Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-10-31 nr. 2974

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Julian Tuwim.
MIRTIS
16
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
 Vytautas Martinkus.
MENININKŲ KONFERENCIJA IR KONGRESAS BUKAREŠTE
11
• Ludwig Laher.
NACIONALINĖS MENININKŲ ORGANIZACIJOS: BENDRADARBIAVIMAS IR NESĖKMĖS
2
• VIEŠAS LAIŠKAS VALSTYBINEI LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJAI11

POEZIJA 
• Patricija Šmit.
ARCHETIPAS
2

PROZA 
• Loreta Gražina Latonaitė.
ORANŽINIS VAKARAS
17

VERTIMAI 
• Pavao Pavličić.
ŠUNYS
12
• Kjell Westö.
LANGAS

LITERATŪRA 
• Elena Bukelienė.
ISTORIJA AR DABARTIS?
5

KNYGOS 
• Kazys Saja.
AUTOREFERATAS APSAKYMŲ KNYGAI "NEBAIGTAS ŽMOGUS"
1
• Marius Burokas.
CAPILLATA*
18
• DAILĖ IR VALSTYBĖ3
• LIGI DVYLIKTOS5
• TYLA1
• NAUJOS KNYGOS3

PAVELDAS 
• MOKYTIS NEREIŠKIA KOPIJUOTI5

POKALBIAI 
• Tėvą STANISLOVĄ kalbina LINAS BUKAUSKAS.
TĖVAS STANISLOVAS: TOKIA BUVO PRADŽIA
29

TEATRAS 
• Vaidas Jauniškis.
VROCLAVO PAŠNEKESIAI
• Daiva Šabasevičienė.
LIUČĖ ČIUOŽIA, FELIKSAS VAIDINA
12

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PASAKOTI
• Algis Uždavinys.
POETINĖS RAIGARDO ALEGORIJOS

MUZIKA 
• ŽODŽIAI8

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Liudas Statkevičius.
LITERATūRINĖ P. LEMBERTO KONKURSO POPIETĖ
10
• ALBINA GRINIŪTĖ16

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
PSICHODELINĖS EROS ATSPINDŽIAI: AMERIKOS PIONIERIAI
3

KRONIKA 
• Ala Diomidova, Ana Gluchova.
PASKATA VERTĖJAMS Į RUSŲ KALBĄ
• in memoriam.
IŠEINA RAŠYTOJAI ŽEMAIČIAI
8
• GELTONAS VAKARAS SPARNUS NULEIDO…2
• BALĮ SRUOGĄ PRISIMENANT1
• AKTORIAUS REŽISŪRINIS DEBIUTAS
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
• RŪPESTIS DĖL VAIZDO KOKYBĖS2
• Edita Degutienė.
S.EIDRIGEVIČIUS VIS DAŽNIAU PLAGIJUOJAMAS
9

SKELBIMAI 
• LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJA

DE PROFUNDIS 
• Jurijus Mamlejevas.
PAKARUOKLIS
6
• GERBIAMAS REDAKTORIAU9
• AMŽINAS ŽAIDIMAS5

AKTUALIJOS

MENININKŲ KONFERENCIJA IR KONGRESAS BUKAREŠTE

Vytautas Martinkus

[skaityti komentarus]

Rugsėjo 5-7 dienomis Bukarešte vyko Europos menininkų tarybos (European Council of Artists) tarptautinė konferencija "Menininkų bendradarbiavimas be sienų", o rugsėjo 8-ąją – kasmetinis šios tarybos kongresas.

Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) – EMT steigimo akto (1995 m.) signatarė ir nuolat dalyvauja svarbiausiuose šios konfederacijos, vienijančios 23 Europos šalių nacionalines menininkų asociacijas, renginiuose.

Konferencijos Bukarešte dalyviai svarstė, kaip praplėsti organizacijų tinklą, reikalingą kultūros ir meno programoms kooperuoti bei joms vykdyti tarptautinėje erdvėje. Kultūros tyrinėtoja, profesorė Anne Marie Autissier (Prancūzija), kultūros ekspertai Kerstinas Boothmanas (Airija) ir Philipas Dracodaidis (Graikija), Rumunijos kultūros ministras Razvanas Theodorescu, dailininkai Gijsas Mülleris (Olandija) ir Kerstin Bergendal (Švedija), kino režisierius Torbenas Glarbo (Danija) bei kiti pranešėjai dalijosi įžvalgomis ir patarimais, kaip vertinti Europos Sąjungos kultūros strategiją, kaip aktyviau dalyvauti programoje "Kultūra – 2000", kaip menininkams bendradarbiauti tarpusavyje ir su įvairiomis bendruomenėmis. Optimistinės gaidos pynėsi su skeptiškomis, neretai – kritiškomis nuomonėmis apie Europos Parlamente girdimas kalbas, pasak kurių, ekonominis klestėjimas savaime tampąs kultūros pagrindu.

Klausydamasis diskusijų jaučiausi, tarsi būčiau mūsų Seime ar kitoje Lietuvos institucijoje, kur kultūra taip pat droviai beldžiasi į laisvosios (dažnai net laukinės) rinkos geležinius šarvus.

Taigi baigiamojoje konferencijos rezoliucijoje buvo išreikštas susirūpinimas dėl kultūros politikos, kuri ekonominės globalizacijos sąlygomis gali pakenkti nacionalinei kinematografijai, literatūrai, teatrams ir kitoms meno kūrybos sritims, buvo pabrėžta kultūros įvairovės išsaugojimo būtinybė Europos Sąjungoje.

EMT kongresas išklausė delegatų pranešimus, priėmė į konfederaciją Maltos menininkus, išrinko naują vykdomąjį komitetą, patvirtino tolesnės veiklos planą. Bus bendradarbiaujama su Tarptautiniu kultūros įvairovės tinklu (International Network of Cultural Diversity, INCD), Menininkų ir menininkų teisių tinklu (Artists and Artistic Rights Network, AARN). Tarp artėjančių renginių yra lapkričio 28-29 dienomis Vilniuje LMKA, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Kultūros ministerijos organizuojama tarptautinė konferencija "UNESCO rekomendacijos dėl menininko statuso ir Florencijos sutarties įgyvendinimas Rytų ir Vidurio Europoje".

Lietuvos menininkai vėl viliasi, kad rengiantis šiai konferencijai ar jos metu įvyks stebuklas – mūsų šalies Seimo ir Vyriausybės politikos lūžis, nes nuo tos politikos priklauso profesionalaus meno kūrėjų socialinė sauga ir drauda. Pirmiausia teisine kalba turėtų būti apibrėžta menininko samprata, nurodyta meno kūrėjų profesijų struktūros įvairovė, o svarbiausia – turėtų būti priimti įstatymų pakeitimai, įteisinantys laisvo menininko profesiją, ją atitinkantis sveikatos apsaugos reglamentas, valstybinio socialinio pensijų draudimo, stažo ir menininko draudžiamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka. Laikas atsisakyti ir paradoksalių prieštaravimų, kylančių šalies muitinėse mūsų menininkams "kertant" sieną ir vežant kartu savo pačių sukurtus meno kūrinius.

Rašau – vėl viliasi, nes viltys išsiaiškinti bei susitarti nesyk mirdavo. Prieš metus strateginiame Vyriausybės posėdyje buvo tvirtai sutarta, jog minimos problemos iš esmės bus išspręstos per keletą mėnesių. Deja, bėga ne mėnesiai, bet metai, o pasiūlymai, kuriuos parengė Kultūros ministerijoje dirbusi Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto darbo grupė, tebesisuka Teisingumo, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitų ministerijų atstovų kritikos malūne. Visai panašu, kad pasiūlymai bus sumalti į tokius miltus, iš kurių Vyriausybės ir Seimo pastogėje jokios duonos vėl nebus galima iškepti.

O ko jūs ieškote, nieko nepametę, sako mūsų oponentai. Nėra problemos, nėra realaus sprendimo. Mūsų akimis – problema reali, o LMKA taryba, "serganti" šiuo daug kam įkyrėjusiu meno žmonių tapatumo rūpesčiu, nėra išimtis Europoje.

Beveik kiekvienoje šalyje panašiems rūpesčiams daug dėmesio turi skirti atitinkama nacionalinė menininkų organizacijų asociacija arba jų taryba.

Be abejo, galima kalbėti ir apie Europai ar net visam pasauliui atstovaujantį menininką. Bet ir toksai Meno valstybės pilietis priverstas gyventi konkrečioje šalyje. Jei ne Lietuvoje, tai Vokietijoje, Anglijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Savaitraščio skaitytojams, mėgstantiems kontekstus, siūlyčiau perskaityti Ludwigo Laherio, EMT viceprezidento, Austrijos rašytojo, mintis apie menininkų organizacijų vietą ir vaidmenį šiandienos pasaulyje. Redakcija straipsnį parengė pagal pranešimą, autoriaus darytą rugsėjo 7 d. konferencijoje Bukarešte.

 

Skaitytojų vertinimai


4545. Vacius2003-11-01 17:53
Menininkai profesionalai turi mažiau teisių už Pabradės ir Ruklos pabėgėlius ir jeigu save laikantys jų vadais tik dejuoja ir važinėja jų vardu po seminarus, tai skęstantiems rekia ieškoti gelbėjimosi būdų patiems. Buriantis apie ką?

4548. Vaciui2003-11-01 21:09
Apie gerb. Prezidentą Paksą...:)))

4556. Vacius2003-11-02 11:54
kurį patį kas trys savaitės reikia gelbėti? Žiūrėjimas į savo likimą abejingai su išdidumu nieko bendro neturi arba turi labai mažai.

4575. petras2003-11-02 14:42
menininkai yra lopūchai, jiems taip ir reikia, nes bijo net pirstelėti, kad kam nors nepasirodytų negražu, ne taip kaip bibliotekininkai, kurie visai net nemenininkai.

4579. Petrui2003-11-02 16:19
O tu Petrai pats senas pirdūnas.

4583. Poetas2003-11-02 17:33
aš tai perdžiu. kartais net šiku.

4594. Petras2003-11-02 18:21
taip jiems ir reikia, kaip ten tuos vadina, kur ir bažnyčioj per fizionomiją gauna?

4602. Jonas2003-11-02 20:14
Petrais juos vadina, Petrais.

4647. varna2003-11-03 18:31
Na, padaužykit, padaužykit snukius vieni kitiems. Gal koks "epusas" gausis. Prietrankos! Straipsnis normalus. Menininkai nežino ką daryti "šiandien", nežinos ir "rytoj". Tam jie ir Menininkai. O jūsų vaikai, poete, petrai ir jonai, be menininkų liks laušiais. Prieš atsakydami man, paklauskit savo draugių, ar jos sutinka su tokiu scenariumi.

4652. petras suniekintasis2003-11-03 19:55
jau darėsi nuobodu, tačiau varna... Tai ką nereikia jų išnaikinti, pajuodėle?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:30:59 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba