Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-06-06 nr. 3193

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Balys Bukelis.
NUOTRAUKA
40
• KRONIKA2
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
KAS IR KODĖL IŠPIRKO ROŽES,
1
• Ričardas Šileika.
POETINIAI IR TURISTINIAI -IZMAI ŠIAURĖS RYTUOSE

POEZIJOS PAVASARIS 
 Benediktas Januševičius.
POEZIJOS PAVASARIS BAIGĖSI – METAS RENGTIS KITAM
18

POKALBIAI 
• LIETUVOJE TRŪKSTA BALTŲ VEDLIŲ2

KNYGOS 
• „LAUŽIU ANTSPAUDĄ“
• „NAKTĮ UŽKLUPTAS ŽAIBO“
• „RŪKAS IR VĖJAS“
• „ŠOKIAI“
• „EILĖRAŠČIAI SAVO KAILIU“1
• „MINTIS IR UOLA“
• Elena Baliutytė.
IR TEBĖRA SVARBU
• (PA)SKAITINIAI
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Andrius Jevsejevas.
ATSIGRĘŽIANT Į PRADŽIĄ
• Ridas Viskauskas.
TARP EDUKACIJOS, PRAMOGOS IR EKSPERIMENTO

DAILĖ 
• Rita Mikučionytė.
LIETUVIŲ TAPYBOS PARIBIAI: SUAUGĘ JAUNIEJI
9

MUZIKA 
• Vaclovas Juodpusis.
PALYDĖJUS DEŠIMTUOSIUS „SUGRĮŽIMUS“
1

PAVELDAS 
• Laima Kruopaitė.
IŠSKAIDYTI SKULPTŪRINIAI ANSAMBLIAI

POEZIJA 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS4

PROZA 
• Loreta Jastramskienė.
NATŪRALI BŪSENA
7

VERTIMAI 
• Jurko Izdryk.
PRIVATUS SEKLYS

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• MENŲ SPAUSTUVĖJE TRUMPAMETRAŽĖS OPEROS
• VILNIAUS MAŽOJO TEATRO „MADAGASKARUI“ – PAGRINDINIS FESTIVALIO SANKT PETERBURGE PRIZAS

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• „EILĖRAŠČIŲ PER NAKTĮ“ DŽIAUGSMAI8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• MOKSLEIVIŲ POEZIJA2

ŠOKIS 
• ŠOKIS Į VAIKYSTĘ

KRONIKA 
• LĖK, GERVELE
• VYTAUTAS GAIDAMAVIČIUS
1931 07 21–2008 05 31
1

DE PROFUNDIS 
• Virgilijus Veršulis.
ŽALČIO SIUITA
1

POEZIJOS PAVASARIS

POEZIJOS PAVASARIS BAIGĖSI – METAS RENGTIS KITAM

Benediktas Januševičius

[skaityti komentarus]

iliustracija
Juozas Šalkauskas ne tik vedė Poezijos pavasario renginius, bet ir atliko žemėlapio vaidmenį
Autoriaus nuotraukos

Poezijos pavasaris baigėsi. Prasidėjęs gegužės 18-ąją Vilniaus universiteto Botanikos sode, nuvilnijęs per Lietuvą ir aplankęs Europoje išsibarsčiusius lietuvius, jis įprastai atsisveikino VU K. Sarbievijaus kieme birželio 1-ąją. Jeigu neklystu. O klysti laikraštininkai mėgsta, bet apie tai vėliau.

Antradienį, gegužės 27-ąją, įprastu laiku į Rašytojų klubą rinkosi moksleiviai. 40 jų išdrįso paskaityti savo eilių. Dar trys interpretavo klasikų kūrybą. Moksleivių tekstus vertino Gintarė Adomaitytė, Audronė Daugnorienė ir šio rašinio autorius, vadovaujami Lauryno Rimševičiaus, negailėjusio jauniesiems eiliuotojams griežtesnių žodžių. Iš sirguliuojančio poeto Algimanto Baltakio premiją pasiskolino ir jai savo vardą suteikė LRS pirmininkas Jonas Liniauskas. Premija atiteko Julijai Borovskajai. Komisija geriausiai įvertino šiuos moksleivius: III vieta skirta Ievai Gudmonaitei, Julijai Minkauskaitei, Rasai Milerytei; II vieta –­ Ievai Salatkaitei, Dovilei Kuzmickaitei; I vieta – Vainiui Bakui. Kaip ir kasmet, visiems moksleiviams teko daugybė knygų.

Antradienio vakare A. Mickevičiaus bibliotekoje rinkosi ypatingi poezijos gurmanai, prie kurių galiu priskirti ir save. Ėjau ten, nes apytikriai numaniau, kokias „Rupūžio giesmes“ rengiasi užtraukti Gasparas Aleksa. Kai ką panašaus jau buvau matęs ir regėjęs Rašytojų klube. Tačiau šį kartą G. Aleksos ir Violetos Šoblinskaitės duetą papildė Aušra Kaziliūnaitė ir Dalia Teišerskytė. Tiesa, pastaroji, galima sakyti, dalyvavo tik svečio teisėmis ir renginio pradžioje paskaitė tris eilėraščius, o štai Aušra šiame poezijos ir muzikos projekte puikiai derėjo. Priminsiu, kad muziką šiam projektui sukūrė Snieguolė Dikčiūtė, pasitelkdama gitaristą Valdą Narkevičių ir naujosios muzikos grupę „Impulsas“, kurios narių vardų šį sykį neįsidėmėjau. Tačiau pastebėjau, kad improvizacijose būta mažiau triukšmo, daugiau ramybės ir harmonijos, tačiau galop G. Aleksa kirto iš peties: „bet viskas kaip visados: pasiduodame, tikime, mylime, o kartais – net laimim“ (eil. „muilas“).

Trečiadienio vakarą tradiciškai Užupio ir užsienio poetai rinkosi Užupio kavinėje, kur prižiūrimi Antano A. Jonyno ir Liudviko Jakimavičiaus skaitė savo kūrybą Vilnelei, o šioji savo ruožtu nemirtingąsias eiles plukdė į Nerį. Beje, noriu padėkoti Užupio kavinės šeimininkams už begalinį svetingumą: dar nesibaigus skaitymams buvau paprasčiausiai išvytas iš savo vietos. Suprantama, kažkokie pižonai su cigarais daug svarbesni už poetus ir poezijos mėgėjus. Dėkoju, kad man eilinį kartą buvo parodyta kukli vieta šiame pasaulyje.

Kai kuriems Poezijos pavasario dalyviams ketvirtadienis, gegužės 29 d., buvo ypač įtemptas ir turiningas. Jau nuo pat ryto teko dalyvauti konferencijoje, kur diskutuota apie skaitymo malonumą. Vėliau lankytasi pas Vilniaus merą Juozą Imbrasą, kur poetai buvo pavalgydinti, o Antanas A. Jonynas netgi apdovanotas. Atsisveikinę su Vilniaus meru, poetai draugiškai išplaukė. Tiesiai į Jeruzalę. Vėliau juos buvo galima regėti Europos parke, kur skaitė draugingi užsienio svečiai. Penktadienį ir šeštadienį poetai pasklido po Lietuvą.

Poezijos pavasariui šiemet pritrūko pavasario, tad užbaigti jį teko vasarą. Uždarymo vedėjai, aktoriai Birutė Marcinkevičiūtė ir Rimantas Bagdzevičius, paminėję pirmąjį festivalio laureatą Justiną Marcinkevičių, prie mikrofono pakvietė šiemet festivalio laurus nuraškiusį Viktorą Rudžianską. Jam, Vilniaus mero Juozo Imbraso pasveikintam, atrodo, labiau rūpėjo ne laurų lapai, o kaštonų žiedai ir mylimoji, į kurią poetas kreipėsi eilėraščiu. Geriausio skaitovo titulą pelniusi aktorė Dalia Jankauskaitė paskaitė du eilėraščius – apie vasarą ir teisybę. Tuomet atėjo eilė pasirodyti Vytautui Stulpinui, vyriškai nuskynusiam Salomėjos Nėries premiją. Ir jis pasirodė eilėraščiu „Poetas“ nešinas. Antanas A. Jonynas, apdovanotas už eilėraščius apie Vilnių, prisipažino, kad Vilnius yra jo gimtasis miestas ir didžioji meilė, tad apie Vilnių jis rašęs visuomet. Čia atėjo eilė Lidijai Šimkutei, atkeliavusiai iš Australijos ir neseniai išleidusiai naują eilėraščių rinkinį. Boelė Schenlaer, atvykusi iš artimesnės Švedijos, lėtai, raiškiai ir įtikinamai iš atminties kalbėjo apie liūdesį. Paskui Marcelijus Martinaitis prabilo apie visuotinę trauką ir ėmė dėtis stebuklai: kaži kur įkandin Lietuvos patraukė Aidas Marčėnas, įkandin A. Marčėno iškilmingai aidėjo varpai. Tarp Molėtų ir Maskvos besiblaškantis Georgijus Jefremovas kalbėjo Jono Strielkūno raštu. Netruko pasirodyti ir pats J. Strielkūnas. Violeta Palčinskaitė, šiemet apdovanota už geriausius eilėraščius vaikams, mažiesiems skaitytojams palinkėjo niekada nepamiršti raidyno, kaip kartais nutinka kvailiems karaliams. Aktorė Regina Paliukaitytė perskaitė Martyno Vainilaičio, kuriam šiemet būtų sukakę 75-eri, eilėraštį. Auksakalių gildijos „Meno niša“ prizas – Remigijaus Kriuko stiklo kompozicija „Lašas“ –­ už japonų poezijos vertimus teko Vytautui Dumčiui. Aktorius Ramūnas Abukevičius priminė Vinco Kudirkos 150-metį, paskaitydamas jo eilėraštį „Labora“. O po poros minučių į K. Sarbievijaus kiemą nusileido baltoji kielė pagerbti Vlado Braziūno, visuomenės veikėjo, poeto, vertėjo ir paparaco. Vitalijos Bogutaitės eilėraštis liūdnas pasirodė ne tik man, – jo pasiklausęs pravirko kūdikis. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas pažadėjo asmeniškai pasveikinti vertėją Claudią Sinnig už lietuvių poezijos (Sigito Parulskio ir Tomo Venclovos) vertimus į vokiečių kalbą ir įteikti jai „Arkos“ galerijos prizą. Tačiau apie kokį M. Martinaičio vertėjai įteiktą apdovanojimą rašoma „Lietuviams.com“?

iliustracija
Gasparas Aleksa gieda „Rupūžio giesmes“

Poezijos pavasarį tą vakarą sėkmingai užbaigė dar keli Europos poetai – kroatas Milošas Đurđevićius, lenkė Elżbieta Musiał ir jos tėvynainis Marekas Wawrzkiewiczius, Airijoje apsigyvenęs poetas iš Naujosios Zelandijos Rossas Hattaway’us, švedas Peras Ericas Söderis, kiekvieną eilutę pabrėždamas rankų mostais, tai pakeldamas, tai nuleisdamas balsą. „Baisiai gąsdina“, – šitaip P. E. Söderio skaitymą įvertino vienas jaunasis klausytojas. Tačiau Laurynas Rimševičius, skaitęs R. Dambrauskaitės-Muralienės vertimą ir mėgdžiojęs kolegos manierą, panašių komplimentų nenusipelnė. „Lietuvos ryto“ vardu Giedrę Kazlauskaitę pasveikino Ramūnas Gerbutavičius už geriausią esė „Poezijos pavasario“ almanache. Kadainykštis festivalio laureatas Vacys Reimeris savo kūrinyje svarstė, ar Dievas yra, o Aldona Ruseckaitė patriotiškai didžiavosi, kad Kaune auga net du Maironio sodinti ąžuolai ir perdavė šių linkėjimus VU kiemo berželiui, kurį savo eilėrašty aprašė Rimvydas Stankevičius. O Gintaras Patackas skaitė, nes buvo apdovanotas „Kauno dienos“ už rinkinį „Lapė, rožė ir bambukas“. Vilniškė moksleivė Dovilė Kuzmickaitė skaitė, nes įdomiai debiutavo „Poezijos pavasario“ almanache. Pasirodė ir ukmergiškis Vainius Bakas, laimėjęs moksleivių skaitymus, nes daug laiko praleidžia mąstydamas apie vištas. Aivaras Veiknys keliavo prie mikrofono, nes buvo deleguotas iš jaunųjų skaitymų „Sueiliuotas pavasaris“. Dar buvo prisimintas šių metų Z. Gėlės premijos laureatas Petras P. Gintalas. Laiko ir vietos skaityti atsirado ir man, po septyniolikos metų antrąkart pelniusiam „Eilėraščių per naktį“ pagrindinį prizą. O festivalį, kaip ir žadėjęs, baigė LRS pirmininkas J. Liniauskas savo kūriniu, dedikuotu festivalio rėmėjams.

Norėtųsi pataisyti porą linksmų klaidelių, kurias įvėlė rašę, beje, šykštokai, apie festivalį žiniasklaidininkai. Vieną tokią pastebėjau lrt.lt kultūros skiltyje paskelbtoje agentūros ELTA informacijoje apie Poezijos pavasario laureatus. Antanas A. Jonynas, pasirodo, yra „Kaune kuriantis poetas ir vertėjas“. Ką gi, matyt, nuvyksta į Kauną, pakuria ir sugrįžta. Į Vilnių, jei neklystu. V. Rudžianskas R. Gerbutavičiui irgi pasirodė „Kaune gyvenantis poetas“. Nespėliosiu tuomet, kur link po darbų „Nemune“ iš redakcijos išvyksta laureatas, bet akivaizdu, kad krūvą metų apie grožinę literatūrą „Mūzų malūne“ rašinėjantis ir nuostabiai sugebantis kritikuoti renginius, į juos net neužsukdamas, žmogus po šiai dienai taip nieko ir nežino apie lietuvių poetus. Kam čia stengtis, vis vien jų rašliavos niekas neskaito, ar ne?

Poezijos pavasaris baigėsi, tačiau yra klausimų, kuriuos vertėtų spręsti nedelsiant. Pavyzdžiui, kam teks sudaryti kitų metų almanachą. Sudarytojo vis vien reikės, tai paskirkite jį jau dabar, gerbiami LRS valdytojai. Kad būtų mažiau šnekų.

 

Skaitytojų vertinimai


47243. šausiu2008-06-08 21:38
paskirkit greičiau, o jei ne šausiu:)sako staipsnio autorius Benas. Jei jau lauretą kitų metų paskyrė, tai almanacho sudarytoją tuo labiau reikia

47252. klaida2008-06-09 09:40
reikia kuo greiciau paskirti ne naujo almanacho sudarytoja, bet kitu metu poezijos pavasario laureata!!!

47253. paistalai2008-06-09 09:40
Nesupratau, už ką tu čia, Benai, Gerbutavičių užsipuolei - kiek žinau, V.Rudžianskas iš tikrųjų gyvena ir dirba Kaune. O apie A.A. Jonyno "kaunietiškumą" priskiedė ELTA, su kuria Ramas neturi jokio ryšio. Žodžiu, pats pasirodei tokiu pat žiniasklaidininku.

47257. dukardu tvarko popierius2008-06-09 11:57
Rudzianskas gyvena kauno rajone, vilkijoj, o tai ne tas pats kas kaunas. jis tik dirba kaune. kazkoki interviu skaiciau ta tema.

47258. aleison2008-06-09 12:03
Tai tebunie Benas -- tiek laureatas, tiek sudarytojas. Liniauskas

47260. Ramūnas Gerbutavičius2008-06-09 12:33
Benuti, melagėli, neskleisk erezijų. Nesu kritikavęs nei vieno renginio į jį neužsukęs. Taip, informaciją iš vieno ar kito renginio esu susirinkęs telefonu, bet ta informacija visada buvo pateikiama sausai -- kas laimėjo vieną ar kitą prizą, apie ką buvo diskutuojama... Be menkiausio kritinio požiūrio. Į daugelį tų dažniausiai nuobodžių renginių, skirtingai nei tu, neinu, nes geriau vietoj to paskaitau kokią nors poezijos knygą. Taigi vienas jų (suprask, poetų) rašliavos skaitytojas tikrai yra. O dėl Rudžiansko gyvenimo vietos atiprašau.

47262. kolegai2008-06-09 13:20
Gerbutavičiui pagarba už kultūringą ir atvirą komentarą.Gal kitą kartą tikrai geriau sausi faktai, nei suskydusios emocijos.Verta apie tai viesiems plunksnos broliams pagalvoti...

47267. Nebenas 2008-06-09 16:02
Gerbutavičiau, kiaule tu, niekše ir svoločiau - sutapatinti Kauną ir Vilkiją, tolimas ir net dvasiškai svetimas gyvenvietes - čia gi ne tik netaktas, čia geografijos pagrindų neturėjimas. Tu taip vieną dieną Grigiškes ar Tarandę prie Vilniaus priskirsi. Kas tau dėstė geografiją, ką ? Kad ištaisytum savo apsikiaulinimą, nuo šiol reikalauju tiksliai nurodyti kiekvieno tavo rašliavoje paminėto LRS nario ne tik gyvenamąjį miestą ir mikrorajoną (pvz. Sventickas - Antakalnis, Marčėnas - Rasos, bet gink Dieve ne kažkoks ten Vilnius), bet ir tikslų adresą su pašto indeksu ir papildomais orientyrais (pvz. "trečia laiptinė nuo šiukšlių konteinerio" arba "antros durys, raktas po bliūdu"). Anonimas.

47276. stebuklas2008-06-09 19:00
zurnaliuga, kuris raso apie poezija ir poetus, retkarciais dar ir paskaito. stebuklas, unikumas - ciukcia pisatel ir takze citatel. gal ir proza paskaitai, surike ockarike?

47277. stebuklas2008-06-09 19:00
zurnaliuga, kuris raso apie poezija ir poetus, retkarciais dar ir paskaito. stebuklas, unikumas - ciukcia pisatel ir takze citatel. gal ir proza paskaitai, surike ockarike?

47279. nebenui2008-06-09 20:37
pagal naują geografijos vadovėlį grigiškės jau senokai vilniui priskirtos:):):)

47283. geografas2008-06-09 22:27
visiska profanacija...lietuvoje nera tokiu nei kaimu, nei miestu, todel si diskusija yra beprasme. manau lyrinis suo pakastas ne lietuvos teritorijoje!

47285. podagra2008-06-10 00:24
Mielieji, gal galite pasakyti apie ka sitas Benedikto tekstas? Man dar mokykloje kazka kalbejo apie bendra teksto minti, jos pletojima, apie tai, ka autorius nori pasakyti. Ka visa sia paklode norejo pasakyti Benediktas? Kad baigesi Poezijos pavasaris? Taigi ir arkliui aisku, kad baigesi. Pirmuoju savo tekstu jis pasake, kad prasidejo, antruoju, kad vyksta, o treciuoju, kad baigesi - prasmingi tekstai, nieko nepasakysi! Matyt, Litmenis turi pernelyg daug popieriaus, kad stenografa nusisamde. Na, stenografuoti renginius - irgi garbingas reikalas...

47290. D. 2008-06-10 12:51
Kuzminskaitė aš, ne Kuzmickaitė.

47320. terra2008-06-12 16:25
nesvarbu - vistiek prastai skaitei universiteto kieme

47331. Onė>terra2008-06-12 23:37
Kodėl taip? Santykis gerais skaitančių savo eiles ir blogai maždaug 1/20.

47336. taškas2008-06-13 00:44
terra yra tikras TT, išimamas iš apyvartos dėl moralinio ir etinio neatitikimo taškas.

47346. gr.draugių2008-06-13 18:00
o ar lauretas gerai skaitė mylimajai(osioms)?:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Liepos

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 10 
21:33:23 Jul 24, 2011   
Nov 2008 Mar 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba