Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-01-04 nr. 3171

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS28
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI

SIC! 
• LAIMINGŲ 2008-ŲJŲ!3

AKTUALIJOS 
• METŲ SANKIRTA: VERTINIMAI, PALINKĖJIMAI IR...32
• ĮTEIKTOS KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS

KNYGOS 
• „PORTOBELO RAGANA“4
• „MOTERIS KATEDRŲ LAIKAIS“
• „MUSĖS. PALĖPĖ.“
• „ŽVAIGŽDĖS BLĖSTA AUŠTANT“
• Neringa Mikalauskienė.
„ŠITAS BUS ELIS“
• Valentinas Sventickas.
RECENZIJA BE PINCETO
2
• (PA)SKAITINIAI
• BALTŲ LANKŲ KNYGYNO PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAI
• VAGOS KNYGYNŲ TINKLO PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAI
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Ineza Juzefa Janonė.
JAU TAS ROBERTAS ANTINIS...
5
• Armina Jonušaitė.
FLUXUS NEMIRĖ – FLUXUS TAPO MENU
10
• Jurga Sprindžiūnienė.
ŠEIMOS GYVENIMO RITMAS SPALVINGOSE AKVARELĖSE

KINAS 
• ŽIEMOS PARALELĖS

PUBLICISTIKA 
• Wojciech Jagielski.
VELNIO RATAS OČAMČIROJE

TEATRAS 
• VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO FESTIVALIS BERGENE

POEZIJA 
• TOMAS PETRULIS12

PROZA 
• Tomas Šinkariukas.
VISAGALIS LAIKAS
24

VERTIMAI 
• Octavio Paz.
NUTRŪKUSI ELEGIJA
4
• Paul Celan.
POEZIJA

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Kristina Savickienė.
LIETUVA – MENININKŲ ELDORADAS
1

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Nikola Madzirovas.
POEZIJOS IŠNARPLIOJIMAS
 Mindaugas Peleckis.
NAUJIEJI RELIGINIAI JUDĖJIMAI KATALIKŲ BAŽNYČIOJE (1)
42

KRONIKA 
• VISADA SVAJOK
• „POLIKLINIKA“

DE PROFUNDIS 
• REGINA-VĖLYVOJI SVAJA
• MINDAUGAS BRIEDIS4
• PALMIROS DZVONKAS FON FARŠAS SAPNININKAS (3)4

PARK@S 
• Petras Rakštikas.
PASIKARTOJIMAI ŽUDO
• Vigmantas Butkus.
NETIKRAS ZUIKIS ŠIAULIETIŠKAI FENOMENOLOGIJOS PADAŽE
1
• Gintautas Mažeikis.
A. ŠLIOGERIS, J. BAUDRILLARDAS IR SITUACIONISTAI
1
• Arūnas Uogintas.
DAR KARTĄ APIE BIX
10
• DIALOGAI1

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS

NAUJIEJI RELIGINIAI JUDĖJIMAI KATALIKŲ BAŽNYČIOJE (1)

Mindaugas Peleckis

[skaityti komentarus]

iliustracija
Medžiugorjė (Bosnija ir Hercegovina)

Apie mūsų šalyje veikiančius naujuosius religinius judėjimus (dar vadinamus ir „sektomis“, „kultais“, „denominacijomis“) žinoma nedaug, nes Lietuvoje tai – beveik nenagrinėta tema. Vis dėlto dažnas praprusęs lietuvis bus ką nors girdėjęs ar skaitęs apie skandalinguosius scientologus, munistus, Ošo sekėjus ar „Tikėjimo žodį“.

Tuo tarpu beveik nieko nežinoma apie naujuosius religinius judėjimus katalikų bažnyčioje, kurie, pasak tyrinėtojų, yra ne mažiau skandalingi ir pavojingi nei minėtieji. Panagrinėsime pagrindines paslapties skraiste apgaubtas Lietuvoje veikiančias bendruomenes, save priskiriančias prie katalikų, tačiau pagal pagrindinius religijotyrininkų apibrėžtus požymius atitinkančias „sektų“ požymius.

Konstitucinis Teismas taps naujais sektofilais?

Kad Lietuvos teismai, Teisingumo ministerija, Valstybės saugumo departamentas ir Seimas jau ne kartą įrodė savo palankumą naujiesiems religiniams judėjimams (toliau – NRJ), girdėjome daug kartų. Jų dėka buvo įregistruoti ir/arba valstybės pripažinimą gavo baptistai, Ošo sekėjai, munistai. Valstybė iki šiol nepripažino prigimtinio mūsų tikėjimo.

Tačiau neseniai kaip perkūnas iš giedro dangaus trenkė naujiena – prie sektofilų prisijungė pats Jo Didenybė Konstitucinis Teismas (KT). 2007 metų lapkričio 23-iąją, Žvejų globėjo šv. Klemenso dieną, KT pirmininkas Egidijus Kūris pasirašė potvarkį, kuriuo priimtas nagrinėti teisingumo ministro Petro Baguškos vos prieš pusę mėnesio (lapkričio 8-ąją) atsiųstas prašymas išaiškinti kai kurias KT (1996 02 28 ir 2003 06 13) nuostatas1. Paprasčiau kalbant, teisingumo ministras KT paprašė pakoreguoti religinių bendrijų ir bendruomenių tradiciškumo nustatymo kriterijus. Iki šiol Lietuvoje buvo pripažįstamos 9 tradicinės religinės bendrijos, visi kiti religiniai judėjimai laikomi netradiciniais arba galėjo siekti tarpinio statuso – „valstybės pripažinimo“2. Nuo šiol, jei KT bus palankus, teisingumo ministro prašymu, papildomų teisių galės būti suteikiama ne tik tradicinėms, bet ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendrijoms. 2003 06 13 KT aiškinime pabrėžta, kad tradiciškumas nėra nei sukuriamas, nei panaikinamas įstatymų leidėjo valios aktu. Tačiau jei teisingumo ministro svajonė išsipildys, skirties tarp, tarkime, karaimų ir Septintosios dienos adventistų nebeliks.

Grįžtant prie nelemtosios dienos – lapkričio 23-iosios – tenka prisiminti, kad popiežius šv. Klemensas (apie 150–215) ragino tikėjimą grįsti mokslu ir filosofija. Tačiau KT atvėrus vartus įvairios reputacijos NRJ, mokslą ir filosofiją teks pamiršti – Žvejų globėjas turbūt karste vartytųsi, suvokdamas, kokios žuvys veisiasi Lietuvos religinių bendruomenių prūduose.

Apie žuveles, žuviokus ir ryklius

Kodėl prakalbome apie šv. Klemensą? Šįsyk nagrinėsime už krikščionybės simbolio – žuvies, o jei dar konkrečiau – po katalikybės stogu Lietuvoje veikiančius naujuosius religinius judėjimus.

Lietuvoje išleista vos viena plonytė knyga šia tema tautologiniu pavadinimu – „Naujųjų judėjimų judėjimas Bažnyčioje“3. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu, bet šios knygos leidėjai ir rėmėjai – bene prieštaringiausiai vertinamas, daug žmonių gyvenimų suluošinęs fokoliarų judėjimas, priskirtinas naujųjų religinių judėjimų katalikų bažnyčioje grupei.

Jokios kritinės informacijos apie NRJ, prisiglaudusius po Vatikano sparnu, Lietuvoje neišleista. Tačiau tai nereiškia, jog jos nėra pasaulyje. Tiesa, kadangi Lietuvoje tokių judėjimų yra bent keliolika, jų apžvalgą pratęsime kituose „Literatūros ir meno“ numeriuose.

Fokoliarai – „Marijos veikimas“ ar psichinis žmonių luošinimas?

Fokoliarų (it. focolare „židinys“) judėjimas įkurtas 1943 m. Trente, Italijoje. Jo įkūrėja ir vadovė – žydų tautybės Chiara Lubich (tikr. Silvia Lubich, g. 1920 m.), tais metais suvokusi, jog „Dievas yra meilė“ (Jn 4:16). Ch. Lubich teigimu, judėjimo tikslas – prisidėti prie taikos pasaulyje ir gyvenantis vienybėje.

Galią judėjimas pradėjo įgauti 1948 m., kai Ch. Lubich ištekėjo už Italijos parlamentaro Igino Giordani. 1954 m. pirmuoju fokoliarų kunigu įšventintas Pasquale’is Foresi’s. Buvo įsteigta „Città Nuova“ („Naujasis miestas“) leidykla. Fokoliarai pradėjo skverbtis į Rytų Europą. Beje, nuo 1949 m. steigiami vadinamieji marijapoliai – kasmetiniai judėjimo susitikimai; šiuo metu jie vyksta maždaug 100 pasaulio šalių (taip pat ir Lietuvoje).

Fokoliarai įsteigė ne vieną filialą abstrakčiu pavadinimu, pvz., „Naująjį šeimų judėjimą“, „Jaunuolius suvienytam pasauliui“ (arba „Naująją kartą“, sutrumpintai vadinamą „Gen“) ir kitus. Beje, nuo pat fokoliarų judėjimo pradžios daugiausia įsitraukusiųjų sudarė „žalias jaunimėlis“ – paaugliai ir net vaikai.

1991 m. fokoliarai metėsi į verslą – įsteigta dukterinė organizacija „Economy of Communion in Liberty“ („Bendra ekonomika laisvėje“). Ch. Lubich tapo ne tik religine, verslo, bet ir politine veikėja – 1997 m. sakė kalbą Jungtinėse Tautose.

Pačių fokoliarų teigimu, pasaulyje jų apie 5 milijonus 182 šalyse4. Judėjimo doktrinos branduolys – „meilės ir šviesos dovana“5, kurią fokoliarams suteikianti Šventoji Dvasia.

Lietuvą fokoliarai pasiekė iš tuometinės Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Čekoslovakijos – judėjimo atstovai iš šių šalių reguliariai ėmė lankytis nuo 1985 m. (pirmieji – dar nuo 1967 m.), tiesa, prisidengdami žodžių žaismu – folkloristais. 1990 m. buvo surengtas keturių dienų atviras susitikimas viename kaimelyje suaugusiesiems, jaunimui ir vaikams, jame dalyvavo apie 85 žmones. 1991 ir 1992 m. įkurtos vyrų ir moterų (bendruomenėse vyrai negali būti kartu su moterimis) fokoliarų grupės. Lietuvos fokoliarai, pasivadinę „Brolybės tinklu Europoje“, – itin uždaras judėjimas. Tai galima suprasti ir iš jų skurdaus informacija tinklalapio6.

Fokoliarų judėjimas sulaukė nemaža kritikos. Ypač paminėtina buvusio šio NRJ nario, dalyvavusio ten net devynerius metus, išpažintis, išspausdinta 1995 m.7, bei fokoliarų judėjimo kritikai skirtas tarptautinis tinklalapis „Fokoliarų judėjimas: šviesos ir šešėliai“8.

Gordonas Urquhartas, parašęs pirmąją kritinę analizę apie fokoliarų ir kitus naujuosius judėjimus katalikų bažnyčioje, iš fokoliarų gretų pasitraukė 1976-aisiais. Knygoje „Popiežiaus armada. Atskleidžiamos Bažnyčios paslaptys ir joje esančios galingos sektos“ autorius pripažįsta, kad, pasitraukus iš fokoliarų, jo gyvenimo tikslas – atskleisti šio judėjimo „grėsmingas savybes“. Jas G. Urquhartas apibendrina taip: „lyderio asmenybės kultas; slapta, konservatyvi hierarchija“; „efektyvi vidinė komunikacijos sistema“; „slapti mokymai, kurie atskleidžiami palaipsniui“; „didžiulė verbavimo mašina, naudojanti sektantiškas technologijas“; „narių indoktrinacija“; „neribotos ambicijos daryti įtaką bažnyčiai ir visuomenei“9.

Vis dėlto svarbiausiu fokoliarų sektantiškumo požymiu G. Urquhartas įvardija „asmenybės sunaikinimą, sukeliantį depresiją ir kitas sunkias psichikos ligas“10.

Šiuos nerimą keliančius G. Urquharto teiginius patvirtina ir buvę Lietuvos fokoliarai, patyrę psichologinį smurtą, o išėję iš judėjimo – atsidūrę psichiatrijos ligoninėse.

Kiek pasaulyje Mergelių Marijų?

Dar vienas su Mergele Marija susijęs naujasis religinis judėjimas – „Marijos taikos karalienės maldos grupelė“, kurios padaliniai mūsų šalyje veikia Vilniuje ir Kaune.

Priminsime garsiąją Medžiugorjės (Međugorje, Bosnija ir Hercegovina; bosn. „tarpukalnė“) istoriją, apie kurią sovietiniais laikais buvo kalbama tik puse lūpų, tačiau vėliau pasaulyje ji tapo tikru kultu. Viskas prasidėjo 1981 m. birželio 24 d. Medžiugorjės miestelyje, netoli Kroatijos sienos, kai paaugliai (jiems buvo 15–16, vienam – 10 metų) Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič, Vicka Ivankovič, Ivanas Dragičevičius ir Milka Pavlovič pamatė jauną moterį su kūdikiu ant rankos, kuri rankos gestu parodė, kad jie prisiartintų prie jos. Tačiau paaugliai išsigando ir pabėgo. Kitą dieną, birželio 25-ąją, keturi iš šių jaunuolių (tarp jų nebuvo Milkos Pavlovič ir Ivano Dragičevičiaus) vėl atėjo į tą pačią vietą, kur matė paslaptingąją moterį ir, išvydę ją, nusprendė, kad tai – Mergelė Marija, kurią jie pavadino Ponia (bosn. Gospa). Prie grupės prisidėjo dar du jaunuoliai – Marija Pavlovič ir Jakovas Čolo.

Gospa apsireikšdavo jaunuoliams vos ne kasdien. 1981 m. spalį ji pareiškė gana keistą dalyką: „Rusija yra šalis, kur Dievas bus labiausiai pagarbintas.“ Mergelė Marija neva perdavė paaugliams dešimt „paslapčių“ apie ateities įvykius. Tačiau „regėtojams“ kol kas atskleidė tik vieną „paslaptį“ – pažadėjo palikti nesugriaunamą ir matomą ženklą, ant kurio pirmąsyk pasirodė jaunuoliams. Šis ženklas esą būtų skirtas ateistams. Gospa pareiškė, kad kai visos dešimt „paslapčių“ būsią atskleistos, ji daugiau nebesirodysianti.

Tradiciniai katalikai, nepriklausantys Medžiugorjės Gospos garbintojų grupėms, į jos pareiškimus žiūri skeptiškai. „Regėtojai“ ne kartą buvo tirti medikų. 17 medikų ir teologų komisija 1986 m. Italijoje išspausdino pranešimą, kuriame teigiama, kad Bažnyčiai naudinga pripažinti Medžiugorjės „stebuklą“. Tačiau kunigas Kęstutis Trimakas pažymi: „Kol pasirodymai Medjugorje tebevyksta, vargiai ar galima tikėtis, kad Bažnyčia patvirtintų jų antgamtiškumą. Taip atsitiko ir su ankstyvesniais Marijos apsireiškimais, pvz., Liurde, Fatimoj ir kitur. Praėjo nemaža laiko, kol jie buvo pripažinti antgamtiškais įvykiais.“11

Nepaisant to, pasaulyje ir Lietuvoje veikia šio „stebuklo“ garbintojų grupės. Mūsų šalyje leidžiamas net internetinis laikraštis „Medjugorjės balsas“12. Paskutinis užfiksuotas Mergelės Marijos „apsireiškimas“, apie kurį rašoma šiame leidinuke, įvyko visai neseniai – 2007 m. spalio 25 dieną. Vis dėlto iki šiol tūkstančiai žmonių plūsta į Medžiugorję...

O mums, nelinkusiems tikėti kiekvienu „stebuklu“, norisi pasidomėti, ar yra dar Lietuvoje Marijos garbintojų ir kaip dažnai ji apsireiškia pasaulyje.

Iš tiesų, Lietuvoje grupių, garbinančių Mariją, yra dar ne viena. Kaune nuo 1992 m. veikia „Marijos legionas“13. Jis įkurtas 1921 m. Airijos sostinėje Dubline. Legio Mariae14 įkūrėjas – Frankas Duffas (1889–1980). Šis judėjimas turi apie tris milijonus narių. Jo struktūra pagrįsta romėnų kariuomenės organizavimo principais (nuo praesidium, regia, senatus iki concilium; tiesa, pastarajam vadovauja ne imperatorius, o prezidentas, kuriam pavaldūs viceprezidentas, sekretorius, iždininkas ir dvasinių reikalų direktorius). Narystė „Marijos legione“ pagrįsta disciplina ir atsidavimu ir taip pat smarkiai atsiduoda kariuomenės tvarka.

Lietuvoje, tiksliau, Vilniuje veikia ir Marijos vaikų sąjūdis, kuris „jungia įvairių katalikiškų organizacijų dalyvius bendrai Rožinio maldai ir artimo meilės darbams, pasiaukojus švč. M. Marijos Širdžiai“15. Tačiau ši uždara organizacija neturi tinklalapio ir apie save informacijos daugiau viešai neskelbia.

Šios tyrimo dalies pabaigoje norėčiau pabrėžti, kad Marijos garbintojų pasaulyje – išties nemažai. Marijos apsireiškimai – žinomas reiškinys, vadinamas ir psichologiniu (haliucinacijos), ir religiniu fenomenu, ir paprasčiausiomis apgavystėmis. Mokslininkai pastebėjo tendenciją, kad tose vietose, kur apsireiškia Marija, ją dažniausiai mato vos keli žmonės.

Pateiksime katalikų bažnyčios pripažintus (ir kai kuriuos – nepripažintus) žymiausius Marijos apsireiškimus:

1. 39 m., Caesaraugusta (dab. Saragosa, Ispanija) – matė šv. Džeimsas Didysis;

2. 352 m., Roma (Italija) – matė popiežius Liberijus;

3. apie 704 m., Eveshame (Anglija) – matė šv. Egwinas; Bažnyčios nepripažinta;

4. 1208 m., Prouille (Prancūzija) – matė Šv. Dominykas;

5. 1531 m., Villa Guadalupe (Meksika) – matė actekų žemdirbys šv. Chuanas Diego;

6. 1579 m., Kazanė (Rusija) – matė dešimtmetė mergaitė;

7. 1594 m., Quito (Ekvadoras) – matė Mariana de Jesus Torres;

8. 1608-1612 m., Šiluva (Lietuva) – matė keturi vaikai;

9. 1664-1718 m., Saint-Étienne-le-Laus (Prancūzija) –­ matė aviganis Benoîte Rencurelis;

10. 1830 m., Paryžius (Prancūzija) - matė šv. Catherine Labouré;

11. 1846 m., La Salette (Prancūzija) – matė kerdžiai Mélanie Calvat ir Maximinas Giraud;

12. 1858 m., Lourdes (Prancūzija) – matė aviganė šv. Bernadette Soubirous;

13. 1871 m., Pontmain (Prancūzija) – matė keturi vaikai;

14. 1876 m., Pellevoisin (Prancūzija) – matė tarnaitė Estelle Faguette;

15. 1879 m., Knock (Airija) – matė nemažai suaugusiųjų ir vaikų;

16. 1917 m., Fatima (Portugalija) – matė Lúcia Santos, Jacinta ir Francisco Marto;

17. 1932 m., Beauraing (Belgija) – matė penki vaikai;

18. 1933 m., Banneux (Belgija) – matė mokinė Mariette Beco;

19. 1968-1971 m., Zeitoun (Egiptas) – matė ant bažnyčios stogo tūkstančiai žmonių;

20. 1973 m., Akita (Japonija) – matė sesuo Sasagawa;

21. 1980 m., San Francisco de Cuapa (Nikaragva) –­ matė Bernardo Martinezas;

22. 1981 m. – iki šiol, Međugorje (Bosnija ir Hercegovina) – matė šeši paaugliai, vėliau – kiti žmonės; Bažnyčia nepripažįsta;

23. 1982-1988 m., Kibeho (Ruanda) – matė septyni paaugliai;

24. 1990-1995 m., Litmanová (Slovanija) – matė Katka Ceselkova ir Ivetka Korcakova;

25. 2000-2001 m., Assiut (Egiptas) – matė milijonai žmonių; pripažįsta tik Koptų stačiatikių bažnyčia;

26. 2001 m. – iki šiol, Hilversum (Nyderlandai) –­ matė Agatha Molki; jai viešai ir asmeniškai apsireiškė Mergelė Marija ir Jėzus Kristus; Bažnyčia nepripažįsta.

Kaip matome, Mergelės Marijos apsireiškimo vietos –­ įvairiuose žemynuose. Katalikų bažnyčia pripažįsta 23 atvejus, dar vieną – egiptietiškoji Koptų stačiatikių bažnyčia. Todėl sunku būtų patikėti, kad tik vienas kuris nors naujasis judėjimas – teisus.

_____________________________

1 www.religija.lt/content/view/1029/1

2 Religinių bendrijų ir bendruomenių įstatymas, 1995 m., www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=289917&p_query=&p_tr2=

3 „Naujųjų judėjimų judėjimas Bažnyčioje“. – V.: Naujasis miestas, 1998.

4 „Naujųjų judėjimų judėjimas Bažnyčioje“. – V.: Naujasis miestas, 1998, p. 11.

5 www.livingcitymagazine.com

6 www.focolare.lt/brolybe

7 Gordon Urquhart. „The Pope’s Armada: Unlocking the Secrets of Mysteries and Powerful New Sects in the Church“. – Bantam Press, 1995.

8 www.focolare.net

9 Ten pat.

10 Ten pat.

11 Kęstutis Trimakas. „Aš kviečiu jus. Marijos, Ramybės Karalienės, motiniški skatinimai, prašymai bei reikalavimai gyventi Dievui“. – USA, Dyer, Židinys, 1988.

12 http://www.medjugorje.lt/laikrastis.html

13 http://ganytojas.pepa.lt/parapija/maldos-grupe/marijos-legionas.html

14 http://www.legiomariae.com

15 http://www.lcn.lt/kbl//zinynas/b_s_c.html

 

Skaitytojų vertinimai


43915. Vienuolis Žukauskas :-) 2008-01-07 02:56
Pelecki. Kada apie 666 prietarus?

43927. terra2008-01-07 07:55
anatema tau pelecki

43931. realistas2008-01-07 09:02
"šv. Džeimsas Didysis" :D :D :D

43937. mumu2008-01-07 11:49
Anafema, o ne anatema, jeigu cia mastoma apie atskirima nuo baznyzios...

43940. Medjugorje dukra2008-01-07 12:45
Mielas p. Pelecki, man nuoširdžiai tamstos gaila.

43942. to Paleckiui2008-01-07 13:32
Gerb. Palecki, jei gyvenime pasitaikys proga nuvažiuoti į Medjugorję, būtinai nuvažiuokite ir po kelionės dar kartelį parašykite straipsnį. Esu įsitikinusi, kad straipsnis bus kitoks. P.S. Tik nebijokite, kad Jus apims sektantiškumo simptomai - asmenybės sunaikinimas ar sunkios psichinės ligos, tikrai to nebus:) Sekmės!

43945. c2008-01-07 15:08
kietai cia.tiesa atskleista.visi masonai:)

43963. ir aš2008-01-07 21:40
nepatikejau kad L&M galejo idet tokius kliedesius. redaktoriai matyt mano kad tikintieji - beteisiai balvonai. jei taip, tai pavarykit ir ant musulmonu, ir ant zydu ir ziurekit, kas bus

43965. ir2008-01-07 21:44
labai zemas lygis tyciotis is privaciu apreiskimu. KT visai ne sektofilai, cia Peleckis matyt drasuoliu dedasi

43968. Dziumdzis2008-01-07 22:15
Ir aš Medžugoroje buvau, ten tokia panikę užsiverbavau. Atrodo nuėjom pas ją į namus ir klausėmės pinkų. po to bučiavomės. ydomu, nuodėmė, ar ne? a, paaukojau biški frankų. bet vistiek nodėmė

43971. assa2008-01-07 22:19
Kuo, tamsta autoriau, jums taip nepatinka, pvz., kad ir baptistai? Čia baisi, vaikų kraują gerianti sekta, ar ne? O Ltm redakcijai patarčiau, kad Respublikos lygio rašliava ir būtų paliekama Respublikai ir visokioms Vakaro žinioms (gal ir gabus žmogus tas autorius, tik, kad energiją savo eikvoja kažkokioms paranojoms)

43981. Suaras Nedujas to ass(a)2008-01-08 00:49
Go to ass, OK?

43984. pašalinis stebytojas2008-01-08 07:29
fight fight fight!!!

43986. A.Matijošius :-( 2008-01-08 09:58
"Literatūrai ir menui" reiktų pasižiūrėt, ką publikuoja. Religinės ir rasinės neapykantos kurstymas yra baudžiamas įstatymais. O Mindaugui ką nors sakyti, tai kaip sienai.

44015. R.Mankus2008-01-09 01:44
o čia rimtai viskas yra kaip parašyta?

44017. 2 Dziumdzis2008-01-09 12:49
esi eilinis idiotas popsavykas ir tiek, daug tokių mūsų žemė nešioja:/

44019. >44017 :-) 2008-01-09 13:03
Nu negalima vien melstis ir melstis. Be to aš nepopsowykas. mėgstu Horowitzą ir Jašą Heifets veža su Gerry`u Raferty`ju...ir "dainą apie palvą arkly" pasiklausau šeštadieniais

44021. andrius navickas2008-01-09 14:06
man geda, kaip Litmenio skaitytojui, jog tokie tekstai cia pasirodo. Man geda ir del to, kad peleckio tekstu (dekui Dievui, ne tokiu) buvo Bernardinai.lt.

44022. kosmopolitas2008-01-09 14:11
Man tad negėda. Kas nepatinka - neskaitau. Bet žmonės yra įvairių pažiūrų, Litmenio skaitytojai, ačiū...taip pat

44029. 2 Dziumdzis2008-01-09 17:34
tai esi kiek pralavinto estetinio skonio popsavykas;) iš tokių snobiškesnių...

44031. andriui navickui2008-01-09 18:25
Man geda, kad Bernardinai.lt tapo parsidaveliais fokoliarams bei Peskaicio-Glodenio ir panasiu veikeju chebrai. Vienu metu tai buvo gana placiu paziuru portalas, dabar jis virto siauro mastymo zmoniu portalu. Beje, su Peleckiu del sio straipsnio atsisake bendradarbiauti, nors jis rase tik apie muzika, o apie religija jam buvo grieztai uzdrausta rasyti. Cenzura demokratinej Lietuvoj... GEDA ir dar karta GEDA!

44032. DZumzYs2008-01-09 19:02
Jo esu toks šNobass, kadangi intelekto man netrūksta,tei Radžį klausausi. Ir iš vis kunigėlis, blia, SAKĖ negert sakė - porinio egregoro metai, negalima pyktis

44043. assa to Suaras Nedujas2008-01-10 00:26
Ale kokis šmaikštuolis tamsta esate, tikras minties galiūnas!

44088. katalike2008-01-13 11:31
pirma karta girdziu, kad Marijos legionas tokia pat sekta kaip ir Oso. Mociute priklauso Marijos legionui, tuo didziuojasi, daugiu daugiauisa dalina maldeles, kurios nesiskiria nuo kitu, skirtu SVC. Marijai. O Oso, kiek girdejau, propaguoja laisva meile.

44099. po palme2008-01-13 21:09
daug geros informacijos

44115. nesuprantanti :-( 2008-01-14 13:15
tikrai niekada nesupratau, kodel zmones raso apie tai ko visiskai neismano. Gal cia demesio stoka (darysiu bet ka, kad tik mane pastebetu). Apie gera info tai tikriasiai smaikstaujate, cia daug klaidingos informacijos. Kaip sakoma, reikia knygas skaityti, bet ne faktus iskraipyti. Sekmes, autoriau, tikiuosi kita karta pasiseks geriau. Galva juk turite.

44116. -2008-01-14 13:29
Butu linksma, jei nebutu liudna. Prisiskaite rasinelio autorius brosiuru, paskui faktus supainiojo ir galvoja, kad visi patikes. O gal tikisi, kad jo straipsniu niekas nebeskaito, tai ir rasineja bet ka. Skaitom skaitom...

44120. Jovita :-( 2008-01-14 14:57
Nesu nei fanatikė, nei bedievė cinikė, bet pono ar kvailio Paleckio straipsnis pritrenkė.Visiškai pateisinate savo pavardę, nes kaip žinia yra toks parsidevėlis Vilniaus savivaldybėje, kuris labai sovietmečio ilgisi.MTKMG judėjimo aptarinėti negaliu, nes nieko nesu apie jį girdėjusi.Fokoliarų susitikimuose kartais mielai apsilankau ,prieš tai gavusi kvietimą ir įkyriai neraginama.Žmonės vedami vieno tikslo gyventi su Dievu, maloniai bendrauja, dalijasi gyvenimiška patirtimi, aptarinėja pasaulio bei Lietuvos naujienas.Pamišusio, užverbuoto ar nukankinto nė vieno nemačiau ir pati verbuota nebuvau.Todėl drįstu teigti, kad pono M.Paleckio straipsnis paviršutiniškas ir labai žeidžia žmones dalyvaujančius šiame judėjime.

44122. toto2008-01-14 16:49
„...apžvalgą pratęsime kituose „Literatūros ir meno“ numeriuose“.

Tokių bulvarinių kvailintojų - daugiskaitoje save įsivaizduojančių „apžvalgininkų“ - Lietuvoje neršia kelios sektos. Ir dėl to kaltos, manau, savo teisių neginančios jų aukos, palaida avių banda.

Beje, 44120-Jovita, ne Paleckis šito raštininko pavardė.


44181. Arvydas :-( 2008-01-15 20:00
Pažįstu fokoliarų judėjimą. Galiu pasakyti, kad tai,ką rašo Peleckis yra ne tik melas, bet tai yra pats tikriausias šmeištas. O Literatūros ir meno redakcijai linkiu truputį pasidomėti tuo, ką spausdinate. Dabar galiu pasakyti: gėda. O Mindaugas panašu yra kaškuo labai nusivilęs, vienišas, piktas žmogus. Bet šmeištas, Mindaugai, nėra kelias į išlaisvėjimą. Bet linkiu tau būti laimingu. Redakcijai: taip nedarykit.

44184. Paulius :-( 2008-01-15 21:24
Kodėl Litmenis nusirito iki kliedesių platinimo?

44188. subjektyviai2008-01-16 02:36
L&M dertų labiaus susirūpinti spausdinamų darbų kalbos kokybe - M.P. straipsnyje tokia gausybė elementarių kalbos kultūros, skyrybos klaidų, kad nuoširdžiai abejoju ar jį bent paviršutiniškai skaitė kalbos redaktorius. Dėl straisnio turinio - jaučiama labai tendencinga negatyvi autoriaus nuostata, tačiau tarp daugybės skambių teiginių pasigendu realių, svarių argumentų. Mat tokie abstraktūs pasakymai, kaip "Šiuos nerimą keliančius G. Urquharto teiginius patvirtina ir buvę Lietuvos fokoliarai, patyrę psichologinį smurtą, o išėję iš judėjimo – atsidūrę psichiatrijos ligoninėse" tikrai neįtikina... Na, o teiginys, jog internetinio puslapio skurdumas patvirtina bendruomenės uždarumą apskritai yra vaikiškas: primityviausias pavyzdys - "atviriausia" Lietuvos "žvaigždė" YVA apskritai neturi jokio internetinio tinklalapio:)

44192. kur?2008-01-16 08:52
subjektyviam - surask nors viena skyrybos ir/ar kalbos kulturos klaida ir gausi priza.

44221. to kur2008-01-17 00:28
Prašėte vienos: "...Lietuvos teismai, Teisingumo ministerija, Valstybės saugumo departamentas ir Seimas jau ne kartą įrodė savo palankumą naujiesiems religiniams judėjimams (toliau – NRJ), girdėjome daug kartų. Jų dėka buvo įregistruoti ir/arba valstybės pripažinimą gavo baptistai, Ošo sekėjai, munistai." Iš vlkk.lt: Dėka vartojama su asmenų pavadinimų kilmininku kaip polinksnis (arba kaip prielinksnis).(Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 34). Kad teismas, seimas, derpartamentas ir t.t. nėra asmenys, tikriausiai nesiginčysite?... Beje, atsižvelgiant į tai, jog straipsnio autorius cituotai minčiai suteikia negatyvią prasmę, formaliai galėtume ižvelgti ir antrą klaidą: Priežasčiai reikšti, kai kalbama apie blogą baigtį arba nepalankią būseną, polinksnis dėka nevartotinas(Kalbos patarimai. Kn. 2: Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 34–35). Beje, kaip bus su manuoju prizu?:)

44244. Jovita :-( 2008-01-17 17:20
Ačiū Toto už pastabą ir atsiprašau p.M.Peleckio.

44248. Birutė :-( 2008-01-17 19:15
Manau, kad straipsnio autorius neišmano apie ką rašo. Netinka į vieną eilę rikiuoti sektų ir Bažnyčios judėjimų pripažintų tos pačios Bažnyčios. Pasitikrinau- tinklapis apie fokoliarų judėjimą nėra skurdus: Bernardinai.lt -Fokoliarų judėjimas. Ten be paslapčių išdėstyta judėjimo struktūra, veiklos sritys ir t.t. Tinklapio turinio platumas rodo, kiek Dievo palaimintas šis judėjimas.Skurdus yra tinklapis, iš kurio str. autorius rinkosi medžiagą. Manau, kad rimtam laikraščiui netinka tokio lygio straupsniai

44266. to to kur2008-01-18 11:38
vartoti zodi deka nera klaida. minetos institucijos yra JURIDINIAI asmenys. ar teko apie tokius girdeti. tamsta, matyt, filologas, t.y. apie zurnalistika nieko nenusimanai. taip kad ir prizo nenusipelnei. nebent pats nusipirktumei ivada i zurnalistika - pirmai pradziai praverstu, kad solidaus savaitrascio tinklapyje nedemonstruotumei savo narcisizmo...

44267. fokoliarei (be abejo) Birutei2008-01-18 11:42
http://www.focolare.net tinklapyje, kuris kritiskai vertina si judejima, be paslapciu, kritiskai aiskinama uzdaros fokoliaru bendrijos veikla. tuo tarpu lietuviskajame tinklapyje beveik nieko nera - zr. http://www.focolare.lt/brolybe.

44280. >>Birutė 2008-01-18 20:28
Kadangi remiatės užsieniniu, ne lietuvišku siauru tinklapiu, bet focolare.net, tai ir siūlau tinklapį be paslapčių iš Bernardinų -Fokoliarų judėjimas irgi daugeliu kalbų. Spręsti apie judėjimą iš nedaugelio nusivylusiųjų, tai tas pats, kaip apie katalikybę aiškinti ne pagal katekizmą, o pagal D.Browno knygą "Da Vinčio kodas". Nesigėdinu, bet didžiuojuosi, kad esu katalikė ir tikrai- susipažinusi su fokoliaru judėjimu. Manau, kad jei judėjimui priklauso virš 5 milijonų žmonių iš visų kontinentų, nuo vyskupų, profesorių,mokslo daktarų ir kt.,tai jis nėra toks prastas, kad tiek žmonių leistųsi apgaunami.

44286. to 44266 2008-01-19 00:35
Na, regis ginčytis su Jumis beprasmiška būtų, o ir tikslo tokio neturiu - akivaizdu, kad taisyklės Jums neegzistuoja, tiksliau - egzistuoja tik Jums priimtinos taisyklės :) Kaip kažkas teisingai pastebėjo - kaip su siena kalbėtis. Sėkmės :)

44318. ir vel, deja (bet paskutini karta) Birutei2008-01-20 09:15
gerbiama fokoliare Birute (kiek zinau, Jus vienuole, ar ne?), "Da Vincio kodo" bijo tik radikalai, o sventai tiki tik naivieji. Tiesa - kazkur tarp dvieju krastutinumu. Kiek jusu ten pasaulyje, sunku pasakyti - visos sektos savo nariu skaiciu padidina, "ispucia" keliasdesimt ar kelis simtus kartu. kai kurie sako, kad ju jau puse zmonijos. tai - visiska nesamone. kad ir kiek jusu butu, tai nieko nereiskia, ir kad pas jus yra mokslo daktaru, taip pat nieko nereiskia. vis tiek esate uzdara organizacija su akivaizdziais sektos pozymiais. o zmones ateina del ivairiu priezasciu - galimybes mulkinti kitus, savo psichikos problemu, arba tiesiog yra apmulkinami del naivumo ir/arba informacijos apie fokoliarus trukumo. Katalikybe - tai ne katekizmas, mieloji. Tikejimas - ne knyga. Jis gyvas zmoguje, ir nuo zmogaus tyrumo priklauso. Katekizmus raso zmones, taciau nebutinai sventieji. Na, bet per ilga tai tema. Gyvuokit, tik nesileiskite apgaudinejama ir kitu neapgaudinekit :)

45758. Vincas :-( 2008-03-16 19:14
Daugelis teiginių apie fokoliarų judėjimą abejotini, nes neparemti faktais. Tai pasakytina apie tariamą Ch.Lubich ištekėjimą, apie Lietuvos fokoliarus, patyrusius psichologinį smurtą, o išėjus iš judėjimo - atsidūrusius psichiatrijos ligoninėse ir kt. Apskritai straipsnio turinys subjektyvus,neprofesionalus.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:24:37 Sep 18, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba