Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-09 nr. 2949

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• RIMVYDAS STANKEVIČIUS20
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI3
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

DISKUSIJA 
• Viktorija Daujotytė.
IR ABEJOJANT
3
• Teodoras Četrauskas.
KAS BALSUOS PRIEŠ?
2
• MENO MONAI MENAMI3
• Vytautas Girdzijauskas.
KALĖDINĖ GINTARO BERESNEVIČIAUS PASAKA
2

POEZIJA 
• DOMANTAS RAZAUSKAS28
• POEZIJOS PAVASARIS 2003
• POEZIJOS PAVASARIS 2003 MOKSLEIVIAMS

PROZA 
• NIJOLĖ RAIŽYTĖ1

VERTĖJO PUSLAPIS 
• JANIS VESELIS

KULTŪRA 
• Marytė Kontrimaitė.
PASIKALBĖJIMAI JELGAVOJE
1
• 2002-ŲJŲ METŲ AUTORIAI1

PAŽINTYS 
• KAZIMIERAS ALEKNA VIDSODYJE4

KNYGOS 
• Jadvyga Bajarūnienė.
APIE LIETUVIŲ REZISTENCIJĄ - SUBTILIAI IR ŽMOGIŠKAI
11
• Virginija Paplauskienė.
IŠEIVIJOS DOKUMENTŲ RINKINYS
• NOVA ISTRA1
• NEIŠTIKIMOJI
• INGRIDA KAVEN3

IN MEMORIAM 
• SU JONU LAUCE ATSISVEIKINUS5

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vidas Poškus.
SPALVOS, SPONTANIŠKUMAS IR RIKSMAS
1
• Irena Talutytė.
JAUNIMO KALBA KAIP KULTŪROS REIŠKINYS
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ...MEILĖ IŠGELBĖS LIETUVĄ...1

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
"ALLA METAMORPHOSE"
2
• Jonė Fridmanaitė.
SCENOJE - SUGRĮŽĘS VILNIAUS VAIKAS

DAILĖ 
• Ignas Kazakevičius.
NUVAINIKUOTAS HORIZONTAS
4
• Renata Ščerbavičiūtė.
AUDRIAUS JANUŠONIO DEMONAI
4
• Jurgita Ludavičienė.
DŽIOVINTOS GĖLĖS IR PRISIMINIMŲ LAGAMINAS IŠ OSLO
• Salomėja Jastrumskytė.
KIEKIO INTRIGA

TEATRAS 
• "MUS PALAIKO UTOPIJOS KŪRIMO ĮTAMPA"1
• Martynas Petrikas.
"VAGINOS MONOLOGŲ" MONOLOGAS
31
• Ridas Viskauskas.
SPEKTAKLIUOSE VAIKAMS NĖRA NEĮMANOMŲ DALYKŲ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAVOJINGOS GAUJOS IR NEPAVOJINGOS "MIRAMAX" IŠPAŽINTYS

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21 VALANDĄ VIETOS LAIKU1
• PATVIRTINTA NAUJA LIETUVOS KULTŪROS IR MENO TARYBA19

KRONIKA 
• PAMĄSTYMAI GŪDŽIUOS GRAFOMANIJOS APKASUOS9

DE PROFUNDIS 
• VYTAS DEKŠNYS7
• LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS12
• DE PROFUNDIS REDAKCIJOS ATSAKYMAS L.JAKIMAVIČIUI7
• VISU GYVENIMU2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

V.9-15

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
Paroda "Lietuva žemėlapiuose"
Paroda "Napoleonas ir Lietuva"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
Atnaujinta paroda "Krikščionybė Lietuvos mene" (VI atnaujinimas)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda "Kikos Lanitis, Giannis Michas: du graikų abstrakcijos aspektai", skirta Graikijos pirmininkavimui Europos Sąjungai

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
V.Ciplijausko tapybos paroda
J.Jauniškienės velykinių margučių paroda

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4
Paroda "Raigardas 2001-2002"

RŪTOS GALERIJA
Vokiečių g. 28/17
Nuolat veikianti tapybos, keramikos, juvelyrikos, grafikos, skulptūros darbų ekspozicija

DAILĖS GALERIJA "DALIA"
Žirmūnų g. 70
A.Gražio tapybos paroda "Sustabdytas laikas"

ROTUŠĖ
Didžioji g. 31
L.Madziko (Lenkija) fotografijų ir plakatų paroda (veiks iki V.25)

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Šiuolaikinių estų menininkų paroda "Pause" (veiks iki V.10)
Paroda "Vilniaus tarpukario grafika" (veiks iki V.10)
A.Janušonio keramikos paroda (veiks iki V.10)

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
Paroda "Prieš 30 metų", skirta Vilniaus dailės akademijos 210-mečiui (veiks iki V.11)

LIETUVOS DAILĖS
AKADEMIJA
Senieji rūmai, Maironio g. 6
Monumentaliosios dailės katedros vitražo ir freskos-mozaikos studentų darbų paroda

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Paroda "Aštuonios menininkės iš Oslo" (veiks iki V.17)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
B.Klemm (Vokietija) fotoparoda "Tranzitas Europa" (veiks iki V.18)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
Paroda "Europiečiai Paryžiuje"

SAVICKO PAVEIKSLŲ
GALERIJA
Vilniaus g. 14
Paroda "Baltija" (veiks iki VI.1)

GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
Paroda "Magiškas akmuo"

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a.
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
M.Navako paroda "Šnaresiai"

GALERIJA "ROTUNDA"
A.Rotundo g. 3
Nuolat veikianti įvairių dailininkų ekspozicija
G.Skaraitienės fotoparoda "Pilvai" (veiks iki V.20)

LDS ŠVENTO JONO GATVĖS GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Vaikų piešinių paroda "Spalvų upė" (veiks iki V.11)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS "STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
A.Patalkos paroda "Pavasaris" (veiks iki V.25)
M.Abramavičiaus fotografijų paroda "Aš esu aš, arba Narcizo dienoraštis" (veiks iki V.24)

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
Nuolat veikianti E.Paukštės, I. Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Originalių autorinių papuošalų paroda-pardavimas
E.Babensko papuošalų paroda

GALERIJA
"ZNAD WILII"
Išganytojo g. 2/4
Hermanovicziaus fotografijų paroda "Vilnius, o vis tik…"

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
Aušros vartų g. 5
A.Efendi koliažų paroda (veiks iki V.11)

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
G.Šalkauskaitės fotografijų paroda "Pilvo šokiai", skirta Motinos dienai (veiks iki VI.3)

J. ir M.ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS
Pilies g. 40
G.Purlytės-Mažrimienės tapybos paroda (veiks iki V.31)
G.Kovėros fotografijų paroda (veiks iki V.31)

K.VARNELIO NAMAI-MUZIEJUS
Didžioji g. 26
Nuolat veikianti ekspozicija
Muziejus lankomas tik darbo dienomis iš anksto susitarus telefonu 279 16 44

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Šv.Mykolo g. 6
Architekto A.Kulpavičiaus jubiliejinė paroda

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
G.Pintukaitės-Valečkienės tapybos paroda

STADIO VAINIŪNO NAMAI
Goštauto g. 2 - 41
M.Siudikos tapybos ir piešinių paroda (veiks iki V.15)

MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39
V.Braziūno fotoparoda "Tiesiog mieli veidai" (veiks iki VI.1)

GALERIJA "KORIDORIUS"
Vilniaus g. 39
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos moksleivių parodos: keramikos paroda "Kaukės"; grafikos paroda "Grafika savaip"; paroda "Būk savimi" (veiks iki V.16)

LITERATŪRINIS PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
XIV a. pab. Kaulo dirbtuvių radiniai
Keramikos degimo krosnys

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g.3
Paroda "Kazys Puida (1883-1945) - poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas"
Paroda "Vydūnas (V.Storosta,1868-1953) - filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas"
Paroda "A.Poška (1903-1992) - publicistas, prozininkas, vertėjas, keliautojas"
Paroda "A.Janulaitis (1878-1950) - istorikas, publicistas, vertėjas"
Paroda "J.Balkevičius (1923-2000)"
Paroda "P.Babickas (1903-1991)"
Paroda "J.Baltrušaitis 1873-1944)"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
O.Staponkutės paroda "Piešiniai iš Danijos" (veiks iki V.10)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
Paroda "Langas"

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
R.Songailaitės-Balčikonienės scenografijos paroda "Visa tai galėjo būti…" (veiks iki V.17)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
Tautodailininkų L.Damanskos tapybos ir P.Petronio skulptūrų paroda (veiks iki V.20)

GENOCIDO AUKŲ
MUZIEJUS
Aukų g. 2a
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuva 1940-1941" m.: netektys prasideda…"
1992-2002 m. eksponatų paroda (veiks iki VI.1)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNIMO SAUSIO 13-OSIOS BROLIJA
Gedimino pr. 64
J.Polio fotografijų paroda "Lietuva Tėvyne mūsų"

TOLERANCIJOS CENTRAS
Naugarduko g. 10/2
J.Hoppeno fotografijų paroda"Prieškariniai Vilniaus žydų kvartalo fragmentai"

Kaunas


M.ŽILINSKO DAILĖS
GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
I.J.Brautaset (Norvegija) paroda "Vaizdai iš popieriaus"(veiks iki V.11)
Čekų kino plakatų paroda "Ex libris" (veiks iki VI.15)

GALERIJA "MENO PARKAS"
Rotušės a. 27
V.9 18 val. atidaroma E.Paužos paroda "Sėdintis policininkas"
V.9 18 val. atidaroma K.Grigaliūno paroda "2003 ir kiti"

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Kauno miesto vid. mokyklų mokinių piešinių paroda "Kauno ugniagesių praeitis, dabartis ir ateitis", skirta Šv.Florijono dienai

GALERIJA "ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
Projektas "ArtPropaganda" (veiks iki V.17)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Šiuolaikinės norvegų keramikos paroda (veiks iki VI.8)

EGLĖS GALERIJA
Raguvos g. 9-2
S.Dačkevičiūtės piešinių ir D.Cistovaitės tapybos paroda "Meditacijos" (veiks iki V.31)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velnias lenkų ekslibrise"
J.Kaunecko karikatūrų paroda
Paroda "Čiūž čiūžela, vež vežela"
Paroda "Velniava"

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bekelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Fotomenininkės S.Michelkevičiūtės jubiliejinė paroda "Natiurmortai"

MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
V.Žaltauskaitės tapybos paroda (veiks iki V.30)

M.MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Sandėlių g. 7
Grafikės V.Kneizytės paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Kazys Puida (1883-1945) - prozininkas, dramaturgas, vertėjas"
"Poeto Jurgio Baltrušaičio (1873-1944) literatūrinis palikimas"
Paroda "Toli nuo Tėvynės", skirta P.Babicko 100-mečiui
Paroda "Ir baltą debesį pasveikinu", skirta H.A.Čigriejaus 70-mečiui
Paroda "Muziejaus bičiulių dovanos"
Muziejaus dailininkės I.Paliokaitės ir fotografo Z.Baltrušio paroda "Portretai ir kontūrai"

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
P.Griušio tapybos paroda (veiks iki V.14)

Klaipėda


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
"Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki 2004)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki 2004)

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
B.Rudžio grafikos paroda "Akis į akį" (veiks iki V.27)
S.Jurkaus skulptūros paroda (veiks iki V.11)
J.Vitkutės tapybos paroda "Pavasario vėjas", skirta Motinos dienai (veiks iki V.25)

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos g. 18
B.Gražio tapybos paroda "Išeiginė - pirmadienis" (veiks iki VI.2)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
E.Pečerskio (Kaliningradas) paroda "Objektai" (veiks iki V.14)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Fotoparoda "Išeiname ar sugrįžtame?" (veiks iki V.29)

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
42-oji Šiaulių miesto dailininkų kūrybos paroda "Šiauliai + Klaipėda"

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
K.Šiaulyčio akvarelių paroda (veiks iki V.29)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti keramikos ekspozicija
Tapybos, skulptūros, grafikos ir videomeno paroda "Panevėžio dailės dienos 2003" (veiks iki V.25)

BALTOSKANDIJOS AKADEMIJA
Vasario 16-osios g. 8
Paroda "Iš XX a.danų ir lietuvių ryšių istorijos" (veiks iki VI.30)
Paroda "Fausto keliais per Europą" (veiks iki VI.1)

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
V.9 atidaroma V.Antanavičiaus tapybos ir asambliažų paroda (veiks iki V.29)

Druskininkai


DRUSKININKŲ MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
A.Šuliausko tapybos paroda "10 moterų portretų", skirta autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
S.Aukštuolio piešinių paroda "Akmenėliai"

V.K.JONYNO GALERIJA
Čiurlionio g. 41
V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija
A.Galdiko tapybos paroda iš B.Vasaris kolekcijos

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

A.MONČIO NAMAI-MUZIEJUS
S.Daukanto g. 16
Paroda "Darbai"

Utena


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Utenio a. 3
A.Surgailienės grafikos paroda (veiks iki V.17)

Nida


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Taikos g. 17
Paroda "Baltų dailė"

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Tautodailininko A.Žulkaus medžio drožinių paroda (veiks iki VI.1)
Telšių dailės ir dizaino fakulteto dėstytojos A.G.Zinkevičiūtės paroda "Iš širdies" (veiks iki V.11)
V.14 16 val. atidaroma D.Valatkos tapybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
8:56:28 Aug 8, 2011   
Aug 2010 Aug 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba