Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-09-24 nr. 3299

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• BALYS BUKELIS.
M. K. Č.
21
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• VYTAUTAS LANDSBERGIS.
Tikras autoportretas
2
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
booksfromlithuania.lt (I)
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ.
Lietuviškos knygos
(1998–2010)
31
• XXI tarptautinis literatūros festivalis
„Poetinis Druskininkų ruduo 2010“

KNYGOS 
• RITA REPŠIENĖ.
Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

POKALBIAI 
• ALFREDĄ GUŠČIŲ kalbina STASYS LIPSKIS.
Remtis praeities gėriu.
Keletas „nepatogių“ klausimų Jubiliatui...
21

TEATRAS 
• Su ASTA STANKŪNAITE kalbasi VIKTORIJA IVANOVA.
Jauni lėlininkai nebijo „šauti pro šalį“
• RIDAS VISKAUSKAS.
Penktą sezoną – mylimi ir laukiami

KINAS 
• PIERRE MARCABRU.
Prisiminkime – besityčiojantis Chabrolis visuomet šaltakraujiškai stebi ir rodo įtūžį saviesiems
1
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
Paskutinis Lietuvos partizanas
pagal Algimantą Maceiną

DAILĖ 
• JUOZAS ADOMONIS.
Žiedimas – Vytauto Valiušio aistra
3
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Šildantis ne tik akis
1

MUZIKA 
• GIEDRĖ KAUKAITĖ.
Rimas Geniušas: „Mąstymas viską lemia“
7

PAVELDAS 
• DALIA TARANDAITĖ.
Anykščiuose – išeivijos dailės paroda
„Dovana Nepriklausomai Lietuvai“
1

POEZIJA 
• INDRĖ VALANTINAITĖ.
15

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS.
Žmogelis,
arba Paskutinė meilė
3

VERTIMAI 
• VÁCLAV PANKOVČÍN.
Gražios bus laidotuvės
9

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Menas
9

FOTOGRAFIJA 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Pamario pažintys
1

DE PROFUNDIS
Čia krankliai sukrankė dar garsiau,
ant platformos krašto sustojo – ar man vaidenasi?!
 
• JURIS ZVIRGZDINIS.
Zuikio pasakojimas
1

Šatėnų prieglobstis 
• Dvidešimt šeštoji savaitė46

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Kas aš esu? : filosofinė kelionė į save / Richard David Precht ; iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 365, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-680-3 (įr.)


MENAS. FOTOGRAFIJA

Fotografija : [fotoalbumas] / Juozas Kazlauskas ; [sudarytojai Dalia Kazlauskienė, Stanislovas Žvirgždas ; tekstai: Juozas Kazlauskas, Dalia Kazlauskienė, Stanislovas Žvirgždas, Agnė Narušytė ; vertimas: Agnė Narušytė, Inga Giniotienė]. – Vilnius [i.e. Prienai] : K. Kazlausko leidybinės-prekybinės įmonės leidykla, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 207, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-462-21-7 (įr.)

Kauno potvyniai : iš fotografo Stasio Lukošiaus archyvo / Kauno miesto muziejus ; [sudarytoja Rita Garbaravičienė]. – [Kaunas : Naujasis lankas, 2010]. – [31] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-03-622-7

Kokiom žolelėm Jūs beišdygsit, vaikeliai mano... : laisvės kovų įamžinimo vietų Prienų krašte katalogas / Anelė Razmislavičienė ; [į anglų kalbą vertė Irena Bėtienė, Aldona Juocevičienė, Loreta Vainalavičiūtė ; knyga iliustruota Inos Aleksiūnienės ir Sandros Žemaitytės karpiniais]. – Prienai-Kaunas [i.e. Kaunas] : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 142, [2] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Knyga skiriama Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio metams. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9955-03-578-7 (įr.)

Tekstilė, tapyba : [albumas] / Marija Švažienė ; [sudarytojas Saulius Švažas ; tekstų autorė Nijolė Žilinskienė]. – Vilnius : Akstis, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 104, [1] p. : iliustr. – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-9986-759-39-3 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aš noriu čia gyventi : [apsakymai] / Audronė Gutauskaitė. – Šiauliai : Lucilijus, 2010. – 171, [1] p. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-32-105-7

Daiva Čepauskaitė : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 63, [1] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė ; kn. 9). – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-03-612-8

Gydymas Šopenhaueriu : romanas / Irvin D. Yalom ; [vertė Viktorija Labuckienė]. – Vilnius : Vaga, [2010] (Kaunas : Aušra). – 364, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 5-415-01862-X (įr.)

Gyvenimo dienoraštis : [eilėraščiai] / Emilija Černiauskaitė-Čepkauskienė ; [knyga iliustruota autorės piešiniais]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 295, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-598-5

Kam skirtas gyvenimas : [(praeitis, dabartis, ateitis…) : atsiminimai, publicistika, esė] / Vytautas Nezgada. – [Kaunas] : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 159, [1] p. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-03-626-5 (įr.)

Ketvirtasis Kenedis : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 413, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-683-4 (įr.)

Laiko lašas tyloje : eilėraščiai / Irena Prialgauskaitė-Želvienė. – [Telšiai : Spaudos lankas, 2010] (Telšiai : Spaudos lankas). – 148 p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-627-23-4

Ligų šaknys : [sentencijos, tostai, pamąstymai] / Erironas – Stasys Navickas. – Šiauliai : Lucilijus, 2010 (Šiauliai : Neoprintas). – 99, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-32-104-0

Mažaraščio miniatiūros : [žodžiai tekste pradedami tik „M“ raide / Feliksas Paškevičius. – Vilnius : [F. Paškevičius], 2010 (Vilnius : Infosiūlas). – 41, [3] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-408-107-1

Nuotaka ne savo noru : [romanas] / Deeanne Gist ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 364, [2] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-9955-38-615-5 (įr.)

Stasys Jonauskas : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 61, [1] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė ; kn. 10). – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-03-613-5

Šešėlių šokis : romanas / Julie Garwood ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : BALTO print). – 332, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-686-5 (įr.)

Žaliakalnio brukas : romanas / Edmundas Janušaitis. – Kaunas : [E. Janušaitis], 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 95, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-408-094-4

Осколки радуги : [стихи] / Елена Бояр. – Šiauliai : Lucilijus, 2010 (Šiauliai : Lucilijus). – 88 p. : portr. – Tekstas liet., rus. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-32-103-3


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Agė melagė : [poemėlė] / Kostas Kubilinskas ; [iliustravo Vaiva Lingytė]. – Vilnius : Vaga, 2010 (Kaunas : Aušra). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1550 egz. – ISBN 978-5-415-02164-2 (įr.)

Barborytė ir Motiejukas : [eilėraščiai vaikams] / Teresė Ūksienė ; [iliustracijos Šilalės meno mokyklos mokinių]. – Kaunas : Naujasis amžius, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 53, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-609-8

Bebenčiukas ir kvailutė : [poemėlė] / Kostas Kubilinskas ; [iliustravo Vaiva Lingytė]. – Vilnius : Vaga, 2010 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1550 egz. – ISBN 978-5-415-02165-9 (įr.)

Bruknelė : [eiliuota] mitologinė pasaka / Martynas Vainilaitis ; [dailininkas Bronius Leonavičius]. – Vilnius : Kronta, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 102, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-401-078-1 (įr.)

Gražiausios Anderseno pasakos / [vertė ir paruošė Valdas Sasnauskas ir Pranas Sasnauskas ; iliustravo Hans Segner [i.e. Tegner]. – Kaunas : Vaiga, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 191, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-407-62-X (įr.)

Gražiausios Brolių Grimų pasakos / [iš prancūzų kalbos vertė Liucija Baliulienė ir Laura Ivoškienė ; iliustravo Jean-Noėl Rochut]. – Kaunas : Vaiga, [2010] (Spausd. Kinijoje). – 220, [4] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-407-94-2 (įr.)

Murkalio nuotykiai : [apsakymėliai vaikams] / Valdemaras Petroka. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 15, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-23-158-5. – ISBN 978-9986-23-158-8 (klaidingas)

Oh, boy! : [romanas] / Marie-Aude Murail ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 181, [1] p. – (Beveik suaugę). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-699-5

Paslapčių sodo lobynas : 8 mėgstamiausios istorijos / Andrew Davenport ; [iš anglų kalbos vertė Aistė Dagytė]. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Spausd. Kinijoje). – 199 p. : iliustr. – (Paslapčių sodas…). – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-626-1 (įr.) : [25 Lt 36 ct]

Ponas Pirmokas : pasakėlės pirmokams / Jįn Uličiansky ; [iš slovakų kalbos vertė Irena Aleksaitė] ; iliustravo Živilė Šimėnienė. – Vilnius : Nieko rimto, [2010] ([Kaunas : Spindulio sp.]). – 50, [6] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-683-71-1 (įr.)

Pūkes : [apsakymėliai vaikams žemaitiškai] / Teresė Ūksienė ; [iliustracijų autoriai Laurīnuks Juknius, Rokas Laugalys, Meda Vitartaitė ... [et al.]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 30, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-619-7

Ragana Lilė beria burtus : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). – 85, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-08-563-8 (įr.)

Ragana Lilė Laukiniuose Vakaruose : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). – 105, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-24-063-1 (įr.)

Trumpos šmaikščios lietuvių pasakos / [sudarytojas Valdimaras Sasnauskas ; iliustravo Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Vaiga, 2010 (Kaunas : Aušra). – 206, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-407-92-8 (įr.)

Vaikystės traukinukas : eilėraščiai vaikams / Janina Ulinskienė ; [iliustravo Dalia Rickevičienė]. – Kaunas : Naujasis lankas : J. Ulinskienė, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 55, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-03-618-0

Virpėjimas : [romanas] / Maggie Stiefvater ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 363, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-687-2 (įr.)

Žalieji Išmos vandenys : [romanas] / Maksas Frajus ; iš rusų kalbos vertė Stasys Gimbutis. – Vilnius : Nieko rimto, 2010 (Kaunas : Aušra). – 239, [1] p. – Ciklo „Echo labirintai“ 5-oji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-683-96-4


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:25:43 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba