Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-06-20 nr. 3195

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Vytautas Stankus.
TUŠTĖJIMAS
18
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Laima Petrauskienė.
PUBLICISTINIAI ESKIZAI
9
• KONSTANTINAS BALMONTAS –­ AR TIK BIČIULIS LIETUVOS?5
• SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

KNYGOS 
• „GVADALUPĖ“2
• „ATSAKYMAI Į 101 KLAUSIMĄ APIE JĖZŲ“
• „KRIKŠČIONYBĖS ĮVADAS“1
• „LAIŠKAI JAUNAM KATALIKUI“
• Gintarė Adomaitytė.
TEISĖ PRALEISTI. IR TYLĖTI, IR NIRŠTI
• Jūratė Baranova.
GEORGES’O G. BATAILLE’IO FENOMENAS: MAIŠTAS AR PERVERSIJA?
• (PA)SKAITINIAI3
 NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• OKT BAIGIA SEZONĄ: SU VILTIM IR VASAROS SVEIKINIMAIS
• Violeta Jasiūnienė.
„BELA, BOSAS IR BULIS“ ŠIAULIŲ PĖSČIŲJŲ BULVARE
• Ridas Viskauskas.
TARP EDUKACIJOS, PRAMOGOS IR EKSPERIMENTO

DAILĖ 
• Nijolė Nevčesauskienė.
MENININKŲ PORTRETŲ ĮTAIGA
• Vidas Poškus.
ŠVIESOS APGLĖBTOS FIGŪROS

MUZIKA 
• Eugenijus Ignatonis.
P. GENIUŠO IR ČIURLIONIO KVARTETO PLOKŠTELĖ. MOKYTOJAS IR MOKINYS
• KRISTINOS VASILIAUSKAITĖS KŪRINIŲ KONCERTAS4

PAVELDAS 
• VILNIUJE – NAKTIES NEMIGOS AITVARAS1
• KULTŪROS NAKTIS ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOJE

POEZIJA 
• VIDA MIKNEVIČIENĖ14
• VAINIUS BAKAS5

PROZA 
• Jolanta Sereikaitė.
AMŽINAS EKSPERIMENTAS

VERTIMAI 
• Jorge Luis Borges.
MĮSLIŲ VEIDRODIS

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Goda Dapšytė.
„TYLOS!“ – Į SCENĄ ŽENGIA NAUJA REŽISIERIŲ KARTA

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
MAŽAS VAIKAS, DIDELIS VAIKAS
4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Mindaugas Peleckis.
ARCHITEKTONIŠKOS ORLANDO NARUŠIO GARSO ERDVĖS
4

KRONIKA 
• ŠOKANTYS LIETUJE
• NETEKOME EUSTACHIJAUS1
• VAIKŲ DAINŲ ŠVENTĖS – ATKIRTIS POPMUZIKAI

DE PROFUNDIS 
• Vetusta Prišmantienė.
KAIP AŠ TAPAU PALYDOVE
1
• NUMERĖLIAI3

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

De profundis : psichoanalitinės filosofijos žvilgsniu apie mąstytojus ir menininkus / Leonarda Jekentaitė ; [sudarytoja Rūta Brūzgienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 519, [1] p., [28] iliustr. lap. – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-698-31-9

Jurgis Fledžinskas : [Lietuvos kvarteto altistas, dirigentas] / knygos idėjos autorė ir sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė. – Vilnius : Gairės, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 374, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-759-15-7

Shining : photographs / Algimantas Aleksandravičius ; [translation by Mykolė Lukošienė] ; essay by Virginijus Kinčinaitis. – [Vilnius] : Atviras [i.e. Fotoexpress, 2007] ([Kaišiadorys] : AJS sp.). – 298, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-771-02-9 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

12 dydis – nestora : romanas / Meg Cabot ; iš anglų kalbos vertė Eglė Smelevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 310, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-774-6 (įr.)

40 metų tarybinės lietuvių literatūros baruose = 40 лет на ниве советской литовской литературы : paskaitos, laiškai / Liudvika Slavomira Lisenkaitė ; [parengė Stanislovas Lazutka]. – Vilnius : Gairės, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 526, [2] p. : iliustr., faks. – Nugar. antr.: Keturiasdešimt metų tarybinės lietuvių literatūros baruose. – Tekstas liet., rus. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-759-10-2 (įr.)

Ant laiko delnų : [eilėraščiai] / Alfonsas Mekionis ; [dailininkė Lina Andriukevičienė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 119, [5] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-50-3

Atbėgsiu bangele : [miniatiūros] / Asta Jankeliūnienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 60, [4] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-55-8

Atodūsiai ir padėvėtos mintys : [aforizmai] / Aleksandras Jakubonis. – Marijampolė : Piko valanda, [2007] ([Marijampolė : Piko valanda]). – 66, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-57-2

Ar būsi ten? : romanas / Guillaume Musso ; iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 246, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-24-911-5 (įr.)

Buvo ir tebėra : apysaka ir apsakymai / Teklė Džervienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 154, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-51-0

Criminal tango : [beletrizuoti pasakojimai] / Povilas Ivaškevičius. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 145, [2] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-642-47-3

Daktaras Ne : romanas / Ian Fleming ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 260, [3] p. – tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-752-4

Dienoraščiai, 1978-2004 / Vytautas Kubilius ; [parengė Janina Žėkaitė, Jūratė Sprindytė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 489, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-46-3 (įr.)

Disonansų būtis : Vinco Mykolaičio-Putino poezijos interpretacijos / Eugenijus Žmuida ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 207, [1] p. – (Naujosios literatūros studijos, ISSN 1822-6469). – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-698-49-4

Džiaugsmas ir ašara : [poezijos rinktinė] / Juozas Barkauskas ; [grafikos darbų autoriai Juozas Tumas, Geda Jakubauskienė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2008 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 146, [5] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-69-5

Ekokritikos akivarai : monografija / Irena Ragaišienė, Vijolė Višomirskytė, Indrė Žakevičienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis … [et al.]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 233, [6] p. – Santr. angl. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-12-270-8 (įr.)

Išminties blyksniai : aforizmai, sentencijos, patarlės / sudarytojas Petras Klusas. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 271, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-626-92-3

Karti tiesa : romanas / Freya North ; iš anglų kalbos vertė Lina Kubertavičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 462, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-24-853-8 (įr.)

Kai į tave gėlių žiedais žiūrėsiu… : [eilėraščiai] / Asta Puteikienė. – Marijampolė : Piko valanda, [2007] ([Marijampolė : Piko valanda]). – 25, [2] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-642-63-3

Kas netilpo širdy : [eilėraščiai] / Angelė Mateikienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2008 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 267, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-66-4

Kelias veda namo : [eilėraščiai] / Marija Zimnickaitė-Mikalauskienė ; [sudarė Asta Jankeliūnienė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 57, [3] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-54-1

Mano Michaelis : romanas / Amos Oz ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 246, [1] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-24-957-3 (įr.)

Meilės istorija : [romanas] / Nicole Krauss ; iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 293, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-24-793-7 (įr.)

Mokslo draugai : romanas / Maeve Binchy ; iš anglų kalbos vertė Kristina Paulauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 493, [2] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-24-914-6 (įr.)

Naktis Lisabonoje : romanas / Erich Maria Remarque ; iš vokiečių kalbos vertė Irina Žiogaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 214, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-960-3 (įr.)

Nenutylėti : [eilėraščiai] / Raimonda Jurčenkienė. – Marijampolė : Piko valanda, [2007] ([Marijampolė : Piko valanda]). – 94, [4] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-56-5

Partizano dukters dienoraštis / Teresė Tumėnaitė-Paberalienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 170, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-626-88-6

Penelopiada : mitas apie Penelopę ir Odisėją / Margaret Atwood ; iš anglų kalbos vertė Irena Varnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 222, [2] p. – (Mitai). – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-24-857-6 (įr.)

Pražilę metai : [eilėraščiai] / Petras Miliūnas. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 (Marijampolė : Piko valanda). – 119, [5] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-60-2

Raštai = Opera / Mikalojus Husovianas ; [sudarė Sigitas Narbutas] ; iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 302, [1] p. : iliustr., faks. – Tekstas liet., lot. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-44-9 (įr.)

Raštai : septyniolika tomų / Balys Sruoga. – Vilnius : Alma littera, 1996– . – ISBN 9986-02-165-0 (įr.)

T. 11: Teatro kritika, 1930-1947 / [sudarė Algis Samulionis ; parengė Donata Linčiuvienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas, 2007). – 718, [2] p. : iliustr. – Dalis teksto liet., rus. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-41-8 (įr.)

Raštai / Ignas Šeinius ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001– . – Virš. tik aut. parašo faks. – ISBN 9986-513-93-6 (įr.)

T. 7: Proza : novelės, feljetonai, apysaka [iš rinkinių] „Nakties žiburiai“, „Aš dar kartą grįšiu“ / [tomą parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė]. – 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 375, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-48-7

Raštai / Vaižgantas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Pradai, 1994– . – ISBN 9986-513-38-3 (įr.)

[T.] 18: Literatūros istorija, 1913-1928 / [parengė Ilona Čiužauskaitė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 539, [1] p. : portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-47-0

Rudenio taku : eilėraščiai / Petras Juodelė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). – 177, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-20-252-3

Rudens spalvos : Panevėžio rajono mokytojų senjorų bendrijos „Šarma“ literatų poezijos almanachas / [sudarė Jonas Šakalys]. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2007 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 166, [6] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-694-28-1

Sūduvos ruduo : [Sūduvos regiono literatų kūrybos almanachas / sudarytoja Janina Kurtinaitienė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 155, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-68-8

Sveika, tamsa : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 502, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-996-2 (įr.)

Šaukia balti krantai : eilėraščiai / Stasė Dzenuškaitė. – Vilnius : [S. Dzenuškaitė], 2007 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 298, [1] p. – Tiražas [500] egz.

Šilų poringės : romanas / Pranas Treinys. – Vilnius : Gairės, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 605, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-759-14-0 (įr.)

Širdgėlos šermukšnis : [eilėraščiai] / Antanas Vaičikonis. – [Panevėžys] : Panevėžio spaustuvė, 2007 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 84, [4] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-694-31-1

Štai ir mes : prisiminimai ir eilėraščiai / Ksavera Slapšinskaitė-Nenėnienė, Tamirė Slapšinskaitė-Žalėnienė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). – 145, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-20-251-6

Užupių vėtros : romanas / Ona Mačiulienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 222, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-642-61-9 (įr.)

Vakar yra rytoj : [poezijos rinktinė] / Vladas Braziūnas ; knygos sudarytoja Elena Baliutytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 311, [1] p. + 2 garso diskai (CD). – (Gyvoji poezija). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-42-5 (įr.)

Antanas Venclova epochų vėjuose : Antanui Venclovai – 100 / [sudarytojas Ramutis Karmalavičius]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 268, [1] p., [8] iliustr. lap. – Santr. angl., vok. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-698-45-6

Žemaičių bajorų teatro dramaturgija : Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba / Aušra Martišiūtė-Linartienė ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 222, [2] p. – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-698-56-2

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Auksinis rudenėlis : moksleivių kūrybos rinkinys / [sudarytoja Daiva Gražulienė]. – Marijampolė : Piko valanda, [2007] ([Marijampolė : Piko valanda]). – 69, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-62-6

Gražiausios pasakos : kartu su žaidimais : pasakos, žaidimai, dėlionės, trafaretai / [iš anglų kalbos vertė Inga Migūnaitė] ; iliustravo Joy Scherger. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Spausd. Kinijoje). – [12] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-808-8 (įr.)

Kelionė į Mėlynąjį mėnulį : kurioje vėl atrandamas prarastas laikas : [pasaka] / Rebecca Rupp ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 221, [2] p. – Tiražas 1600 egz. – ISBN 978-9955-24-787-6 (įr.)

Mažieji talentai – Lietuvai : vaikų kūryba / [LPUPA [Lietuvos pradinio ugdymo pedagogų asociacijos] Marijampolės skyrius]. – Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 37, [2] p., [16] iliustr. lap. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-642-46-6

Smalsutis Džordžas : [pasaka] / H.A. Rey ; iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 54, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-889-7

Smalsutis Džordžas zoologijos sode : [pasaka] / Margaret & H.A. Rey ; iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė ; H.A. Rey stiliumi iliustravo „Vipah Interactive“. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 24 p. : iliustr. – Tiražaa 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-890-3

Smalsutis Džordžas žaislų parduotuvėje : [pasaka] / Margaret & H.A. Rey ; iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė ; H.A. Rey stiliumi iliustravo Martha Weston. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 24 p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-891-0

Vadovėlis princesėms : [apysaka] / Hilke Rosenboom ; iš vokiečių kalbos vertė Viktorija Labuckienė ; iliustravo Franziska Harvey. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 181, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-980-1 (įr.)

Vaikai kalba eilėmis : [eilėraščiai / sudarytojos Gitana Kazakevičienė, Gražina Pavilionienė]. – Marijampolė : Piko valanda, [2007] ([Marijampolė : Piko valanda]). – 45, [3] p., [6] iliustr. lap. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-642-64-0

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
6:16:12 Sep 26, 2011   
Jan 2009 May 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba