAVARAIS susidometi ir Lietuvos tautiniu sokiu kolektyvu vadovaič nes soka jie lyg kaimo drapakai.

1521. Mykolas OK2003-03-18 16:57
Stengtis įtikti Lietuvos radijo klausytojams - viso būrio komercinių radijo stočių užduotis. Negali vienas kolektyvas įtikti visiems klausytojams. Kiekviena komercinė radijo stotis dirba savo auditorijai.

Valstybinis "visuomeninis" radijas ir televizija dirba valstybės naudai. Užpildo kai kurias visuomenei svarbias spragas, kurias palieka komerciniai kanalai.

Ar valstybei būtinas "bumčikų" transliavimas per LR1? Manau, kad ne. Tuščiai eikvojami mokesčių mokėtojų pinigai bei iškreipiama rinka, kadangi LR1 tokiu būdu konkuruoja su analogiškos paramos negaunančiais komerciniais kanalais.

Manau, muzikos atranka visuomeniniuose kanaluose turėtų būti ypač griežta. Nėra reikalo transliuoti mėšlo siekiant taip pritraukti tam tikrą paauglių auditorijos dalį nespėjus perjungti kanalo išgirsti ir kelis žinių ar kultūrinės laidos sakinius.


1531. keule2003-03-19 10:56
O as kai isgirstu BAVARUS opa! per garda ir pasileidziu shokt

26495. 9717501741587123697894561230 :-( 2006-05-09 19:27
TREDSFJV@IUYIYY

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
6:22:40 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba