Nors neįtikėtina, bet faktas - vienas iš judėjimo „Vytis“ vadovų, žurnalistas Giedrius GRABAUSKAS, drauge su savo kolegomis visada glaudžiai bendradarbiavęs, mitingavęs, piketavęs su „Drąsiaus kelio“ visuomeniniu judėjimu, teikęs įvairias rezoliucijas, reikalavimus valdžios institucijoms, 2010 metais budėjęs Garliavoje, Klonio gatvėje, prie Kedžių ir Venckų namų, aktyvus besikuriančios politinės partijos „DRĄSOS kelias“ iniciatyvinės grupės narys, parengęs DK partijos programos karkasą, plušėjęs prie deklaracijos, garbės kodekso, rinkęs steigėjų parašus, - už viešai tartą TIESOS žodį, už principingą pilietinę poziciją ir politinę veiklą laikraščio „XXI amžius“ redaktoriaus Edvardo Šiugždos jau yra išmestas iš darbo: „Kadangi politinėje veikloje dalyvauju jau seniai, žinau tokios šešėlinės veiklos užkulisius. Dėl savo politinės bei žurnalistinės veiklos ne kartą buvau šmeižiamas, prieš mane buvo organizuojami visokie propagandiniai išpuoliai, visokių pramanų skleidimas. O ir pastaruoju metu vyksta aktyvus puolimas prieš mane - esu atleistas iš darbo laikraštyje „XXI amžius“, panaikinta ne tik darbo sutartis, bet ir autorinė sutartis“, - interviu LL teigia G.Grabauskas.
Negana to, visai neseniai „DRĄSOS kelio“ „slaptoji taryba“, Audronės Skučienės lūpomis, Giedriui Grabauskui pareiškė politinį nepasitikėjimą!.. Už ką?!.. Beje, ne tik jam pareikštas nepasitikėjimas, bet ir šių eilučių autoriui bei artimam G.Grabausko bendražygiui – Juozui Vaikšnorui, matyt, ir visiems tiems, kurie nėra ir iš esmės negali būti lojalūs N.Venckienės krikšto mamos, tetos A.Skučienės ir odiozinės personos Irenos Malinauskienės tandemo „pogrindinei“ veiklai. Pastaroji ponia, man regis, patyrusi intrigantė, paskutiniame DK iniciatyvinės grupės susirinkime (pasak G.Grabausko, „juodąjį ketvirtadienį“ Garliavos kirpykloje), po gudriai suregztos provokacijos, tariamai suspendavo savo narystę „DRĄSOS kelyje“, viešai mestelėjusi repliką: „Kol šitie du bus partijoje, manęs čia nebus!..”