Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-09 nr. 2949

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• RIMVYDAS STANKEVIČIUS20
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI3
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

DISKUSIJA 
• Viktorija Daujotytė.
IR ABEJOJANT
3
• Teodoras Četrauskas.
KAS BALSUOS PRIEŠ?
2
• MENO MONAI MENAMI3
• Vytautas Girdzijauskas.
KALĖDINĖ GINTARO BERESNEVIČIAUS PASAKA
2

POEZIJA 
• DOMANTAS RAZAUSKAS28
• POEZIJOS PAVASARIS 2003
• POEZIJOS PAVASARIS 2003 MOKSLEIVIAMS

PROZA 
• NIJOLĖ RAIŽYTĖ1

VERTĖJO PUSLAPIS 
• JANIS VESELIS

KULTŪRA 
• Marytė Kontrimaitė.
PASIKALBĖJIMAI JELGAVOJE
1
• 2002-ŲJŲ METŲ AUTORIAI1

PAŽINTYS 
• KAZIMIERAS ALEKNA VIDSODYJE4

KNYGOS 
• Jadvyga Bajarūnienė.
APIE LIETUVIŲ REZISTENCIJĄ - SUBTILIAI IR ŽMOGIŠKAI
11
• Virginija Paplauskienė.
IŠEIVIJOS DOKUMENTŲ RINKINYS
• NOVA ISTRA1
• NEIŠTIKIMOJI
• INGRIDA KAVEN3

IN MEMORIAM 
• SU JONU LAUCE ATSISVEIKINUS5

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vidas Poškus.
SPALVOS, SPONTANIŠKUMAS IR RIKSMAS
1
• Irena Talutytė.
JAUNIMO KALBA KAIP KULTŪROS REIŠKINYS
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ...MEILĖ IŠGELBĖS LIETUVĄ...1

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
"ALLA METAMORPHOSE"
2
• Jonė Fridmanaitė.
SCENOJE - SUGRĮŽĘS VILNIAUS VAIKAS

DAILĖ 
• Ignas Kazakevičius.
NUVAINIKUOTAS HORIZONTAS
4
• Renata Ščerbavičiūtė.
AUDRIAUS JANUŠONIO DEMONAI
4
• Jurgita Ludavičienė.
DŽIOVINTOS GĖLĖS IR PRISIMINIMŲ LAGAMINAS IŠ OSLO
• Salomėja Jastrumskytė.
KIEKIO INTRIGA

TEATRAS 
• "MUS PALAIKO UTOPIJOS KŪRIMO ĮTAMPA"1
• Martynas Petrikas.
"VAGINOS MONOLOGŲ" MONOLOGAS
31
• Ridas Viskauskas.
SPEKTAKLIUOSE VAIKAMS NĖRA NEĮMANOMŲ DALYKŲ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAVOJINGOS GAUJOS IR NEPAVOJINGOS "MIRAMAX" IŠPAŽINTYS

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21 VALANDĄ VIETOS LAIKU1
• PATVIRTINTA NAUJA LIETUVOS KULTŪROS IR MENO TARYBA19

KRONIKA 
• PAMĄSTYMAI GŪDŽIUOS GRAFOMANIJOS APKASUOS9

DE PROFUNDIS 
• VYTAS DEKŠNYS7
• LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS12
• DE PROFUNDIS REDAKCIJOS ATSAKYMAS L.JAKIMAVIČIUI7
• VISU GYVENIMU2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

V.9-15

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
"Naujasis Baltijos šokis`03"
V.9 18 val. - "GULBIŲ EŽERAS". Choreografas A.Pepeliajevas (Von Krahl teatras, Estija). Bilieto kaina 10-30 Lt
V.10 18 val. - "ŽVELGIANTYS Į AMŽINYBĘ". Choreografė O.Pona (Čeliabinsko šiuolaikinio šokio teatras, Rusija), SKRYDIS ARBATĖLĖS METU". Choreografė T.Gabanova ("Provincialnyje tancy", Rusija). Bilieto kaina 10-30 Lt
V.11 15 val. - "ALISA". Choreografė O.Žutluchina (Latvijos nacionalinė opera, Rygos choreografijos mokykla). Bilieto kaina 5-15 Lt
***
V.14 18 val. - "CARMEN". Choreografė A.Cholina
V.15 18 val. - premjera: B.Shaw "DŪŽTANČIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI". Rež.R.Ramanauskas
Mažoji salė
"Naujasis šokis`03"
V.9 21 val. - "ASEPTINĖ ZONA, ARBA LIETUVIŠKOS SUTARTINĖS". Choreografė B.Letukaitė (Kauno šokio grupė "Aura"), "NUSKENDĘS SLĖNIS". Choreografas V.Jankauskas (Vyčio Jankausko šokio trupė). Bilieto kaina 20 Lt
V.10 21 val. - "MISTIŠKI GARSAI KNARKIANČIOJ NAKTY". Choreografė R.Keerd (Estija); "CUMPARCTA", "MAŽOJI ERDVĖS SIMFONIJA". Choreografas D.Kulakovas ("Tad", Baltarusija); "SMŪGIS". Choreografės R.Galkina, I.Zizina (Latvijos kultūros akademija). Bilieto kaina 10 Lt
V.11 18 val. - "TAI YRA MODERNU". Choreografai T.Rodenas ir P.Shenton ("New Art Club", Didžioji Britanija). Bilieto kaina 20 Lt

VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
V.13 18 val. - N.Gogolio "REVIZORIUS". Rež.R.Tuminas

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
V.11 12 val. - premjera: S.Gedos, J.Vaitkaus "BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI". Rež.A.Vidžiūnas. Bilieto kaina 5-9 Lt
V.14 18 val. - A.Strindbergo "FREKEN JULIA". Rež.J.Lingys. Bilieto kaina 5 Lt

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
V.9 18 val. - J.Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež.J.Popovas
V.10 18 val. - R.Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. J.Ščiuckis
V.11 12 val. - A.Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež.J.Popovas
18 val. - N.Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež.L.Vladimirovas

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
V.11 12 val. - S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
V.10 12 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež.A.Mikutis
14 val. - V.Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež.A.Pociūnas
V.11 14 val. - N.Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. N.Indriūnaitė

IV universitetų teatrų forumas
"Vilnius - tautų kultūrų kryžkelė"
V.9 15 val. VU teatro salėje - A.Puškino "AKMENINIS SVEČIAS" (Maskvos atvirasis studentų teatras)
18 val. VU teatras "Minimum" (Universiteto g. 5) - "AŠ ROMEO, AŠ DŽULJETA"
19.30 val. VU teatro salėje - K.Goldoni`o "MIRANDOLINA" (Kauno technologijos universiteto teatras)
V.10 12.30 val. Gedimino kalne, prie Pilies bokšto, esant blogam orui VU teatro salėje - kūrybinė akcija "Tautų kultūrų pėdsakais - B.Sruogos "GIESMĖ APIE GEDIMINĄ" (VU teatras "Minimum", VGTU choras "Gabija")
14.30 val. A.Puškino muziejuje (Markučiuose, esant blogam orui - VU teatro salėje) - K.Balmonto poezijos popietė (VDU Retorių teatras)
16 val. Teatre "Lėlė" (Arklių g.) - J.Sabolio "GETAS" (PU teatras, dalyvaus Š.Aleichemo mokyklos moksleiviai)
18 val. Bazilijonų vienuolyne (Aušros vartų g. 7a) - "Adomas Mickevičius ir Vilnius" (VGTU teatras "Palėpė", Vilniaus lenkų teatras studija)
19 val. VU teatro salėje - teatrinė improvizacija ir diskusija "Daugiatautis jaunimas: santarvė ir tolerancija"
20 val. VU teatro salėje - P.Knago "NEGYVOS ŽIURKĖS" (Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje dramos klubas)

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
V.9 18 val. - J.Kanderio "ZORBA", 2 v. miuziklas. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.10 18 val. - F.Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.11 18 val. - J.Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
Šiaulių dramos teatro gastrolės
V.9 18 val. - premjera: "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež.V.V.Landsbergis. Bilieto kaina 6-12 Lt
V.10 18 val. - H.Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež.R.Steponavičiūtė. Bilieto kaina 6-12 Lt
V.11 12 val. - "BALTOJI STIRNA". Rež.S.E.Pauliukonis. Bilieto kaina 3-6 Lt
18 val. - I.Ilfo, J.Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež.S.Račkys. Bilieto kaina 6-12 Lt
***
V.15 18 val. - M.Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 8-15 Lt
Mažosios scenos
V.13, 18 val. - J.L.Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-15 Lt
V.14 18 val. - premjera: A.Galino "SORRY". Rež.V.Dapšys. Bilieto kaina 15 Lt

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g.74 a.
V.15 18 val. - P.Süskindo "KONTRABOSAS"

XII BALTIJOS ŠALIŲ LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS
V.10 12 val. Laisvės alėjoje (esant blogam orui, atidarymas įvyks Lėlių teatre) - lėlių ir kaukių paradas (festivalio atidarymas ant M.Žilinsko dailės galerijos laiptų)
14 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
14 val. Miesto sode (vežime) - "UODEGA VEDEGA" (Panevėžio lėlių vežimo teatras)
16 val. Lėlių teatre - "TRIUKŠMAS" (Estijos valstybinis lėlių teatras)
18 val. Vienybės aikštėje - varpų koncertas
19 val. Kamerinis jaunimo teatras - "TEGYVUOJA PANČAS!" (Bialystoko lėlių teatras, Lenkija)
V.11 12 val. Miesto sode (vežime) - "UODEGA VEDEGA" (Panevėžio lėlių vežimo teatras)
13 val. Kamerinis jaunimo teatras - "TEGYVUOJA PANČAS!" (Bialystoko lėlių teatras, Lenkija)
14 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
15 val. viešbutyje "Takioji Neris", konferencijų salėje, 8-ame aukšte - susitikimas su UNIMA Edukacijos komiteto prezidentu M.Waszkieliu. Tema - "Profesionalių lėlininkų ugdymo problemos"
16 (žiūrovams), 18 (dalyviams) val. Pantamimos teatre - "HANSAS IR GRETA". ("The Green Apple", Helsinkis, "Theatre Mukamas", Tamperė)
19 val. Lėlių teatre - "POEMA BE ŽODŽIŲ". (Gardino apskrities lėlių teatras, Baltarusija)
12 val. Kameriniame jaunimo teatre - "MAŽASIS PRINCAS. INSPIRACIJOS". "REIKIA KAŽKĄ DARYTI" (Bialystoko A.Zelwerowicziaus teatro akademijos kūrybinė laboratorija "Kelyje į meistriškumą", (Lenkija)
13 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
13 val. Lėlių teatro mažojoje scenoje - "SAULĖS ŠALIS" ("Arhuso" lėlių teatras)
14 val. Lėlių teatre - "JUODOJI VIŠTA" (Vilniaus "Lėlės" teatras)
18 val. Pantomimos teatre - "PELENĖ" (Vilniaus valstybinis jaunimo teatras)
20 val. Lėlių teatre - "RYTOJUS PRASIDEDA VAKAR" (Maskvos Mytiščių lėlių teatras "Ognivo")
V.13 10 val. Lėlių teatre - "KIETOKAS ARTIŠOKAS" (Latvijos valstybinis lėlių teatras)
14 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
14, 15 val. Lėlių teatro mažojoje scenoje - "SAULĖS ŠALIS" ("Arhuso" lėlių teatras)
15 val. Miesto sode (autobuse) - "BUNRAKU ŠVEDIŠKAME STILIUJE" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
17 (žiūrovams), 20 (dalyviams) val. Kameriniame jaunimo teatre - "IKARO KRITIMAS" (Berlyno Ernsto Buscho teatro mokykla, Vokietija)
V.14 11 val. Pantomimos teatre - "ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS" (Vilniaus senamiesčio teatras)
12 val. Lėlių teatre - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS" (Kauno lėlių teatras)

Klaipėda


DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
V.9 18 val. - T.Wiliamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež.R.Vikšraitis
V.10 18 val. - N.Saimono "PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ". Rež.G.Gabrėnas
V.11 18 val. - K.Rapoporto "TOLIAU-TYLA". Rež.A.Keleris
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
V.14 18 val. - C.Goldoni`o "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež.R.Tuminas
V.15 12 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS"
18 val. - premjera: A.Morgan "ŠVELNUMAS". Rež.R.Kudzmanaitė

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Kauno valstybinio akademinio dramos teatro gastrolės
V.9 18 val. - premjera: F.G.Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež.G.Varnas
V.10 12 val. - "VILKAS IR OŽIUKAI". Rež.A.Kurienius
18 val. - aktorės R.Varnaitės 50-ties kūrybinio darbo metų jubiliejinis vakaras "ŽVELGIU AŠ ATGAL IR PRISIMENU"
V.11 18 val. - A.Saalbacho "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež.M.Kimelė
Valstybinio jaunimo teatro gastrolės
V.15 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež.C.Graužinis

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
P.Armino g. 2
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
V.12 12 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS"
18 val. - C.Goldoni`o "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež.R.Tuminas
 

Skaitytojų vertinimai


15074. s :-) 2005-03-19 14:22
eik s

51234. Hašiša. :-( 2009-02-03 18:28
O kur Alytus? xO Marijampolė mažesnė, o ir apie ją yra..

52777. Menas2009-05-10 16:25
Jei nera,tai nera ir nereikia cia rodyti savo ziniu,kad zinai kas uz ka mazesnis :)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
8:56:46 Aug 8, 2011   
Aug 2010 Aug 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba