Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-09-24 nr. 3299

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• BALYS BUKELIS.
M. K. Č.
21
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• VYTAUTAS LANDSBERGIS.
Tikras autoportretas
2
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
booksfromlithuania.lt (I)
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ.
Lietuviškos knygos
(1998–2010)
31
 XXI tarptautinis literatūros festivalis
„Poetinis Druskininkų ruduo 2010“

KNYGOS 
• RITA REPŠIENĖ.
Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

POKALBIAI 
• ALFREDĄ GUŠČIŲ kalbina STASYS LIPSKIS.
Remtis praeities gėriu.
Keletas „nepatogių“ klausimų Jubiliatui...
21

TEATRAS 
• Su ASTA STANKŪNAITE kalbasi VIKTORIJA IVANOVA.
Jauni lėlininkai nebijo „šauti pro šalį“
• RIDAS VISKAUSKAS.
Penktą sezoną – mylimi ir laukiami

KINAS 
• PIERRE MARCABRU.
Prisiminkime – besityčiojantis Chabrolis visuomet šaltakraujiškai stebi ir rodo įtūžį saviesiems
1
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
Paskutinis Lietuvos partizanas
pagal Algimantą Maceiną

DAILĖ 
• JUOZAS ADOMONIS.
Žiedimas – Vytauto Valiušio aistra
3
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Šildantis ne tik akis
1

MUZIKA 
• GIEDRĖ KAUKAITĖ.
Rimas Geniušas: „Mąstymas viską lemia“
7

PAVELDAS 
• DALIA TARANDAITĖ.
Anykščiuose – išeivijos dailės paroda
„Dovana Nepriklausomai Lietuvai“
1

POEZIJA 
• INDRĖ VALANTINAITĖ.
15

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS.
Žmogelis,
arba Paskutinė meilė
3

VERTIMAI 
• VÁCLAV PANKOVČÍN.
Gražios bus laidotuvės
9

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Menas
9

FOTOGRAFIJA 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Pamario pažintys
1

DE PROFUNDIS
Čia krankliai sukrankė dar garsiau,
ant platformos krašto sustojo – ar man vaidenasi?!
 
• JURIS ZVIRGZDINIS.
Zuikio pasakojimas
1

Šatėnų prieglobstis 
• Dvidešimt šeštoji savaitė46

AKTUALIJOS

XXI tarptautinis literatūros festivalis
„Poetinis Druskininkų ruduo 2010“

Tema – „Poetinės mokyklos ir asmeninės priklausomybės“

[skaityti komentarus]

iliustracija

Turbūt kiekvienas galėtume ilgai pasakoti, kokie poetai žavėjo mus, pradedančius kurti poeziją, kokių šalių ir kalbų poetikos mums darė įspūdį, kokios „nepoetinės“ tikrovės sritys žavėjo mus ir nejučia sunkėsi į mūsų tekstus. Visa tai turbūt –­ asmeninės priklausomybės. Žinoma, jos gali tapti poetinėmis mokyklomis, tačiau –­ kada ir kaip? Kai randasi genialus poe­tas, savo kalbinėje aplinkoje atveria naujus stilistinius horizontus ir patraukia juo sekti būrį adeptų? Kai susidaro „kritinė masė“ žmonių, eksploatuojančių panašią stilistiką? Kai grupė žmonių pasirašo po kokiu nors kūrybiniu manifestu ir kurį laiką bando jo nuostatų laikytis? Turbūt mokyklos kuriasi dėl visų išvardytų ir galbūt dar kokių nors priežasčių.

Mokykla, taip pat ir poetinė, visada susijusi su tam tikros skaitytojų-klausytojų bendruomenės meniniu skoniu, taigi ir paklausa ar tiesiog cechinių, religinių ar kitokių vertintojų prievarta, todėl natūralu, kad poetinės mokyklos buvo lengviau identifikuojamos ankstesniais laikais, pradedant senąja įvairių tautų poezija, baigiant modernistiniais XX šimtmečio sąjūdžiais, diskutavusiais su ankstesnių mokyklų stilistikomis ir taip išlaikiusiais „mokyklų“ bruožus.

Demokratinėse visuomenėse tiek jų poezijos paklausa, tiek prievarta kūrėjams nebetenka dalies savo svorio. Tokia pat dalimi mažėja ir visuomenės domėjimasis pačia poezija. Skirtingose šalyse tai vyksta skirtingai. Todėl klausimas: ar tam tikroje kalbinėje aplinkoje įmanoma identifikuoti poetines mokyklas ir sudaryti jų atstovų sąrašus, tebėra įdomus. Mano žiniomis, poetinės mokyklos iki šiol aktyviai save identifikuoja bei reflektuoja anglakalbėje Amerikos poezijoje. Kokios to priežastys –­ ta kalba rašančių poetų ir skaitytojų gausa, kūrybinio rašymo programos universitetuose, ar dar kokios nors kitos? O kaip yra kitose šalyse?

Lietuvių poezijoje mokyklos, regis, ryškiau matėsi tarpukario laikotarpiu. Manau, mokykla galima būtų vadinti Maironio sekėjus, futuristinius „Keturis vėjus“. Sovietinių laikų poetines mokyklas, nepaisant cenzūros prievartos, identifikuoti sunkiau. O gal mūsų tiek ankstesnėje, tiek dabartinėje poezijoje įmanoma įžvelgti daugiau mažesnių mokyklų ar bent „klasių“?

Numatomi tokie anoniminiai konkursai: vieno eilėraščio; „Mokyklinio eilėraščio“; ir nerimtasis – „Asmeninės priklausomybės išpažinimas“. „Mokyklinio eilėraščio“ konkursui siūlome pristatyti po vieną nepasirašytą kūrinį, sukurtą kurios nors mokyklos stiliumi, ją nurodant. Tiesioginiai perdirbiniai nebus vertinami. Kūrybinė studija „Tu gali sukurti knygą“ kviečia PDR dalyvius ir svečius Bolonijos knygų mugei sukurti akrostichą žodžiui „ILLUSTRARIUM“ savo gimtąja kalba. Akrostichus siųsti: info@koperator.lt.


PROGRAMA


Spalio 6 d., trečiadienis

17.30 Poetinio Druskininkų rudens almanacho pristatymas. Knygynas „MintVinetu“, Šv. Ignoto g. 16 / 10, Vilnius. Veda Ričardas Šileika.


Spalio 7 d., ketvirtadienis

Užsienio svečių atvykimas į Vilnių.

17.30 Užsienio svečių išvykimas į Druskininkus. LRS būstinė, Vilnius, K. Sirvydo g. 6.


Spalio 8 d., penktadienis

8.30 Dalyvių išvykimas iš Vilniaus nuo LRS būstinės, K. Sirvydo g. 6.

10.00 Poezijos pamokos „Ryto“ gimnazijoje ir „Atgimimo“, „Merkinės“ ir „Seirijų“ vidurinėse mokyklose.

11.00 Dalyvių registracija. Druskininkai, „Dainava“, mažoji salė, Maironio g. 16.

13.30 Festivalio atidarymas. Diskusija „Poetinės mokyklos ir asmeninės priklausomybės“. Vedėjai: Agnė Žagrakalytė ir Edgaras Platelis. „Dainava“, didžioji salė.

16.00 Kavos pertrauka.

16.30 Diskusijos tęsinys. „Dainava“, didžioji salė.

19.00 Poezijos vakaras. „Dainava“, didžioji salė.

21.00 Poetiška naktis „Jaunųjų poezijos skaitymai“. Kavinė „Širdelė“.

23.00 Performansas „Pa’Likimas“: Body-art / Garsas / Tekstas / Judesys. Simona Smirnova – balsas, kūnas; Julius Žėkas – vaizdas; Simonas Šipavičius –­ garsas; Šarūnas Mikelionis – tekstas: Ovidijus, Lori Pyrstas, Richardas Brautiganas.

24.00 Laisvas mikrofonas.


Spalio 9 d., šeštadienis

10.00 Ričardo Šileikos fotografijų parodos „Rytinės pareidolijos“ atidarymas. Galerija „Sofa“, Vilniaus alėja

11.00 Poetinės akcijos „Dainavos“ kieme: Bobo Holmano slemas ir Poetų tapybos dirbtuvės.

13.00 – 17.00 Edukacinė S. Chlebinskaitės kūrybinės studijos programa visai šeimai „Tu gali sukurti knygą. Dalyvauja: Kęstutis Kasparavičius, Vytautas Gendvilas, Jurga Šarmavičiūtė. Sanatorija „Saulutė“. Kurorto g. 5.

14.00 Per metus išėjusių knygų pristatymas. „Dainava“, didžioji salė. Bibliotekoje veiks knygų paroda, leidyklos prekiaus savo leidiniais.

15.00 Jaunųjų poetų kūrybos aptarimas. „Dainava“, mažoji salė.

16.00 Poezijos popietė. „Dainava“, didžioji salė.

19.00 Iškilmingas baigiamasis poe­zijos vakaras. Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijos įteikimas. Konkursų laureatų apdovanojimas. Poetų tapytų paveikslų aukcionas. „Dainava“, didžioji salė.

21.00 Naktiniai skaitymai ir vaidinimai: „Slaptosios priklausomybės“. „Dainava“, restoranas „Nakviša“.

23.00 Alternatyvūs naktiniai poezijos skaitymai. Senasis fortas, Laisvės aikštė 11. Veda Agnė Žagrakalytė.


Spalio 10 d., sekmadienis

11.00 Dalyvių išvykimas į Vilnių.

12.00 – 17.00 Edukacinė S. Chlebinskaitės kūrybinės studijos programa visai šeimai „Tu gali sukurti knygą. Druskininkų miesto muziejus. M. K. Čiurlionio g. 59.

17.00 PDR svečių bei laureatų poezijos vakaras. Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus g. 30, Vilnius.


Spalio 11 d., pirmadienis

17.00 Pofestivaliniai poezijos skaitymai Užupio kavinėje. Veda Antanas A. Jonynas. Užupio Respublika.


Spalio 12 d., antradienis

19.00 Bobo Holmano slemas. Audiovizualinės poezijos festivalio „TARP 2010“ atidarymas. Fluxus ministerija, Gedimino pr. 27.


Rengėjai:
Asociacija „Poetinis Druskininkų ruduo“, Lietuvių P. E. N. centras, Centras „Dainava“, Sigutės Chlebinskaitės kūrybinė studija „Tu gali sukurti knygą“, Druskininkų miesto muziejus.

Partneriai:
Vilenicos festivalis (Slovėnija); Galvėjaus Cúirto tarptautinis literatūros festivalis (Airija); Ex-Border festivalis Goricijoje (Italija).

Rėmėjai:
Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; ES Kultūros programa; Nyderlandų literatūros fondas; Amerikos centras; Lenkijos institutas Vilniuje; Slovėnijos rašytojų asociacija; AB „Alita“; Centras „Dainava“; Druskininkų savivaldybė; savaitraštis „Literatūra ir menas“; UAB „Tobis“.


 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:25:49 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba