Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-03-25 nr. 3324

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• EUGENIJUS ALIŠANKA.
stuburinis
22
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE
• Mieli skaitytojai,

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Kūrėjai bus apdrausti
1
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Pakelta galva žengiant į Boloniją

POLEMIKA 
• JONAS PALIONIS.
Nekraipykime mūsų bendrinės kalbos istorijos!
8

PUBLICISTIKA 
• RIMANTAS ŠALNA.
Vienas iš paskutiniųjų jėzuitų – Juozapas Mickevičius
4

KNYGOS 
• PRANĄ BIELIAUSKĄ kalbina RAMINTA VAŽGĖLAITĖ.
Tobulas magiško skausmo realizmas
2
• EGLĘ BIELSKYTĘ kalbina RŪTA BURBAITĖ.
Įstabiai gyvas Stambulo paveikslas
• JANINA SURVILAITĖ,
Ciurichas (Šveicarija).
Kai atsiveria reikšmingos praeities vartai
• Mieli Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos nariai,3
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• Klaipėdos pilies teatro režisierių ALVYDĄ VIZGIRDĄ kalbina RIDAS VISKAUSKAS.
„Niekada nelaikiau mūsų profesijos sunkia...“
• Dailiosios lyties ypatumai ir juodojo humoro klasika
• RIMA POCIŪTĖ.
Istorinės dramos vieta šiuolaikiniame teatre ir istorizmo ilgesys
2

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Apie „nemandrius“ dalykus – mirtį ir gyvenimą
1

DAILĖ 
• VAIDILUTĖ BRAZAUSKAITĖ-LUPEIKIENĖ.
Metafizinė egzistencijos erdvė
• KRISTINA STANČIENĖ.
Atsargiai, degtukai!
• JULIJA MUŠINSKIENĖ.
Dailės konkursas „Lietuvos sakmė“
1
• Parodos „Lietuvos sakmė“ konkurso nuostatai
• Projektas „Grafikos kontekstai: Deklaracija“

MUZIKA 
• JAV muzikų viešnagės Lietuvoje
• GEDMINTĖ SAMSONAITĖ.
Jeano Sibelijaus muzikos koncertas

POEZIJA 
• RASA GELEŽINYTĖ7

PROZA 
• DEIMANTĖ BANDZEVIČIŪTĖ.
Laiškai Tau
4
• JONAS VAICEKAUSKAS.
Lieptas
8
• STASYS BABONAS.
Apšviesta naktis
3

VERTIMAI 
• XAVIER FARRE
• PATRIZIA CAVALLI

(PA)SKAITINIAI 
 MINDAUGAS PELECKIS.
Ribos
147

FOTOGRAFIJA 
• TOMAS PABEDINSKAS.
Pastelinių spalvų kontrastai

DE PROFUNDIS
„O dabar visi kartu pagalvokime:
ką man išgerti?“ Venedikt Jerofejev
 
• IEVA GUDMONAITĖ.
būviniai
5
• ANATOLIJ TRUŠKIN.
Pavojingas panašumas
1

(PA)SKAITINIAI

Ribos

MINDAUGAS PELECKIS

[skaityti komentarus]
Chomsky N. HEGEMONIJA ARBA IŠLIKIMAS.
AMERIKOS SIEKIS VIEŠPATAUTI PASAULYJE.
Iš anglų k. vertė Tomas Čiučelis.

– Kaunas: Kitos knygos, 2011.

NAMBA VAN

Hegemonija – vienos grupės dominavimas kitų grupių atžvilgiu, taikant represijas arba jų netaikant, kad dominuojančios šalies sąlygų laikytųsi kitos šalys, pavyzdžiui, stipresnės valstybės prekybų sutartis galiotų silpnesniosioms. Hegemonija gali kontroliuoti naujų idėjų atsiradimą, taikymą ar pasireiškimą visuomenėje, pavyzdžiui, vienos galingos grupuotės interesai gali būti primesti ir kitoms visuomeninėms grupuotėms. Šią knygą filosofas, lingvistas ir politologas Noamas Chomsky’s (Avramas Noamas Chomsky’s, g. 1928, litvakų kilmės žydas: tėvas kilęs iš Ukrainos, motina – iš Lietuvos) išleido 2003-iųjų lapkritį, praėjus keliems mėnesiams po JAV invazijos į Iraką. O šį tekstą tenka rašyti pirmosios Vakarų šalių invazijos į Libiją dieną...

„Hegemonija arba išlikimas“ – makroskopinis žvilgsnis į JAV užsienio politiką nuo Antrojo pasaulinio karo iki Irako invazijos. Pagrindinė knygos tema – JAV politiniai, kariniai ir ekonominiai motyvai, demokratija, Artimųjų Rytų taikos procesas, žmogaus teisės. Profesorius kritiškai vertina isteblišmento doktrinas, propagandą, Vakarų imperializmą. Venesuelos prezidentas Hugo Chávezas Jungtinėse Tautose 2006 m. šią knygą rekomendavo perskaityti kiekvienam; po tokios reklamos knyga tapo perkamiausia internetinėje parduotuvėje www.amazon.com.

Knygoje – devyni skyriai: „Prioritetai ir perspektyvos“, „Didžioji imperijos strategija“, „Naujoji apšvietos era“, „Pavojingi laikai“, „Ryšiai su Iraku“, „Dominavimo dilemos“, „Pykčių katilas“, „Terorizmas ir teisingumas: keletas naudingų truizmų“, „Košmaras baigiasi?“. Veikalas išverstas sklandžiai, o viršelis, nors niūrių spalvų, pasirinktas teisingai.

340 puslapių N. Chomsky’o įžvalgų –­ išbandymas, ypač tiems, kurie mano, kad kairieji filosofai yra nukvakę marksistai-leninistai. Profesoriaus apmąstymai – „aukščiausiasis pilotažas“. Juokingi amerikietiškojo politinio mąstymo viražai: „Kosmoso militarizavimo tikslai nekuklūs. Clintono eros metu išleistoje Kosminės erdvės vadovybės brošiūroje „2020 m. vizija“ („Vision for 2020“) apie svarbiausią tikslą galima numatyti jau iš viršelio: „Dominuoti kosminėje erdvėje karinių operacijų srityje, siekiant apsaugoti JAV interesus ir investicijas“ (p. 287).

Neturėtume pamiršti, kad 2006 m. „Kitos knygos“ išleido Kasparo Pociaus verstą N. Chomsky’o knygą „Tikslai ir vizijos“. Tai buvo pirmoji profesoriaus knyga lietuviškai, tam tikras trumpas jo minčių telkinys. Pagaliau turime antrąją, laikomą viena svarbiausių tarp kelių dešimčių jo veikalų.
Subačius R. TIES NEŽINOMYBĖS RIBA.
MOKSLAS, MAGIJA, RELIGIJA.

– Kaunas: Jotema, 2011.

KELIAS Į DIDĮJĮ MARAZMĄ

Anonse teigiama, kad knyga pasakoja apie mokslą, paramokslą, magiją ir religiją, ir tai esą keturi žmogaus keliai nežinomybės link. Ar ne per plačiai užsimota? Knygoje – keturi skyriai, skirti šiems keturiems keliams, kuriuose panašiu (tik išoriškai) į mokslinį metodu nagrinėjamas „Kelias į Didžiąją Nežinią“. Iš karto į akis krinta tai, kad šie keturi keliai yra ne tik sunkiai suderinami, bet ir dažniausiai išvis neturi nieko bendra. Keista, kad apie filosofiją šioje knygoje nė nekalbama. Užtat rasime gausybę samprotavimų apie juodąsias skyles, alchemiją, astrologiją, NSO, paramediciną, „patologinį mokslą“, Harrį Potterį, spiritizmą, poltergeistą, religiją.

Knygos nerekomenduoju skaityti tiems, kurie bent retkarčiais užsuka į „Wikipedia“, – joje ras naujesnės ir įdomesnės informacijos. Čia – toks kratinys, tokia pseudofaktų ir nuvalkiotų „faktų“ maišalynė, kad sunku suvokti, koks buvo autoriaus tikslas. Gal surašė viską, ką yra skaitęs, girdėjęs ir sąsiuvinaityje pasižymėjęs? Pateiksiu keletą „šedevro“ ištraukų.

„Žmonės, linkę į haliucinacijas, vietoj vaiduoklių ar velnių ėmė regėti NSO“ (p. 103).

„Harrio Potterio istorija, skirtingai nei stebuklinės pasakos, ugdo vaikui ne tik gerąsias, bet ir nepageidaujamas savybes: žmonių skirstymą į savuosius ir antrarūšius žmones, polinkį susidaryti uždarą bendraminčių ratą ir slapstytis nuo turinčiųjų kitokias pažiūras, taigi ir nuo tėvų, tikėjimą antgamtinėmis galiomis. Vaikui įskiepyta fantastinė magija vėliau virsta tikėjimu tikrąja magija“ (p. 180).

„Tikintieji nemėgsta diskusijų esminiais religijos klausimais, teigdami, kad to neįmanoma daryti racionaliai, kad aukštesniąsias tiesas galima suprasti tik tikėjimu, o neturintis to jausmo žmogus yra tarsi spalvų neskiriantis daltonikas“ (p. 244).

„Islamas yra viena iš inertiškiausių religijų, labai sunkiai prisiderinanti prie civilizacijos pokyčių, nenorinti atsisakyti viduramžiškų moralės normų ir papročių, griežto visuomenės gyvenimo reglamentavimo. Demokratinėms permainoms ypač kliudo glaudus valstybės ir religijos ryšys“ (p. 272–273).

Nesinori įžeisti autoriaus, bet knygoje pademonstruotas jo požiūris – bukas, islamofobiškas, ateistinis, paranoiškas (NSO ir magija – haliucinacijos, blogis). Ant laužo ją!
Palmaitis L., Patackas A. KAS IR KADA PAGROBĖ EUROPĄ?
VIRTUALŪS DIALOGAI.

– Kaunas: Kalendorius, 2011.

VIRTUALŪS GINČAI

Puikaus lingvisto Leto Palmaičio ir signataro Algirdo Patacko virtualūs dialogai apie religiją (daugiausia – katalikybę ir islamą) bei Europos pagrobimo mitą ir jo atspindžius šiuolaikiniame pasaulyje –­ įdomus bandymas pateikti du artimus, tačiau gana skirtingus požiūrius. „Virtualūs dialogai“ galėtų virsti savotiška knygų serija Lietuvoje, pasaulyje tai populiarus dalykas (dažniausiai diskutuoja krikščionis ir budistas, kartais krikščionis ir musulmonas).

L. Palmaitis remiasi įvairiomis konspirologinėmis teorijomis, fundamentalistiniu mąstymu. Abu pašnekovai pokalbiuose nepasirašo tikraisiais vardais, o tik „pirmasis fundamentalistas“ ir „antrasis fundamentalistas“. Nesunku atspėti, kas yra kas. A. Patacko mintys – racionalesnės, įvairiapusiškesnės, jam platesnį akiratį tikriausiai padėjo pademonstruoti kelionė į Iraną. L. Palmaitis save laiko šiizmo (dominuojančios islamo atšakos Irane) kritiku.

„Žmonija nepanorėjo būti suvienyta Kristaus vardu, tad dabar vienijasi Antikristo vardu, kai pati žmonijos raida priėjo prie globalinės integracijos. (...) Bankininko, JAV Užsienio reikalų tarybos pirmininko James’o Pauliaus Warburgo, Lenino gaują milijonais dolerių finansavusio Kuhn, Loeb & Co. Banko vadovų Felikso Warburgo ir Jacobo Schiffo sūnėno žodžiai, pasakyti JAV Senatui 1950 m. vasario 17 d.: „Mes turėsime Pasaulio Vyriausybę, ar tai mums patinka, ar ne. Vienintelis klausimas – ar tai bus pasiekta jėga, ar sutarimu“, – teigia „pirmasis“ (p. 9, 15).

„Po Ali mirties dieviškąja emanacija buvo apdovanoti šventieji imamai, šiitų bendruomenės vadovai. Čia išsiskiria šiizmo ir sunizmo dogmatika – sunizme imamai yra tik bendruomenės išrinkti dvasiniai ir pasaulietiniai vadovai, o šiizme imamų luomas yra sakralesnis, turintis netgi mistinės patirties ir išminties. Iš pradžių būta dvylikos imamų, tiesioginių Ali palikuonių (palyginkime su dvylika apaštalų). Visi jie, kaip ir krikščioniškieji apaštalai, žuvo kankinio mirtimi, už tikėjimą. Išskyrus vieną, dvyliktąjį...“ – pasakoja „antrasis“ (p. 84).

Baigiamajame dialoge abu pašnekovai sukalba katalikišką maldą.

Knyga provokuoja, jos žanras intriguoja, kviečia diskutuoti. Tik neradau atsakymo į pavadinime pateiktą klausimą, kas pagrobė Europą ir kodėl? Dar šiandien ji egzistavo...
Drukteinis G. KAKLARAIŠTIS YRA POLITIKA.
ŠIUOLAIKINIO VYRO APRANGOS, STILIAUS IR ĮVAIZDŽIO VADOVAS.

– Vilnius: Tyto alba, 2011.

NE DZIN

Prisiminę antikinę tiesą, kad sveikame kūne turi būti sveika siela, šią knygą galime perskaityti su malonumu. Daug ko nežinojau: kaklaraiščių neryšiu, kostiumų nenešioju, nors džentelmeniškas elgesys, apie kurį iš esmės yra G. Drukteinio knyga, nesvetimas. Žurnalistas, komunikacijos ir verslo konsultantas, vyrų įvaizdžio svetainės www.elegancija.eu kūrėjas G. Drukteinis įdomiai pasakoja apie antikos eleganciją, asketiškuosius viduramžius, pašėlusį Renesansą, praktiškąją Ameriką, madą ir individualybę, siūlo nebijoti savo išvaizdos. Knygoje trumpai ir taikliai, literatūriškai aprašoma „šis tas apie kišenes“, kokios turi būti kojinės, kelnės, batai ir kiti aksesuarai.

Skyriai „Plikė – irgi šukuosena“, „Barzda. Skusti ar neskusti“, „Tatuiruotės“, „Impotencijos baubas“, „Juokas – dalykas rimtas“ nuteiks smagiai, suteiks naudingų žinių.

Knyga turėtų būti naudinga ir romanų rašytojams, norintiems kuo realistiškiau pavaizduoti personažus.

„Sako, kadaise ir Vakarų Europos gėjai segėdavo laikrodžius ant dešinės rankos. Ant dešinės rankos laikrodį segi ir Rusijos premjeras Putinas (jei tai kam nors rūpi)“ (p. 237). Šiais laikais segėti laikrodį ant dešinės rankos – maišto ženk­las.

„Ar ne svajonės yra svarbiausia?“ – džentelmeniškumo vadovėlyje retoriškai klausia autorius (p. 239).

Nors knygos, aiškinančios how to (kaip padaryti tą ir aną), dažniausiai knisa, šiuo atveju tai – priešingybė tokioms knygoms. Stilinga, paprasta, aišku, šmaikštu. Kiekvienas vyras turėtų pasiskaityti, jei jo įvaizdis jam ne dzin.


 

Skaitytojų vertinimai


67064. Ačiū2011-03-27 22:29
Puikiai Peleckis pristato literatūrą.

67065. Kęstas2011-03-27 22:51
Pakalbėkim apie dujas. Mums reikalinga taip vadinama teisinga dujų kaina. Juk ir antram A.Kubiliaus sūnui reikia namo prestižiniame sklype prie Turniškių. Ir D.Kairio mama Florentina dar ne visus milijonus surinko, kurių tikėjosi. Prie ko čia riksmas apie dujų kainą? Tuoj paaiškinsiu. „Lietuvos dujų“ generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius turi atsistatydinti. Juk jis skirtingai negu Lietuvos Energetikos ministerija Rusijos koncernui „Gazprom“ neišsiuntė daug pakartotinių kvietimų susitikti Briuselyje. Toks minkštumas mūsų priešų atžvilgiu yra neatleistinas. Jei mes darysime viską normaliai ir tyliai, kas nors atkreips dėmesį, ką mes čia darome su sūnumis, mamomis, prostitutėmis ir mažamečiais. Triušmas ir riksmas yra geriausia politika. O pensininkai, kurie neišgali mokėti už energiją mūsų politikos dėka tegu dega mėlynomis liepsnelėmis kartu su rusų dujomis. Su tokiais, kaip Kęstas, kaip nors dorosimės. Bernardinuose jį galima blokuoti. Jo internetinį dienoraštį, randamą, Google suvedus mokslas-studijos-ekonomika, galima atakuoti su pornografija. O kituose leidiniuose Kęsto komentarus galima užversti samdytų rašeivų nesąmonėmis. Taip ir gyvenam.

67066. KccP2011-03-27 22:51
Ekonomika remiasi į kapitalą.Socialistinė ekonomika taip pat yra kapitalistinė,nes be kapitalo sankaupų neįmanomas joks ūkinis veiksmas.Socializmas tik monopolizuoja kapitalą vienose rankose-politinio biuro.Tą ir norėjo padaryti konservai su "visuomiu".Nepavyko:)

67067. vovovo2011-03-27 22:52
Demokratija demonopolizuoja kapitalą ir leidžia kiekvienam pabandyti savo jėgas,kuriant pridėtinę vertę ir produktą.Tačiau nėra griežtų ribų,kur ekonomika jau monopolinė-maximinė-socialistinė,o kur ji dar "kapitalistinė"-demokratinė.Štai visa ko užgrobimas ir sukoncentravimas vieos gaujos(konservų ar pan. ) rankose Egipte,Tunise ir t.t.-baigiasi revoliucijom,nes monopolijos vis labiau alina šalies piliečius,kol šie nuskursta.Tuomet m,onopolistų šutvės išpjaunamos ar iškariamos ir prasideda iš naujo žaidimas

67068. QQ pamąstymai2011-03-27 22:52
Kodėl monopolinis -komandinis "kapitalizmas" neefektyvus? Kas išmano matematiką-tuoj supras,kad daugybė vykstančių procesų negali būti valdomi tiesiogiai.TS-LKD politinis biuras būtinai padarys klaidų,todėl kažkokia ūkio sritis turės milžiniškų nuostolių,dėl kvailo sprendimo.Jei valstybė nuolatos prisiims atsakomybę už kiekvieno ūkio subjekto sprendimus ir kompensuos jo nuostolius,galų gale -pati bankrutuos,nes tiesiog nepajėgs tų nuostolių kompensuoti:)Todėl ūkinė veikla daroma maksimaliai išskaidyta-demokratiška,kad kiekvienas subjektas galėtų sprendimą priimti pats ir už jį atsakyti pats.Dėl to kuo didesnė demokratija šalyje,tuo jos ekonomika yra efektyvesnė.Dėl to ir kuo daugiau smulkių ir vidutinių ūkio subjektų veikia šalyje-tuo šalies ekonomika "demokratiškesnė" ir tuo pačiu pačioje šalyje daugiau politinės demokratijos.Tik demokratinis "kapitalizmas" gali būti efektyvus ir vesti priekin šalį ir jos bendruomenę.

67069. Chomskis2011-03-27 22:53
Labai tiksliai įvardino,kas yra šalies šeimininkas-tai tas eilinis vartotojas,šeima ar pavienis (gal homoseksualus,kaip daznai būna dabar)individas.Vieno nedidelio ūkio subjekto bankrotas nepadaro jokios įtakos bendram šalies ūkiui,jei tik šalyje kokybiuškos demokratijos būdu yra prikurta n tūkstančių tokių subjektų.Tačiau ,jei TS-LKD direktyvos ir korupciniai sandėriai šalyje palieka tik 4 monopolinius tinklus,kurie "moka mokesčiuus"(pavogdami karts nuo karto PVM),tai bent vienam tokiam gigantuio bankrutavus,kaip domino kauliukai ,ima bnkrutuoti ir kiti.Toks smūgis yra nepaprastai skaudus šalies ūkiui-tą matome ir AE pvz. atveju.Tas pat yra MN atveju,kai gamykla "išlaikoma" ,sukūrus jai šiltnamio sąlygas ir tokiu būdu skriaudžiant visus šalies gyventojus.

67070. vovovo2011-03-27 22:53
Šalies ūkis yra tarsi radioaktyvių dalelių sankaupa-jos spinduliuoja ir "jonizuoja" šalia esančias daleles,išmušdamos elektronus-produktą,kuris išmatuojamas piniginiais vienetais.Žemdirbio šeima keičiasi produktu su kalvio šeima,pirklys išveža šalyje pagamintą produktą ir mainais atveža užjūrio produktą ir už šią paslaugą pasiima tam tikrą abiejų šių produktų dalį vaizdziai tariant.Tačiau pirklys gamina savo produktą iš tikro-jis teikia logistinę paslaugą,nes juk žemdirbys negali mesti laukų ir važinėtis po pasaulį.Pinigai tce iš viso neprieko-jie tik matuoja tuos produktus,kuriais keičiasi žemdirbys,kalvis ir pirklys.Pati produktų APYKAITA tarp pirklio,kalvio ir žemdirbio yra esmių esmė.Kuo intensyvesnė tokia apykaita šalyje-tuo didesnis produktas sukuriamas-kuo daugiau atskirų įmonių šalyje,tuo daugiau produkto ir sukuriama šalyje.Ne dešrelė ar varžtas yra produktas,o jų gamyba-darbas ir yra pats produktas.Ūkinės veiklos intensyvumas ir mastas yra šalies gerovės rodiklis.350 000 bedarbių ir per du metus pabėgę 250 000 emigrantų rodo tikrą Lietuvos padėtį.

67071. Kurmis2011-03-27 22:54
Dar daugiau.Jau įsikirtome,kad pats darbas yra produktas.Dabar šitoj šviesoj paanalizuokime,kodėl visoms šalims yra naudinga eksportuoti ir importuoti kaimynų produktus?Ogi dėl tos pačios priežasties-kaimynas duoda PAPILDOMO DARBO šalyje esantiems verslo subjektams.Kitu atveju šalyje kuriamas produktas nebeturėtų paklausos ir mažėtų viduje esančių įmonių užimtumas,kristų gerovė.Geras kaimynas visuomet duoda DARBO savo bičiuliui-tokia yra Tautų draugystės esmė-ekonominė teipogi.

67072. Kurmis2011-03-27 22:54
Taigi-visos šalys skatina tarptautinę prekybą ir mainus,net nelabai svarbu ,ar keičiamasi kažkokiais ypatingais produktais,ar tik varške.Svarbu tai,kad kaimyninė šalis intensyvina draugiško kaimyno ūkį-įdarbina jos runkelius.Užsienio prekybos deficitas nėra labai geras dalykas,tačiau nėra tragiškas.Visos šalys dėl to tik užjaus kaimyną ir suteiks jam kreditą-paskolą,nes joms žymiai naudingiau vis viena eksportuoti savo DARBO produktą kaimynui,kuris labai skolingas,nei ,kad savo šalyje regėti ūkio traukimąsi,bedarbystės didėjimą ir nuosmukį,kuris jau būtų žymiai rimtesnis pavojus,nei suteikti mielam kaimynui skolą-tuos pačius savo gaminamus produktus,tik pinigine išraiška

67073. vovovo2011-03-27 22:55
Lietuva perka iš Kinijos visokį šlamštą,kurį puikiausiai galėtų pasigaminti,o tai reiškia-duoti darbo savo piliečiams,pas save.Tačiau ji to nedaro dėl politinio elito visiško bukumo ir dibilumo.Pinti baldus iš vytelių gali visas Lietuvos kaimas,o drožti šaukštus-juo labiau.Šis produktas gali būti exportuojamas į Belgiją,tačiau mūsų dibilišma elitui labai svarbu šiandien nurengti runkelį su PESDEC duokle,kad keulė valdžioje gerai gyventų ir jam nekeltų neramumų mokytojai,gydytojai ,policininkai ar tridos epidemijos.Todėl jis mano,kad mokesčiai šiandien yra kažkoks gėris.Atimdamas darba iš turgaus prekiautojo-jis smeigia peilį šalies ūkiui,visiškai nesuprasdamas ,ką jis daro.

67074. vovovo2011-03-27 22:55
Kinija gi,padedama TS-LKD globojamos monopolininkės max-imos,mums gamina viską ir džiaugiasi,kad mūsų litas "tvirtas",energijos kainos pas mus kosminės,todėl jokio konkurencingo produkto mes pagaminti iš principo negalime ir artimiausiu laiku -negalėsime.Kad būtų aiškiau-reikia priminti,kad bet koks produkto pagaminimas iš esmės yra tik energijos virsmas(Jūs pavalgėt,užkūrėt auto,nuvykot į darbą,įjungėt stakles,įjungėt apšvietimą ir zulinate detales iki vakaro:))Taigi,kinai,padedami jos dukterinės įmonės max--imos,tiekia mums gaminius,o sau ušsitikrina DARBĄ(kuris iš esmės ir yra produktas).Mes su jais atsiskaitome doleriais(kuriuos skolinamės iš JAV)Kiniečiai mums exportuoja daugiau,nei exportuojame mes ir Lietuva jau ima verkti ,kad tce ,bl--et,negerai.Tačiau kinai -galvotesni ir turi jautrią širdį-jie pasišneka su dolerio šeimininkais ir padaro labai jiems daug visokių nuolaidų,kad mes galėtume pasiskolinti dolerių ir tokiu būdu duoti darbo kieniečiams.Taip ir doleris bus užimtas ir kiniečiai -užimti.Kiniečiai yra tokios geros širdies,kad jie dar paskolintų kokiem 5 metam į priekį,kad tik jų žmonės turėtų darbo ir gautų atlyginimus.O mes ,savo ruožtu,pasiskolinę,įsipareigojam dar 5 metus vartoti kinietiškus produktus ir užtikrinti jų gerovę.

67075. Kokie yr kubilizmo nusikaltimai?2011-03-27 22:56
Kubilius yra nusikaltėlis,niusikaltimą padaręs dėl nekompetencijos ir paranojos(susapnuotų `vertybių").Be to -dar ir sąmoningai keršydamas už rinkėjų nemeilą:)Krizę Lietuvoje sukėlė Kubiliaus gaujos veiksmai,kai kuro kainos padidėjo dvigubai-100 procentų.Tas pats atsitiko su el. energijos kainom,o taip pat ir su šildymo kainom.Visa energija pačiu sunkiausiu metu pabrango iki 100 proc. Tai-viena.Negana to,kad darbas tapo ekonomiškai labai problemišku,dirbtinai buso pakeltos ir bet kokios"veiklos" kainos-padidintas PVM,susapnuotas atskiras PESDEC mokestis net ir neturint pajamų ir t.t.Padidintos verslo liudijimo įsigijimo išlaidos,kurios veiklą daro dar labiau rizikingą ir nuostolingą.Nepalankios pasaulinės aplinkybės Kubiliaus ir jo gaujos buvo dar pagilintos,todėl vietoj 5-6 proc. kritimo,Lietuva krito 20 proc. ,ko pasekoje atsirado masinis nedarbas-350 000 bedarbių ir jų skaičius nemažėja.Masinė emigracija,kuri nemažėja ir nemažės,o tai kels dar didesnes problemas ekonomikoje-BVP kritimą,mokesčiu nesurinkimą,pensijų problemas ir galų gale biudžetinių sričių merdėjimą.Kada prokuratūra užsiims šitais bičais?Po rinkimų?

67076. vovovo2011-03-27 22:56
Kirpėja kerpa 1000 žmonių.Tai ir statybininkas,ir elektrikas,ir medikas,ir žemdirbys,ir kioskelio savininkas ir t.t.Kirpėja tokiu būdu už savo DARBĄ-kirpimą surenka po mikro dalelę šitų žmonių DARBO-produkto.Ji už kirpimą gauna dalelę statybininko darbo,dalelę elektriko darbo ir t.t.Pinigai tik užfiksuoja šių mikro dalelių-produktų judėjimą.Dėl to kirpėja gali gyventi būste,pirkti drabužius(nes ji kerpa pardavėją ir statybininką) Ar jau pagavote mintį?Jau?Super.Todėl "finansus"(pinigus) "stabilizuoti" įmanoma tik tuomet,kai ta kirpėja (atėjus krizei) ,toliau kerpa-DIRBA.Jei dėl pakeičiamos įstatyminės aplinkos,ji netenka darbo-ji sumažina PAKLAUSĄ ir pardavėjos produktui,ir elektriko produktui,o tuo pačiu elektrikas nebeina pas kirpėją,nesjis taip pat nukenčia nuo "naktinių įstatymų" ir kerpasi pas žmoną ar pats.Produktų apykaita sustoja ir sustabdo pinigų apykaitą.Skolinimąsis ir "taupymas" alia Kubilius neišspręs giluminės problemos.Nes šios problemos nesupranta debilavoti vadovai vyriausybėje ir prezidentūroje.

67077. Kubilistano ccp2011-03-27 22:56
toliau merdi,nes ydinga naktinė įstatyminė bazė toliau griauna šalies ūkį,o tai reiškia ir valstybę.Kas sustabdys bepročių ir nusikaltėlių valdžioje ,siautėjimą?

67079. politikieriai2011-03-28 09:34
Kas čia per politikuojantys bambukai vovovo, kurmiai ir kt. sulindo į knygų apžvalgą? Ar mažai politinių portalų diletantiškiems pezalams? Ar tai tiesiog - "išbandymas, ypač tiems, kurie mano, kad kairieji filosofai yra nukvakę marksistai-leninistai"? Išties išbandymas, nes politikuojantys kairieji - nukvakę marksistai, laikas čia nieko nekeičia...

67080. uch tu2011-03-28 10:42
ir koks idiotas čia pamato marksizmą-leninizmą. O gal dar rusai puola? Emigracija padarė savo - beliko Lietuvoje "markizmą-leninizmą" matančios vištos.

67092. to uch tu apie kvailą politiką2011-03-28 14:41
Tikėjimas politika, demokratija - tai socializmas. Ir viena iš kvailiausių minčių (QQ): "Dėl to kuo didesnė demokratija šalyje,tuo jos ekonomika yra efektyvesnė". Bambukai, negi negalite pažiūrėti į konkrečius pavyzdžius ir suprasti, nejau proteliai tiek neneša: L.Amerikos, Afrikos, Azijos šalyse, kur įsiviešpatavo demokratija, ekonomika smuko, pragyvenimo lygis krito. Visur tas pats dėsnis. Negi nematot? O pats ryškiausias pavyzdys: klestinti nedemokratiška Kinija ir vargana demokratiška Rusija. Gal pradėsite mąstyti?

67093. raimis2011-03-28 15:03
Ar kas į LT politiką tvarkos daryti iš komentatorių eina jau, kad Manifestai apie demokratijos kilmę ir žalą čia deklaruojami?

67097. QQ2011-03-28 18:45
Prajuokino :)Mubarakas ,pasirodo ,demokratijos tėvas,demokratiškai sėdėjęs prie lovio 30 metų:)Leonidas Iljičius tiek neišbuvo.Demokrato Mubarako alga tuo pačiu buvo 3 mln. per dieną.Ot tai "dirbo" vargšas darbštuolis demokratas:))))

67098. yurgis2011-03-28 18:47
Tai iš to seka,kad man -eiliniam piliečiui-visai nesvarbu,kas toks,kokios spalvos ar orientacijos palycikas padaro teisingą sprendimą.Jei atskirai nuo idijotiškų sprendimų gyvenanti ekonomika yra tam tikroje būsenoje-gali būti,kad pvz. smarkiai kylančią ekonomiką ir ataušins.Geras būtų atsitiktinumas.Tačiau ekonomikai milžinišką žalą daro dibilai,kurie nesupranta savo veiksmų prasmės,o "veikia" remdamiesi ne rodikliais,o sapnais-ideologija.Jie mano,kad ideologija varo ekonomiką:)O taip -nėra.Ekonomika REAGUOJA į ideologinius sprendimus ir po biskelį žlunga....Todėl ideologija gali būti vartojama tik viešuose ryšiuose-reklamoje.Ir nesvarbu kokia ideologija.Konservai turi priimti sprendimus tokius,kokių reikia ekonomikai,kad ir atrodytų jie kažkokie "socialdemokratiški",o socdemai-tuos sprendimus,kurių reikia,nos ir jie atrodys "konservatoriški".Kiekvienam piliečiui visai nesvarbu ,kas priims reikiamą sprendimą-Vyktaras,TT ,koncervai ar socdemai.Prasti ekonominiai rezultatai yra vienintelis ir pagrindinis neteisingų veiksmų ir sprendimų rodiklis.Tautai,šaliai ir valstybei tai kainuos ir jau kainuoja neįkainuojamus nuostolius.

67099. QQ2011-03-28 18:48
Politiką suprasti galima.Jo kadencija trumpa,todėl jis galvoja apie savo asmeninį pelną būnant valdžion.Šiandien dar pasiskolinsiu,kad mokytojai netriukšmautų arba nurengsiu mažiau teiosių ir pajamų turinčią visuomenės dalį ir kaip nors bus-dar pratūnosiu valdžioj pusę metų,o jau kiti tegu priima sprendimus,reikalingus šaliai ir valstybei.

67100. vovovo2011-03-28 18:48
"Kinija gi,padedama TS-LKD globojamos monopolininkės max-imos,mums gamina viską ir džiaugiasi,kad mūsų litas "tvirtas",energijos kainos pas mus kosminės,todėl jokio konkurencingo produkto mes pagaminti iš principo negalime ir artimiausiu laiku -negalėsime.Kad būtų aiškiau-reikia priminti,kad bet koks produkto pagaminimas iš esmės yra tik energijos virsmas(Jūs pavalgėt,užkūrėt auto,nuvykot į darbą,įjungėt stakles,įjungėt apšvietimą ir zulinate detales iki vakaro:))Taigi,kinai,padedami jos dukterinės įmonės max--imos,tiekia mums gaminius,o sau ušsitikrina DARBĄ(kuris iš esmės ir yra produktas)." Sunku suprasti tokį ydomų dalyką,ania:)?DARBAS ir yra PRODUKTAS:)Taip-amžinas žmonijos DARBAS ir yra PRODUKTAS.Žmonės iš principo nieko nesuvartoja šioj žemėj,išskyrus Saulės energiją,kuri yra nemokamaIr tiekiama neribotais kiekiais.(Todėl ir SODRA yra amžina ,jei tik žmonės šalyje turi darbo)O jis ,kaip matėme,tiesiogiai priklauso tik nuo ĮSTATYMŲ,kuriančių ekonominę aplinką.Ne nuo pinigų kiekio ir kokybės,ne nuo to ar atsiskaitymo priemonės kažkuo padengtos ,ar ne,ne nuo skolų ar aukštų -žemų technologijų,o nuo DARBO-kuo daugiau žmonių dirba ir jų produktai reikalingi kitiems žmonėms,tuo didesnė gerovė sukuriama šalyje.Mokesčiai -tik atspindys,kurie ,esant gerai nureguliuotai įstatyminei bazei,palankiai veiklai ir darbui-PATYS ima didėti ir suplaukia į biudžetą.

67101. Kas iš to?2011-03-28 18:49
Iš to seka labai daug.:)Kiekvienas rimtas žmogus ,žinodamas esminius dalikus ir struktūrą,gali tik gardžiai nusijuokti iš Kubilo gaujos vedamos propagandos apie kažkokius "kilimus" ir atsigavimus.Niekas NEGALI ATSIGAUTIU ir NEATSIGAUS,kol nebus išlaisvintas darbas-jis bus apsimokantis ir pelningas.Kol šalyje 350 000 bedarbių ir kas gali iš jos -bėga,Kubilius neapgaus nei vieno užsienio investuotojo ar ekonomisto.:)Amerikoje atsiranda 10 000 darbo vietų -ima kilti dolerio kursas Ar jūs apie tai pagalvojate?Ar suprantate,kad normalūs ekonomistai,spekuliantai ir t.t.-supranta esminius ekonomikos principus ir į juos reaguoja adekvačiai.

67102. QQ2011-03-28 18:49
Kubilas DARBĄ,kuris ir tik kuris yra didžiausia vertybė-nupigino iki 670 lt.Jis didžiausią vertybę sutiko parduoti pigiausiaiTai yra absoliutus nonsensas ir debilumas.Kubilas ir jo gauja SKATINA emigraciją,o tai yra darbingų žmonių evakuaciją iš šalies,kai tuo tarpu šie žmonės ir yra pati didžiausia Lietuvos vertybė......Kubilius džiaugiasi,kad keli emigrantai jam atsiūs kelis popierėlius -svarus ar dolerius,kas nėra PRODUKTAS,o tik TEISĖ į UK pagamintą produktąir ,beje,to paties emigranto pagamintą produktą.Tie svarai konvertuojasi į VALSTYBĖS SKOLĄ,nors ir vadinami "pinigais"

67103. Kurmis2011-03-28 18:50
Kubilius iškėlė uždavinį stabilizuoti ženklų aritmetiką,nesuprasdamas,ką tie ženklai(pinigai) veikia ekonomikoje O ženklai MATUOJA ir PASKIRSTO tikrą produktą ir vertę-kirpimo paslaugą,dešrelių kepimą,gido paslaugą,mūrininko darbą ir t.t.Šiame kontekste nepaprastai ydomus fenOmenas yra stebėti atskirų piliečių riksmus apie tai,kad pinigai turi būti "padengti auksu". Šie žmogeliai jau yra aukštesnėje suvokimo ir mąstymo pakopoje,todėl jaučia kažkokį nerimą-jie jau žino,kad pinigai yra tik ženklai ir juos tiesiog galima spausdinti,tačiau jiems jau kirba abejonė-o kur tuomet yra PATI VERTĖ?

67104. Kurmis2011-03-28 18:50
O kur ji yra-ta Vertė ir darbo prasmė,jei ne aukso gabalėlyje?Žmogelis yra teip sugadintas medijų,pradinės mokyklos ir tėvų žemdirbių,kad jis valgymo,drabužių,kirpimosi ar muzikos klausymo-verte nebelaiko.Jam atrodo,kad tai-nevertingi dalykai ir jis be jų pukiausiai apsieitų,jei tik gautų aukso ir jį galėtų sukaupti rūsyje,kad padengtų savo gyvenimo vertę.Dėl to auksas ir kasamas,ieškomas plaunamas iš po žemių,kad vėl atsidurtų požemyje-banko rūsyje seife.O tai kam ji tada kasti iš žemės,kad vėl užkasti į rūsį?Susitarkime,kad pinigai "padengti " visu nerastu ir neiškastu žemėje auksu-ir atkris problema:)?

67105. QQ2011-03-28 18:51
Tce buvo kalbėta apie "ŽENKLĄ".Kur mūsų runkelių krašto pilosofai?Kur mūsų sosiuro-lakaniškieji postmodernistai,kurie biskelį tą binarinę opoziciją pakrapštytų iš savo pozicijų?Ženklas -> ir jo VERTĖ,prasmė ir turinys?Nėr tokių?Mūsų pilvopopai labiau susirūpinę putkinaicių grožybėmis.Postsovietiniai Sverdiološliogeriniai blevyzgoriai jaunimui gali tik arabų pripūsti apie "nekintamas " vertybes ir dievulį.Tiek jie ir teverti.::

67106. Leonidas2011-03-28 21:20
Kokie paistalai....

67108. Leonidai2011-03-28 22:06
tavo nuomonė nieko nedomina, nes yra labai kvaila. Ji pasidarė "atargesnė", bet vis tiek girdisi potekstė - "šaudyt maža tuos marxistus-leninistus".

67109. Leonidas2011-03-28 22:13
Norėjote pasakyti "marxizmas-kubilizmas-leninizmas"?

67110. uch tu2011-03-28 22:22
pasirodo potekstės neatspėjau. Sorry. Tik žodis "paistalai" XXI a. yra iš "sovietologinių" gerontokratinių savimylų serijos. Vakaruose įprasta į pašnekovą žiūrėt, kaip į labai žioplą ir talentingesnį už jį. Tokia kultūra.

pvz. Neseniai gavau nurodymą paspaust po visko "Enter". Pasijutau nepaotgiai, negi pastalius-durnelius atrodau, o pasirodo Vakarų pasaulyje, tai įptasta.

laikas būtų, Leonidai susipažint su išsivysčiusiomi šalimis. Pasveiksi

67111. Leonidas2011-03-28 22:51
:) Turėtau papildyti:)Vakarų žmogus pasižymi tuom,kad jis ne tik oponentą laiko sau lygiu,bet ir tuom pačiu oponentas kolega laiko tokiu patciu.:)Kaip tai atpažinti?Tikrai nereikia vykti į "vakarus".:)Tai Kowianckas budulis visus aplinkinius "skenuoja" ,ar paklius koks vėpla,kurį bus galima per 2 sekundes suvynioti.Tai-Kowno žmogelių genuose:)Ydomus fenomenas ir vienintelė priežastis,kodėl lietuviai nemėgsta kauniečių:)

67112. kaunas man neįdomus2011-03-28 23:10
tai purvinas ir dvokiantis, zombių apgyvendintas miestas. Kičų savartynas. Panašų mačiau sovietų laikais Rusijoje - Vladimiras. Būtų įdomu pamatyti Vladimirą dabar. Jei kalbėt apie kaimyninius miestus, galvočiau apie Stokholmą arba Minską.

67113. Leonidas2011-03-28 23:21
Po 2 metų TSLKD valdymo-dvokti ima visa Lietuva...

67114. Leonidui2011-03-28 23:46
per 2 metus to net Leninas nesugebėtų padaryt. Nejuokink. TSKLD, kiek supratau, yra komsomolkos/valstybininkai/saugumiečiai/maximiniai/rubiconiniai/garbaravičiniai/dujotekiniai/mežeikiniai/... valdę Lietuvą daugiau nei 20 metų? Tada pritariu.

67115. L and M2011-03-29 00:06
rasite visus atsakymus į visus klausimus.Užsiprenumeruok dabar.

67116. Leonidas2011-03-29 00:07
Nesuprantu,kam tu pritari?

67117. Leonidui2011-03-29 00:39
dabar kaip tik žiūriu ir galvoju. Ir kas taip brutualiai sugriovė futbolo stadioną prie Akropolio Šeiškinėj. Juk tokį gargarą neįmanoma per 2 metus sugriaut. Reikia metų metais griaut, kad liktų styroti tokie gelžbetoniniai "vamzdžiai".

67118. Leonidas2011-03-29 08:09
Kubiliui ir jo girtų (kaip Škiudas) patarėjų gaujai -aš nepritariu.

67120. raimis2011-03-29 10:44
realus DARBAS yra AUKSO vertės.

67121. va čia jau šakės2011-03-29 11:38
http://www.lrytas.lt/?id=13013832171299340476&view=9
Lietuva visiška rusijos oligarchų ir vietinių kgb kolonija. Viskas baigta. Apie Landsbergį kaip laisvės simbolį gali šnekėt tik visiškas pusprotis arba totalus vagis.

67122. Nustebęs2011-03-29 11:48
Regis, to dar LM nebuvo. Iš kur pakilo šis gausus politinis dumblas? Negi vien Chomsky pavardė sukėlė? Tada Mindaugui reikėtų atsargiau. Nes įspūdis toks: pamatę Chomsky pavardę, staiga pažvalėjo šizofrenikai iš palatos Vasaros gatvėje ir puolė internete diskutuoti... Baisu. O galėtų juk diskutuoti savo palatoje.

67123. nustebusiam2011-03-29 11:53
šizofrenikai pasidarė prisijuostę LLRI atnešto Gazpromo dujų. O pats kas? Be smegenų tur būt. Todėl ir Vasaros g. nepriima. Kaip kokio asilo.

67124. oho2011-03-29 12:07
http://www.alfa.lt/straipsnis/10900164/?Emigrantu.pinigai.gelbsti.Lietuva=2011-03-29_10-27
--- didesnio pasityčiojimo iš ekonomikos dar nebuvo. Nebent jei "monopoliniu/preivartiniu" būdu, pagal LLRI rekomendacijas, pardavinėt donorų inkstus. Neblogas juk biznelis. 3 mln instų. Ir biudžetas perteklinis.

67128. Ligoniui Aišvui2011-03-29 17:49
Psichikos sveikatos priežiūra – specializuota sveikatos priežiūra, vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus standartus. Šios priežiūros tikslas – teikti psichiatrijos pagalbą (diagnozuoti, gydyti sutrikusias žmogaus psichikos funkcijas, laiku perspėti psichikos ligų paūmėjimus), padėti tokiam žmogui kaip jūs prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį grįžti.
Nedelsk, Aišvai.

67129. tai vėl trinat AišVą, el. redakcija?2011-03-29 18:01
paranoja įsisenėjusi. Bankrutavo psichiatrinės ir jau nebegydoma. (to el.readkcijai). Gaila. Jei kliedžia aišvas, kas trukdo palikt?

67130. šiaip2011-03-29 18:12
didesnio kliento psichiatrinėms kaip Arvydas Vildžiūnas, lituanistas, didis vagis ir prichvatizatorių širma čia tur būr ir nėra. Dauguma čia laisvi žmonėmis - nesužaloti. Iki šiol esu įsiseivinęs psichiškai nesveiką A.Vidžiūno kalbą kartu su vagiliukais iš LLRI: "nepatinka Lietuvoje, varykit iš jos". Tai vadinasi LAISVA RINKA IR STIPRI EKONOMIKA, ankedotų kūrimas per TV. Bet jis negydomas nors "Psichikos sveikatos priežiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus standartus". Kaip teisėsauga, specialiai A.Vidžiūnui teismas leidžia girtams vairuot. Cha cha cha cha cha cha

67131. na ką tu, kolega2011-03-29 18:27
šizofrenijos-paranojos priepuoliai čia yra populiarūs. Manau, kad toto, kuris sirgo Latvių g. liga, jau yra rimtai gydomas - nesilanko. O štai ežerą kažkur mačiau. Matyt jis gydomas ambulatoriškai. Kiti ligoniai net yra palaikomi iš biudžeto: Drazdauskienė (komentarų valentingumas) nors, po nuversto Mubareko gal jau ir gydoma nuo susireiškminimo. Arba Jonušys (įdomiai jis ten apie Iraką ir S.Nėrį susifantazavo) irgi nesimato. Jaučiu irgi gydytojai adatas į užpakalį pavaro.

Taip, kad klysti. Čia psichų irštva.

67132. įdomus laikotarpis šiaip parėjo2011-03-29 18:37
jei visus sodintų į psichuškes, tai neliktų valdžioje nieko. Pasigrožėkit - http://www.lrytas.lt/?id=13014000381301219133&view=6, ir niekas bent turintis smegenų jau nebetiki T.B.Burauskaite. Cha cha cha cha cha cha

67135. ir dar, paskutinis žodis "visuomenei"2011-03-29 20:34
SEB išplatino finansinę informaciją. Nenoriu apsunkint skaičiais, tai paprastai: iš Lietuvos išplaukė 2 mlrd eurų, o maždaug per 4 metus į oligarchų kišenę nusėdo apie 4 mlrd. Plus 300 000 mokesčių mokėtojų nebeliko. Kiek suprantu, tokios sumos nematė nei purvinos Lietuvos gatvės, nei jūsų kišenės. Tokioje visuomenėje yra gėda trintis, emigrantai - NEGRĮŽKIT. Nes tai žmogaus orumo paniekinimas

67136. na va2011-03-29 20:39
matyt aišvas vieną tokį milijardą ir nugriebė. Sutiksiu duosiu į lempą.

67137. Peleckis užveda2011-03-29 22:30
Užveda skaitytojus skaityti.

67138. vovovo2011-03-29 22:31
Pakrausim tce biškelį žinių,bo vis viena L and M kabės ilgiau.

67139. Zakarijus2011-03-29 22:41
Prezidentei prakalbus apie krizės pabaigą, pramonininkai teigia, kad tai – tik pabaigos pradžia. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Gediminas Rainys teigia, kad dalis bendrojo vidaus produkto sukurta padidėjusios skolos sąskaita, taigi, pasak jo, reikės laiko ir pastangų atkurti tai, ką turėjome prieš kelerius metus. O į tą lygį,kurį turėjome prieš kelerius metus mes nesugrįšime,nes nebus tokios paklausos,kurią sukurdavo 250 000 dabar jau emigravusių žmonių.Štai tokiam skaičiui žmonių jau nebereiks būsto,maisto,drabužių ,pramogų,todėl atitinkamas kiekis verslo vienetų taip pat nutrauks veiklą-sumažės ir biudžetinių darbinikų-mokytojų,gydytojų,teisėjų,advokatų,gaisrinikų ir t.t.Mažėjant paklausai-mažėja ir pasiūla,todėl ir BVP mažėja.Pelnas,gautas iš importo nueis į kelių žmonių kišenes ar net pas užsienio akcininkus,todėl jokios gerovės Lietuvoje ir po 5 metų -nebus.Kol nebus apmokestintas kapitalas,darbo naudai,tol žmonės bėgs iš Lietuvos ir viskas toliau trauksis.Nebent rinkimai kažką pakeis palycikų galvose.

67140. Trumpai ir aiškiai2011-03-29 22:46
Jei Lietuvoje pagamintas-sukurtas produktas-buvo eksportuotas į UK ir ten už jį buvo gauti svarai-tai yra labai gerai ir tie svarai yra auksiniai.Mes šiuo atveju parduodame savo darbą-produktą.Tačiau jei emigrantas kuria produktą UK ir tik savo gautą atlygį už jį siunčia į Lietuvą-tai yra labai blogai.Svaro "perkamoji galia" atkeliauja į Lietuvą,nors čia nebuvo sukurtas joks produktas,kurį jis-svaras iš UK-čia atstovautų.Todėl jis per daugybę konvertacijų paskui save atgabens ir užsienietišką PRODUKTĄ.Kirskitės ,burokėliai,jei inelektualiai esate pajėgūs

67141. UKingdom2011-03-29 22:46
iš emigrantų laimi du kartus Taip taip Emigrantai šalyje sukuria paklausą,todėl auga ekonomika ir BVP.UK pinigas,kuris atstovauja toje šalyje kuriamą produktą keliauja į emigranto motininę šalį kaip pagalba likusiai šeimai ir tokiu būdu vėl jau antrą kartą sukuria (pastiprina) paklausą UK kuriamam produktui,nes poliubomu svaras vis viena grįžta į savo motininę šalį-UK.

67142. test2011-03-29 22:49
kazkas stringa.Komentarai blokuojami konservų cenzūros.test.test.alio.

67143. Eurostat duomenys2011-03-29 22:59
emigracijos pikas, proporcingai pagal BVP, užaugo prie Adamkaus/Kirkilo, o Kubilius, kiek suprantu tęsia liniją. Generalinę liniją.

67144. žiūrint sociolingvistiškai2011-03-29 23:14
tada, kai buvo kuriamas oligarchinis/monopolinis monstras, buvo pamėgta Latvių g. etiketė kritikams. Ji išnyko. Dabar mėgiama Vasaros 5 etiketė.

Džentelmenai. Čia ne ekonomikos ir ne politkos saitas. Pasvarstom ką galėtų reikšti šis oligarchų/vagių leksikos pasiketimas?

67145. Achtung, achtung2011-03-30 00:18
mus puola rusai. Žmonės iš Londono negali rašyt komentarų.

67146. Kritikams apie išsilavinimo duobės2011-03-30 09:24
Daugeliui komentatorių būdingos didelės išsilavinimo duobės. Tai pagrindinė problema. Kritikams: ko jūs siuntate, kuo nepatenkinti? Svajojote, vedami tautinių jausmų kūrėte nepriklausomą LTSR - Lietuvos (deputatų) Tarybos socialistinę respubliką, - ir juk sukūrėte. Deputatų Tarybą (Seimas) nepriklausomai veikia, priiminėja įstatymus jūsų gerovei. Tai ko nepatenkinti? Ne apie tai svajojote? Blogai, kad iš jūsų išsvajotos socialistinės Lietuvos dešimtimis tūkstančių bėga žmonės - lyg per karą?.. Bet juk čia daug geriau nei Š.Korėjoje, Kuboje? Norėtumėte dar geriau? Bet kuriant socialistinę valstybę taip nebūna. Už socializmą, už jūsų svajones, reikia mokėti varganu gyvenimu. Ir nebus geriau. Niekada. Bet yra bent viena paguoda: esant skurdžiam pragyvenimui iš Azijos masiškai neplūs emigrantai. Tautinė socialistinė valstybė nuo to tvirtai saugos.

67147. O2011-03-30 11:04
Kažkam čia derėtų uždėt virtualius tramdomuosius marškinius. Krizę Lietuvoj sukėlė Kubilius... Visam likusiam pasauly turbūt irgi :)

67148. na ir komentarai -- 67146,67147 ?!??!!!!!!2011-03-30 14:30
tipelis niekaip iš sovietinės rusijos negali išlipt. Visiškai sužalotas žmogus, jau net ir Vasaros g. 5 bejėgė. Lietuvoje jau rusų kalbos žmonės nebemoka, svajoja ją išmokti, juk sudėtinga, o jis apie socializmą pavaro.
Belieka išgirst tik paskaitą: "Kaip socialistinis Haitis okupavo Š.Korėją, Kubą bei LTSR ir įkūrė jose Deputatų Tarybas". Po to išgirstume apie nuostabų Kubilių, kuris sudalyvavo Estijos euro įvedime. Didesnio ligonio šiuose komentaruose dar nemačiau
Psichus (67146,67147) reikia skubiai izoliuoti, blogai baigsis žmonijai - kažkoks psichinių ligonių maras gali išplist. Juk nuo tokių dalbajobų, jankiai pradės bombarduoti Lietuvą, kad apgint nuo civilinių piliečių terorizavimo

67150. qq2011-03-30 17:30
Pasauly jokios krizės ir nebuvo:)Ar girdėjote,kad kurioje šalyje prasidėjo masinė evakuacija?Ar kurioje šalyje yra 350 000 bedarbių šalia tik 1 000 000 dirbančių ,kurie dar išlaiko ir 1 100 000 pensininkų ir apie 800 000 vaikų ir jaunimo?:)Ar girdėjote,kad tik Lietuvoje BVP krito 20 procentų,nesant jokių objektyvių priežasčių?Latviją smarkiai nusmukdė monopolinis parexas,o kas Lietuvą?Ar tik ne vadovėlių rašytojas ir krizių tramdytojas Kubilas?:)

67151. Yurgis2011-03-30 17:32
Džentelmenai,prie Ališankos mes ir nesikabinėjame.

67153. Peleckis-šaunuolis2011-03-30 18:33
Pajudina šitą užKONSERVUOTĄ pelkę.Ačiū jam ir sėkmės:)

67154. ei, siaurapročiai2011-03-30 18:38
viskas prasidėjo dar abišalos/gavnoriaus ir adamkaus laikais. Tiesiog prie Kirkilo žmonės jau sugebėjo nusipirkt bilietus emigracijai, tad ji ir sprogo, o lobo dipukai/komunistukai/komjaunuoliukai. O Kubilius, kaip koks Černenka, jau nieko pakeist negali.

Žinau vieną komputerastą, kuris gailėjosi, kad emigravo tik prieš 6 metus. Sako reikėjo prieš 20 metų, bet juk tada jokio Kubiliaus nebuvo.

67156. žiūrint su protu2011-03-30 19:42
per 20 metų tik beproto pralobę liberalai, komsomolka, pramoninkai ir yra valdę Lietuvą be pertraukos. Juodai valdė. Matom iš stadiono Šeškinėje. Ir prie komunistų(socdemų) ir prie newkomunistų(konservų). Tad pirštais badyt Kubilių yra juokinga, kai jis koketuoja su maximiniais/rubiconiniais/gazprominiais/kirkiliniais ir pan. Klausimas būtų kitoks už kokias nukorumpuotas lėšas ponas Peleckis išvyko mokytis į Daniją? tuo metu, kai nėščiom motinom dujas užsukdavo, anstoliai namus atiminėdavo, už be bilieto važiavimą sąskaitas uždarydavo. Toks įspūdis, kad Peleckiui ponas Kristus atnešdavo pinigėlius į delnelį, kai suvalkiečiai stovėdavo eilėje prie kalėjimo, nes nubraukdavo skolas energetines jiems. Tada Peleckiukas ir pražydo, kaip supratai.

67159. Nu jau nusišnekat:)2011-03-30 23:06
Prieš 20 metų būtent ir valdė Kubilius,Klabinui tuo metu ir padovanojo "Lietuvos kurą" už 1 lt. O kai šis-bankrutavo-iš mano pinigų jam dar otkatino gal 18 mln. litukų.Tuo metu finansų viceministre jo-Kubiliaus kabinete biuvo mūsų sapaliotoja glamūrinė-partškolnica Gavnolija Grybofskaja:)Nebepamenat,kubiloidai?:)

67160. to 671592011-03-31 00:15
supratau. Tiesiog Kubilius ėmė tuos milijonus ir pasidėjo į kojinę, o Lubiai/Maximiniai/Rubiconiniai/Gazprominiai/Telcominiai/Uspakichiniai/.../blablablaminiai/kudkudakiniai/.. važinėjasi su jachtomis, gyvena Laurų kvartaluose, daužo Lexusus į pakelės medžius už Kubiliaus sąsakaitą. O pilys pilaitės, kiek supratau yra Kubiliaus nuosavybė, juk vogė vien tik Kubilius ir ... niekas nieko nestatė. Juk ne tik Kubilius nieko nestatė per 2 metus, bet ir kiti per 20 metų. O turtingų bičų visos pakelės užgrūstos. Jaučiu visos mafijozo Kubiliaus nuosavybė. O jau Grybovska tai deimantais pasidabinus. Jaučiu unitazai auksiniai pas ją

67161. 3102011-03-31 00:21
Nevykėlių armija. Eikit dirbt neburnoję.

67162. to 3102011-03-31 00:29
o kam dirbt? Geriau vogt. Dabar toks laikotarpis, sistema tokia taipsakant. Čiupk ir bėk. Varė lietuvius dirbt jau 20 metų, o kam? Jei esi darbštus ir nori dirbt, bet nevogt - sienos atviros juk. Kokios problemos.

67166. Paprastutis2011-03-31 11:12
Kam pavogtą PVM dėti į kojinę?Jį reikia "grąžinti" tiem ,kam nepriklauso,o jau už tai maximos bernūkai pasirūpins reklama ir gausi prezidento postą:)Gavnylova taip is veikė:)O kaip Kubilas atsidūrė mp poste?Didelė paslaptis?

67168. 310 to 671622011-03-31 11:27
Nespręsk pagal save. Aš dirbu, be to, Lietuvoj, ir nei didelių problemų matau, nei pavydas bambą graužia, nei vagys vaidenasi už kiekvieno kampo. Tiksliau, matau vieną didelę problemą: ordą slunkių, kurie, užuot pajudinę šikną, laukia, kol valstybė jais pasirūpins. Emigruoti iš čia kartais norisi tik dėl tokių parazitų kaip tu.

67170. Kubilizmo pasiekimai2011-03-31 12:48
Lietuva pagal minimalios mėnesio algos dydį ir perkamosios galios standartą yra 25-a iš 27 ES valstybių. Mūsų šalyje minimalus atlyginimas atsilieka ir nuo skurdo ribos (1095 litai),

67171. skaičiai2011-03-31 14:47
Kur paimti tokie skaičiai apie skurdo ribas? Nurodykite šaltinį. Ir tikslų šaltinį.

67173. aha2011-03-31 15:02
kažkas čia labai ryžtingai nori mums įrodyt, kad Sąjūdis, kuris pakilo į kovą prieš tuometinius oligarchus ir turtuolius komunistus buvo nereikalingas. Matai, sajūdžio žmonėms pavydas bambą graužė, o reikėjo elementariausiai dirbt. I

š tiesų, kaip čia gaunasi. Lietuva anais laikais buvo pagal BVP I vietoje visame sovietų bloke, o dabar paskutinėje. Ir vis tiek 1989 metais pakilo į kovą už savo demokratijos teises ir lasivę. Ką ir daro emigrantai.

67175. 310 to aha2011-03-31 15:25
Tavo logika neatlaiko jokios kritikos. Iš vienos pusės lygini Lietuvos BVP su ES valstybėmis, iš kitos - su sovietinėmis respublikomis. Net ir pirmaudama tarp sovietinių respublikų Lietuva būtų dar didesnėje uodegoje lyginant su Vakarų Europa, nei yra dabar. Galų gale, gali lyginti mūsų BVP su Liuksemburgo, ir jaustis ubagu, gali lyginti su Šiaurės Korėja ar Kuba, ir jaustis turčiumi, o gali žiūrėti objektyviai: mūsų BVP toks, koks ir tegali būti šalyje, kuri 50 metų buvo teriojama komunistų.

67177. :)2011-03-31 15:48
Jei Lietuva atsidūrė 25 vietoj iš 27,tai jau rodo tikrą dugną:)Kokių dar argumentų reikia?Gyvename kaip Rumunijoj čigonai:)Šlovė kubilizmui.

67178. vovovo2011-03-31 15:51
Ir lenkai,ir latviai ,ir estai ir net rusai 50 metų buvo totalitarinėje sistemoje.Tačiau jie yra žymiai geresnėje padėtyje:)Tai kuo čia dėti "metai"?Kubilius per du metus klestinčią šalį pavertė ubagynu......

67179. to :)2011-03-31 15:52
O kada tu gyvenai geriau, ne čigone?

67180. 310 to vova2011-03-31 15:54
Ir kaip tu matuoji jų padėties gerumą? Ir kas labiau pakenkė Lietuvai: ar tas, kuris padėjo jai įveikti krizę (Kubilius), ar tas, kuris iki paskutinės rinkimų dienos neigė, kad krizė artėja ir nesiėmė jokių priemonių sušvelninti jos padarinius (Kirkilas)?

67181. ekspertas2011-03-31 16:11
Abejoju, ar emigravus aštuoniems šimtams tūkstančių, dar liko rimtas dirbančiųjų potencialas, o ir pati gamybinė bazė vargu turi itin matomą gamybinį potencialą. Ar suvokiama, kas reikalinga eksportui? Kur ta LT niša, kurioje turėtume ir realizuotume savąją prekę? Ko reikia ES? Gal jau nebereikia nieko? Vartotojai pasotinti - vartojimas nurimo ir sustojo?

67182. ekspertui2011-03-31 16:22
šiaip Landsbergis gi turėjo turėti kažkokio proto, kad suorganizuoti tokią buką ekonominę/demografinę situaciją šioje Marijos žemėje. Kiek suprantu, jis ten labai didžiuojasi savo, kartoju savo, produktu - LR respublika. Tai tokia ir politika. O parpalynės Kirkilas/Kubilas jokio BVP nekelia jokio, o tuo labiau kultūros. Tai ožių-homosovietikų mekenimas. Panašus buvo trockio-sverdlovo priešprieša sovietų istorijoje.

67183. ekspertas2011-03-31 16:29
Jokio rimto ekonominio oponavimo vienų kitiems LT ir nėra, nes nei vieni, nei kiti nekuria jokio BVP, vien vykdo valdymo ( anstato) funkciją. Vieni ir kiti nori išlikti, išgyventi statusquo pozicijose.

67184. ekspertui2011-03-31 16:40
bet kažkas už tokį šūdo suorganizavimą turi prisiimt atsakomybę. Aš nekalbu apie "žydų sąmokslą" ar "rusai puola" ar "homosovieticai", tai jau tampa Vasaros 5 g. palatos argumentacija.

67185. :)2011-03-31 17:16
Kubilius ir sukėlė krizę Lietuvoje.Lenkijoje per "krizę" BVP kilo:)Lietuvoje krito 20 procentų,atsirado 350 000 bedarbių ir 250 000 emigrantų.

67186. vovo2011-03-31 17:18
Krizių tramdytojas Kubilius šalį nusmukdė iki 25 vietos iš 27 ES.Rezultatas objektyvus ir net nėra ką aiškinti:)

67187. Krizė įveikta2011-03-31 17:44
Tačiau dar pavieniai ne visiškai įveikti piliečiai tąsosi šalyje ir neemigruoja.Pensininkų nemažėja tokiais tempais,kad SODROS problemos pačios išsispręstų,bedarbiai piktybiškai nedirba už juokingą išmaldą ir grąsina per rinkimus balsuoti už opoziciją.:)

67191. o dieve2011-03-31 19:16
kokie čia bybgalviai skiria Kubilių nuo Kirkilo. Jokio skirtumo nesimato. Na nebent tai, kad Kirkilas rūkė pypkę ir todėl ekonomika buvo gera/bloga, o Kubilius važinėja su dviračiu ir ekonomika yra bloga/gera. Kokių durnių paieška. Kam jų ieškot. Jau 20 metų durnių ieško. Gal užteks

67192. O2011-03-31 19:36
Tipiškas šizofrenijos atvejis: ligonio asmenybė skyla į atskiras dalis, jos ima tarpusavyje diskutuoti apie Kubilių, Lietuvos BVP... Jei šios svetainės vadovai nenori prarasti tos saujelės lankytojų, kurie čia dar užsuka, turėtų šio šizofreniko IP užblokuoti.

67193. šizofrenikai yra ....2011-03-31 20:12
.... mėgstantys kubilizuoti arba kirkilizuoti ekonomiką, o taip pat dėlioti etiketes. Tamstai O, jau priklauso dviejų savaičių gydymasis pas psichiatrą (Vasaros 5 g.) - diagnozė: etikečių dėjimas virtualiems komentatoriams ir "priešų" suradimas komentarams ir noras šaudyti pagal Stalino/Hitlerio stilistiką, kas prieš valdžiažmogius tas yra "liaudies priešas".

67194. šiaip tik pora šimtų IP adresų, kuriai pasirašo valdžiažmogiai. Juos uždarai ir komentarai logiški2011-03-31 20:18
pastebėjau, kad šizofreniko "O" IP adresu naudojasi bent 10 valdžiažmogių - valdžios nuleistų IP už korumpuotus mokesčius. Užblokuoji vieną "O" IP ir komentarų iš Vasaros 5 g. sumažėja bent jau 10 asmenų.

67195. O2011-03-31 20:46
Žinau, kad su tokios stadijos ligoniais ginčytis nedera, bet visgi paklausiu: kur tamsta mano komentare įžiūrėjote norą ką nors šaudyti? Ir tam tikra prasme man ant valdžios nusišvilpt: aš tik noriu užėjęs į kultūrai skirtą svetainę skaityti apie kultūrą, o ne susidurti su kažkokio juokdario kliedesiais apie tai, kad štai Lietuvos BVP per Kubilių smuko, o Lenkijos pakilo (pamirštant pridurti, kad visoj Europoj tik Lenkijoj ir kilo, o ir tai tik 2 proc.).

67196. matematikas2011-03-31 20:48
statistika pagal RRT:
ūkio ministerija (turtingų vagių priedanga) teturi 50 IP, gali naudotis apie 7 500 žmonių (ar naudojasi ar ne, tai prokuratūros reikalas būtų)
kutlūros ministerija teturi 25 IP, gali naudotis apie 1000 žmonių. Žinoma, kad Kėvišas ir Gazpromo dyleris Valius nesinaudoja. Jie naudojasi Gazpromo arba socdemų partijos IP.
...
Šizofrenikas "O", jau nebekalba - jaučiu, jam dabar daro injekciją nuo šizofrenijos priepuolio, nes gydytojai perskaitė jo komentarą.

67197. suklydau2011-03-31 20:55
Sveikatos ministerija krizėje vis dar. O šizofrenikas "O" dar neturi vaistų dozės fantazijoms sumažinti. Beje, O, o kodėl pamiršai "latvių g." klišę? Gal jau pasidarbavo Vasaros 5 g. gydytojai. Laikas ir su IP adresų "identifikacijom" baigt. Jaučiu be gydytojo pagalbos neišeis. Šizofrenija nėra lengva liga, ji gydoma ilgai. Jei pradėjai gydytis "O", nustot nereikia.

67198. aha2011-03-31 21:06
nutilo vis tik "O". Gavo ukolą v žopų šis pamišėlis

67199. raminkis aha2011-03-31 21:16
nei jis psichas, nei jis gydomas tas O. Yra paprasčiau, jis tarnauja antilietuviškai organizacijai. Kadangi slaptoka organizacija, vadinasi rėks kas 5 min, kad "O" yra patriotas. O žodžiai ir darbai tokių "O" po 20 metų pasimato labai gerai. Pasimatė jau dabar - lietuviai dvęsia, o "O" tuo patenkintas. O ko dar nori, aha. Gal Pilėnų?

67200. BVP kritimas2011-03-31 22:07
Reiškia Nacionalinio turto sunaikinimą.Kubilius sunaikino Nacionalinio turto už 20 milijardų.O negautas Nacionalinis turtas per du metus taip pat siekia apie 20 milijardų.Kubilius yra stambaus masto nusikaltėlis,sukėlęs šalyje Nacionalinę katastrofą.

67201. to BVP kritimas2011-03-31 22:17
Tai Kirkilas ar Kubilius? Nes jie iki šiol bučiuojasi ir vienas kitą remia visaip. 20 mlrd skaičius neblogas, bet vienas Kubilius nevežtų tiek, jaučiu konservų partneriai komunistai tvirtai rėmė Kubilių. Ypač įdomu iš CIA pamatyt Lubio finansavimą: Landsbergio partijai (Kubilius dabar beždžionė), Brazausko partijai (Kirkilas buvo beždžionė). O turtingas tas Lubys. Jaučiu nei Kubilius/Kirkilas nei "O" tiek turtų neturi prisiplėštų. Įdomu. Kam finansavo Kirkilą/Kubilių Lubys? Gal buvo kam? Juk už gražias akis Lubiui pinigų neduoda šiaip. Užduotis įvykdyta - Kubilius/Kirkilas tik sraigteliai. Ar tikrai užduotis įvykdyta IKI GALO?

67202. BVP kritimas2011-03-31 22:27
Atvirai pasakius many nekąso asmenybė-aš net nevadinčiau tokių pamazgų kaip Kubilius asmenybėmis.Kirkilas teismo išvengė dėl objektyvių priežasčių.Jo valdymo periodas pasižymėjo kilimu,todėl aš neturiu įrodymų,kad jis kenkė Lietuvai.Jei -pakenks-pastatysiu į vieną gretą su Kubilium.

67203. to BVP kritimas2011-03-31 22:40
siauras protas. Ne Kirkilas, o Adamkaus berniukai gerai sužaidė. Jie sakė, kad Latvių g. finansuoja ir rusai puola, o patys griebė iš apsisnargliavusių konservinių patriotų paskutinius grašius, o Kubilo aplinai numetė porą milijoną (tipo Kubilius praturtėjo). Gerai papenėjo ir megztas beretes jie. Šiaip Eurostatas gerai tai parodo. Pinigai iš Scandinavų bankų nusėdo pas Adamkaus dipukus ir jų širmas komunistus. Maximinių/Lubinių sprogimas net paremtas "istoriškai" neištrinamai - LeoLT korupcinis farsas su saugumiečio Patacko (durnių durnius) ir Laurinkaus (panašus durnius) palaiminimu. O paskui scandinavai nustemba - ko tie lietuviai emgruoja, juk tiek pinigų numesta lietuviams. Tas ir yra, kad numetė pinigus gudrūs Adamkaus/Kirkilo berniukai ne lietuviams, o "grafomanams ekonomikoje". Ir dar užkišo gerkles konservų idiotams, tokiems, kaip "O". Suprask, rėkė jie, lietuvis-homosovieticas, pats neėmė pinigų, nes jis raudonas komunistas. Tada tas raudonas komunistas lietuvis neiškentęs nuo Adamkinių/Kirkilinių demagogijos susikrovė dauktus ir išvykos iš Lietuvos. Beje, jis laimėjo, o likę iškuršti konservų idiotai tegu kankinasi su Gazpromai, o po to su pensininkais. Jie ne tik GAzpromo nenugalės, jie nenugalėsi demografinių padarinių. Tiesiog nesugebės. Kubilius per 2 metus to nesugėtų nuveikt. Tai padarė kiti gudrūs ir bjaurūs tipažas. Kubilius per durnas, kad sugebėtų taip stambiai vogt

67204. BVP2011-03-31 22:49
Ekonomika nėra gamtos reiškinys.Ji nekyla ir nekrinta savaime.Ekonomika yra dirbtinai sukurtos įstayminės bazės ir kitų vyriausybės potvarkių rezultatas.Jei nesupranti ekonominių reiškinių ir dėl to į ją nesikiši,o dėl to ekonomika ir tuo pačiu Tautos gerovė-kyla,tai pliusas ir garbė tau,kad TURI PROTO nesikišti ten,kur nesupranti.Gali būti ,kad Kirkilas ir nesupranta,tačiau jis ir NESIKIŠO,todėl Tautos gerovė-augo.Ačiū tau ,Kirkilai,kad turėjai proto NESIKIŠTI..Kubilius tiek proto neturi.

67205. to dar2011-03-31 22:53
tiesą pasakius ir toliau kruša konservams smegenis. Jie jau kaip ir rusų negaudo, kaip Kirkiliniai, bet štai pradėjo gaudyt "kontrabandininkus". Matai, rusai puola nebekimba konservų davatkų dulkint, tada surado kitą pavojų - kontrabandą.

beje kirkilinio laikais aš esu gavęs vieno EU policininko pastebėjimą: BVP vienas dižiausių Lietuvoje, vadinasi pas jus turkai važiuoja apsigyvent, saugokitės. Kai pamatė, kad Kirkilinio/Adamkinio (BVP kilimas) emigracija patapo rekordinė EU, be jokių pauzių pasakė - vagia valdžia, juodai vagia. Sodint reiktų visus, be išimties, ta prasme ir korumpuoto LeoLT dalyvius - Kubilių bei Nausėdą. Tokie logiški pastebėjimai iš paprasto vakarietiško policiniko (frankfurtiečio).

67206. tas BVP tikrai iš Vasaros 5 palatos2011-03-31 23:11
prie Kirkilo (kai NT vagystės prasidėjo) tokia aiziatiška anstolių invaziją prasidėjo. Durniai tiek, kurie Kirkilo terroro su sodrų mokesčiais neprisimena. Pilni komentarai buvo. Matyt susidvejinimui BVP`ui yra du Kirkilai - vienas kuris nesikišo į ekonomiką, kitas Kirkilas, kuris naikino smulkų verslą ir žmonių konkurentabilumą (terroras) ir suformavo "nebaudžiamus" monopolius (tokius kaip komunistai mėgsta) - Maximinių, Rubiconinių, Telecominių, Lubinių, ... xxinių. Na žinoma, monopolius sutvirtino BVPiniu požiūriu kažkoks kitas kirkilas. Čia pas BVP, kaip ir pas O, yra ryškus psichinis sutrikimas. Sutrikimas liaudyje vadinamas korumpuotas 2K.

67207. BVP2011-03-31 23:25
Nu tau -iš vasaros 5-tikrai vertėtų pasigydyti:)

67208. to BVP2011-03-31 23:54
na "O" jau gavo ampulę, dabar tamstai irgi verta netrukdyti kitiems logiškai komentuoti arba verslininkauti ir pasiimti iš Vasaros 5 g. gydomųjų. Tada ir monopoliai nurims ir komentuotojus suprasi. Ar aš suklydau? Gal draudi komentuoti, o gal dar verslinikaut uždrausi. Cha cha cha cha cha cha cha cha. Na psichiškai nesveiki (O arba BVP) savo loginiu absurdu visada man maloniai prajuokina. Cha cha cha cha cha cha cha cha

67210. O to ligoniui2011-04-01 00:45
Pagal tavo komentarus ir diskusijas su savim psichiatrai galėtų rašyti disertacijas. Ir nesivargink bandydamas mane įžeisti: net negaliu tau apsakyt, kaip man nusispjaut į tave ir tavo debiliškus kliedesius. Kubiliaus veido primenančios pilnaties danguj nesimato, žvaigždės irgi išsislapsčiusios lyg pavogtas BVP, tad tikėkimės, kad naktis tavo bus rami.

67212. oho2011-04-01 00:56
kažkoks psichiškai nesveikų žmonių šalis, ta Lietuva. O "O" pasirodo negydomas ar nepagydomas. Matyt koks čigonas, žydas ar pederastas. Todėl ir ardosi čia. Greitoji negali jo gydyti dėl "žmogaus teisių". Na, išgyvenom nacizmą, komunizmą išgyvensim ir oizmą.

67213. to oho2011-04-01 01:01
pas "O" vystosi sudėtinga psichosomatinė liga, kai prisimenami praeities baubai. Pvz. mamytės vaikus gąsdindavo milicinikais, o "O" gąsdino Kirkilu. Ligonis "O" dabar ir komentaruose ir veiksmuose vadovaujasi tokiomis traumomis. Tai nelabai pagydoma. Tai tik usžslopinama tam tikrais vaistais. Todėl "O" variantas yra toks koks yra. Jam pagal įstatymus leidžiama komentuoti.

67214. o aš manau2011-04-01 01:08
kad kirkilofobas (O) ir kubilofobas(BVP) yra gydomi. Ląžinuosi iš 100 baksų

67215. O to ligoniui2011-04-01 01:46
Jei aš ir esu čigonas, žydas ar pederastas, nuo to tavo besmegenėj galvoj proto nepadaugėja :) Geriau nusiramink, parsisiųsk pornuškės, pasitampyk savo giliuką ir eik miegoti, gerai? Nes manęs, matai, dar darbai laukia - turiu kelti Lietuvos BVP, kad valstybė galėtų apmokėti tokių parazitų kaip tu gydymą ;)

67216. na va2011-04-01 02:10
ne tik fobijomis bet šizifrenijomis ponai O serga. Gal vis tik pagalvok ir apie tai, kad sugebi uždirbt per mėnesį tik tiek, kiek aš per minutę. Ta prasme, ar esi Napoleonas ar Kasparovas kartais. Prisimink.

O šiaip sovietinis vergas dirba kgbistiniui oligarchui į kišenę. Welcome to kgbistan.
Man to malonumo buvo per akis. Tik psichiškai nesveikas gali taip dirbt. Buvau irgi toks, pasveikau savaime, tau O tenka gydytis tik su psichiatrų pagalba.

Dar niekas artikuliuotai nepaneigė, kad O yra psichiškai nesveikas. Nors tai yra neįmanoma. Bet įrodinėt juk niekas nedraudžia.

Imkime ir įrodinėkime. Siūlau taip

67217. Kąyra?2011-04-01 07:41
Nu tai labadiena.

67218. ekspertas2011-04-01 09:08
Labas. Pažvelkite į lietingus praslenkančius debesis. Fukušimą prisiminkime. Pridenkime savo galvas arba išvis neišeikime iš namų, o ne tauzykime apie BVP Lietuvoje: jis mąžta ir mažės.

67219. BVP2011-04-01 09:21
Kaip lietuvis -Lietuvos patriotas-rūpinuosi ir nerimauju dėl Lietuvos,jos BVP.Manau,kad tai natūralus nerimas,nes aš taip pat myliu Lietuvą,akip Mikutavičius.Fukushimos prblm. tegu jaudina japonus.Radiacija šiaip nėra labai kenksminga-priešingai-daugeliui ji suaktyvina smegenų darbą.

67220. ekspertas2011-04-01 09:31
Žemė -apvali, todėl Fukušima ne taip ir toli. Radioaktyvus jodas ir kiti mendelejevo elementai suardys skydliaukę, plaučius ir kitas organizmo sistemas, tada nebereikės jokio BVP.

67221. Skaitykas2011-04-01 10:49
Peleckis-jėga.

67222. Kubilizmui-NE2011-04-01 11:52
NE.

67223. štiš2011-04-01 12:10
čia lankosi tik psichiniai. Sveikiems prašau kreiptis pas "O" ir "BVP" gydytojus-psichiatrus, kad falsifikuotų ligą.

67225. ir dar2011-04-01 12:43
totukas jau praėjęs visą gydymo kursą nuo paranojos vadenimosi Latvių g. irgi prašome dėl ligos simuliacijos. Tai formalumas, bet būtinas. Ežeras ir Noėja labai laukiami, nes kiek liga diagnozuota nepagydoma. Tad, mielieji Noėja ir ežere. Jūs laukiami

67229. Kubilizmui-NE2011-04-01 13:27
...................../´¯/) ....................,/¯../ .................../..../ ............./´¯/`...`/´¯¯`·¸ ........../`/.../..../......./¨ ¯\ ........(`(...´...´.... ¯~/`...`) .........\.................`... ../ ..........``...\.......... _.·´ ............\..............( ..............\.............\.. .

67230. aha2011-04-01 13:36
kažkas čia painiojasi. Kubilių su Paxiumi/Landsbergiu. O BVP kils. Pagalvokit, kiek psichinių turės gydyti EU. Vien vaistų mafijai kokia apyvarta. Čia ne Kirkilo NT, ir čia jau ne burbulas - ČIA VISAS DIRIŽABLIS. O po to tuntai turistų pažiūrėt. Net švaistyt pinigų korumpuotam turizmo departamenui. Visi tik ir važiuos vaikščiojančių durnių pažiūrėt. Anskčiau žmonės kalbėjo, kad Lietuva tai MaximaLT, o dabar visas pasaulis kalbės: LIETUVA TAI VASAROS 5.

67231. nuobodu2011-04-01 14:03
Tas pats per tą patį. Tikra psichodelija žalienose.

67232. ne tik žalienose2011-04-01 14:09
bet ir Lietuvoje. Jei iš Vakarų, tada nematai, suprantu tamstą, bet žalienos matosi Ant Viso Pasaulio. Beje, kiek tamstai sumokėjo Latvių g. už komentarą. Čia prašė totukas pasiteirauti. Įprotis tpsknt

67233. emigrantams irgi2011-04-01 14:47
nuobodu pasidarė ir pakėlė sparnus. Tik 350 000 emigrantų juk neskaitė žalienų šiaip

67236. Jurga Jurgita2011-04-01 16:32
Smagu skaityti Peleckį.Lauksim naujų apžvalgų su nekantrumu.

67239. 67233 kliedesy,2011-04-01 17:02
ne 350 000, o ne mažiau 800 000 emigrantų.

67240. oro2011-04-01 17:06
tas peleckis - šū...o krūva, mieloji Jurgita, neapsigaukite dėl tokių neišsilavinusių asilų kaip šitas

67243. Jurga Jurgita2011-04-01 17:29
Peleckis išties labai ydomus autorius.Visada laukiu jo apžvalgų.Kodėl jo nemylite?turėjote sunkią vaikystę?

67244. Mikas2011-04-01 18:07
Jurga:)Jis turi sutartį su pavianu Valentinavičium:)Jam konservai moka už tai,kad dergia kitus:)

67246. ištroškęs2011-04-01 20:10
o kas protveiną dalina? Katra pusė? Troškulys kamuoja. Būkit žmonės - IDENTIFIKUOKIT.

67247. portveinas2011-04-01 20:55
čia kultūra, o ne energetika jaunuoli-alkoholike. Ir šiaip, būk atsargus. Šiais laikai į portveiną įpila žiurkės nuodų. Skaičiau feisbuke apie susireikšminusius patinus - Žuką ir Valių. Tokio pravalo dar nematė jokia valdžiažmogių (valiažmogiai/žukažmogiai) karta Bolonijos knygų mugėje. Visa kutlūros ministerija balsavo už gazpromą, o pasirodo ten buvo specialistai .. ir jiems pasisekė geriau už naftalino susireikšmėlius Žuką/Valių. Na istoriją patys paskaitysit massmedijose, kai Gazpromas nulips nuo jos. Greitai. Reikia laukti, kad energietikoje ir prekyboje atsirastų profai, o ne Žukai ar Valiai.

67248. įsiųtęs ištroškėlis2011-04-01 22:18
ir vistik, nemarūdinkit smegenų - kas protveiną dalina? Katra pusė? Troškulys kamuoja. Būkit žmonės - IDENTIFIKUOKIT.

67249. terra2011-04-01 22:37
klausk Peleckio

67252. gerbiamas Pelecki2011-04-01 23:03
pasakyk artikuliuotai-lietuviškai, būk žmogus. K A S D A L I N A P O R T V E I N Ą. Juk tamsta pats nučiulpdavai neblogai portveino, kai važinėjai į Somalį, Danijoje mokytis, į Iraną, Izraelyje. Aš suprantu, kad cv rašai taip, padirbėjau pas Lubį porą dienų kasdamas trąšas ir už tuos pinigus pasimokiau ir pasivažinėjau, ... mes suprantam, kad tai formalumas jiems, bet portveinas vis tik tekėjo iš kažkur. Vadinasi ir tamsta žinai, iš kur teka dabar portveinas. Na bent jau patirties turi iš kur. Pasakyk ištroškėliui Pelecki.

67253. ištroškęs dar2011-04-01 23:14
buvo čia toks komentarius "pasi", tas irgi siurbė portveiną per kraštus. Peleckio kopija. Keliavo, mokėsi, vėl keliavo, laisvai nusipirkdavo knygas, po to vėl keliavo, po to vėl abudu pirko kultūrines vertybes. Abu labu buvo išsilavinę, mėgiami. Pasakykit, pasi ir Pelecki, KUR GAUT PROTVEINO, kaip jūs kažkada. Būkit žmonės. Patarkit. Kur gaut portveino, kad tapti išsilavinusiu žmogumi, kaip judu

67254. ei,2011-04-01 23:32
atsiknisk, valkata PORTVEINE

67255. tai ištrink2011-04-01 23:36
brangusis NEvalkata. Just do it, kaip a.a. aišvas sakydavo.

67261. terra2011-04-02 10:40
Peleckis dar, pasirodo, ir skūpus - kur jis tau pasakys, kur gaut portveino. Negabūs žmonės visada dar ir skūpūs būna. čia taisyklė, ir ji yra universali.

67263. ei, 2011-04-02 12:22
terrizmas yra virusas, kuris plinta be užkardų.

67264. latvių gatvė2011-04-02 14:22
Ilsisi po aminazino dozės mūsų žmonės. Pailsės, paskui padirbės.

67269. terra2011-04-02 22:01
Pelecki, kokios čia užkardos - neleisk snarglių :)

67270. Lina2011-04-02 22:07
Peleckis visada žavi savo texo ir kalbos jausmu.Ačiū Jam.

67272. Yo2011-04-02 22:57
Nu teip

67273. Nu teip2011-04-03 01:52
Yo

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
8:55:13 Aug 8, 2011   
Aug 2010 Aug 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba