Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-09-24 nr. 3299

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• BALYS BUKELIS.
M. K. Č.
21
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• VYTAUTAS LANDSBERGIS.
Tikras autoportretas
2
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
booksfromlithuania.lt (I)
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ.
Lietuviškos knygos
(1998–2010)
31
• XXI tarptautinis literatūros festivalis
„Poetinis Druskininkų ruduo 2010“

KNYGOS 
• RITA REPŠIENĖ.
Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

POKALBIAI 
• ALFREDĄ GUŠČIŲ kalbina STASYS LIPSKIS.
Remtis praeities gėriu.
Keletas „nepatogių“ klausimų Jubiliatui...
21

TEATRAS 
• Su ASTA STANKŪNAITE kalbasi VIKTORIJA IVANOVA.
Jauni lėlininkai nebijo „šauti pro šalį“
• RIDAS VISKAUSKAS.
Penktą sezoną – mylimi ir laukiami

KINAS 
• PIERRE MARCABRU.
Prisiminkime – besityčiojantis Chabrolis visuomet šaltakraujiškai stebi ir rodo įtūžį saviesiems
1
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
Paskutinis Lietuvos partizanas
pagal Algimantą Maceiną

DAILĖ 
• JUOZAS ADOMONIS.
Žiedimas – Vytauto Valiušio aistra
3
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Šildantis ne tik akis
1

MUZIKA 
• GIEDRĖ KAUKAITĖ.
Rimas Geniušas: „Mąstymas viską lemia“
7

PAVELDAS 
 DALIA TARANDAITĖ.
Anykščiuose – išeivijos dailės paroda
„Dovana Nepriklausomai Lietuvai“
1

POEZIJA 
• INDRĖ VALANTINAITĖ.
15

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS.
Žmogelis,
arba Paskutinė meilė
3

VERTIMAI 
• VÁCLAV PANKOVČÍN.
Gražios bus laidotuvės
9

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Menas
9

FOTOGRAFIJA 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Pamario pažintys
1

DE PROFUNDIS
Čia krankliai sukrankė dar garsiau,
ant platformos krašto sustojo – ar man vaidenasi?!
 
• JURIS ZVIRGZDINIS.
Zuikio pasakojimas
1

Šatėnų prieglobstis 
• Dvidešimt šeštoji savaitė46

PAVELDAS

Anykščiuose – išeivijos dailės paroda
„Dovana Nepriklausomai Lietuvai“

DALIA TARANDAITĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Anykščių sakralinio meno centras
Rasos Bražėnaitės nuotrauka

        Prieš metus Anykščiuose atidaryta nauja muziejinė institucija – Anykščių sakralinio meno centras (Vilniaus g. 11), kuriame nuolat eksponuojama monsinjoro Alberto Talačkos Anykščiams padovanota Europos senosios dailės kolekcija ir lietuvių dailininkų darbų rinkinys, biblioteka ir archyvas. Nuolatinę šios institucijos ekspoziciją šią vasarą papildė Angelų muziejus – Beatričės Kleizaitės-Vasaris Anykščiams dovanota dailės kūrinių kolekcija. Centras stebina ryškių kūrinių parodomis iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių ir privačių kolekcijų bei gausiais kultūros ir meno renginiais: susitikimais, pokalbiais, koncertais, konferencijomis. Apie rugsėjo 19 d. Anykščių sakralinio meno centre atidarytą parodą pasakoja jos kuratorė Dalia Tarandaitė.

Rugsėjo 19 d. Anykščių sakralinio meno centre atidaryta Lietuvos valstybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirta lietuvių išeivijos dailininkų kūrinių paroda. Ji yra Vilniuje, Radvilų rūmuose, 2010 m. kovo 10 d.–rugsėjo 1 d. vykusios parodos „Dovana nepriklausomai Lietuvai“ fragmentas. Parodos centre – du išskirtiniai pastaraisiais metais Lietuvai padovanoti kūriniai –­ Adomo Varno istorinė drobė „Mindaugo karūnavimas“ ir Jono Šileikos 1919 m. nutapytas „Žemaitės portretas“. Norėdami šiuos kūrinius prakalbinti ir priartinti prie žiūrovo, anykštėnai parengė ištisą edukacinių programų ir kultūros vakarų ciklą, padėsiantį pažinti Lietuvos valstybingumo istoriją ir mūsų tautos asmenybių pastangas puoselėti kultūrinį palikimą, pasiaukojančiu visuomeniniu ir kūrybiniu darbu jį praturtinti. Noras užmegzti dialogą tarp praeities ir dabarties buvo juntamas jau per parodos atidarymą. Tarsi iš A. Varno paveikslo nužengę karalius Mindaugas ir karalienė Morta jame dalyvavo Anykščių moksleiviai, vilkintys pagal teatro dailininkės Janinos Malinauskaitės eskizus sukurtais istoriniais kostiumais. A. Varno vaizduotėje gimusį XIII a. Lietuvos vaizdą parodos ekspozicijoje papildė vitrinose rodomi autentiški XIII–XIV a. archeologiniai radiniai –­ strėlių antgaliai, diržų sagtys, verpstukai, puodų šukės, peilių fragmentai, segės, apyrankės. Jie rasti Anykščių apylinkėse – Šeimyniškėlių (dar vadinamas Voruta) ir Palatavio piliakalniuose – ne tik datuojamuose Mindaugo valdymo laikais, bet, kai kurių tyrinėtojų nuomone, menančiuose ir karalių Mindaugą.

Vaizduodamas Lietuvos valstybingumo pradžią žymintį XIII a. įvykį, A. Varnas „Mindaugo karūnavime“ greta kitų ceremonijos dalyvių pavaizdavo už Lietuvos valstybingumą ir kultūros išsaugojimą kovojusias XIX–XX a. asmenybes: Antaną Strazdą, Vincą Kudirką, Joną Basanavičių, Antaną Žmuidzinavičių ir kitus. Margoje valdovą supančių žmonių minioje dailininkas nutapė savo autoportretą, taip išreikšdamas asmenines patriotines nuostatas ir norą šiuo darbu prisidėti prie tautos savimonės ir vilties atkurti Lietuvos valstybingumą išsaugojimo.

Lyg pratęsiant A. Varno istorinėje drobėje nutapytų Lietuvos kultūros veikėjų portretų galeriją, Anykščių sakralinio meno centre atidarytoje parodoje greta „Mindaugo karūnavimo“ buvo pakabintas Jono Šileikos tapytas „Žemaitės portretas“ – vienintelis iš natūros tapytas mūsų literatūros klasikės atvaizdas. Melsvais ir žalsvais tonais nutapytas kūrinys yra vienas lietuvių portretinės tapybos šedevrų. Pažinčiai su šia drobe ir jos keliamų minčių apmąstymui, kaip ir „Mindaugo karūnavimui“, anykštėnai yra numatę renginių ciklą.

iliustracija
Parodos atidarymo akimirka
Rasos Bražėnaitės nuotrauka

Parodos ekspoziciją papildo keletas pačių dailininkų ir jų valią vykdančių artimųjų Lietuvai padovanoti kūriniai, pastaraisiais metais papildę Lietuvoje sukauptą išeivijos dailės rinkinį. Čia galima pamatyti Antano Rūkštelės tapytus idiliškus gimtojo Degučių kaimo (Zarasų r.) peizažus, impresionistine maniera nutapytą Kazimiero Žoromskio drobę „Portofino“, vaizduojančią saulės nušviestą jaukų Italijos Rivjeros miestelį. Apibendrinimo galia, vidine ekspresija ir psichologizmu dėmesį patraukia Kalifornijoje gyvenančio skulptoriaus ir tapytojo Jurgio Šapkaus kūriniai. Tapybos parodą Lietuvos dailės muziejuje J. Šapkus buvo surengęs 1998 m., tačiau didžioji pažintis su jo kūryba įvyko šiemet, kai dailininkas Lietuvai padovanojo didelę skulptūrų ir akrilu bei akvarele tapytų paveikslų kolekciją. Šiemet pirmą kartą Lietuvoje buvo parodyti originalūs tapytojo, dailės pedagogo ir filosofo Juozo Mieliulio paveikslai, tyliu gamtos grožiu žavinčios Danutės Emilijos Šurkutės-Nitecki akvarelės. Anykštėnai parodoje gali susipažinti ir su šių autorių darbais.

Lietuvos valstybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirta paroda yra viena iš tradicinėmis tapusių Anykščių sakralinio meno centre rengiamų paro­dų. Nuo centro atidarymo, 2009 m. liepos 23 d., jame surengtos Anykščių šv. Mato bažnyčios istorijai ir jos meno vertybėms, dailininkų Marijos Anortės Mackelaitės, Antano Kmieliausko, Vaidoto Žuko, Adomo Galdiko kūrybai, baroko epochos tapybai skirtos parodos. Didelio lankytojų dėmesio sulaukia ir nuolatinė Sakralinio meno centro ekspozicija, kurioje eksponuojama monsinjoro Alberto Talačkos Anykščių parapijai dovanota XVII–XX a. užsienio ir Lietuvos dailės kūrinių kolekcija, biblioteka, kurioje per 4 tūkst. knygų ir apie 400 rankraščių. Liepos 22 d. Anykščių sakralinio meno centras prasiplėtė ir pasipildė nauja nuolatine ekspozicija –­ kultūrininkės B. Kleizaitės-Vasaris Anykščiams pa­dovanota angelų kolekcija, davusia pradžią centre įsteigtam Angelų muziejui.

Anykščiams dovanotoje B. Kleizaitės-Vasaris kolekcijoje – 105 angelai. Tai senųjų lietuvių liaudies meistrų skulptūrėlės, šiuolaikinių tautodailininkų, profesionalių Lietuvos dailininkų kūriniai, iš įvairių pasaulio šalių parvežti skirtingomis medžiagomis ir technikomis sukurti angelai. Tarp jų galima pamatyti Rimo Bičiūno, Leonardo Gutausko, Aloyzo Stasiulevičiaus, Marijaus Piekuro, Simono Gutausko, Telesforo Valiaus, Vytauto Igno, Ramunės Vėliuvėnies, Juditos Židžiūnienės, Leono Striogos, Tado Gutausko ir kt. kūrinius, keramikinius Aldonos Ličkutės angelus, Jurgos Ivanauskaitės ant paprasto butelio nutapytą „Beatričės angelą“. Šiuolaikinės tautodailės kolekcijoje – vieno talentingiausių Aukštaitijos medžio drožėjų Ipolito Užkurnio „Angelas su indu švęstam vandeniui“, daugybę angelų į pasaulį „paleidusių“ medžio drožėjų Liudviko Ivaškevičiaus, Rimantės Butkuvės, Valdo Pelegrimo, Arvydo Petrulio ir kt. kūriniai.

Angelų muziejui Anykščių sakralinio meno centre suremontuotos dvi naujos patalpos. B. Kleizaitės-Vasaris kolekcija užėmė pirmojo aukšto salę. Dvigubai didesnėje antrojo aukšto salėje eksponuojama Lietuvos dailės muziejaus paskolinta tradicinės lietuvių liaudies skulptūros paroda, leidžianti anykštėnams pažinti vieną gražiausių lietuvių tautos kūrybos klodų – savamokslių dievdirbių išdrožtus paprastus ir nuoširdžius medinius „dievukus“.

 

Skaitytojų vertinimai


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:25:36 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba