Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2011-09-02 nr. 3343,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=18506

IN MEMORIAM

EDUARDAS JUCHNEVIČIUS
1942 – 2011

[skaityti komentarus]


2011 m. rugpjūčio 18 d. po sunkios ligos mirė dailininkas ir poetas Eduardas Juchnevičius. Gimęs 1942 m. Kelmės rajono Vanaginės vienkiemyje, mokytojo šeimoje, būsimasis dailininkas Šiauliuose baigė J. Janonio vidurinę mokyklą, po ketverių metų įstojo į Valstybinį dailės institutą, kurio Pedagogikos fakultete 1968 metais įgijo grafikos specialybę. Grįžęs į Šiaulius, dirbo Vaikų dailės mokykloje, buvo aktyvus dailės ir kultūros gyvenimo dalyvis.

Dar tebebūdamas vidurinės mokyklos moksleivis, E. Juchnevičius dalyvavo ne vienoje to meto liaudies meno parodoje. Studijuodamas Dailės institute, buvo aktyvus studentų mokslinės draugijos narys, o jo diplominis darbas „Prūsų nukariavimas“ (vadovas – Vytautas Valius) buvo pirmas rimtas savitai mąstančio dailininko kūrinys. Vėliau buvo surengta daug asmeninių ir grupinių parodų Lietuvoje ir už jos ribų (Lenkijoje, Vengrijoje, JAV, Australijoje, Austrijoje, Italijoje), dalyvauta Pabaltijo respublikų grafikos trienalėje Taline, kur 1986 m. E. Juchnevičius pelnė didįjį prizą.

E. Juchnevičius dirbo įvairiose dailės srityse. Estampus, iliustracijas, ekslibrius kūrė linoleumo, oforto ir originaliomis technikomis, piešė pieštuku, grafitu, anglimi; tapė aliejumi, akvarele, tempera. Sukūrė ir monumentaliosios dekoratyvinės dailės kūrinių: freskų, reljefų interjeruose. Dailininkas sukūrė savitą vaizdų sistemą. Visuose jo kūriniuose – grafikoje ir tapyboje – vaizduojamas vienas žmogus ar su kitais žmonėmis bei daiktais. Paveiksluose gausu atributikos, asociatyvių elementų ir ženklų. Dažnai ir pats žmogus įgyja simbolio reikšmę. Charakteringas paveikslų bruožas – veiksmas, kuris dažniausiai yra užkoduotas, reikalauja atidaus „perskaitymo“ ir net dešifravimo. E. Juchnevičius į žmogų stengėsi pažvelgti tartum iš skirtingų pozicijų, nuimti nuo jo tradicijų ir prietarų skraistę, nuplėšti kaukę. Tačiau juk dažnai po viena kauke slypi kita, žmoguje slypi žvėris... Žmogus ne tik susidvejina, bet ir skyla į dar daugiau substancijų. Reikia sutikti su V. Valiaus nuomone, kad „E. Juchnevičiaus kūrybai būdingas parabolinis charakteris, polemika su nusistovėjusiais teiginiais, literatūrinėmis bei gyvenimiškomis vertybėmis. Neretai jo darbuose galima įžvelgti aštrią repliką miesčioniškoms apraiškoms mūsų tikrovėje“.

E. Juchnevičiaus kūryba yra analitinė, preparuojanti, prasiskverbianti į slapčiausius žmogaus sielos ir būties užkaborius. Menininko kūryba – sunkiai suvokiamas pasaulis ir jo vaizdai iš mums neįprastos distancijos. Būtinos žiūrovo pastangos jai įveikti. Kartu E. Juchnevičiaus kūryba yra labai žmogiška. Tačiau, anot paties dailininko, „ieškodamas gyvenime Gėrio, turi pažinti Blogio vartus...“

Menininkas itin domėjosi senąja Lietuvos istorija, ypač Prūsijos likimu. Visą gyvenimą, pradedant diplominiu darbu, Baltijos jūra, Herkus Mantas, Prūsija buvo nuolatinės jo svajonės ir realijos. Įsigijęs sodybą sename prūsų Gilijos kaime prie Kuršių marių (dabartinė Kaliningrado sritis), ten praleisdavo ištisas vasaras, naujai, originaliai interpretuodamas šią dramatišką temą. Rašė eilėraščius ir dramas, yra išleistos trys E. Juchnevičiaus knygos: „Vilkolakiai“, „Šv. Roko šuo“, „Prūsijos krikštai. Treblinka 2“. Jo eilėraščiai vėlgi nukelia skaitytoją į senąją Prūsijos istoriją. Tai kūriniai, paremti mitologija, istorija ir nūdienos aktualijų apmąstymais. E. Juchnevičiaus pjesę „Nuomininkas“ 1971 m. Šiaulių dailininkų namuose suvaidino profesionalūs Šiaulių dramos teatro aktoriai.

Eduardo Juchnevičiaus kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinė dailės galerija, Šiaulių „Aušros“ muziejus, kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje. Ryškius pėdsakus paliko ir ilgametis pedagoginis darbas. Nemažai jo mokinių, tapusių kūrybingais dailininkais, su dėkingumu prisimena savo Mokytoją. 2010 m. dailininkas apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ir meno premija „už meistriškai atliktus, modernius ir ekspresyvius darbus“.


VYTENIS RIMKUS

 
Rodoma versija 2 iš 2 
20:30:36 Sep 11, 2011   
Aug 27 Sep 26
Sąrašas   Archyvas   Pagalba