Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-04-28 nr. 3093

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Paulius Norvila.
NAKTĮ
81
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE6

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• PARODOS
• KONCERTAI
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

ESĖ 
• Stasys Stacevičius.
ŽYMĖTOS KNYGOS
14

AKTUALIJOS 
• Vitas Labutis.
KAIP VISUOMENĘ SUDOMINTI LIETUVIŲ KALBA
11

KNYGOS 
• Asta Plechavičiūtė.
TRIJŲ VYNO TAURIŲ IR SILKĖS UODEGOS DEGUSTAVIMAS
11
• Giedrė Širvytė-Saladžiuvienė.
MONOGRAFIJA APIE NEPAPRASTĄ DAKTARĄ KRIPŠTUKĄ – RAŠYTOJĄ JULIŲ KAUPĄ
• Elena Skaudvilaitė.
ARTIPILNIS GAIVOS "AUŠROS ĄSOTIS"
1
• KOSMOPOLIS
• VIGILIJOS
• MAŽI ATSAKYMAI Į DIDELIUS KLAUSIMUS
• PIRMŲJŲ KNYGŲ KONKURSO REZULTATAI4
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Vilma Paliaukienė.
ATĖJIMAI "SUGRĮŽIMŲ" FESTIVALYJE
8
• Rita Nomicaitė.
"NAMO, BROLELIAI"

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
NEPAKELIAMA MARTYNO GAUBO LENGVYBĖ
12
• Dalius Baltranas.
VEIDAI ALMOS PIEŠINIUOSE
1

TEATRAS 
• Vaiva Grainytė.
VAIZDINGAS ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŲ DRAMOS PEIZAŽAS
1
• Elena Skirmantaitė.
KLAIPĖDIEČIAI "RAGANAUJA"
3

PAVELDAS 
• Danutė Murauskienė.
RESTAURUOTA ŠILUVOS BAZILIKOS IŠKILMIŲ AVALYNĖS KOLEKCIJA

GEGUŽINIS VEDAMASIS 
• NEĮVYKO27

POEZIJA 
• Dainius Gintalas.
PLYŠTELĖJIMAI
12
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
ILGIAUSIŲ METŲ!
4

PROZA 
• Kazimieras Jakutis.
ALOYZAS
9

VERTIMAI 
• Andrzej Stasiuk.
GALICIJOS ISTORIJOS
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
VIZITAS Į KAUNO AVAN–TEKĄ
5
• "LIETUVA. 24 VALANDOS"
• Linas Kranauskas.
"RAŠTININKO JAUNŲ DIENŲ PORTRETAS, ARBA APSIVALYMAS: MAN NEGĖDA, KAI MAN GĖDA, KAD TAIP BAISIAI GALĖJAU NUSIŠNEKĖTI"
5

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Remigijus Venckus.
KUO MATUOJAMAS KRAUJAS IR AR NUKRAUJAVIMAS YRA MIRTINAS?
• Mantautas Ruzas.
KODĖL DELEUZE’AS ŽAVĖJOSI GODARDO FILMAIS
6

KRONIKA 
 SKANUS SAVAITGALIS
• INFORMACIJA RAŠYTOJAMS
• GERBIAMI LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS NARIAI!7
• IN MEMORIAM ELVYRAI KAIRIŪKŠTYTEI2
• VAKARŲ LIETUVOJE – FESTIVALIS JAUNAI PUBLIKAI
• "7 ĮKVĖPIMAI"

DE PROFUNDIS 
• RAUDONASIS RETRO6

PARK@S 
• Nijolė Feldmanaitė.
2006 04 02: METAI GRĮŽUS NAMO
• ROLANDAS RASTAUSKAS: "MANO TĖVYNĖ YRA FRAZĖ, LIAUDIŠKAI ŠNEKANT - SAKINYS"26
• Marina Jefimova.
TEORIJŲ FABRIKAS, ARBA LITERATŪROLOGIJOS AGONIJA
4
• Gintautas Mažeikis.
VIEŠIEJI RYŠIAI IR MĄSTYMO FORMŲ ĮVAIROVĖ
2
• Jonas Ruškus.
SORBONOS UNIVERSITETO STUDENTŲ MAIŠTAS
56
• Liucija Stulgienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė.
Apie Šiaulių kultūrą ir kultūros prieinamumą

KRONIKA

SKANUS SAVAITGALIS

savaitė su TV

[skaityti komentarus]

iliustracija

Būna skanių savaitgalių ne tik su Maratu (Tango TV). Šį savaitgalį BTV padovanojo užpraeito "Kino pavasario" lyderį – Pietų Korėjos filmą "Pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir...vėl pavasaris". Mano kaimynas Jonas išvažiavo pavasario ieškoti į Korėją, o mes saulės sulaukėme čia pat, jei ne Velykoms, tai bent Atvelykiui. Tik rytais nuo šerkšno vis dar pabąla stogai, o į pabalusią galvą vis pasibeldžia pionieriškas eilėraštis: "Man nešalta, man visai nešalta, nors pabalę buvo dar iš ryto, aš einu atsisegiojęs paltą, kad visi kaklaraištį matytų". Tokie niekniekiai kažkodėl geriausiai įkalami galvon ir vis ją tebekvaršina. "Kultūros revoliucija" (RTR "Planeta") irgi grįžta į pionieriškus laikus ir svarsto, ar nereikėtų vėl mokyklose atskirti mergaičių ir berniukų. Atsimenu tą rudenį Šiaulių J.Janonio gimnazijoje, kai klasėje pasirodė panelės ir prasidėjo bendri mokslai. Pabandyk išskirti lytis dabar, kai LNK importuotoje iš Maskvos laidoje "Apie tai" panelė Barbės veidu pasakoja, kaip filmuojasi pornofilmuose su vyrais, bet mylėtis nori su panelėmis.

Vargiai dabar kas suprastų, kodėl Stalinas iš filmų gujo bučinių scenas, bet "Linksmieji vyrukai" jam patiko, o "Čiapajevą" buvo taip pamilęs, kad ir kokį 37-ą kartą žiūrėdamas vis siūlydavęs ką pataisyti (puikus režisieriaus Jurijaus Zanino dokumentinis filmas "Kaip Stalinas kūrė kiną", RTR "Planeta"). Viskas baigėsi kulka į pakaušį, kai pats kinematografijos ministras Borisas Šumackis atsisakė pasitaisyti: būdamas abstinentas atsisakė pakelti taurę už Stalino sveikatą. "My i ne takich lomali" ("Mes ir ne tokius perlaužėm"), – burbtelėjo kino ir pasaulio darbo žmonių vadas ir kinui vadovauti paskyrė čekistą. Tas jau nuo slenksčio iš visų reikalaudavo palikti šypseną už durų. Tokiomis sąlygomis pasaulį išvydo tarsi lietuviška "Marytė".

Dabar į Kanus vežame filmą "Aš esi tu", o režisierius Arūnas Matelis su dokumentiniu filmu "Prieš parskrendant į Žemę" dairosi "Oskaro". Kaip minimumas – pabuvoti Niujorko kino festivalyje. Tarptautinio kino festivalio Kanuose (Prancūzija) minimumas: filmo "Diringas", pervadinto "Artima šviesa", pristatymas kino mugėje. Dokumentinis Vytauto Matulevičiaus filmas "Vienas prieš visus" negali prisistatyti niekur, nes visi televizijos kanalai jo kratosi kaip velnias kryžiaus. Sugalvota net formuluotė: "Nesame paleistuviai, kad žiūrėtume tokius filmus". Vis dar bijome Rolando Pakso kūno? Panašiais atvejais užsienio dokumentinio politinio kino atstovai politkorektiškumo ir tolerancijos ieško tarptautiniuose kino festivaliuose. Nenustebčiau išgirdęs, kad V.Matulevičiaus filmas pasirodė Leipcigo ar Berlyno informaciniuose seansuose, juk esame Europos Sąjungoje. Vargu ar reiktų pykti, kai kiti parodo tai, ko vengiame patys: "Sąžiningas detektyvas" (RTR "Planeta") pradėjo seriją laidų, kaip lietuviai parsigabena sudaužytus automobilius, dirbtuvėlėse juos padaro naujus ir gabena į Rusijos turgų.

Deja, žmogaus taip pertaisyti ir atnaujinti nesugebame. Jaunai moteriškei per operaciją taip trūktelėjo nervą, kad pusė veido persikreipė. Gydytojas nervams nuraminti siūlo pinigų, o per televiziją sako, kad kiekviename darbe yra tam tikras procentas rizikos ("Abipus sienos", TV3). Iš čia netoli iki rumunų filmo "Pono Lazarescu mirtis", kuris sukrėtė "Kino pavasario" publiką, bet ne pensininką, iš vienos ligoninės grūdamą vis į kitą, nes jam lyg ir numatyta vieta kapinėse. Šiais laikais galimas ir filmo tęsinys: kaip iš kapinių siuntinėjama į kapines, nes visos vietos parduotos. Gal todėl Kanuose pristatomo lietuviško filmo "Aš esi tu" herojus ir sako, kad pagulėti kapo duobėje šiais laikais yra vos ne palaima.

Gyvenimas po mirties – taip būtų galima pavadinti per LTV2 kartojamą prancūziškų dokumentinių filmų ciklą "Politinės žmogžudystės". Pirmasis buvo skirtas olandui Pimui Forteynui, nužudytam už tariamą rasizmą. Jis stojo ginti savo tautos tapatybės, sakydamas, kad tokiame mažame plote gyvena 17 milijonų olandų, o čia dar – milijonas imigrantų. Jei jų daugės, kur dėtis olandams? Olandija – ne Lietuva, ekonomiškai gyvenimas gerai sutvarkytas, tad olandai mažai blaškosi po pasaulį. Tačiau ir mūsų erdvės ištuštėjimas – gyvenimo pagerėjimas ne vien saviems. Kas Olandijoje ar pas mus dar atrodo kraštutinės pažiūros, ilgainiui gali tapti kasdienybe.

Kartais turi praeiti daug laiko, kad įvykiai iš vieno pasaulio krašto atsikraustytų į kitą. Ką tik baigėsi istorija su Seimo šunimis. Prieš gerą pusamžį turėjo dėl jų problemų ir kylantis JAV politikas Richardas Nixonas (dokumentinis filmas "Niksonas", LNK 1-asis kanalas). Kandidatuodamas 1956 m. į viceprezidentus ir prispirtas žurnalistų, turėjo per televiziją išvardinti visas pajamas ir skolas: namas perpus neišmokėtas, tėvų namai irgi su skola, žmona neturi audinės kailinių, vilki paprasčiausiom suknelėm (greta sėdinti žmona degė iš gėdos!). Vienintelė dovana, kuria susigundė, – dailus šuniukas. Tačiau jo neišvarysiąs į gatvę. Laimėjo, bet po ketverių metų susirungė su Johnu Kennedy dėl prezidento posto. Šiuos debatus aprašinėja visos JAV televizijos istorijai skirtos knygos: pirmą kartą nuo televizijos priklausė, kas laimės. Įdomu dabar, kai žinome abiejų tolesnę politinę biografiją ir visus asmeninio gyvenimo užkulisius, stebėti, kaip gimsta politinės televizijos pradžiamokslis. J.Kennedy žavi jaunumu ir puikia retorika: Abraomas Lincolnas XIX a. viduryje klausęs, ar JAV liks vergų tauta, ar taps laisva valstybe; po šimto metų visas pasaulis, suskilęs į vergus ir išrinktuosius, klausia – ar pavyks apginti laisvę? R.Nixonas susikaustęs, susiraukęs, joja ant patriotinio ir antikomunizmo arkliuko. Varžovo biografija nesinaudoja, nes tada buvo nemadinga apipilti purvu savus. Bet baigėsi viskas savęs išpurvinimu, prisipažinimu ir prezidento posto atsisakymu. Skirtingai nuo mūsiškų istorijų, R.Nixonas neišnyko iš visuomenės akiračio, o 1991 m. buvo atvykęs į Lietuvą pasveikinti mūsų su atgauta laisve.

Pasaulio meno galingieji – Hendelis su Bachu rungiasi TV spektaklyje "Susitikimai" (LTV, rež. R.Banionis). Pirmoje dalyje abu pasičiupinėja, apsiuostinėja, išsipasakoja biografijas – sau ir žiūrovams. Aktoriai Regimantas Adomaitis ir Donatas Banionis sukelia dvigubą smalsumą: įdomu teatro ir kino žvaigždes matyti savaime, o čia dar ir didžiųjų kompozitorių tariamas susitikimas. Naujos kaukės matuojamos ilgai, kartais net su perdėta mimika ir gestais. Nesikeičia tik abiejų ponų tarnas Šmitas – aktorius Vytautas Tomkus, nes jam režisierius iš karto randa vietą. Hendelis – publikos numylėtinis ir žino, kaip jai įtikti: jei kuri operą, tai meilę išreišk mažoru, mirtį – minoru, o galą – choru; jei oratoriją, tai siužetas neturi būti per daug krikščioniškas, nes neįtiks žydams, nei per daug moralizuojantis, nes nepatiks moterims. Bachas žino, kad turi 22 vaikus, yra paprastas kantorius, apie Londoną tik svajoja, bet kuria dievišką muziką. Susitikimas išryškina menininkų didžiuosius rūpesčius: santykį su valdžia ir publika, kūrybinę konkurenciją, norą susitikti ir baimę, ką toks susitikimas duos.

Jų nepaklausi tokių smulkmenų, kokių RTR "Planeta" klausinėjo aktorių Juozą Budraitį. O tas neišsigando: "Keliuosi trečią valandą ir žiūriu, kaip aušta ir pradeda judėti pasaulis. Žmonės atrodo it skruzdėlytės. Gal toks ir yra tikrasis žmogaus matmuo kosmose?" Žurnalistas Romas Sakadolskis režisierių Anthony Minghelą klausinėjo amerikietišku stiliumi: kaip jaučiąsis po devynių "Oskarų"? Pokalbis buvo "skanus", bet filmas "Šokoladas" per Atvelykį – dar skanesnis.

Skirmantas Valiulis

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:30:26 Sep 11, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba