Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-10-31 nr. 2974

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Julian Tuwim.
MIRTIS
16
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vytautas Martinkus.
MENININKŲ KONFERENCIJA IR KONGRESAS BUKAREŠTE
11
• Ludwig Laher.
NACIONALINĖS MENININKŲ ORGANIZACIJOS: BENDRADARBIAVIMAS IR NESĖKMĖS
2
• VIEŠAS LAIŠKAS VALSTYBINEI LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJAI11

POEZIJA 
• Patricija Šmit.
ARCHETIPAS
2

PROZA 
• Loreta Gražina Latonaitė.
ORANŽINIS VAKARAS
17

VERTIMAI 
• Pavao Pavličić.
ŠUNYS
12
• Kjell Westö.
LANGAS

LITERATŪRA 
• Elena Bukelienė.
ISTORIJA AR DABARTIS?
5

KNYGOS 
• Kazys Saja.
AUTOREFERATAS APSAKYMŲ KNYGAI "NEBAIGTAS ŽMOGUS"
1
• Marius Burokas.
CAPILLATA*
18
• DAILĖ IR VALSTYBĖ3
• LIGI DVYLIKTOS5
• TYLA1
• NAUJOS KNYGOS3

PAVELDAS 
• MOKYTIS NEREIŠKIA KOPIJUOTI5

POKALBIAI 
• Tėvą STANISLOVĄ kalbina LINAS BUKAUSKAS.
TĖVAS STANISLOVAS: TOKIA BUVO PRADŽIA
29

TEATRAS 
• Vaidas Jauniškis.
VROCLAVO PAŠNEKESIAI
• Daiva Šabasevičienė.
LIUČĖ ČIUOŽIA, FELIKSAS VAIDINA
12

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PASAKOTI
• Algis Uždavinys.
POETINĖS RAIGARDO ALEGORIJOS

MUZIKA 
• ŽODŽIAI8

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Liudas Statkevičius.
LITERATūRINĖ P. LEMBERTO KONKURSO POPIETĖ
10
• ALBINA GRINIŪTĖ16

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
PSICHODELINĖS EROS ATSPINDŽIAI: AMERIKOS PIONIERIAI
3

KRONIKA 
• Ala Diomidova, Ana Gluchova.
PASKATA VERTĖJAMS Į RUSŲ KALBĄ
• in memoriam.
IŠEINA RAŠYTOJAI ŽEMAIČIAI
8
• GELTONAS VAKARAS SPARNUS NULEIDO…2
• BALĮ SRUOGĄ PRISIMENANT1
• AKTORIAUS REŽISŪRINIS DEBIUTAS
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
• RŪPESTIS DĖL VAIZDO KOKYBĖS2
• Edita Degutienė.
S.EIDRIGEVIČIUS VIS DAŽNIAU PLAGIJUOJAMAS
9

SKELBIMAI 
• LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJA

DE PROFUNDIS 
 Jurijus Mamlejevas.
PAKARUOKLIS
6
• GERBIAMAS REDAKTORIAU9
• AMŽINAS ŽAIDIMAS5

DE PROFUNDIS

PAKARUOKLIS

Jurijus Mamlejevas

[skaityti komentarus]

Nikolajus Saveljičius Ubliudovas, įspūdingas storašiknis vyras bėginėjančiomis kankinio akutėmis, nutarė pasikarti. Taip nusprendė po to, kai žmona jam neleido išlenkti šimto gramų. Keikdamasis, vartydamas lėkštes bei keptuves, jis užsirioglino ant stalo ir ėmė kabinti virvę. Pabaigti gyvenimo jis visai netroško: ketino tik pagąsdinti žmoną.

Pritaisęs virvę prie apykaklės, pasisukęs veidu į duris ir paslėpęs kojas už virdulio, jis tapo panašus į savižudį, pakibusį virš stalo. Savo akytes Nikolajus Saveljičius lengvai primerkė, rankytes susidėjo ant pilvuko ir ėmė svajoti. Kartkarčiais nervingai krūpelėdavo ir atsimerkdavo: o gal staiga jis pasikorė iš tikro? Iš gailesčio sau net truputį pasisiojo.

Oras kambary virpėjo nuo vasaros karščio, buvo tvanku, Nikolajus Saveljičius pasikeldavo marškinius ir nuo riebių šonų nubraukdavo prakaitą. Laukti reikėjo neaišku kiek: žmona iš parduotuvės galėjo grįžti tuojau pat, o galėjo užstrigti ir dvi tris valandas. Nikolajus Saveljičius, mintyse padūsaudamas, iš kelnių kišenės kartkartėmis išsitraukdavo butelį alaus ir praskalaudavo gerklę. Galiausiai net trumpam prisnūdo.

Miegant prakaitas liejosi upeliais, sapne jam atrodė, jog taip iš galvos sunkiasi jo mintys. Dar sapnavo, kad jo, stambaus ir sveiko vyro, krūtinėje plaka silpna ir moteriška širdis.

Nikolajų Saveljičių pažadino jį apėmęs liūdesys. Kaip tik tą sekundę, vos tik jis spėjo sustingti, į kambarį savo fizionomiją kyštelėjo kaimynas Sevriuginas.

Sevriuginas buvo kvailos veido išraiškos sutvėrimas liūdnai atvipusiu žandikauliu. Pirma mintis, kuri šovė jam į galvą, išvydus pasikorusį Ubliudovą, – reikia vogti. Jis vikriai įsliuogė vidun, uždarė duris ir įlindo į spintą. "Negyvas" Ubliudovas jo nenustebino. "Ko tik gyvenime nepasitaiko", – pamanė jis.

Paklodę ir dvi antklodes Sevriuginas susigrūdo į kelnes. "Ne visi žino, koks storas mano užpakalis", – sumurmėjo įsitikinęs savo teisumu. Dirbo Sevriuginas meistriškai, lengvai, lyg skaldytų malkas: į šonus mėtė staltieses, marškinius, savo didžiulėmis plieninėmis letenomis grabaliojo ko nors mažo, vertingo. Kartkarčiais nusikeikdavo, keiksnojosi trumpais, drūtais žodžiais, veltui burnos neaušino.

Nikolajus Saveljičius persigando. "Geriau patylėsiu, o dar primuš, – pamanė jis. – Žiūrėk, koks gorila, o gal dar kiekvienoje kišenėje po peilį". Viskas, kas vyko aplinkui, atrodė lyg košmariškas sapnas.

"Norėjau pasikarti, o še tau kad nori, – baimingai mąstė jis, nervingai mindžikuodamas. – Kad tik per šikną peiliu neužvažiuotų, kad tik greičiau dingtų, nevisprotis. Kaip vis dėlto gerai, kad nepasikoriau, – suminkštėjo Nikolajus Saveljičius. – Ek, kaip širdis daužosi... Gera... Kad taip dabar šimtą gramų". Tuo metu Sevriuginas, prisikišęs šlamšto, prisiartino prie Ubliudovo. "Gal jau pasmirdęs", – šiepdamas dantis spėliojo jis. Ubliudovas apmirė, bijodamas net krustelti. Visada drumstos, kvailokos Sevriugino skys spindėjo iš džiaugsmo. Jis apžiūrinėjo Nikolajų Saveljičių. "Žiūrėk, alutis!" – sububeno Sevriuginas. Ir nedvejodamas stvėrė už išlindusio iš kišenės butelio.

Štai tada Nikolajus Saveljičius neišlaikė. Jo koja lyg pati smogė priešui... Kas tada prasidėjo! Iš baimės, kad spyrė Sevriuginui, Ubliudovas klaikiai suspigo ir puolė slėptis. Nepatikima virvutė nutrūko. Sevriuginas aiktelėjo ir iškėlė aukštyn rankas.

– Pasigailėk, Nikolajau Saveljičiau, pasigailėk! – subliuvo jis.

Ubliudovas tuo tarpu puolė ant grindų ir, norėdamas pasprukti, rėpliojo į visas keturias puses. "Kad tik mano riebaus kūno nenudžiautų, – sukosi jo galvoje. – O paklodės, velniai jų nematė".

Išgirdę triukšmą subėgo kaimynai. Iš siaubo ir noro dingti Sevriuginas visai patrako.

– Puola! – rėkė jis, mostaguodamas didžiulėmis rankomis. – Gąsdina... Simuliantas!.. Į snukį duoda... Kariasi.

O Ubliudovas, nevėkšliškai užstrigęs kažkur po kėde, dusliai stenėjo:

– Nesikeik... Žmogėdra... Rėksnys... Kur peilius paslėpei?

Mažytė mąsli senučiukė staiga paknopstom išbėgo iš kambario, už minutės grįžo su arbatinuku ir, patogiai įsitaisiusi lovoje, atsirėmusi, ėmė užkandžiauti užsigerdama arbata.

Visus baisiausiai stebino nuo lubų nukarusi virvė su suplėšytais marškiniais. Kažkoks fizikas iškėlė hipotezę, kad tai, girdi, masinė haliucinacija. Ir už tai vos negavo į snukį. Pasinaudojęs sumaištimi, Sevriuginas kaišiojo paklodes atgal į spintas. Pusiau gyvas Ubliudovas paprašė senutės arbatos. Tada sugrįžo Ubliudovo žmona.

– Nuteis tavo vyrą, nuteis, – šaukė jai storulė kaimynė. – Kiaurus metus be pagalio vaikščiosi... Žiūrėk, kokią netvarką padarė!

– Pas psichiatrą jį, pas psichiatrą, – choru rėkė aplinkui.

– Eikit velniop. Aš pats sau psichiatras! – karktelėjo Ubliudovas.

Jam pasidarė taip baisiai gaila savęs, kad vos sulaikė ašaras. Nuramino tik tai, kad jo didžiulis pilvas, kaip ir anksčiau, buvo patenkintas.

Ubliudovą nuteisė – lygtinai – vieneriems metams pataisos darbų už viešosios tvarkos pažeidimą ir chuliganizmą. Tačiau sielą atvėrė, visą teisybę išklojo tik savo žmonai.

– Meluoji tu viską, netikėli, – atsakė ši. – Taip ir patikėsiu, kad dėl šimto gramų... Ištisus dešimt metų gėrei... Ir štai... Gal į mergiščias ėmei žvalgytis, durniaus gabale... Dėl to ir į kilpą...

Vertė DARIUS POCEVIČIUS

 

Skaitytojų vertinimai


4559. varna2003-11-02 12:23
Apsivėmiau.

4568. Realistas2003-11-02 13:22
Ko tai šiandien be nuotaikos - viskas negerai. Varnos vemia?

4573. Realistui nuo varnos2003-11-02 14:22
Mes pakaruoklių nelesam - tabu. Todėl ir apsivėmiau. O kodėl be nuotaikos? Tai kad visi suplūdo į kapines, ramybę drumsčia, medituoti neleidžia.

4587. Ūkininkas2003-11-02 17:41
Vakar buvau bažnyčioje. Uždegiau žvakutę už varnas.

4618. Ūkininkui nuo varnos2003-11-03 00:14
Turbūt suvalkietis būsi? Vieną žvakutę už visas?

4632. Ūkininkas2003-11-03 08:05
Likusios už kitas faunos rūšis.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:31:01 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba