Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-04-15 nr. 3327

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• FRIEDERIKE MAYRÖCKER.
Atsišaukimas
4
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE
• Mieli skaitytojai,31

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Lietuvos meno kūrėjų asociacijos metinės ataskaitinės konferencijos rezoliucijos
• Informacija LDS metinės konferencijos delegatams

PUBLICISTIKA 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Ir aš myliu Vytautą Kubilių
9
 GINTARĖ ADOMAITYTĖ.
Ar kilome? Ar kėlėme?
3
• SIGITAS BIRGELIS.
Istorijos metraščio sutiktuvės Kaune ir Vilniuje
2

LITERATŪRA 
• EGLĖ KAČKUTĖ.
Juoda balta medžiaga
1

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Plunksnų čežėjimas J. Kalinausko poezijoje
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• MARGARITA LUŽYTĖ.
Gražiai ir prasmingai esantis
• Kaip krintantis sumuštinis

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Atrasti savo filmą
• RIDAS VISKAUSKAS.
Ar tu žmogų gerbi?

MUZIKA 
• VACLOVAS JUODPUSIS.
Jurgiui Lampsačiui išėjus
2

DAILĖ 
• MILDA ŽVIRBLYTĖ.
Veidas ant kaukės
2
• REGINA URBONIENĖ.
Miglota

POEZIJA 
• VAINIUS BAKAS.11
• EMILIJA LIEGUTĖ.2

PROZA 
• JURGIS BUITKUS.
Laukuose ta avis
• JURGIS BUITKUS.
Apskelbęs pasauliui savo atėjimą

VERTIMAI 
• KERRY SHAWN KEYS.
Jėgainė
3
• PHILIP LARKIN.

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Šėlsmas
9

PAŠTO DĖŽUTĖ 
• JUSTINA ZMITRULEVIČIŪTĖ.
„Viskas arba nieko“ – galvoju arba svajoju
3
• XV „Naujajame Baltijos šokyje“ – talentingiausi Lietuvos ir užsienio choreografai

DE PROFUNDIS
„Kiekviena tauta, socialinė klasė, ideologinė grupė (ir t. t.)
turi savitą psichiatrijos problematiką.“
Antoni Kępiński
 
• ANDRIUS ŠIUŠA.
• Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo dalyviams
• DAINIUS SOBECKIS.
Šeštasis Dekalogo įsakymas
15
• res ludentes / žaidžiantys daiktai

PUBLICISTIKA

Ar kilome? Ar kėlėme?

Apie 43-iąjį Jaunųjų filologų konkursą Mažeikiuose

GINTARĖ ADOMAITYTĖ

[skaityti komentarus]

Pradėti galėčiau nuo gerų, malonių dalykų. Jų būta, ir dar kiek. Vis dėlto malonumus noriu palikti pabaigai, o dabar… Iš vienos abiturientės rašinio veržiasi, nenurimsta, nori būti publikuota štai tokia citata (nieko nekeičiu):

Laikrodis suskubo skaičiuoti minutes, aš išjungiu rankinį stabdį, režimą „atostogos“ pakeičiu į „darbas“ ir įjungiu pirmą pavarą. Abiturientai, nelinkėsiu nieko, tiesiog pacituosiu V. I. Leniną: „Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis!“ O kas mokat, dėl viso pikto, pasimelskit.

Kuriančių mokinių konkursuose dirbu dažnokai, esu prisiskaičiusi keistokų minčių – bet Leninas? Kitas rašinys baigiasi Voltaire’o žodžiais, trečiasis – And­riaus Mamontovo. Tai bent kompanija.

Lenino galėčiau ir neminėti, tik kad tie jaunieji literatai, teikdami publicistikos ar eseistikos darbus, cituoti pamėgę pernelyg daug – bet kaip ir bet ką. Gal ne patys pamėgo, gal ragina mokytojai, gal pedagogams atrodo – jų ugdomas autorius dar per silpnas apie gyvenimą kalbėti pats, savais žodžiais.

Kita „liga“ – kabutės. Metaforos, priežodžiai, stipresni žodeliai ar vaizdingi žodžiai tartum uždaromi kabučių kalėjime. Matyt, dėl visa ko – juk vaizdingai kalbėti baisu…

Populiariausi šių dienų žodžiai – motyvuoti ir pozityvu. Ak taip, dar pakankamai – visur ir visada. Iki absurdo: pakankamai neišprusę žmonės – štai ką perskaičiau viename rašinyje.

Kai Bronelė Stundžienė, vertinusi tautosakos darbus, teiravosi, ar nejuntu per stiprios mokytojų įtakos, neturėjau ką atsakyti.

Nejuntu. Arba kitaip – juntu per silpną. Kitaip nevadintų jaunasis autorius Juozo Gruodžio konservatorijos observatorija, nosinės sušoktų į savo vietas, išnyktų ir korektūros klaidos.

Galėčiau ir neliūdėti dėl minėtųjų trūkumų, jei būčiau skaičiusi vieno kurio nors miesto ar rajono mokinių rašinius. Tačiau skaičiau tuos, kurie, miestuose ar rajonuose jau laimėję prizines vietas, pagirti ir apdovanoti, atkeliavo į Vilnių –­ laukti griežtesnės atrankos.

Liūdnąją dalį baigiau. Dabar jau galiu džiaugtis Mažeikiais, svetingai sutikusiais beveik šimtą mokinių, juos lydinčius mokytojus ir komisiją. Naivu lyginti Merkelio Račkausko gimnaziją ir Vilniaus universitetą, glaudusį konkursą pastaruosius trejus metų, bet… lyginsiu.

Mokytojai vieningai teigė – gal guodėsi? – Vilniuje pasigedę dėmesio. Galėčiau įsilieti į daugiabalsį chorą ir kartu su kai kuriais kolegomis aiškinti pedagogams, kad sostinė – pati sau vertybė, visada rasi, ką veikti ir kur nueiti, bet… Nebuvo tas choras, tos giesmės Vilniaus garbei išgirstos ir niekada nebus.

Vakaronė, kur linksminosi mokiniai, pobūvis, kur iki soties galėjo išsikalbėti jų mokytojai, kelionės į Židikus ar į Viekšnius – ir dėl to vertėjo vykti į Mažeikius.

Pažįstu rašytojų, kuriuos beveik ištinka isterija, kai scenoje rodomas montažas. Kaip neištiks. Kartais prisižiūri tokių nesąmonių… Laimei, Mažeikiuose juntamas saikas. Kas, jei ne tas saikas – gebėjimas atrinkti ir atsirinkti – yra inteligencijos požymis.

Šatrijos Raganos šūkis „Kilti ir kelti“ buvo minėtas tik vieną kartą. Bet kaip įtaigiai…

Kolegos, dirbę poezijos, prozos ir dramos, tautosakos, kalbos, literatūros mokslo ir kritikos sekcijose, matyt, ras progų atpasakoti tai, kas jiems rūpi labiausiai. Aš kviečiu pasidairyti po publicistikos ir eseistikos žemę.

Noriu priminti, kad ta sekcija gimė tartum savaime, be rengėjų nurodymo –­ Atgimimo metais plūstelėjo banga rašinių, kurių niekaip kitaip, kaip publicistika, negalėjai vadinti. Tai žinau iš pasakojimų.

Kai pradėjau talkinti konkursuose, pajutau pavojų – kai kurie jaunieji autoriai taip trimitavo ir agitavo už laisvą Lietuvą, kad…

Sumanėme plėstis – tebūnie ir eseistika. Tekstai tapo jautresni, dėmesingesni detalėms, kalba vaizdingesnė, autorių pozicija – įdomesnė.

Kažin ar sugebėsiu įvardyti pagrindinę, vyraujančią temą. Gal ne… Potemę –­ taip. Vis dažniau minimos močiutės – ir kaip šiltai… Turėti močiutę –­ laimė. Pakeliui į Židikus, ties Tryškiais, išsikalbėjome su Birute Jonuškaite – įdomių močiučių prozos tekstuose rado ir ji.

Nežinau, ar grįžta Vincas Mickevičius-Krėvė, jo tradicija. Bet „Antanuko rytas“ aušroja – jau kitiems, jau kitaip.

Kviečiu susipažinti su šešetuku, pelniusiu publicistikos ir eseistikos apdovanojimus. Tuos vardus ir pavardes, spėju, dar pamatysime, dar išgirsime – bent jau linkiu, kad taip nutiktų.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos abiturientė Agnė Vaičeliūnaitė konkurse „dvejinosi“ – dalyvavo ir poezijos, ir mūsų sekcijoje. Jos kūryboje žanrai liejasi ir susilieja. Audžiau mintį Agnę palydėti į prozos sekciją. Vienas jos rašinių – novelė apie užguitą vaikiną, pravardžiuojamą skeletonu. Bet ar gražu žmones vaikyti? Ypač tokius, kurie konkursui pateikia nemenką publicistikos, besikaunančios už tikrąsias vertybes, rinkinį.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos abiturientė Julija Ivanova sukūrė asmeninę esė „Namai – nenamai“. Temperamentas – štai kuo alsuoja trykšta dramatiškas pasakojimas. Ir tokie vaizdai… Mažeikiai, Liepoja – matomi, juntami.

„Gyvenimas dūžtančiose formose“ –­­ Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos abiturientės Aurelijos Baltikauskaitės pasakojimų ciklas. Apie Santariškių ligoniukus, apie kurčiuosius ir jų dalią, apie „Rasos“ specialiosios mokyklos auklėtinius Aurelija pasakoja ne iš nuogirdų. Ji –­­ savanorė – eina ten, kur kitus krečia šiurpas arba užlieja ašarų banga. Tokia jauna, o jau turi savo temą – tikiu, kad ją augins ir plėtos.

Sunku patikėti, bet Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos trečioką Darių Indrišionį konkurse sutinkame šeštąjį kartą. Į jo kūrybą kištis neįmanoma. Šis jaunuolis, dar mokydamasis pagrindinės mokyklos šeštoje klasėje, turėjo savą stilių, savą požiūrį. „Kai aš būsiu Kristaus amžiaus“ –­ satyrinė esė. Rečiausias žanras… Skaitant apie Violetinį didvyrį, 2013 metais paskelbtą Lietuvos Globėju, nugara nubėga šiurpas.

Nuotaikos, būsenos – štai kas svarbu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos trečiokės Eglės Bliūdžiūtės rašiniuose. Ji turi savo stilių ir moka nutylėti tai, apie ką kiti skuba šaukti. Skaitančiajam lieka sava erdvė, asmeninės mintys.

Ir Tautvilė… Skapiškėnė Tautvilė Gabnytė, rašanti –­ bent jau konkursams –­ tik apie savo gimtąjį Skapiškį (mokosi Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, IV klasėje). Jos „Kalvornikų koliažas“ – tai žmonės, jų portretai, charakteriai. Tautvilė nebijo nei tarmybių, nei stiprių, vaizdžių žodelių. Jos humoras švelnus, akis atidi, ir… Ji – myli, be galo myli tą savo Skapiškį. Tuo ir stipri.

Mano kolegei, „Klasikos“ radijo žurnalistei Almai Valantinienei Tautvilė prisipažino: baiminosi būsianti išbarta –­ ko vis apie tą Skapiškį. O mums patiko, mums gera, kad yra žmonių, kuriems savo kieme, savose gatvelėse ta pati saulė šviečia vis kitaip.

Židikuose, Šatrijos Raganos muziejuje, dairiausi ne tik į iškalbingus eksponatus. Mačiau, kaip keli gimnazistai atidžiai stebėjo A. Valantinienę – jos interviu „Ryto allegro“ laidai su Židikų žmonėmis. Buvau laiminga: išmoks, ir moksleiviai išmoks dirbti taip nuoširdžiai, kaip patyrusi žurnalistė.

Bet ir baugu… Baugu girdėti – kai kurie čia minėti ir nepaminėti autoriai svajoja studijuoti žurnalistiką. Baugu, nes tos studijos (ir ne tik jos) gali sulaužyti, sugadinti, paklaidinti geltonuosiuose bulvaruose.

O... gal?... atlaikys?


 

Skaitytojų vertinimai


67590. Ispudis:2011-04-18 16:16
Ko gero patys moksleiviai apie draugu kuryba pasisakytu esmingiau ir giliau.

67613. hmmm2011-04-20 16:20
o ar Leninas ka blogo pasake?:)

67624. Pakartosiu2011-04-21 10:34
Mano nuomonė tokia pat, kaip Įspūdžio. Užskaitykite :-)) Iš viso Lietuvos problema: įsigali manieringos, aptakios bobos, kurioms teisiai kalbėti - negražu.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 8 
9:10:04 Aug 8, 2011   
Aug 2010 Aug 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba