Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-05-27 nr. 3050

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEINAR BRAGI.
ŽUVIS
9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI3
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1

AKTUALIJOS 
• UŽ TRISDEŠIMTIES KILOMETRŲ1
• PAS JOTVINGIUS SU JOTVINGIAIS5
• Jūratė Duksaitė.
IEŠKANT KELIO REALIJŲ LABIRINTE
3

LITERATŪRA 
• Rimvydas Strielkūnas.
"TRANSATLANTIKAS": LENKIJA–PASAULIS

KNYGOS 
• Alvydas Šlepikas.
LABAI GERAS ALMANACHAS
5
• PIKTYBĖS GĖLĖS2
• LIKIMO PIRŠTAS6
• KARVEDYS PAVARGO NUGALĖTI6
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• MILŽINAS, KURĮ GALIMA ĮVEIKTI20

ŠOKIS 
• Vita Mozūraitė.
2005-ŲJŲ "NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS" – KĄSNELIS PROTO GURMANAMS
2

FOTOGRAFIJA 
• Skirmantas Valiulis.
ŽMONĖS IR ČIČERONĖS
1

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
PASKATA AKTORĖS MEISTRIŠKUMUI
2

MENO DIS/KURSE* 
• George Landow.
"AR TAS HIPERTEKSTAS KO NORS VERTAS?"
4

POEZIJA 
• ELENA KARNAUSKAITĖ3
• DAIVA ČEPAUSKAITĖ25

PROZA 
• Alis Balbierius.
NEPABĖGTI
4

VERTIMAI 
• JENNY BITNER
• EDWARD REILLY

DAILĖ 
• Vidas Poškus.
ABSTRAKCIONIZMAS, BAROKAS IR IRONIJA
1
• Goda Giedraitytė.
METALO PĖDSAKAIS PER ISTORIJĄ...

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Agnesė Gailė.
DEMOKRATIJOS DEMONAS

AKTYVIOS JUNGTYS 
• "SPONTANIŠKA GARSO IR VAIZDO INTERJERO IMPROVIZACIJA20
• Jurgita Jasponytė-Katė.
PILAITĖ IR VĖJAI
6

PAVELDAS 
• Danutė Mukienė.
"SUKAUPTI MUZIEJŲ SAVYJE..."
1

KRONIKA 
• BUVO GEGUŽĖS MĖNUO
• LITERATŪROS VAKARAS BUDAPEŠTE
• Pranas Visvydas.
M.K.ČIURLIONIO "KIBIRKŠTYS"
• STIPENDIJA RAŠYTOJAMS
• Olga Šteinberg (1920.IV.20–2005.V.22).
IŠĖJO MOKYTOJA…
1
• KAUNO DRAMA RENGIASI JUBILIEJINIAM SEZONUI

DE PROFUNDIS 
 LIETUVOS VALDYMO REFORMOS6

DE PROFUNDIS

LIETUVOS VALDYMO REFORMOS

[skaityti komentarus]

TEZĖS

Šios Tezės – tai naujo visuomeninio judėjimo "Lietuvos vairą - know how* žmonėms" dokumentas – MANIFESTAS. Mūsų tikslas – iš esmės reformuoti valstybę, sukurti naujus jos pagrindus, modernią valdymo sistemą.

PREAMBULĖ

Paskaitę laikraščius, pažiūrėję TV laidas, pašiurpstame: Tėvynėje viskas blogai. Bloga valdžia, blogas Seimas, bloga Vyriausybė.

Tad ką daryti? Atsakymas aiškus: tik REFORMA, netradicinė, grindžiama visiškai nauja vizija. Į visus valdžios lygmenis turi ateiti know how žmonės, numatantys valstybės ateitį, žinantys, ką ir kaip reikia daryti. Tokių žmonių Lietuvoje yra daug, jie turi ilgametę privačios veiklos patirtį, daugelis jų mokslus yra baigę Sankt Peterburgo ir Lietuvos parapsichologijos mokyklose, tad pasirinkti turime iš ko.

Siūloma REFORMA bus vykdoma dviem etapais: pirmasis – taktinis, šiandienos, nes nebegalima ilgiau laukti; antrasis – strateginis, ateities, sutvirtinantis taktinio etapo laimėjimus. Reikia nepamiršti, kad geru Lietuvos pavyzdžiu paseks ir kitos naujosios, o greičiausiai ir visos Europos Sąjungos šalys. Reforma svarbi dar ir tuo, kad išspręs visų piliečių, taip pat ir reformatorių, socialinius dabarties (biudžetinis atlyginimas, nors leidžiama ir privati praktika, sudarius sutartį su SODRA, be abejo, teikiant lengvatas pensininkams ir invalidams) ir ateities (įnašai į SODROS biudžetą ir pensijų garantija) klausimus.

TAKTINĖ REFORMA

Taktinė reforma turėtų būti ne absoliuti, bet tam tikru atžvilgiu dalinė (suprantame, jog tai ne optimalus sprendimas), nes PIRMIEJI ASMENYS yra labai prilipę prie savo kėdžių ir esti arba klanų vadai, arba klanų statytiniai. Taigi galvas siūlome palikti, juo labiau kad jas sukios REFORMOS darbuotojai, o ilgos jų rankos taip pat pravers.

Sunku apsispręsti, kas būtų Premjero kaklas? Strateginiu mąstymu pasižymi Naglas Šuleris, žymus horoskopologijos specialistas, kas savaitę jau dabar skelbiantis spaudoje strateginius planus. Tiesa, tik savaitei ir tik atskiriems piliečiams, bet būtų galima jam pavesti modeliuoti Valstybės strategiją, t. y. sukioti Premjero galvą, aišku, suderinus su premjerienės žvaigždėlapiu.

Nors nelengva suderinti, bet šį postą N. Šuleris turėtų dalintis rotacijos principu su Nemira Pamertiene, taip pat garsia horoskopų stratege: mėnesį – vienas, mėnesį – kitas. Tai svarbu, nes būtina išlaikyti taktinę pusiausvyrą ir išvengti galimų asmeninių ir valstybinių interesų konflikto. Be to, tuo metu, kada kuris jų nedirbs Premjero kabinete, turės savo galias panaudoti dirbdamas "Piliečių dvasinio komforto darbovietėje ir namuose" – departamente, esančiame prie jungtinės Socialinių darbų ir protinio bei seksualinio ugdymo ministerijos. "Taktinis horoskopas dienai, savaitei, mėnesiui kiekvienam gyventojui į namus" – toks mūsų šūkis.

Finansų kaklu reikėtų paskirti Aną Novickovičkienę. Tai rimta, balzakiško amžiaus moteris iš romų taboro. Manyčiau, kad senos romų tautos tradicijos tvarkyti pinigus (ypač svetimus) galėtų puikiai padėti skirstant biudžetą. Metodologija taip pat tradicinė: kortos ir delnai. Svarbi detalė: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalybos turi būti atimtos iš Liaudies Ūkio Tvarkymo ministerijos.

Teisingumo ministerija ir su ja susijusios prokuratūros bei policijos institucijos turėtų būti sujungtos, ženkliai sumažintas darbuotojų skaičius. Visas arba bent daugumą pareigų atliktų grupė ekstrasensų. Juk ir dabar jų ir prokuratūros ištirtų nusikaltimų skaičius yra panašus. Atkristų daugybė nereikalingų procedūrų. Rankiojant įkalčius, pakaktų ekstrasenso nurodymo. Be to, reikėtų reformuoti teismus. Kortų rodmenys – "Turėsi nemalonumų per valdiškus namus" – turėtų būti juridiškai įteisinti. Šios srities valdymas būtų kolektyvinis: specializuotos ekstrasensų grupės, atsižvelgdamos į nusikaltimo pobūdį (žmogžudžiai, vagys, prievartautojai, kyšininkai ir kiti), priimtų sprendimus konsensusu. Policijos ir prokuratūros tyrėjus pakeistų kvalifikuoti regėtojai – jų pareigos būtų: rasti nusikaltėlius, nužudytų kūnus, pagrobtus žmones bei daiktus, parduotas užsienin mergeles.

Sveikatos ministeriją ir visą sveikatos paslaugų teikimo sistemą reforma paliestų bene labiausiai. Ministerijos aparatą derėtų labai sumažinti, paliekant tik ministrą (jo galima ir nekeisti, nes dabartinis – ryžtingas, drąsus, mėgstantis komfortą šeimos žmogus – kol kas savo neveiklumu nieko per daug nepagadino), sekretorę, vairuotoją, mašiną ir buhalterę, kad galėtų apmokėti ministro keliones namo vakarieniauti, šildyti šeimos guolį ir gal dar pamedžioti.

Ligoninės būtų labai sumažintos, paliekant vos keletą chirurginių skyrių. Kasdieninį darbą atliks dabartinių poliklinikų vietoje įsteigti ekstrasensų, užkalbėtojų ir egzorcistų kabinetai; atskiroms ligonių grupėms bus išduotos kompensuojamų paslaugų knygelės. Bus sudaryta ilgalaikė sutartis importuoti iš Indijos labai efektyvų universalų vaistą – Jo Šventenybės Sai Babos materializuotus pelenus – vibutį. Tai būtų svarus pakaitalas dabartinei finansiškai įtartinai farmacijos sistemai.

Suprantame, svarbi problema – eilės ir darbo kokybė. Pradžioje tai gali būti neišvengiama, bet greitai mobilizuosime ekstrasensus, gebančius per atstumą, telefonu ar kolektyviai per vietinių televizijų tinklą nustatyti ir pagydyti ligą. Bus plačiai naudojamos faksu atsiųstos fotografijos. Mes tikimės, kad, tinkamai organizavus darbą, jau po 100 dienų ar metų bus pašalinti laikini trūkumai.

Dalį specialistų, Aukštybių apdovanotų gydymo galia, nusiųsime profesoriauti į Kauno medicinos universitetą ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kur, pakeitus mokymo programas, bus ruošiami plataus profilio ekstrasensai. Dėstytojams numatomos tobulinimosi kelionės į Indiją, į Jo Šventenybės Sai Babos Mokymo ir Meditavimo centrą ir pas patį Jo Šventenybę. Ten pagal specialią Programą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bus tobulinami Lietuvos specialistai, įvaldomos pažangios nanobiotechnologijos, naudojamos Jo Šventenybės Sai Babos, gydant ligonius. Keli Lietuvos Mokytojai pagal specialią programą perims Jo Šventenybės metodus, kaip prikelti žmones iš mirusių. Jau pasirašytas Ketinimų protokolas; moksliniais konsultantais yra pakviesti garsiosios studijos apie mirusiųjų prikėlimą autoriai ir žinovai M.Purplietytė ir A.Dudnys. Trumpalaikius kursus bus galima išklausyti ir Lietuvoje – įvairiuose Rytų Meditacijų ir mokymo centruose. Egzorcistai bus ruošiami Lietuvos vyskupijose, o tobulintis siunčiami į Vatikano Velnių apsėstųjų centrą.

Atskiras departamentas dirbs pagal Europos Sąjungos finansuojamą programą "Dvasinis, sausasis seksas ir jaunimas be AIDS". Šiam departamentui turėtų vadovauti p. Aldona Kalatorienė. Jos garsioji studija "Padėties poveikis seksoemocinių rodiklių efektyvumui" bus pritaikyta įvairioms amžiaus grupėms kaip pagrindinė mokymo priemonė. Mokyklos programos bus pertvarkytos taip, kad daugiausia laiko būtų skiriama harmoningos asmenybės ugdymui. Šios programos įgyvendinimui Lietuvoje vadovauti bus pakviesti žymiausi TANTROS praktikai Sikstalis Bumša ir Bambutė Balioninkytė, mums pažįstami iš TV laidų. Kadangi jaunuolių tarpe siaučia hormonų audros, tantros technika jiems labai praverstų. Lytinė energija transformuotųsi į dvasinę, jaunuoliai išsivaduotų iš geismų, meilė taptų dvasinė ir persikeltų į aukštesnes čakras. Kadangi tokia tobulybė pasiekiama per kokius 10 metų, šios praktikos mokyti reikėtų pradėti jau pradinėse klasėse. Tuomet jaunuoliai augtų stiprūs, energingi, dori, ir išnyktų pavojus užsikrėsti AIDS ar nugrimzti į narkotikų liūną. Pastaroji aplinkybė labai svarbi ekonomikos požiūriu: lėšas narkomanijos ir AIDS prevencijai, centrų išlaikymui bus galima panaudoti kitiems tikslams.

Bus įsteigta Socialinio santykiavimo ministerija. Svarbiausia jos veiklos sritis – individualių horoskopų taikymas praktikoje, instruktorių tinklo sudarymas ir veikla. Spaudoje skelbiamų Naglo ir Kalmiros horoskopų aiškinimų nepakaks, todėl prie kiekvieno gydymo centro bus SODROS išlaikomas instruktorių tinklas (lengvatos taip pat numatomos). Tokios konsultacijos labai svarbios modeliuojant buitinį ir darbinį elgesį: kada su žmona ir viršininku būti maloniam ir mandagiam, kada galima mušti žmoną, namuose tinginiauti, triukšmauti, kada darbe galima viršininką pasiųsti velniop, nedirbti, būti šiurkščiam; kada dirbti, pirkti, daryti sandorius, susipažinti, kada išeiti ar neišeiti iš namų, kada nieko nedaryti. Aišku, išprusęs žmogus ar įstaigos vadovas, pats pasiskaitęs savo horoskopą, žinos, kaip elgtis.

Dar viena sritis, kur laukiama svarbių pokyčių, – rinkimai. Balsavimo nebus, bus tik iškeliami pageidaujami kandidatai. Vietoje rinkimų komisijos bus sukviesti būrėjai, kurie, panaudoję įvairias technikas ir pasikalbėję su kandidatais, nustatys, kuris iš jų išrinktas, kuris ne. Būrėjų komisijai vadovaus Vyriausioji būrėja – Daiva Dubraitytė, plačiai visuomenei žinoma laidos "Nematoma – tikra" vedėja, turinti didelę patirtį pranašauti politiniams veikėjams, ar jie bus išrinkti į Seimą, ar ne. Būrėjos dirbs per Seimo ir savivaldybių bei Lietuvos prezidento rinkimus. Pirmas blynas kiek prisvilo, prisimenant p. R. Pakso atvejį, bet iš klaidų bus pasimokyta, ir kiekviena Centrinės Būrėjų Komisijos narė turės gauti iš Vatikano Egzorcisto pažymą, patvirtintą vietinio Jo Eminencijos Kardinolo, kad ji nėra velnio apsėsta. Taip rinkimai taps kur kas ramesni: ir visuomenė, ir partijos nebus kiršinamos.

STRATEGINĖ REFORMA

Naujajai reformai įgyvendinti reikės daug kvalifikuotų būrėjų, astrologų, ekstrasensų, egzorcistų. Lietuvoje jų gausu, turime įvairių sričių specialistų, tačiau reikės dar daugiau aukštos kvalifikacijos plataus profilio darbuotojų. Todėl numatoma, pasitelkus Europos Sąjungos paramą, labai išplėsti jų mokymą: visuose Lietuvos universitetuose įdiegti būrėjų, ekstrasensų, astrologų mokymo programas, kviečiant Lietuvos ir Rusijos dėstytojus. Prašyti Bažnyčios hierarchų, kad Lietuvoje arba Romoje paruoštų daugiau egzorcistų, kurie, vykdant šią reformą, turės varinėti velnius iš apsėstųjų.

Deramą dėmesį skirsime mokslinei ir praktinei bazei. Vilniaus universitete steigsime Teorinės biotranscendentologijos institutą. Jame bus atliekami fundamentalūs ir taikomieji tyrimai, jis vykdys ir mokomosios bazės funkciją. Jau iš Europos Sąjungos mokslo programų yra gauti du "grantai". Vienas trejų metų trukmės – "Telepatijos panaudojimas ryšių sistemoje: teoriniai pagrindai ir pritaikymo galimybės". Antras, skirtas teologijos-filosofijos skyriui, – "Valdomoji reinkarnacija". Šiais darbais ypač suinteresuoti aukštieji valdžios sluoksniai, todėl gautas ir specialus finansavimas. Darbai bus atliekami kartu su Indijos Sai Babos moksliniu centru. Bus nagrinėjamos šios temos: 1. Sai Babos prikėlimo iš numirusių praktikos; 2. prikėlimo sąsaja su reinkarnacija: ar prikėlimas – irgi reinkarnacija, tik į savo kūną; 3. juridiniai prikėlimo aspektai: ar valdininkas (renkamas politikas), prikeltas iš numirusių, gali eiti tas pačias pareigas ir ar darbo stažas laikomas nutrūkusiu (pravaikšta); 4. juridiniai, teoriniai ir praktiniai valdomos reinkarnacijos klausimai.

Antras labai svarbus uždavinys – visuomenės modeliavimas. Horoskopai, paremti gimimo data, gali atskleisti, koks žmogus bus: aktyvus, pasyvus, piktas, nuoširdus ar kitoks, kaip elgsis įvairiais gyvenimo, valdymo, veiklos atvejais. Senosiose valstybėse, kaip ir mūsų dabartinėje, visuomenės sudėtis yra atsitiktinė, statistinė, tikimybinė, kad bus jų vienokių ir kitokių. Taip susidaro sluoksniuota visuomenė. Naujoji reforma leis planuoti visuomenę ir jos sluoksnius.

Jau gautos Europos Sąjungos lėšos Kauno Vytauto Didžiojo universitete steigti Matematinės sociologijos institutą, kuriame bus tobulinamos horoskopų duomenų analizavimo programos, kuriamas optimalios valstybės visuomenės modelis ir nustatomas visuomenės sluoksnių santykis. Svarbu sudaryti kiekybinius ir kokybinius tinkamų individų poreikio ir gamybos planus. Bus žinoma, kokių ir kiek aukštųjų, vidutinių ir žemųjų grandžių valdininkų reikia, kokia plačiosios visuomenės, tarnautojų ir darbininkų sudėtis, kokia privataus sektoriaus dalis artimiausiems penkmečiams ir dešimtmečiams bus reikalinga Lietuvai. Horoskopai leis numatyti, kiek Liūtų, Svarstyklių, Skorpionų, Avinų ir kitų turėtų gimti kiekvienais metais. Pagaliau – kiek Avinų turi tekti vienam Liūtui, kiek Skorpionų – vienai Žuviai, kiek Mergelių – vienam Šauliui ir taip toliau. Taikant tantrinės meilės praktiką, nebus sunku suderinti vaiko pradėjimą ir gimimą pagal planetų ir žvaigždžių išsidėstymą ir taip nulemti vaiko savybes.

Kad visuomenė yra pribrendusi Reformai, liudija visa mūsų žiniasklaida ir tie visi žmonių srautai, plūstantys prie piramidžių, pas įvairiausius Mokytojus įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Mes tikime jais, jų galia, jų teigiamu poveikiu žmonėms, tikime Reformos sėkme.

Šis dokumentas perduodamas tradiciniais adresais: Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Premjerui. Tikimės viešo Reformos svarstymo ir kviečiame visuomenę dėtis prie mūsų judėjimo "Lietuvos vairą – know how žmonėms", neleisti, kad mūsų Manifestas dingtų biurokratų stalčiuose.

Transcendencija Birželis

Judėjimo vykdomoji koordinatorė

_______________________

* Tai ne kokie indėnai.

 

Skaitytojų vertinimai


16794. M&M2005-05-30 09:43
Visai neindomu...

16795. cherovinas2005-05-30 09:59
ant lietuvos dedasi nepalyginti šiupulingesni ir linksmesni dalykai. gili užuojauta neinformuotam grafomanui autoriui

16825. Bjauri boba IVS2005-05-30 20:02
chernia muinia i žarenyje gvozdi :(

16843. parsekas2005-05-31 13:46
Ot debai:) labai idomu ir labai juokinga ypach juokinga;)))) zhvengiau ish Naglo shulerio. JO ash tai sutikchiau saj babos valdzhioj gyvent. KUnigam chakras atverinet.

16899. to parsekas :-) 2005-06-02 22:19
Gal tu autorius?....

22117. lina :-( 2006-02-06 15:14
geras straipsnis - labai teisingas. nes jau sarlatanams demesio tiek, kad atrodo, ne maziau kaip puse Lietuveles gyventoju - psichiniai ligoniai, tikintys mulkintojais, o ne savimi, Egzistencija ir sveiku protu

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
6:13:10 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba