Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-09-24 nr. 3299

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• BALYS BUKELIS.
M. K. Č.
21
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• VYTAUTAS LANDSBERGIS.
Tikras autoportretas
2
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
booksfromlithuania.lt (I)
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ.
Lietuviškos knygos
(1998–2010)
31
• XXI tarptautinis literatūros festivalis
„Poetinis Druskininkų ruduo 2010“

KNYGOS 
• RITA REPŠIENĖ.
Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių
 NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

POKALBIAI 
• ALFREDĄ GUŠČIŲ kalbina STASYS LIPSKIS.
Remtis praeities gėriu.
Keletas „nepatogių“ klausimų Jubiliatui...
21

TEATRAS 
• Su ASTA STANKŪNAITE kalbasi VIKTORIJA IVANOVA.
Jauni lėlininkai nebijo „šauti pro šalį“
• RIDAS VISKAUSKAS.
Penktą sezoną – mylimi ir laukiami

KINAS 
• PIERRE MARCABRU.
Prisiminkime – besityčiojantis Chabrolis visuomet šaltakraujiškai stebi ir rodo įtūžį saviesiems
1
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
Paskutinis Lietuvos partizanas
pagal Algimantą Maceiną

DAILĖ 
• JUOZAS ADOMONIS.
Žiedimas – Vytauto Valiušio aistra
3
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Šildantis ne tik akis
1

MUZIKA 
• GIEDRĖ KAUKAITĖ.
Rimas Geniušas: „Mąstymas viską lemia“
7

PAVELDAS 
• DALIA TARANDAITĖ.
Anykščiuose – išeivijos dailės paroda
„Dovana Nepriklausomai Lietuvai“
1

POEZIJA 
• INDRĖ VALANTINAITĖ.
15

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS.
Žmogelis,
arba Paskutinė meilė
3

VERTIMAI 
• VÁCLAV PANKOVČÍN.
Gražios bus laidotuvės
9

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Menas
9

FOTOGRAFIJA 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Pamario pažintys
1

DE PROFUNDIS
Čia krankliai sukrankė dar garsiau,
ant platformos krašto sustojo – ar man vaidenasi?!
 
• JURIS ZVIRGZDINIS.
Zuikio pasakojimas
1

Šatėnų prieglobstis 
• Dvidešimt šeštoji savaitė46

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

Motina Teresė.
„Ateik, būk mano šviesa. „Kalkutos šventosios“ asmeniniai raštai“
Brajeno Kolodiejčiuko MC redakcija ir komentarai

Iš anglų kalbos vertė Rima Neverauskytė-Brundzienė

Visą gyvenimą tarnavusi vargingiausiems iš vargingiausiųjų, Motina Te­resė visų religijų žmonėms tapo atjautos ikona. Tačiau apie jos dvasines aukštumas ar kovas mažai težinoma...

Rinkinyje surinkti kelis dešimtmečius dvasiniams patarėjams rašyti laiškai. Tartum jaudinanti dvasinės kelionės kronika – neišskiriant aki­mirkų, netgi ištisų metų, visiškos tuštumos ir vienumos – šie laiškai atskleidžia paslaptis, kuriomis ji dalijosi tik su artimiausiais pati­kėtiniais. Ji iškyla kaip klasikinė mistikė, ku­rios vidinį gyvenimą degino meilės ugnis, o širdį išbandė ir nuskaistino žiaurūs tikėjimo išmėginimai, tikroji tamsi sielos naktis.


„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Meditacijos ir maldos“
Sudarė Luigi Guglielmoni ir Fausto Negri

Iš italų kalbos vertė Rasa Vabuolaitė

Nė viena moteris nebuvo tiek vaizduojama, kon­templiuojama ir apdainuojama ir nė vienos nebuvo taip šaukiamasi, kaip Marijos iš Nazareto! Pamaldumas Švenčiausia­jai Mergelei Ma­rijai, turintis gilias šaknis Šventajame Rašte ir Bažnyčios tradicijoje, atspindi tikinčiųjų kelionę link Dievo ir Dievo kelionę link žmogaus. Todėl Elzbieta Mariją ir pavadina „labiausiai palaiminta iš visų moterų“.

Autoriai šioje knygelėje pateiktus kunigų, vienuolių ir pasauliečių mąstymus bei maldas siūlo naudoti ne tik tradiciškai pamaldumui pašvęstaisiais mėnesiais –­ gegužę ir spalį, rengiantis jos šventėms, bet ir piligriminių kelionių į Motinos apsireiškimo vietas metu. Viena iš jų – Šiluva. Apsireiškimas joje laikomas pirmuoju Marijos pasirodymu Europoje ir vienu iš penkių Bažnyčios pripažįstamų ap­reiškimų. Knygelės 13 skyrelis skiriamas Ligonių dienai Šiluvoje, kur Švč. Mergelės Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimu drauge meldžiama fizinės ir dvasinės sveikatos.


Bruno Ferrero. „Pasakojimai ir palyginimai“
Iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė

Kai mūsų gyvenimas ima byrėti į šipulius, kai mus apima tokia sumaištis, kad pamirštame, kokia pirmoji abėcėlės raidė, teisingiausia yra prisiminti savo istorijas arba įsiklausyti į naujas. Tinkami pasakojimai nuveja šalin negandas, numalšina nerimą, suartina su tais, kurie gyvena šalia mūsų, nes pasakoti – tai pakloti pamatus vienam iš esminių gyvenimo dalykų –­ tarpusavio santykiams.

Šio­je kny­go­je su­dė­tos šil­tos ir ža­vios is­to­ri­jos pra­vers vi­siems, kas rū­pi­na­si do­ri­niu vai­kų auklėji­mu: tė­vams, glo­bė­jams, mo­ky­to­jams. Pa­sa­ko­ji­mai pa­dės ug­dy­ti es­mi­nes vai­kų ver­ty­bes, leis dar kar­tą vi­siems su­pras­ti, kas tik­rai svar­bu žmo­gaus gy­ve­ni­me. Kiek­vie­nos is­to­ri­jos įžangoje pa­aiš­ki­na­ma, ko­kias as­mens sa­vy­bes ga­li pa­dė­ti ug­dy­ti pa­sa­ko­ja­ma is­to­ri­ja.


„Šiluvos piligrimo maldynėlis“

Šis puikus maldynėlis skirtas į Šiluvą keliaujantiems piligrimams. Juo bus galima pasinaudoti ir kitose piligriminėse vietose, nes Marija yra ta pati Šiluvoje, Aušros Vartuose, Pivašiūnuose ir kitur. Maldynėlyje pristatoma pati piligrimystė, Šiluvos šventovė, pateikiama įvairių maldų, naujų litanijų bei giesmių, skirtų Švč. M. Marijai. 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:25:51 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba