Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-12-08 nr. 3121

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jolanta Sereikaitė.
PAKRANČIŲ RIBOS
56
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• APIE TĄ RÓŻEWICZIŲ, KURĮ ŠITAIP SUVOKIU
• Eglė Kačkutė.
„ANAPUS POSTMODERNIZMO“ – VISAVERČIO AKADEMINIO GYVENIMO LIETUVOJE LINK

LITERATŪRA 
• Donata Mitaitė.
PASIILGĘS ŽODŽIŲ, KURIE BUS DIDESNI UŽ JĮ PATĮ

KNYGOS 
• IMPERIJOS MOTERIS2
• KATINAS, KURIS ATĖJO PER KALĖDAS1
• SABALAS IR PANELĖ4
• BRUDENIS3
• PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAS
(Baltos lankos)
• PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAS
(Vaga)
2
• KNYGŲ APŽVALGA
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Milda Čiučiulkaitė.
PAKALBĖKIME APIE OPERĄ
17
• DĖMESIO CENTRE – KONTRABOSAS

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
PRADŽIOJE BUVO, BUS, TEBŪNA…
1
• PREMJERA LIETUVOS NACIONALINIAME DRAMOS TEATRE
• LĖLININKŲ AKTUALIJOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
AISTRA VS SIUŽETAS
1

FOTOGRAFIJA 
• NEMATOMAS ŽMOGUS IŠ JAV3

PAVELDAS 
• Napaleonas Kitkauskas.
ŠLIOSBERGO NAMO NELIKO JAU XIX AMŽIUJE
32

POEZIJA 
 VALDAS DAŠKEVIČIUS34
• RAIMONDA JURČENKIENĖ2

PROZA 
• Aistė Kisarauskaitė.
MINIATIŪROS
13

VERTIMAI 
• Piotr Cegiełka.
PROZA
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• UŽ VALSTYBINIO VILNIAUS MAŽOJO TEATRO UŽDANGOS1

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Edvardas Rimkus.
M. HEIDEGGERIO MENO FILOSOFIJA
12

KRONIKA 
• ATSARGIAI – TELEVIZIJA
• HENRIKO IBSENO METAMS BAIGIANTIS
• GIMTŲJŲ LAUKŲ ŠAUKSMAS (2)
• MENŲ SPAUSTUVĖJE – NORVEGŲ ŠOKIO SPEKTAKLIS
• CHORŲ ŠVENTĖ ,,ŽIEMOS ŠVIESA“

SKELBIMAI 
• ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA KVIEČIA TEIKTI KŪRINIUS VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJAI GAUTI

DE PROFUNDIS 
• Aluyzas Litrelis.
AŠ TURIU DVIRATĮ
1

POEZIJA

VALDAS DAŠKEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Antano Zaleskio nuotrauka

Viešnia


Beformė šmėkla lovoj rausias.
Išvyt bandai – nereaguoja.
Pečius paliečia mylimoji
nelyg atodūsis giliausias.

Votis, pritvinkus iki soties,
pratrūksta, pūliai išsilieja.
Deja, trumpam tepalengvėja –
viešnia suspėja transformuotis.

Ir namuose šeimininkauja
dailus, bet įžūlus žvėriūkštis.
Širdis kaip sviedinys subliūkšta –
vargu ar kas pripūs iš naujo...

Iššokęs


Išgaląsti keiksmažodžiai raikė
sukietėjusį pykčio batoną.
Gniaužės kumščiai, kupinos klaiko
lakstė akys – veržeis į balkoną...

Iš paskos atskubėjusi, puolė
rišti kojų nupuolusi fėja
ir į burną tau kimšo meduolį.
Jau iššokęs buvai – nepadėjo...

Grobuonis


Tu geidei pamatyti romų lavoną
ir šypsodama perrėžei kaklą avelei...
Iš duobės štai keliuosi perdurtu šonu –
niekada nemaniau, kad nemeilė taip kelia.

Mano miręs tėvas sapne man dainavo,
šokinėjo smagiai, lyg padauginęs vyno,
tačiau pilkas, sakytum žemė be javo:
jis grobuonies grimasą pirmasis pažino.

Aš nuo skruostų tau nėriau gumą spalvotą,
kol kiaurymė šiurpi pagaliau atsivėrė.
Irklavai ten, kur plaukti niekam neduota –
apkabinus grobuonį, tarp lūgnių prigėrei...

Suknele, išterliota dervom ir suodžiais,
neberasi namų, prie šventoriaus statytų.
Mus nuteis ir išlaisvins nuosprendis gruodžio,
bliaunant balsui iš amžiais nedylančio mito...

Blandos metas


Suplėšyta nuotrauka, perskelta žvakė,
o skersvėjo smūgis – į smilkinį tiesiai.
Per veidus ropoja išpampusi blakė.
Gurkšnojam arbatą greta, bet ne dviese.

Dvilapė blandis savo žiedus vis mėtė –
nuodais mes dalinomės tartum paguoda.
Aukščiausiojo rankos atsiima skėtį
iš tų, kurie žodį ir kūną išduoda.

Rečitalis


Vis grieži dantimis nelyg smuiku,
kad įkvėpei šio oro ir iškvėpsi,
kad pratūnojai užkaboriuos rūsio,
kur tavo syvais mito siurbėlė...

Vis grieži dantimis nelyg smuiku,
ne prisikelti trokšdamas – negrįžti:
prisikelia nebent dievai keistoki,
kuriems baigtis – it pramoga...

Vis grieži dantimis nelyg smuiku
net ir tuomet, kai griežt nustoji –
kai nesulūžtantis protezas griežia
jau grotą rečitalį – už tave...

Sulūžęs peilis


Sulūžus peiliui, grįžta lapkritys –
siaubūnas traukias, nuolatos penėtas.
Be ėdalo jo snukis trūkčios, tįs –
su manimi jam nebeliko vietos...

Raudoklę savo aš nagais draskiau,
rašiau ant sienų prakeiktis grėsmingas,
tylėjau, šėlau, gėriau, o paskiau
paveikslas krito žemėn ir sustingo.

Dabar žinau, jog prapultis – arti,
jei žodžiai reiškia tai, ko jie nereiškia,
jei pasodinęs tuojau pat kerti,
jei sukarpai dar neišsiųstą laišką...

Bežadžiai


Delčia, prasmukusi į spintą,
atplėš lemties geltoną voką.
Ilgai kartos bičiulių mintys
mus tarsi dvieilį liūdnoką.

Minės kas kartą Kūčių stalas,
nešvęstos sutuoktuvių datos,
žaismingi blyksniai bei finalas,
pro ežerą prašvilpęs ratais...

Rievių albumai ves į pradžią,
drabužiais mūsų apsirengę,
o mes stovėsime bežadžiai,
nuogi po svetima padange...

Leisk vėjui nutūpti


Privalau iškentėt tavo kančią
iki galo – lyg mano ji būtų.
Te kiti slogią atskirtį švenčia
arba taškosi limpančiom putom.

Man saldybę ir karštį aukoji
it kareiviui, kurs kojas prarado.
Kaip kadaise juokiesi ir groji,
nors abu nebelaukiam parado...

Nusigręžusi stengiesi lupti
tau prie odos priaugusią žievę.
Nekovok, o leisk vėjui nutūpti
ant peties ir ištark: Dieve, Dieve...

Nusidėjėlio giesmelė


Nusidėti norėčiau tyrai,
panašiai kaip nusideda gėlės,
žuvys, paukščiai, galvijai, vorai,
kaip ir bitės, delną sugėlusios.

Nusidėti norėčiau tyrai —
juk neteisia arkangelo kirtis
aklo kurmio, agrastų kerai
dėl spyglių neketina numirti.

Nusidėti norėčiau tyrai,
tačiau taip nusidės tiktai tyras
ar kvailys, tik svajonei žydrai
po sijonais palindęs pipiras...

Pamiškėje


Kokia diena ar tūkstantmetis slenka,
nerūpi nesikeičiančiai kaliausei.
Nemiega riedulys – įtempęs ausį,
jis klausosi giesmių lėlių ir slankų.

Kelintą kiautą vilkime šį sykį,
ką pranašaus būrėjos vienadienės,
ką dėžės pažadės po vakarienės –
ganykloje banda žalmargių mykia.

Kaip žmonės mylisi, kariauja, puošias,
kaip kalbasi ir kaip įsivaizduoja
esybę slapią – be galvos ir kojų,
mums debesis išaiškint pasiruošęs.

Virtuozo pirštai ant klaviatūros –
čia ir kitam krašte žvaigždžių kiaušinio.
Jį pusrutuliai piešia, nors nežino
žolių senolės, kuri spaudžia sūrį...

Poezijos šventė


Tą pavakarę, drėgną ir vėjuotą,
skaityt neteko jambo nei chorėjo.
Nepatekau į išrinktųjų puotą,
bet ir patekti ten man nereikėjo...

Su bičiuliu pabendravau minutę,
laikiau skėtuką virš garbios poetės.
Ėjau namo, tarsi įveikęs kliūtį –
eilėraščius pamiršęs – ko gailėtis?

Vakarykštė


Skalikai pelkėn įvijo.
Už stiklo bokštas išnyko.
Druska išsibarstė... Lijo.
Rytmečio kuosa sukliko.

Skubėjau, tačiau per lankstą.
Diena – kadai vakarykštė –
mane lyg popierių lankstė,
vanojo rodyklių rykštėm.

Riekdamas vakaro riekę,
sužeidžiau pirštą bevardį.
Ištryško prinokus kekė
ir prakeikimą išardė...
 

Skaitytojų vertinimai


33157. Onė2006-12-10 21:23
Viešnia
Beformė šmėkla lovoj rausias.
Išvyt bandai – nereaguoja.
Ir koks gi velnias nešė į barą tą,
Kur renkasi tik senos kekšės (aš tai žinojau).

Bet aš protingas, piniginę ištuštinau prieš tai.
Barmenę kabinau, šaukiau tik: "Mylimoji".
O kur alus? Nejau neliko?
Dabar tuoj gaudysiu peles, baltas,
Ir šersiu smaugliui aštunkojui,
Kurs rausiasi dar mano lovoj.

Moralas paprastas, tėvai:
Neveskite vaikų į zoosodą
Kai šeria ten šliužus neišsiblaivęs
Kamščio brolis.

33162. Onė2006-12-11 01:36
Ir laikykis moralinio imperatyvo kad tu nori. Negi paskui gali vaikams aiškinti, kad poezijos pasaulyje yra kažkas tikro, Gražaus. Na nyku, kai tokius tekstus kultūros savaitraštis spausdina. Nutylėsi -- visai "užsikaifuos" net ne žodžio pilkuma, o gliti pelkė, kuri ir taip peni kasdienišką beskonybės liūną. Bet kam spausdint? Kur pažymėta "Užs. Nr. XXX"?

33163. Onė2006-12-11 01:57
Nors, trečią kartą permetus akimis, galiu šaukt "Eureka". Tikrau radau prasmę šiuose tekstuose -- nuostabūs pasikartojantys .... Galėtų daugiau nieko ir nebūti

33171. n2006-12-11 16:45
gal kas galetu dovanoti Kaledos Onei ir i ji panasioms maisiuka vemuliui; mazne padetu?

33198. onei2006-12-12 18:45
rekomenduočiau aminaziną

33199. Onė2006-12-12 18:49
Jį vartoju tik kokteilyje su seduksenu.

33208. ei,2006-12-13 11:24
One, nepamiršk klofelino (2 tabl. iškart)įmesti kokteilin.Ilgiau pamiegosi!

33214. vs2006-12-13 15:20
sugrįžimai, prisikėlimai, kraujas ir dantų griežimas... tarsi kas pelenų saujos daškevičių būtų pervaręs per holivudo mėsmalę

33215. zebediejus2006-12-13 16:03
toks jau, matyt, gyvenimas. ne visiems fonogramina yvos ir tv elenkeniai neša kalėdines dovanas namuosna.

33219. n2006-12-13 18:35
nacionaline!

33250. varna2006-12-14 19:09
Ką, jūs suprantat, persisotinusi bohema? Žmogus kalba tikrais žodžiais apie tikrus jausmus. Ne išgalvotus tabako ir "žolės" dūmuose paskendusių sostinės pusrūsių vaiduokliškoje prieblandoje liguistų smegenų "kuriamus` surogatus. Ne narkotikais apsisvaiginusių onių ir į ją panašių sugėrovų ir lytinių iškrypėlių kurpiamą "meną", kuris tetinka užgrūdintam kaimiečio užpakaliui nusivalyti. Tai mylinčio tiesą ir atviros širdies žmogaus poezija, pavyduoliai jūs. Ar ne apie jus Poetas sako:
Per veidus ropoja išpampusi blakė.
Gurkšnojam arbatą greta, bet ne dviese.

33251. amigo2006-12-14 19:32
Valdai, vai kodėl Varnos cituota eilute kažkaip skausmingai primena kito poeto "geriu aš vyną vienas, bet jau dviese", a?

33252. dar amigo2006-12-14 19:34
P.S. Šiaip geri eileraščiai, ir aš juos perskaičiau.

33253. varno ( irgi amigo)2006-12-14 19:36
Aš ne tik perskaičiau, aš išmokau atmintinai.

33254. kretino vulgaris2006-12-14 19:57
kad ir kaip ten bebūtų, vienas V.D. eilėraštis (pvz. "Leisk vėjui nutūpti") vertesnis už visą išpampusią nuo grafomanijos varnos knygą.

33256. varna - kretinui vulgaris2006-12-14 21:03
Be abejo, be abejo - šitą eilėraštį aš išmokau du kartus mintinai.

33257. varna (nuoširdumo priepuolis)2006-12-14 21:06
Šiaip jau pono V. Daškevičiaus fizionomija man primena įžulų sovietinių laikų oficiantą. Jo "patiekti" eilėraščiai - ano meto asortimentą.
Oops, išsidaviau.

33259. Valdui nuo varnos2006-12-14 21:47
Klausyk, Valdai, nuoširdus patarimas. Rašyk, bet ką parašęs pakask. Po obelim ar kriaušę, nežinau kas tavo sode noksta. nerodyk šitų nesąmonių žmonėm. Tampi pajuokos objektu ir tiek. geriau drožk, skaptuok ką nors. daryk tai, kas ilgiau trunka ir sunkiau svetima akim pastebima. Jau geriau būk "neatrastu meniniku" nei apsijuokusiu grafomanu. Iš savo patirties tau sakau.

33261. kretino vulgaris, bet ne daškevičius - varnai2006-12-14 22:12
varna, apie fizionomijas ar riebalų perteklių gal nevertėtų... yra su kuo palyginti ir tamstą. net nepadoru sakyt... o apie tekstus - kažkodėl kiekvienas pvz. bankų projektuotojas ar unitazų pardavėjas manosi esąs pajėgus spręsti - kur tikri dalykai kur ne... Duok, Dieve, pačiam tapti poezijoje tokiu "pajuokos objektu" kaip V.D. Neužtektų viso gyvenimo uždirbtų pinigų.

33262. varna2006-12-14 22:27
Klausyk, kretino vulgaris (tobiš - debilas paprastasis), "snukis"irgi kartais svarbu, bet ne apie tai kalba. V.D., kaip jūs kukliai vadinat poetą, yra tragedija. Kalbant kukliai. Kalbant nekukliai - tragedija. Net jei ir nieko nekalbant - tragedija. Kalbėt tiesos nesinori, nes nežinau ar šalia gerbiamo V.D. gyvenamos vietos nėra traukinių bėgių.
V.D. - nekreipkit dėmesio į mūsų akademinį ginčą su "kretino vulgaris". Jis lavonas nuo pat gimimo, skirtingai nuo Jūsų. Tad drožkite, skaptuokite (kartojuosi).

33275. vs2006-12-15 13:17
įdomus visgi tas sugrįžęs daškevičius, su visom pergrotom permaltom savom ir svetimom melodijom. o dėl nuotraukos... kam gal sovietinių laikų oficiantas, o kam - smetoniškų laikų jaunikis. tik nežinau, kodėl prie vienų tekstų deda autorių veidus, o prie kitų - šiaip meną

33276. toto2006-12-15 13:47
Yra smagių eilėraštukų, tokių gimnazistiškų, keturvėjiškai artimų, kaip foto.

33277. amigo2006-12-15 14:10
pastebėjau,jei vyras fainas, deda veidą, ypač ūsai VD gražūs, o jeigu nėra į ką žiūrėti - deda menus.

33280. ajo2006-12-15 14:19
šiaip tai LM galėtų pagaliau išspausdinti varnos portretą. idant visi komentuojantys žinotų su kuo reikalų turi... o Daškevičiaus nuotrauka tiesiog atspindi Daškevičių. ir nieko pikto ar juokingo čia neturėtų būti. jei nėra pakrikusi žvelgiančiojo sąmonė.

33282. ei,2006-12-15 15:17
Varna nuotraukoje prie Valdovų pseuduškės. Varna - arti, maketas - toli toli.

33287. ei, nuo varnos2006-12-15 16:25
Nieko bendro neturiu su "Valdovų pseuduške". Kažką painioji, šmogau.

33295. Zenius2006-12-15 23:05
Prastas poetas - mat kažkokiam žavingam pusgalviui panašus ne į poetą su Plaukais ir Šaliku, it koks Navakas, o į sovietmečio oficiantą. Vyručiai, jūs, blin, tikri genijai. Vietoj to, kad pasidžiaugtumėt, kad po ilgų vojažų žmogus grįžo prie rašymo, eilinį kartą pilat purvą. Ech, patologiniai jūs mano, grafomanėliai legitimuotieji. Varnos, Onės ir visas tas piktai dūzgiantis šūdmusių spiečius.

33298. Onė2006-12-15 23:52
Va tai tau. Varną su Onė Zenius suplakė. Viena gyrė, kita peikė. Sumum sumarum -- Zenius su prasčiokišku "blin".

33299. Zenius2006-12-15 23:59
Mėlynakraujė Onė įsižeidė mat. Nieko nesuplakiau - abu labu nepakaltinami.

33301. toto2006-12-16 00:36
Tu teisus, Zeniau, šūdmusės jaučiasi nuosavo šikinyko šeimininkais. Vienintelė išeitis - vyti pačią pirmą.

33302. Onė2006-12-16 01:33
Suprat, Zenius. Kai vasarą nusiskusiu plikai, tada suprasiu "poeziją". Ui, teks man dar palaukt. O šaliką nešiosiu žiemą, aš ne Majakovskis.

35516. Vytas S :-) 2007-02-28 11:07
Kažkodėl visi keikia "Delfio" komentarus, bet ten dabar lygis aukštesnis ir komentarai kultūringesni negu čia. O poezija gera, Daškevičius kaip poetas po truputį kopia aukštyn. Sėkmės!

52043. toto i ano :-( 2009-03-21 11:46
Idomu idomu, hm Idomiausia, kaip kalbėjimas incognito atpalaiduoją žmogučio instinktus. Juk literatūrinio vakaro metu ir Onės, ir Varnos tyli. O jei prakalbėtų - salė juokais nuleiptų.

55623. Onė2009-11-10 05:50
Bet lyg netyli. Leipsta iš juoko jos.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:36:23 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba