Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-10-11 nr. 2920

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• SVEIKINAME ŠIŲMETĮ JOTVINGIŲ PREMIJOS LAUREATĄ – POETĄ IR VERTĖJĄ JONĄ ZDANĮ8
• TRUMPAI

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS KALBA,3

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
AŠ IRGI NORĖJAU
2

POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS KONFERENCIJA 
• Elena Baliutytė.
POEZIJA IR STICHIJOS: UGNIS - ĮVAIZDŽIO RAIDOS FRAGMENTAI
3
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
UGNIS - EMOCIJŲ SKLAIDOS BŪDAS
• Audinga Peluritytė.
MŪZŲ IR MEDŪZŲ APSUPTYJE
8

POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS LAUREATAI 
• DONATAS PETROŠIUS1
• EGLĖ JUODVALKĖ
• VIKTORAS RUDŽIANSKAS2
• J.C.TODD
• JURGITA BUTKYTĖ1
• KRYSTYNA RODOWSKA
• KORNELIJUS PLATELIS1
• DOSTENA ANGUELOVA-LAVERGNE
• LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS19

POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS ĮSPŪDŽIAI 
• Paulina Žemgulytė.
UGNINIS DRUSKININKŲ RUDUO
1
• ANTROJI DIENA IR T.T.

MUZIKA 
• Salomėja Jonynaitė.
"JAUNA MUZIKA" PRADĖJO NAUJĄ SEZONĄ
2
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELNO MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA

TEATRAS 
• Rasa Paukštytė.
F... LEFT F...RIGHT, arba ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠITO PASAULIO
• Ingrida Daunoravičiūtė.
ŠIUOLAIKINĖS RUSIJOS DRAMATURGIJOS FORUMAS

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
APIE ATEIVIUS - TIKRUS IR IŠ SENOVĖS ROMOS
2

DAILĖ 
• PRIEŠ LINĄ VISI YRA LYGŪS5
• Salomėja Jastrumskytė.
KIEK SVERIA PROFILIS?

FOTOGRAFIJA 
• Tomas Pabedinskas.
AMERIKIETIŠKA TRADICIJA LATVIŲ FOTOGRAFO ANDRĖJO GRANTO KŪRYBOJE
3

KRONIKA 
• Vidmantas Valiušaitis.
AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ
6
• PIRČIUPIŲ MUZIEJAUS EKSPONATUS SIŪLOMA PERKELTI Į NAUJĄ VARĖNOS KRAŠTO MUZIEJŲ

SKELBIMAI 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
• PREMIJOS
• KONKURSAS
• PARAIŠKOS
• PARAIŠKOS
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDAS
• "LIETUVOS ISTORIJA TAPYBOJE"1
• LMKA PREMIJA

DE PROFUNDIS 
• PERDAGAS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
"Provincijos dvaras: istorinis portretas ir taikomoji dailė XVII-XIX a. Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose
"I.Domeika - 200"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
"Krikščionybė Lietuvos mene" (atnaujinta vertingomis kolekcijomis)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
J.Nowosielskio sakralinės tapybos paroda "Villa dei misteri" (veiks iki XI.10)
X.15 17 val. atidaroma F.Ruščico paroda

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Paroda "Senųjų interjerų meniniai baldai XVI-XIX a."

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
VIII Baltijos tarptautinio meno centro trienalė "Traukos centras" (veiks iki XI.3)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Galerija "©POP" (Detroitas, JAV) pristato R.Zakrino, T.Theweso, M.Dancey`o, R.Palubinskas, M.Gordono darbų parodą
Čekų grafiko O.Kulhaneko paroda

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Apžvalginė taikomosios dailės (oda, metalas, tekstilė, stiklas) paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui

GALERIJA "KAIRĖ-DEŠINĖ"
Latako g. 3
E.Kučkaitės instaliacija "Trokštamas noras" (veiks iki X.13)
S.Paukščio ir L.Juodvalkio paroda (veiks iki X.20)
X.15 18 val. atidaroma L.Katino paroda "Vaisiai - muzikos instrumentai" (veiks iki XI.19)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
M.Vilučio paroda (veiks iki X.22)

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4/2
Lvovo dailininkų kūrinių paroda (veiks iki X.20)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
P.Veličkos (1911-1990) fotografijų paroda

GALERIJA "AKADEMIJA"
Pilies g. 44
II tarptautinio keramikos simpoziumo "Glazūros audra Baltijoje" darbų paroda (veiks iki X.12)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
E.Voverytės fotografijų paroda
TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJA
Pamėnkalnio g. 1/13
Apžvalginė taikomosios dailės paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui. Juvelyrikos ir keramikos paroda. Keramikos ekspozicija skirta keramikos mokyklos 70-mečiui

GALERIJA "NAUJIEJI SKLIAUTAI"
Ašmenos g. 10
III popieriaus simpoziumo "Pop.menas`02" darbų paroda

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
XVIII - XX a. taikomosios ir vaizduojamosios dailės paroda

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
E.Saladžiaus piešinių ir monotipijų paroda "Pirštu ant vandens" (veiks iki X.13)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Nuolat veikianti grafikos ir tapybos darbų paroda - pardavimas
L.Karpavičienės fotoparoda "Nidos palikimas 1987" (veiks iki X.15)
X.17 17 val. atidaroma paroda "Kaimynė" (veiks iki X.31)

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
"Atidarymo paroda" (veiks iki XI.16)

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
V.Šerio paroda "Sugrįžtu į Užupį" (veiks iki X.25)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Originalūs autoriniai papuošalai

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Savicko dailės mokyklos mokinių darbų paroda (veiks iki X.13)

V.ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J.Tumo-Vaižganto g. 9-77
Galerijos savininko V.Žuko tapybos paroda

LDS MEDALIŲ GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Apžvalginė taikomosios dailės paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui. Šiuolaikinė keramika

GALERIJA "KORIDORIUS"
Fotografijų paroda "Taikos spalvos" (veiks iki X.15)

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
Skulptoriaus S.Wierzbickio skulptūros "Andante" (marmuras) ir "Interliudium" (bronza)

RAŠYTOJŲ KLUBAS
Sirvydo g. 6
N.Marčėnaitės ir M.Jonučio paroda (veiks iki X.16)
X.16 atidaroma A.Kašausko tapybos paroda

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)
II moksleivių meninės lipdybos konkurso "Mano A.Puškinas" darbų paroda

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Šiuolaikinių dailininkų paroda
Gintarų su inkliuzais kolekcija, Juodkrantės lobis
XV a. pab. degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
Juvelyrių A.Wagner ir T.Tolvanen (Olandija) paroda "Out of the Blue"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Kazimierui Šauliui - 130; Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115;
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
E.Katalinos Kriaučiūnaitės paroda "Keičianti pasaulį"

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
Dailininko E.Urbanavičiaus jubiliejinė akvarelių paroda (veiks iki XI.11)
Grupės dailininkių E.Aleksejevos, G. Jurgelevičiūtės, V.Jurgelevičiūtės, N.Lučiūnaitės, L.Milevičiūtės, R.Vaičiulytės, R. Nazarovaitės - keramika, koliažai ir tekstilė rudeninėje parodoje
(veiks iki XI.13)
Kompozitoriaus A.Budriūno 100-sioms gimimo metinėms (veiks iki X.15)
J.Vanagaitės tekstilė (veiks iki XI.3)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI
BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
V.Poškos tapybos darbų paroda (veiks iki X.12)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
Paroda "Dumpliniai muzikos instrumentai Lietuvos kaime"
R.Lukšo tapybos ir scenografijos paroda "Teatro, televizijos ir kino dailininko žvilgsnis", skirta autoriaus 75-mečiui (veiks iki X.17)

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
X.11 17 val. atidaroma E.N.Zavadskienės darbų paroda "Virš mūsų tik dangus" (veiks iki XI.8)

J. ir M.ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
Pilies g. 40
Vilniaus miesto technologijų mokytojų darbų paroda
L.Monginaitės tapybos tušu paroda

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g. 3
Paroda "Skulptoriui profesoriui Kazimierui Jelskiui - 220"

TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Čekijos baroko perlai"

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Paroda "Ištikimas neogotikai (archit. Vaclovas Michnevičius)" (veiks iki 2003.II.7)

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
Dzūkijos krašto tautodailininkės Neringos Akstinienės tautinių juostų paroda (veiks iki X.19)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
Paroda "Spalvos ir linijos", skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai (veiks iki X.31)

Kaunas

M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos pinigai. XII a.pabaiga-XX a. I pusė" (veiks iki XII.1)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
X.11 17 val. atidaroma paroda "Šiuolaikinė Tuniso tapyba" (veiks iki XI.10)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
L.Lapino (Estija) paroda

LDS KAUNO GALERIJA
Rotušės a. 27
Tapytojo A.Keano ir fotografo R.O`Connoro (Airija) paroda "The Mirror Forgives the Face" (veiks iki X.13)
X.16 18 val. atidaroma skulptoriaus W.Schwietes paroda "Degtukai" (veiks iki XI.10)

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS
GALERIJA
Rotušės a. 1
A.Granto (Latvija) fotografijų paroda

GALERIJA "ARTERITORIJA"
Donelaičio g. 62
A.Aleksandravičiaus fotografijų ciklas "Zona", taip pat fotografijų rinktinė "Devyni aukštai"

"EGLĖS" GALERIJA
Raguvos g. 9-2
E.Jasulaitytės tekstilinių koliažų paroda (veiks iki X.20)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
X.11 16 val. atidaroma tarptautinė meninio stiklo paroda "Vitrum Balticum II" (veiks iki XI.15)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Karikatūrų paroda
Lazdijų meno mokyklos moksleivių darbų paroda
26-oji Lietuvos karikatūrų paroda

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bakelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas" (veiks iki XII.1)
Paroda "Dialogai: kviečia Kaunas" (veiks iki XII.1)

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
X.11 atidaroma Vilniaus universiteto fotoklubo fotografijų paroda "INsideOUT"

GALERIJA "KAUNO LANGAS"
Valančiaus g. 5-6
A.J.Krištopaičio kūrinių paroda
V.Gutausko, V. ir R.Anskaičių stiklo paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Juditai Vaičiūnaitei - 65"
"Vytautui Bubniui - 70"
"Pranui Raščiui - 70"
R.Rakausko fotografijų paroda "Spalvoti laukai" (veiks iki X.25)

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Leidinių paroda "Dvarai Lietuvos kultūros panoramoje"
Fotografijų paroda "Lietuvos dvarai" (veiks iki XI.14)
Dailės paroda "Dvarai dailininkų akimis" (veiks iki X.15)

Klaipėda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti P.Domšaičio kūrinių ekspozicija
Paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki X.20)
Paroda "Tapytojai, P.Domšaičio amžininkai Rytprūsiuose" (veiks iki X.20)
Paroda "Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki X.20)
Vaikų dailės mokyklos grafikos ir skulptūros paroda "Kompozicijos pamokos" (veiks iki XI.10)

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
Medalininkų simpoziumo "Medalio menas ir Klaipėda" paroda, skirta Klaipėdos 750-mečiui

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
E.Malinausko tapybos paroda "Romantiškoji Baltija" (veiks iki XI.3)
Paroda "Laisvės kovų verpetuose" (veiks iki XI.3)
Paroda "Kurso draugai" (veiks iki XI.3)
Paroda "Klaipėdos akvarelė 2002", skirta miesto 750-mečiui (veiks iki XI.3

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 3, 3a
V.Čepkausko skulptūrų, asambliažų ir dar niekur neeksponuotų tapybos darbų paroda (veiks iki X.17)

PARKO GALERIJA
K.Donelaičio g. 14a
E.Rudinsko paroda "Terra"

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos pr. 18
Paroda "E.Kolakausko raidės: B, G, F, L, N, R, P, S, T, V" (veiks iki XI.4)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
G.Bulotaitės-Jurkūnienės tapybos paroda (veiks iki X.23)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai

DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Lietuvos dailininkų sąjungos apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda "Kolekcija`2002" (veiks iki X.14)

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
R.Dailidės fotografijų paroda "Prarasto laiko labirintai" (veiks iki X.16)

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
X.11 atidaroma K.Užuoto tapybos paroda "Pasivaikščiojimas" (veiks iki XI.17)
X.11 atidaroma Mažeikių "Pavasario" vidurinės mokyklos moksleivių paroda (veiks iki XI.7)

Panevėžys

DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
M.Meras (Paryžius) litografijų paroda (veiks iki X.20)

"GALERIJA XX"
Laisvės a. 7
Paroda "10 X 10", skirta "Galerijos XX" įkūrimo dešimtmečiui
Panevėžio dailės mokyklos mokytojų paroda, skirta Panevėžio dailės mokyklos 35-mečiui (veiks iki X.22)

Ukmergė

KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
X.11 atidaroma K.Petrulio tapybos paroda (veiks iki XI.5)

Kėdainiai

JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
A.Kezio "Čikaga / Angelai", Z.Kazėno "Viena valanda Čikagoje / Las Vegas" fotografijų paroda (veiks iki X.31)

Palanga

GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

Nida

Taikos g. 17
Baltų dailės paroda

MIŠKO MUZIEJUS "GIRIOS AIDAS"
M.K.Čiurlionio g. 116
Tapytojos G.Skinderienės ir medžio drožėjo P.Labučio parodos (veiks iki X.15)

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Atnaujinta V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija

Marijampolė

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Ignalina

KULTŪROS NAMAI
Ateities g. 43
Fotomenininko R.Rakausko paroda "Mūsų veidai"

Kudirkos Naumiestis

DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Dusetos

DAILĖS GALERIJA
Druskininkų miesto dailininkų klubo "3x" kūrybos paroda (veiks iki X.13)

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)

SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
8:49:43 Aug 8, 2011   
Aug 2010 Aug 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba