Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-04-08 nr. 3043

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Karol Wojtyła (1920–2005).
AKMENS SKALDYKLA
15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• LRT KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• DVIEJŲ EKSPROMATAS TARP DVIEJŲ PUODELIŲ KAVOS11
• DRAUGIŠKAS PATARIMAS5

AKTUALIJOS 
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
UŽSIENIO SCENARIJAI PROVINCIJOS ATLIKĖJAMS
3

LITERATŪRA 
• Elena Baliulytė.
ESTETINĖS IR ETINĖS VERTYBĖS JONO LANKUČIO LITERATŪROS KRITIKOJE

KNYGOS 
• Aleksandras Indriulaitis.
PLUNKSNOS IR TEPTUKO ŽENKLAI
3
• NEGYVĖLIAI
• KETURI DAKTARO MARČO SŪNŪS1
• BŪGNO ODA4
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
SAVAITGALIO IMPRESIJOS
6
• Egidijus Mažintas.
PETERIS KONWITSCHNY’S: OPERA, KAIP POLITINIS AKTAS
13
• MUZIKOS LEIDĖJAI FRANKFURTO MUZIKOS MUGĖJE

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
IRONIŠKIEJI GRACIJAI
• Goda Giedraitytė.
"LĖTA EIGA" – JUDESIO STUDIJOS
1
• Eglė Mikalajūnaitė.
SKAPTUKO KELIONĖ ATVIROJE ERDVĖJE

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
LĖLININKŲ SUJUDIMAS ŽEMAITIJOJE
2
• Ridas Viskauskas.
"ANA KARENINA" RUSŲ DRAMOJE

PAVELDAS 
•  Vilius Kavaliauskas.
PARODOJE – LIETUVOS RESPUBLIKOS PAGERBIMO ŽENKLAI

MENO DIS/KURSE* 
• KURATORIŲ DISKUSIJA: NACIONALINĖS DAILĖS POLITIKA2
• Kasparas Pocius.
GYVENIMO KŪRIMAS SAVOMIS RANKOMIS
11

POEZIJA 
• ARŪNAS SPRAUNIUS3

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
PRIEPUOLIS
1

VERTIMAI 
• AUGUST STRAMM

JAUNIMO PUSLAPIS 
• JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO POEZIJOS LAUREATAI13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• LIETUVOS 37-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO LAUREATAI
• Jonas Skendelis.
A. WARHOLAS – NUOBODULIO KARALIUS. PAKARTOJIMAI IR NEVEIKLUMAS

KRONIKA 
• LEDAI SU SVOGŪNAIS1
• LRS
• Rasa Klioštoraitytė.
IŠ ITALIJOS Į BALTIJOS ŠALIS
• Roma Kišūnaitė.
GERIAUSI 2004 METŲ VAIKŲ KNYGŲ KŪRĖJAI
 2005 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS1

DE PROFUNDIS 
• HERKUS KUNČIUS7
• Marija Stankova.
DOVYDAS, KURIS LIOVĖSI KALBĖJĘS
1
• KLAIDOS ATITAISYMAS5

KRONIKA

2005 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS

[skaityti komentarus]


1. UAB "Aidai-echoes" Nerijus Šepetys. Molotovo-Ribentroppo paktas ir Lietuva - 20000 Lt
2. UAB "Aidai-echoes" M.Adomėnas. Kaip skaityti antikos filosofiją - 15000 Lt
3. UAB "Aidai-echoes" E.Raila. Vyskupas Ignotas Masalskis - 11000 Lt
4. UAB "Aidai-echoes" D.Zabielaitė. Būties vaizdai: literatūros filosofinis horizontas - 17000 Lt
5. UAB "Aidai-echoes" V.Ališauskas. Krikščionybės Lietuvoje istorija - 35000 Lt
6. UAB "Aidai-echoes" A.Augustinas. Apie krikščioniškąjį mokymą - 20000 Lt
7. UAB "Aidai-echoes" A.Patackas. Atsiminimai ir apmąstymai - 15000 Lt
8. UAB "Alma littera" J.Vaičiūnaitė. Karuselės elnias (Eilėraščiai vaikams) - 8000 Lt
9. UAB "Alma littera" Autorių kolektyvas. Sargo nuotykis - 4000 Lt
10. UAB "Alma littera" K.Saja. …Kurio niekas nemylėjo - 8000 Lt
11. "Andrena" J.Jasaitis. Vaidotas Spudas. Aš mėlyna jauna pušis - 5000 Lt
12. UAB "Baltų lankų leidyba" D.Kalinauskaitė. Laikas, kuriam nepalikta laiko - 7000 Lt
13. UAB "Baltų lankų leidyba" Autorių kolektyvas. Lietuvos istorija. T.12. 1988-2004 - 30000 Lt
14. UAB "Baltų lankų leidyba" S.Parulskis. Murmanti siena - 10000 Lt
15. UAB "Baltų lankų leidyba" A.Sverdiolas. Apie paminklinę būtį - 6000 Lt
16. UAB "Baltų lankų leidyba" N.Keršytė. Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse - 8000 Lt
17. UAB "Baltų lankų leidyba" T.Jurkuvienė. Lietuvių tautinis kostiumas - 30000 Lt
18. UAB "Baltų lankų leidyba" Autorių kolektyvas. Uodas - 8000 Lt
19. UAB "Baltų lankų leidyba" L.Šalčiūtė. Nykštuko kepurė - 8000 Lt
20. UAB "Baltų lankų leidyba" G.Grajauskas. Erezija - 8000 Lt
21. UAB "Baltų lankų leidyba" V.Kelertienė. Literatūros kritikos straipsniai - 10000 Lt
22. UAB spaustuvė "Biznio mašinų kompanija" K.Vasiliauskaitė. Šv.Pranciškaus "Saulės giesmė" - 1900 Lt
23. UAB "Brailio spauda" J.Aistis. Dievai ir smūtkeliai - 4100 Lt
24. UAB "Brailio spauda" J.Kaupas. Daktaras Kripštukas pragare - 4000 Lt
25. UAB "Brailio spauda" V.Kavolis. Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje - 4000 Lt
26. UAB "Brailio spauda" A.Mackus. Trys knygos - 2000 Lt
27. UAB "Brailio spauda" S.Nėris. Lietuvių pasakos - 2000 Lt
28. UAB "Brailio spauda" A.Sabaliauskas. žodžiai atgyja - 4000 Lt
29. VšĮ "Dailininkų sąjungos leidykla" D.Zovienė. Katalogas "Gražiausios metų knygos’2004" - 10000 Lt
30. UAB leidykla "Gimtasis žodis" G.Radvilas. Dievo karvyte, pasakyk. Tradiciniai vaikų būrimai (serija "Šnekutis") - 6000 Lt
31. UAB leidykla "Gimtasis žodis" R.Tūtlytė. XX a. lietuvių poezijos portretai - 10000 Lt
32. UAB leidykla "Gimtasis žodis" R.Skučaitė. Pasaką skaitau, pasaką piešiu - 10000 Lt
33. UAB leidykla "Gimtasis žodis" R.Lankauskas. Apysaka apie liūtą Zenoną ir Augustą - 5000 Lt
34. UAB leidykla "Gimtasis žodis" A.Zurba. Melnragės akmenys - 8000 Lt
35. UAB leidykla "Gimtasis žodis" V.Laurynaitis. Lūkesčių metai: Dionizas Poška - 6000 Lt
36. UAB leidykla "Gimtasis žodis" B.Jonuškaitė. Eksperimentas - 8000 Lt
37. UAB leidykla "Gimtasis žodis"J.Vaičiūnaitė. Raštai, 2 t. - 15000 Lt
38. UAB leidykla "Gimtasis žodis" V.Tamulaitis. Naktis ant Nemuno - 6000 Lt
39. UAB leidykla "Gimtasis žodis" G.Skabeikytė-Kazlauskienė. Leonardas Žitkevičius "Čiampar vampar" (serija 33 eilėraščiai) - 9000 Lt
40. E. Karpavičiaus leidykla G.Jankevičiūtė. Lietuvos grafika: XX a. I pusė - 20000 Lt
41. E. Karpavičiaus leidykla M.Paknys. Pažaislis. Menas ir istorija - 10000 Lt
42. UAB "Kronta" S.Geda. Strazdelio dainos. - 10000 Lt
43. UAB "Kronta" Vladas Braziūnas. Iš naminio audimo dainos - 8000 Lt
44. UAB "Kronta" A.Piličiauskas. Meninis neįgaliųjų ugdymas - 5000 Lt
45. Kultūros, filosofijos ir meno institutas A.Paliušytė. Dailė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestuose: poreikiai ir užsakymai - 9000 Lt
46. Kultūros, filosofijos ir meno institutas gyvenimo procesai Autorių kolektyvas. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio - 12000 Lt
47. Kultūros, filosofijos ir meno institutas V.Jaskūnas. Indijos meno recepcija Vakaruose - 10000 Lt
48. "Krantų" redakcija H.Šabasevičius. Šokio skrydis. Balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai - 12000 Lt
49. Kupiškio etnografijos muziejus Autorių kolektyvas. Kūrybos darbų albumas "Bronė Jacevičiūtė" - 6000 Lt
50. UAB "Kitos knygos" V.P.Bložė. Tuštuma - 6000 Lt
51. Lietuvių kalbos institutas M.Lučinskaitė. 1647 m. Evangelija - 12000 Lt
52. Lietuvių kalbos institutas O.Aleknavičienė. Jono Bretkūno Postilė - 30000 Lt
53. LLTI A.Baranauskas. Raštai. T. IV. Homiletika, arba mokslas šventos iškalbos - 8000 Lt
54. LLTI K.Boruta. Baltaragio malūnas ir jo byla - 10000 Lt
55. LLTI B.Sruoga. Raštai. T. X - 12000 Lt
56. LLTI Vaižgantas. Raštai. T. XVI - 12000 Lt
57. LLTI I.Šeinius. Raštai. T. V -12000 Lt
58. Lietuvos aklųjų biblioteka Garsinės knygos - 30000 Lt
59. Lietuvos dailės muziejus J.Liškevičienė. Lietuvos sakralinė dailė. T. IV "Auksakalystė ir kiti metalo dirbiniai" - 20000 Lt
60. Lietuvos kompozitorių sąjunga J.Vyliūtė. Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944–1949 - 12000 Lt
61. Lietuvos muzikos ir teatro akademija G.Četkauskaitė. Lietuvių liaudies dainų antologija - 10000 Lt
62. LNMMB S.Tomonis. Gyvenimo vingiais. Atsiminimai - 10000 Lt
63. LNMMB Autorių kolektyvas. Knygos lietuvių kalba, 1918-1940: kontrolinis sąrašas. T. 2: Smulkieji spaudiniai - 8000 Lt
64. LRS leidykla J.Aputis. Vieškelyje džipai - 16000 Lt
65. LRS leidykla A.Baltakis. Žvirblių žiemavietė - 7000 Lt
66. LRS leidykla M.Burokas. Būsenos - 4000 Lt
67. LRS leidykla L.S.Černiauskaitė. Blyksnis po vasaros vandeniu - 6000 Lt
68. LRS leidykla V.Girdzijauskas. Tokia moteris – lobis - 10000 Lt
69. LRS leidykla R.Granauskas. Kenotafas - 10000 Lt
70. LRS leidykla E.Ignatavičius. Dega namai - 10000 Lt
71. LRS leidykla D.Kajokas. Karvedys pavargo nugalėti - 6000 Lt
72. LRS leidykla R.Keturakis. Eilėraščiai ir stigmos - 7000 Lt
73. LRS leidykla R.Klimas. Maskvos laikas - 15000 Lt
74. LRS leidykla V.Kukulas. Judas taipogi danguj - 7000 Lt
75. LRS leidykla A.Marčėnas. Pasauliai - 7000 Lt
76. LRS leidykla K.Navakas. Gero gyvenimo kronikos - 8000 Lt
77. LRS leidykla K.Ostrauskas. Užgavėnių kaukės - 8000 Lt
78. LRS leidykla Pirmoji poezijos knyga - 5000 Lt
79. LRS leidykla Pirmoji prozos knyga - 6000 Lt
80. LRS leidykla V.Rimkevičius. Nežinomieji. Gimė rudas kūdikėlis - 10000 Lt
81. LRS leidykla A.Šlepikas. Lietaus dievas - 8000 Lt
82. LRS leidykla T.Venclova. Sankirta - 7000 Lt
83. LRS leidykla P.Venclovas. Susapnuoti gyvenimai - 10000 Lt
84. VšĮ "Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas" R.Jurėnaitė. Alfonsas Budvytis (1949-2003). Fotografijos - 20000 Lt
85. UAB "Logotipas" V.Jasukaitytė. Po mūsų nebebus mūsų. I knyga - 20000 Lt
86. UAB Leidykla "Margi raštai" A.Maceina. Raštai, t. 11 - 12000 Lt
87. UAB Leidykla "Margi raštai" Šatrijos Ragana. Raštai, t. 1 - 10000 Lt
88. VšĮ "Meno parkas" A.Žukauskaitė. Postmodernizmo rinkinys - 5000 Lt
89. AB "Mintis" J.Mikelinskas. Kodėl taip yra, kaip yra - 7000 Lt
90. AB "Mintis" V.Vyčinas. Raštai. T. II. serija "Lietuvos filosofijos palikimas" - 12000 Lt
91. AB "Mintis" A.Katalynas. Estetika-XX amžius. I d. Antologija - 15000 Lt
92. AB "Mintis" M.Balinskis. Vilniaus miesto istorija - 20000 Lt
93. MELI Autorių kolektyvas. Muzikos enciklopedija, T. III - 20000 Lt
94. VšĮ "Muzikos informacijos ir leidybos centras" Autorių kolektyvas. Neišleisti V.Bacevičiaus kūriniai fortepijonui - 5000 Lt
95. LRS PĮ "Nemunas" T.Marcinkevičiūtė. Dėkoju už alyvas - 5000 Lt
96. Įmonė "Nieko rimto" K.Kasperavičius. Kvailos istorijos - 15000 Lt
97. Įmonė "Nieko rimto" Autorių kolektyvas. Pasaka apie pelytę Zitą - 15000 Lt
98. Kultūros paveldo centras V.Drėma. Vilniaus namai archyvų fonduose. IX-X knygos - 10000 Lt
99. UAB "Petro ofsetas" R.Vanagas. mergaitė ant žirgo - 10000 Lt
100. VšĮ "Poetinis Druskininkų ruduo" K.Platelis. Almanachas "Poetinis Druskininkų ruduo’2005" - 12000 Lt
101. VO "Regionų kultūrinių iniciatyvų centras" G.Giunterytė-Puzinienė. Vilniuje ir Lietuvos dvaruose 1815–1843 metais - 15000 Lt
102. UAB "Scena" D.Šabasevičienė. Valentinas Masalskis: Teatriniai punktyrai - 18000 Lt
103. "Saulės delta" G.Mažeikis. Pragmatizmas ir taikomoji antropologija - 6000 Lt
104. UAB "Šviesa" Autorių kolektyvas. Didieji pasaulio pasakininkai - 10000 Lt
105. VšĮ "Tautodailininkų sąjungos fondas"Autorių kolektyvas. Petronėlė Gerlikienė - 30000 Lt
106. VšĮ "Tautinių bendrijų namai" Autorių kolektyvas. Armėnai Lietuvoje - 8000 Lt
107. VšĮ "Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras" M.Ivaškevičius. Artimas Miestas - 4000 Lt
108. UAB "Tyto alba" I.Babilaitė. Ulė ir jos peliukas - 15000 Lt
109. UAB "Tyto alba" V.Radžvilas. Sunki laisvė. Eseistika - 6000 Lt
110. UAB "Tyto alba" G.Morkūnas. Vasara su Katšuniu - 10000 Lt
111. T.Mano kultūros centras V.T.Jonušienė. Nidos sąsiuviniai - 9000 Lt
112. UAB leidykla "Vaga" R.Daugirdas. kelionės užrašai - 4000 Lt
113. UAB leidykla "Vaga" V.Kukulas. Poezijos pavasaris 2005 - 15000 Lt
114. UAB leidykla "Vaga" G.Patackas. Didysis širdžių mūšis - 5000 Lt
115. UAB leidykla "Vaga" S.Stacevičius. Juodoji - 5000 Lt
116. UAB leidykla "Vaga" J.Marcinkevičius. Princo, bocmano ir jungos nuotykiai - 7000 Lt
117. UAB leidykla "Vaga" V.Gaigalaitė. Antanas Klementas - 5000 Lt
118. UAB leidykla "Vaga" A.Valenta. Varpininkas - 4000 Lt
119. UAB leidykla "Vaga" A.Beinorius. Upanišados - 12000 Lt
120. UAB leidykla "Vaga" M.Sluckis. Mėnulio šypsenos - 10000 Lt
121. UAB leidykla "Vaga" T.Sakalauskas. Liudas Truikys - 20000 Lt
122. UAB leidykla "Vaga" A.Puišytė. Palaimink žodį ir aidą - 10000 Lt
123. Almanachas "Varpai" L.Peleckis-Kaktavičius. Monografija "Kazimieras Barėnas" - 10000
124. K.J.Vasiliausko įmonė D.Striogaitė. O.Lukauskaitės-Poškienės 100-mečio atminimui - 6000 Lt
125. "Versus aureus" leidykla J.Marcinkevičius. Amžino rūpesčio pieva - 10000 Lt
126. "Versus aureus" leidykla J.Liniauskas. Žolės instinktas - 5000 Lt
127. "Versus aureus" leidykla B.Vaškelis. Žvilgsnis iš atokiau - 8000 Lt
128. "Versus aureus" leidykla D.Kuizinienė. Modernioji lietuvių egzilio proza - 7000 Lt
129. "Versus aureus" leidykla G.Berkley. Trys dialogai - 6000 Lt
130. "Versus aureus" leidykla J.Balčiūnaitė. Išijo velnias - 6000 Lt
131. "Versus aureus" leidykla A.Petraitytė. Šaktarpio metas: Mažoji Martukė - 4000 Lt
132. "Versus aureus" leidykla Skomantas. Tarp dviejų kalavijų - 10000 Lt
133. Vilniaus dailės akademija L.Natalevičienė. Juozas Balčikonis (kūrybos albumas) - 14000 Lt
134. Vilniaus dailės akademija Autorių kolektyvas. Vytautas Valius. Monografija - 20000 Lt
135. Vilniaus dailės akademija D.Klajumienė. Tapyti altoriai (XIX a. – XIX a. I p.) - 12000 Lt
136. VšĮ "VU leidykla" A.Baranauskas. Giesmių giesmė - 7000 Lt
137. Leidykla "Žara" S.Paltanavičius. Didvyrio kalnas - 5000 Lt
138. Leidykla "Žara" A.Šešelgis. Žemaitė Raštai T. VI - 12000 Lt
139. Leidykla "Žara" B.Pukelevičiūtė. Skraidantis paršiukas - 5000 Lt
140. Leidykla "Žara" F.Pessoa. Kūrybos rinktinė - 12000 Lt
141. Leidykla "Žara" B.Buivydaitė. Trys bičiuliai - 10000 Lt
_________________________________________
Iš viso 1469000 Lt
 

Skaitytojų vertinimai


15804. domina2005-04-16 23:16
kas visa tai dalina?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
21:27:31 Sep 11, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba