Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-03-14 nr. 2941

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ONĖ BALIUKONĖ41
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE14

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŽIEVIŲ ŽYDĖJIMAS KAUNE
• KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS - TEATRO MENININKAMS
• Kazys Almenas.
KAM TOKIŲ KNYGŲ REIKIA?
4

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1
• INGEBORG BACHMANN1

PROZA 
• Skiriu dailininkui M.O..
LORETA GRAŽINA LATONAITĖ

ESĖ 
• ALIS BALBIERIUS

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ULISAS3
• Tomas Sternsas Eliotas.
ULISAS: TVARKA IR MITAS
• BABILONAS ILGISI LIETUVIŲ BALSO

KNYGOS 
• Nida Gaidauskienė.
R.KMITOS "UPĖS MATAVIMAS"
1
• GINTArė BERNOTIEnė.
JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKO DROBULĖ
1
• AŠ MOKU AUGTI1
• BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ
• ŽEMĖ PO JOS KOJOMIS2
• PIEVAGRYBIŲ TESTAMENTAS1
• NAUJOS KNYGOS2

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
LIETUVOS NOSTALGIJA
1
• Pillė Veljataga.
"AKADEMIKAI" VILNIUJE
• Romualdas Alekna.
MŪSŲ LAIKMETIS IR VITRAŽAS
9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KIEKVIENAS KONCERTAS - ĮVYKIS
1

NAUJI FILMAI 
• "ČIA IR DABAR: KINAS"

REGIONŲ KULTŪRA 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PRABILUSI ŽEMĖ
• "VARPAI" SKELBIA SUKAKTUVES

ŽALVARIO STUMBRAS: Kauno kultūros puslapis 
• APIE GĖRIMUS IR KITUS ŽEMIŠKUS DALYKUS
• KAUNO JAUNIMO KAMERINIO TEATRO SĖKMĖ
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
NILO ŽEMĖS BALSU
8
• Algis Uždavinys.
MEDITACIJOS MUZIKINE TEMA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• KARALIUS SEDŽONGAS DIDYSIS IR KORĖJOS TRADICINĖ MUZIKA
• Liudas Statkevičius, Evelina Bondar.
MENAS. ŠVĘSTI. GIMTADIENIS.
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
 Mantas Gimžauskas.
APIE KĄ SKAMBA REGGAE?
19

ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
• Sondra Simanaitienė.
STIPRIAU NEI GRIPAS
1
• Rolanda Lukoševičienė, dienraščio "Klaipėda" žurnalistė.
"RIMTOJI" MUZIKA KLAIPĖDOJE TURI RIMTŲ PROBLEMŲ
2

KRONIKA 
• Juozas MarcinkevičIus.
TRYS RADIJO TEATRO PREMJEROS PER VIENĄ GAVĖNIĄ
1
• WWW KOMENTARAI1

DATOS 
• Gražina Narbutaitė.
VYDŪNAS IR ŠIAULIAI

PAŠTAS 
• "ANGELAY LŪPOMIS BĖGIOJA…"10

DE PROFUNDIS 
• KO BIJO LIETUVOS INTELEKTUALAS…2
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS

AKTYVIOS JUNGTYS

APIE KĄ SKAMBA REGGAE?

DIEVŲ MĮSLĖS: MEKSIKA, AFRIKA IR…

Mantas Gimžauskas

[skaityti komentarus]

Paradoksalu, bet apie vieną religiją dažniau rašo subkultūriniai "zinai" ar muzikiniai žurnalai, negu tie leidiniai, kurie skirti būtent religijai arba kultūrai. Turiu omenyje Rastafario religiją. O gal čia joks paradoksas? Tiesiog ši religija abiem kojom tvirtai remiasi į kietą pagrindą - "betoninių džiunglių" kasdienybę, nepagražintą žmonių santykių prigimtį, tad pačia savo esme prieštarauja įvairiausiems -izmams bei klasifikacijoms. Todėl daugelis su rastamanų tikėjimu (ar, tiksliau, požiūriu į pasaulį) susipažįsta klausydami legendinio Bobo Marlio dainų, įsijausdami į reggae muzikos ritmą ir atrasdami naują prasmę savo meilei pasauliui ir tuo pačiu protestui prieš "tokį" pasaulį egzotiškose, "pozityviose" rastamanų vibracijose. Pristatau čia kelias apibendrintas legendas, kurios supažindina su rastamanų judėjimo šaknimis. Manau, legendos - geresnis būdas pristatyti "Jo Imperatoriškosios Didenybės mokymą" nei įvairiausios doktrinos ar teorijos. Juo labiau kad jomis neprivalu patikėti. Kita vertus, viena Sankt Peterburgo reggae grupė dainuoja: "man kelia nerimą žmonės, kuriems "viskas tvarkoj" ir kurie netiki pasakomis"…

Antropologo legenda

Africa - our fathers` cornerstone
Bob Marley

Tai buvo seniai seniai, kai planeta dar buvo jauna, o istorija neprasidėjusi. Žemyne, kuris driekėsi abipus šios planetos pusiaujo, atsirado ypatingos būtybės, būriais klajojančios po kaitrias plokštikalnes ir vešlius slėnius žemyno rytuose. Jos išradingiau už kitus naudosi aplinkos teikiamomis gėrybėmis, dirbdinosi įrankius, tiesa, paprastus, bet to pakako, kad savo galia iškiltų virš kitų gyvų padarų, būtų už juos organizuotesnės ir stipresnės. Jos vadinosi homo sapiens. Žemynas vadinosi Afrika. Daug tūkstantmečių homo sapiens neskubėjo palikti savo lopšio - Kenijos slėnių ir Etiopijos plokštikalnių. Stiprinami kaitrios saulės ir maitinami dosnios motinos Žemės jie "veisėsi ir dauginosi, kad užvaldytų visą pasaulį", kaip rašoma vienoje knygoje. Ir diena išaušo! Lyg ir nieko ypatingo - dviejų ar trijų šimtų "protingųjų žmonių" grupelė (antropologai dievagojasi, kad ji galėjo būti tik tokia - nei mažesnė, nei didesnė!) priėjo dabartinės Eritrėjos pakrantę ir per Jemeno sąsiaurį iš gimtosios Afrikos persikėlė į Arabijos pusiasalį. Ypatinga atrodo tai, kad tie patys antropologai dievagojasi, kad būtent šis klajojantis bažnytkaimis plėtėsi bei dauginosi ilgus amžius, toldamas nuo savo namų visomis kryptimis, asimiliuodamas, o dažniausiai išstumdamas vietinius pitekantropus, skildamas į gimines, jungdamasis į gentis, formuodamas rases ir vaikiška ranka rašydamas pirmuosius žmonijos istorijos puslapius. Štai kaip kartais nutinka - pora šimtų avantiūristų, nusprendusių paieškoti laimės kažkur horizonte, tame padūmavusiame kitame krante, tapo visos žmonijos, visų tautų, visų mūsų protėviais ir pramotėmis! Bent jau taip pasakoja šita legenda.

Siono legenda


I`m gonna be iron
like a Lion in Zion

Bob Marley

Seniai seniai, šventojo kalno Siono papėdėje savo rūmuose gyveno karalius Saliamonas - "Judėjos Liūtas Nugalėtojas". Tradicija jį tituluoja išmintingiausiu visų laikų valdovu, jo šventyklos simbolika grindžia savo mokymą kabala ir kitos mistinės tradicijos, apie jį pasakojama daug įvairių legendų ir tiesiog pasakų - jūs, be abejo, tai girdėjote ir, žinoma, skaitėte Biblijoje. Tačiau ten radote ne viską.

Seniai seniai Arabijos pusiasalio pietuose gyveno sabėjai, valdomi išmintingos ir seksualios karalienės Šebos. Jie kildino save iš žvaigždžių ir garbino dangaus gyventojus.

Sabėjų žyniai garsėjo savo astronomija, mistika, matematika ir ypač, žinoma, astrologija. O pati karalienė bei jos santykiai su Judėjos valdovu minimi ir Biblijoje, ir Korane, ir ne viename grožinės literatūros kūrinyje. Jūs, be abejo, juos skaitėte, tačiau taip pat radote ten ne viską. Etiopijoje iki šių dienų išlikusi sava karaliaus Saliamono ir karalienės Šebos istorijos versija. Po sabėjų karalienės kelionės į Jeruzalę ir susitikimo su garsiuoju biblijiniu karaliumi jai gimęs sūnus, vardu Menelikas. Apie jį Biblija nepasakoja, tačiau jis kone populiariausias personažas senąja sakraline gezo kalba rašytuose judaistiniuose, o vėliau ir krikščioniškuose Etiopijos tekstuose bei žodinėse legendose. Kaip žinome iš Senojo Testamento, po Saliamono mirties jo "oficialieji" sūnūs suskaldė Judėją į dvi valstybes, nuo tada prasidėjo šalies religinis, etinis ir politinis nuosmukis, nuo tada paslaptingai nebeminima ir Sandoros skrynia - centrinis judėjų religijos atributas. Neilgai trukus Pažadėtąją žemę užgrobia babiloniečiai ir didžiąją išrinktosios tautos dalį išsiveda į tremtį. Etiopijoje pasakojama, kad Saliamonas, nujausdamas artėjančias negandas, patikėjęs Sandoros skrynią savo sūnui Menelikui, kuris su brangiuoju kroviniu ir rinktinių izraelitų palyda patraukęs pas žydams ir sabiejams giminingus amharus į Afriką, anapus Jemeno įlankos. Tokiu atveju, Šventasis Sionas kartu su Sandoros skrynia taip pat persikėlė ten, o Menelikas pradėjo naują iš Saliamono ir žvaigždžių garbintojų valdovės kilusią karalių šaką - Etiopijos imperatorių dinastiją. Šios dinastijos valdovai - negusai - šimtmečius saugojo senąją iš Saliamono paveldėtą tradiciją, kurią, laikui bėgant, papildę nauju - krikščionišku - turiniu. Dar vėliau religinis Imperijos lydinys pasipildė Korano apreiškimu - Negusas pirmasis suteikė prieglobstį gimtojoje Mekoje persekiojamų musulmonų grupelei, vadovaujamai Pranašo žento ir būsimojo trečiojo kalifo Osmano. Taip dinastijos saugoma ir globojama unikali Etiopijos religija pasiekė XX amžių. Bent jau taip šią istoriją aiškina amharų legenda.

Aukso Kranto legenda


There`s a natural mystic`s
blowing through the air

Bob Marley

Seniai seniai, priešingame nei Etiopija Afrikos krašte - žemyno vakaruose - jorubų, fonų ir kitos tautos sukūrė galingas karalystes: Beniną, Ganą, Dagomėją, Ašantį. Šie egzotiški vardai slėpė savyje originalias meno tradicijas, socialinius darinius, savas etinių normų struktūras ir apskritai savą susistemintą pasaulėvaizdį. Taigi, kai vakarinę Afrikos pakrantę pasiekė islamo ir krikščionybės misionieriai, paaiškėjo, kad jų skelbiamas monoteizmas nebuvo naujiena šių karalysčių žmonėms. Nors pakrantėje egzistavo skirtingos religijos, esminiai jų principai vienijo vos ne visą kontinentą: pasaulio ir būties priežastis - vienintelis Dievas Kūrėjas. Beje, pasaulis ir gyvenimas šioje religijoje - sinonimai. Priežasčių grandinės gale žmonių likimai, žinoma, priklauso nuo Dievo Kūrėjo, tačiau ryšį su Dievu mirtingieji palaiko tik per Jo apraiškas - dvasias. Jorubai jas vadina orišais, Benino fonai - vodunais… Esmė visur vienoda - jos ir žmogaus globėjos, ir gamtos jėgos, ir žmogų užvaldančios būsenos, veikiančios tik čia - žmogui gyvenant žemėje, o ne "anapusiniame" pasaulyje (žmogui mirus - taigi grįžus kaip "žaliavai" pas kūrėją, dvasia globėja tampa nebereikalinga ir "išsilaisvina"). Atvirkščiai, net seniai mirusieji protėviai kartu su minėtomis dvasiomis visada šalia, tokiame kasdieniniame gyvenime, kur buities ir religijos neskiria jokia riba.

Tokius religinius principus čia rado ir baltieji vergų pirkliai, didžiųjų geografinių atradimų laikais pasiekę kraštus, dabar jau pavadintus Aukso Krantu. Būtent tokią religiją (patys to nenorėdami) perkėlė ir į Naująjį pasaulį. Laivų triumuose, sukaustytą grandinėmis ir netgi "pakrikštytą". Taip Kuboje atsirado santerija, Haityje ir JAV pietuose - vudu, Brazilijos Bajos valstijoje - makumba ir dar daug kitų kultų, kur po krikščioniškų ritualų ir jų šventųjų pavidalais slėpėsi afrikietiškas pasaulis su savo dvasiomis ir jokia vergove nenuslopinamu pirmykščiu ryšiu tarp Žmogaus ir Gamtos. Tik piratų bei romo saloje Jamaikoje lyg ir nesigirdėjo nieko ypatinga. Lyg ir… bet šioje, anot Bobo Marley`aus, "Karibų širdyje" taip pat gyveno žmonės, "pavogti iš Afrikos". Taip Jamaikoje gimė dar viena legenda, pasklidusi plačiau už visus paminėtus kultus ir netgi išsiveržusi anapus juodaodžių pasaulio ribų.

Imperatoriaus legenda


Give us the teaching of His Majesty
for we now want no devil`s filosophy

Bob Marley

Seniai, o gal ir nelabai - čia jau kaip jums pasirodys - 1930-aisiais Etiopijoje buvo karūnuotas Jo Imperatoriškoji Didenybė Ras Tafari Hailė Selasijė ("Trejybės jėga", išvertus iš amharų kalbos), I Karalių Karalius Judėjos Liūtas Nugalėtojas - toks pilnas šio paskutiniojo neguso titulas.

Tais pačiais metais Jamaikoje Markusas Mosaja Garvis paskelbė savo mokymą, davusį pradžią naujai - Rastafario - religijai. Iš esmės jos šaknys pirmosiose trijose čia papasakotose legendose. Senieji judaistiniai Dievo vardai JAH ir JHVH (Jahvė), kuriuos apytikriai galima versti "Aš esu" ir "Esu kas esu", afrikietiškoje gamtinėje sąmonėje virto DŽA ir I AND I (aš ir aš) - visuotine pasaulio ir žmonių vienybės Dvasia, Aukščiausiosios Būties vardais. Babilonas, kuriame į nelaisvę paimti izraelitai ir suredagavo mums įprastą Senojo Testamento versiją, Rastafario religijoje tapo bet kokios prievartos ir vergijos simboliu. Babilono savoka iš Biblijos (ar Holy Piby, kaip jamaikiečiai vadina afrikietiškąją jos versiją) laikų perkelta į mūsų dienas. Todėl daugeliui jaunų žmonių rasta mokymas suteikia įprasminimą maištui prieš neteisingą (ar neteisingą jų nuomone) sistemą. Ir priešingas vertybių polius, Siono Liūtas Rastafaris, Markuso M.Garvio laikais tebuvęs vien juodaodžių išsilaisvinimo viltimi, gan tiesmukai interpretuojama mesianistine asmenybe, dabar tapo universaliu įvaizdžiu, kaip senųjų Afrikos religijų dvasia užvaldančiu šiuolaikinį žmogų. Savo paties idealiuoju "aš". Kiekvienam - juodąjam, baltajam, kuris įsiklauso į savo prigimtį ir sukyla prieš Babilono vergiją - bent jau savo individualaus Babilono. Tokia dar viena legenda, vis dažniau specifiniu ritmu skambanti ir mūsų miestuose, gamtoje, aplinkui, paliečianti vis daugiau mūsų. Legenda, kuri dar neparašyta iki galo.

__________________

Puslapius spaudai parengė Agnė Žagrakalytė

 

Skaitytojų vertinimai


1476. Nenormalus :-( 2003-03-14 19:38
Soodishkesnio zurnalo nera buve. Sveikinu! "Lietmenis" gangrenuoja, bet cia grybavimas akivaizdus. Svarbu, grynas oras, kuriame prasikala kiaushiniai, o paskui ishsirita kiaushingalviai.Tikiuosi, nors bapkes normalias uz savo peizes nukeliate... Tada dar karta - sveikinu.

1480. bobie :-) 2003-03-15 13:09
Idomu! daugiau tokiu straipsniu apie rastafari religija ir rasta kultura :). Viskas geraj.!

1481. pablo2003-03-15 15:19
Pradedančio, o gal ir profesionalaus narkomano rašliava. Būkim negrai, nebūkim europiečiai: nereikia mums nei kompiuterių, nei elektros, nei degtukų. Kliedėkim žolių prisirūkę ir būsim palaiminti, beliks laimingai sulaukti bin Ladeno ir atiduoti jam savo širdį, protą ir sąžinę. Gal ir pažangu taip svaičioti, kai tau 12-13 metų, tačiau vyresniam amžiuj darosi nesveika. Kaip byloja vakariečių anekdotas: jei tau 15 ir tu komunistas - visai normalu, jei tau 40 ir tu dar kairuolis - kreipkis į psichiatrą.

1482. kiskute2003-03-15 18:09
pablo teisus

1491. xX2003-03-16 14:42
Pablo teisus ir neteisus. Nemanykim, kad A.Žagrakalytė neturi ką veikti - a[prašomas judėjimas nėra nepamatuota meilė negrams ar panieka degtukams. Galime nepripažinti atskirų jų sistemos elementų, tačiau šis judėjimas turi labai aiškų sisteminį karkasą. Neatmeskime jo nei kaip šios planetos gyventojai, nei kaip politikai, priimantys svarbius sprendimus.
O menininkai yra labai jautrūs - ypač ateičiai.

1499. jurga2003-03-17 02:59
to pablo: "Pradedančio, o gal ir profesionalaus narkomano rašliava". cha cha cha cha cha cha. `žolę` sėkmingai pučia ir ne-negrai, o negrai irgi (jau) moka rašyti, ugnį taip pat įkuria. o štai kaip pagyvenę, bin Ladeno bijantys lietuviai kompu naudotis ir litmeni nete skaityti išmoko niekaip nesuprantu :)

1513. pablo2003-03-18 09:50
Aišku, galima išrasti ar praktikuoti daug religijų (esu girdėjęs, kad Rusijoje veikia ir Johno Lennono bažnyčia), bet rimčiau nepatyrinėjus ieškoti sensacijų suplakant į vieną mišrainę popsą, religiją ir Lenočkos lygio mistiką - nerimta. Jurga, sutikit, kad Afrikoj rašyti moka tik 1 iš 100, su elektra turbūt ne ką geriau; čia visaip garbstomos Jamaikos atveju turbūt tektų kalbėti jau ne apie žolę, o apie kokaino epidemiją... Aišku, kokia nors technikos pažanga - ne koks dvasingumo rodiklis, gal kartais net atvirkščiai. Skaitykim, tyrinėkim, bet be to pionieriško entuziazmo, vietoj Lenino kiekvienam žingsny prisiekinėdami Bobiu Marliu.

1528. kiskute ir 3 kishkuciai2003-03-19 10:50
Pablo teisus. Ko nutilote?

1537. el d2003-03-19 18:14
to pablo: ko toks nervingas? kas praso perskaicius straipsni megztis kepurele, pirkti neleistinas substancijas (incl b. marley muzika). straipsnis tiesiog graziai isguldo legendas, praturtina zinias regio klausytoju ideologinio fono perspektyva. kita vertus, per daug plati tema ir galima prikisti neissamuma, kuri lemia ribotas laikrascio plotas. "pionieriskas entuziazmas"??? Ka isvis reiskia sis posakis. Ir kas bendro tarp pionierisko ritmiskai dulkstancio trypimo bateliais mokyklos kieme ir regio laisves ir zmogisku, ramiu vertybiu dziaugsmo? gal labai jaunas esi, nes palyginimas visai nevykes, o jei kas regi ir priima masinaliai kaip pateisinima zoles vartojimui, sis straipsnis ir prisideda nuo tokios pozicijos nuvainikavimo. regis apie kazka dainuoja, kazka sako, jis nera priedas prie narkotiku.

1538. pablo2003-03-20 12:57
Nesu nei labai pagyvenęs (kaip mano jurga), nei labai jaunas (kaip spėlioja el d). Man tik labai kliūva "religijos" sąvoka šiame straipsnyje. Vartojant tokias sąvokas reikia labai griežtos motyvacijos - kas, kaip ir kodėl, straipsnio pasakotojo samprotavimai sukelia įspūdį, kad egzistuoja kažkokia organizuota bendruomenė, gentis ar tauta, garbinanti, pvz., Bobą Marlį, gal ir Etiopijos imperatorių ar karalių Saliamoną (visus tris ar kurį nors vieną?). Jei sakome "religija", jau nebegalioja "patinka-nepatinka" kategorijos, iškyla kiti klausimai. Man gali patikti regis, bet aš iš to nedarau religijos. Dabar dėl informacijos pateikimo. Ką paaiškina šis straipsnis? Apie genetinius ryšius tarp Judėjos žydų, Afrikos jorubų, Jemeno ir Jamaikos? Iš kur imta informacija - vien iš "subkultūrinių zinų" ar rimtesnių šaltinių? Tema gal ir būtų įdomi, tik dėstymas nekelia pasitikėjimo. Būtent tada ir praverčia "pionieriškas entuziazmas" - pasiryžimas su vienodu įkarščiu ir pasitikėjimu priimti viską, ką popso kultūra patiekia. Nenorėčiau, kad kalbėjimo apie tikėjimą, religijotyrą monopolis priklausytų Bačkiui ir Beresnevičiui, tačiau kai tokiais klausimais gali rašyti bet kas ir bet kaip, irgi keistoka.

1541. kiskute ir 3 kishkuciai2003-03-20 22:32
Jooo. Pablo kale i deshimtuka. Ko nutilote?

8354. ci2004-05-12 19:43
CIA REIKEJO CENZA AMZIAUS IMESTI KAD TIE 70MECIAI NENUSISNEKETU. rasta rules

10590. kdlgj :-( 2004-10-06 13:57
man cia nepatiko

14973. Chio :-( 2005-03-15 18:05
Chia mane uzpisa tai kad visur kishamas Bob Marley, kaip Rasta simbolis. NXJA! Jis tik Reggio zvaigzde kuris dajnavo apie ka norejo. Chia tas pats kaip ir hiphope jei darai kazka, tai tu jau EMINEMAS! BULLSHIT! neapsishviete zhmones...negerai..autores prasau, jei jau rasai, tai isigilink i visuma, o ne pavirsutinishkai graibyk kazka. \/ one love

21120. FireBurner :-) 2006-01-05 17:43
Zmones kam tai nepatinka, galit neskaityti, cia pirmas dalykas. Antra - kuo cia yra deta Afrikos ekonominiai rodikliai ir ju kultura? Jeigu politikai yra kvaili ir nezino ka daryti valstybei, kad pagerinti ekonomine padeti, tai religija yra niekuo deta. Beje kas yra jums geriau buti laimingu, dziaugtis gyvenimu, taciau nebuti turtingu, ar buti apsasusiam pinigais ir jokiu dvasiniu vertybiu netureti? Ir manot kad visi rasta yra ubagai? klystate... O del Bob Marley`aus tai cia teisybe pasake zmones - jis tik pateike sia kultura pasauliui. Beje is kur ta neapykanta kitai religijai ir zodziai "NESAMONE... TAI TIK NARKOMANU PATEISINIMAS" yra neteisybe, jeigu Europieciai mano kad marichuana yra narkotikas, tai juk nera viskas. Beje kodel niekas nesako kad visi Olandai narkomanai? Juk ten zolyte legali ir ja gali rukyti kas tik nori. Taigi prasom nemotyvuoti neapykantos vien tuo kad cia narkomanai ir t.t. ...

21232. stebetojas2006-01-11 16:48
oj kiek yra kvailiu.....baisu! skaitau ieskau apie ta rastafarizma....neturiu tvirtos nuomones...man patinka reggae kaip muzika... o aplamai kas padare juodaodzius tokius kad jie nekencia baltuju? patys baltieji. man nigeriai asocijuojasi su ubagais nerastingais kvailiais taciau ju nesmerkiu. juk jei pats gyvenciau kur pilna saules maisto kai nereikia rupintis niekuo, gyveni ir dziaugies, pats taip elgciausi.pablo o jei jau taip garbini europiecius...del ju moxlo pazangos ir pan...paeik per didmiesti piko metu? fuu...dusta miestai!!!! mes tersiam aplinka naikinam griaunam patys save zudom o db pagalvok apie afrika....karsta palmes gamta grazu.....

23217. as :-) 2006-03-10 19:38
visu pirma pries vertindami paskaitykit,ir nekaltinkit zmogaus kad jis siulo jum sia religija.cia ji tiesiog apibudinama ir primityviai,taip kad suprastu ir visiskai neissilavine zmones,pateikiama skaitytojui,kuris nesupranta kas cia per daiktas. ir pastaba,nerasykit kad mum reikia gyvent be degtuku ir kompu ir tik vartot anasha ir pries viska protestuot. mastykuit ir issiskaytykit

23218. as2006-03-10 19:49
ir dar,del to bob marley,ji cia verta kist del to,kad visi ji zino ir gal jo dainos zodziai autores manymu labiausiai atitinka rastafario judejima.ziurekti,jei parasys toky kaip peter tosh arba K.OT. arba l.m.p.kas tokiu zinos.? pablo esat per senas va ten kur sirdis,kad galetumet objektyviai pakomentuot si straipsny.arba per jaunas spaliukas irgi galetut but,nes ieskot ne pagrindines minties,o to kaip ji pateikiama.kepures pries tokiu snekeliu

29385. LionOfZion :-) 2006-07-09 02:42
Agnei dydziausia padeka uz tai kad yra daroma tai kas ir turi buti daroma - apsvieciama visuomene ir atliekamas nesejo vaidmuo, juk Bob Marley butent tai ir atliko, tik nerase straipsniu o dainavo... juk muzika supranta visas pasaulis, gaila kad i regi isiklauso dar nevisi. Zmones kurie rasote komentarus, pries kritikuodami (ypac Pablo) paanalizuokit savo zodzius, juk perteikimas savo minciu nemastant tolygus saudymui nesitaikant. Tokia vienapuse nuomone apie rastafari judejima kaip pablo tenka girdeti nuolat, tai yra svieziausias ir tyriausias babilono egzistavimo ir isismelkimo i zmoniu vidu irodymas. Stebetojui noreciau pasakyti jog beveik sutinku su jo nuomone tik asociacijos yra vel zmogaus neisilavinimo irodymas. Jei vienas obuolys buvo sukirmijes nereiskia kad ir antras bus toks, visai kas kita yra sukirmyjusiu obuoliu medis :) cia jau reikia buti optimistu kad tiketumeisi rasti skanu obuoly.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
6:22:36 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba