Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-03-16 nr. 3134

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Mantas Gimžauskas.
[ŽAIDIMAI]
122
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS3

SIC! 
• BŪK MAUMO DRAUGAS!2

AKTUALIJOS 
• SUSITARTI TEKS1
• Jurij Andruchovič.
VISO LABO TIK PAMĖKLĖ. BET VIS DAR KLAIDŽIOJANTI
1
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
SEPTYNIOLIKA METŲ SU NEPRIKLAUSOMYBĖS VĖLIAVA
9

KNYGOS 
• „KATARŲ SUGRĮŽIMAS“
• „TURINO KOMEDIJA“
• „UGNIS NEPABUDINS“
• „IKI IR PO TELEVIZIJOS“
• Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė.
KUR IŠSKRIDO JENSENO ŽĄSYS?
2
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
ŠARŪNO NAKO PADAVIMAS
24
• Rita Nomicaitė.
SU POLĖKIU
2

TEATRAS 
• Audronė Girdzijauskaitė.
NERAMUS KOVAS, ARBA NEMĄSTANTI KASDIENYBĖ
15
• LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO PREMJERA
• STASIUI RATKEVIČIUI – 90
• TRUMPA ČEKŲ LĖLIŲ TEATRO ISTORIJA2
• Ridas Viskauskas.
TEATRINIAI PASITIKĖJIMO KERAI
1

KULTŪRA 
• Viktorija Daujotytė.
ŽEMAITIŠKIEJI SIELOVAIZDŽIAI
1

DAILĖ 
• ANTANAS KMIELIAUSKAS: APIE SAVE IR KŪRYBĄ
• Jurgita Ludavičienė.
MARATONAS

POEZIJA 
• IEVA ARMALYTĖ37

PROZA 
• Jolanta Sereikaitė.
PONIOS
15

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Remigijus Venckus.
LINK MEDICINOS MANIFESTO

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Ramūnas Čičelis.
KOMPENSACIJA PAGAL „PRAVDA VIENA MINUTĖ“
• APIE EVALDĄ JANSĄ5
• Evaldas Jansas.
APIE SAVĄSIAS SUBKULTŪRAS
6
• VIENO ŽMOGAUS BALSAS AR NUOMONĖ NIEKO NELEMIA

KRONIKA 
• ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI
• REMIGIJUS AUDIEJAITIS 1972 01 17–2007 03 111
• MANTAS GIMŽAUSKAS 1976 02 06–2007 03 113
• PRIEŠ PAVIRSTANT PAUKŠČIAIS...5
• ROBERTAS VAIDOTAS 1954–20073
• MOTIEJAUS LUKŠIO ŠIMTMETIS

SKELBIMAI 
• LIETUVOS BANKAS SKELBIA
• POETO ZIGMO GAIDAMAVIČIAUS-GĖLĖS LITERATŪRINĖ PREMIJA

DE PROFUNDIS 
• APIE MIŠKO GĖRYBES IR PAVASARIO PAVOJUS1
• Tezaurus Vilensis (Visiškas nevykėlis).
AR GALI SIUVĖJAI RAŠYTI EILES?
3
• Petras Motiejūnas.
APIE BRONIŲ JAUNIŠKĮ
5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
III.16 18 val. – premjera: R.Wagnerio „VALKIRIJA“, 3 v. opera vokiečių k. Dirig.J.Kaspszykas (Lenkija). Bilieto kaina 20-170 Lt
III.17 18 val. – P.Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“, 2 v. baletas. Dirig.R.Šervenikas. Bilieto kaina 15-120 Lt
III.18 12 val. – L.Vilkončiaus „PITERIS PENAS“, 2 v. baletas vaikams su fonograma; (Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius). Bilieto kaina 6-30 Lt
III.20 18 val. Kamerinėje salėje – V.Kurnicko dainų vakaras „MEILĖS ŽVAIGŽDEI“. Bilieto kaina 10 Lt
III.21 18 val. – „RAUDONOJI ŽIZEL“, 2 v. baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 15-120 Lt
III.22 18 val. – premjera: R.Wagnerio „VALKIRIJA“, 3 v. opera vokiečių k. Dirig.J.Kaspszykas (Lenkija). Bilieto kaina 20-170 Lt
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
III.16 18 val. – M.Krležos „ELITAS“. Rež.I.Buljan (Kroatija)
III.17 18 val. – B.Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. K.Kymantaitė
III.18 12 val. – A. de Saint-Exupery „MAŽASIS PRINCAS“. Rež.S.Mykolaitis
18 val. – T.Dorsto, U.Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež.V.Masalskis
III.21 18 val. – R.Cooney’o „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. A.Večerskis
III.22 18 val. – B.Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež.G.Padegimas
Mažoji salė
III.17 16 val. – F.Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež.V.Masalskis
III.18 16 val. – V.V.Landsbergio „BUNKERIS“. Rež.V.V. Landsbergis
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
Didžioji salė
III.20 19 val. M.Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“
VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
III.16 18.30 val. – K.Abės „MOTERIS SMĖLYNUOSE“. Rež.L.Adomaitienė
III.17 18.30 val. – A.Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež.R.Tuminas
III.20 18.30 val. – filosofiniai skaitymai: M.Buberis „Tu ir aš“. Dalyvaus L.Donskis, P.Vyšniauskas, A.Gotesmanas, J.Milašius
III.21 18.30 val. – M.Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež.R.Tuminas, A.Dapšys
III.22 18.30 val. – G.Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež.S.Račkys
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
III.16, 17 18 val. – premjera: W.Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 15-30 Lt
III.18 18 val. – P.E.Landi „VISKAS APIE VYRUS“. Rež.P.E.Landi. Bilieto kaina 20-40 Lt
III.21, 22 18 val. – X.Dürringerio „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 20 Lt
Mažoji salė
III.18 12 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež.S.Degutytė. Bilieto kaina 5 Lt
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
III.16 19 val. – R.Cooney’o „JUOKINGI PINIGAI“. Rež.A.Girba (Maskva)
III.17 18 val. – E.E.Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež.G. di Capua (Sankt Peterburgas)
III.18 12 val. – A.Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež.J.Popovas
18 val. – R.Cooney’o „NR. 13“. Rež.E.Murašovas
OKT/Vilniaus miesto teatro gastrolės
III.21 19 val. – M.von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. Rež.O.Koršunovas
*
III.22 19 val. – L.Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež.E.Mitnickis (Kijevas)
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
III.16, 17 19 val. – premjera: M.McDonagh’o „LUOŠYS IŠ AINIŠMANO SALOS“. Rež.V.Bagdonas. Bilieto kaina 20-30 Lt
III.18 15 val. – „MARIUS IR MIGLĖ“. Bilieto kaina 5-10 Lt
Mažoji scena
III.22 19 val. – premjera: D.Čepauskaitės „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO“. Rež.G.Beinoriūtė. Bilieto kaina 20-30 Lt
TEATRAS „LĖLĖ“
Arklių g. 5
Didžioji salė
III.17 12 val. – S.Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež.A.Mikutis
18 val. – „KAŠPAREKAS, KOLOČAVOS VACHMISTRAS“. Rež.Z.Berounsky (čekų studentų mėgėjų teatro trupė)
III.18 12 val. – J.Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
III.17 14 val. – N.Indriūnaitės „PELENĖ“. Rež.N.Indriūnaitė
III.18 14 val. – N.Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež.J.Skuratova
TEATRO LABORATORIJA „ATVIRAS RATAS“
Mokytojų namai (Vilniaus g. 39)
III.18 17 val. – „SENELĖS PASAKA“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 5-10 Lt
III.18 19 val. – „Atviras ratas“. Bilieto kaina 15-20 Lt
RAMŪNO ATELJĖ
Latako g.1-1
III.22 19 val. – „MEILĖS NEGALI PRISIMINTI“ pagal M.Duras „La Musica antroji“ Rež.R.Abukevičius. Bilieto kaina 15 Lt
Dėl vietų teirautis tel. 868668010

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
III.16 18 val. aktorės S.Repečkaitės 80-mečiui – I.Kalmano „GRAFAITĖ MARICA“, 3 v. operetė. Dirig.J.Janulevičius. Bilieto kaina 15-100 Lt
III.17 18 val. – I.Kalmano „SILVA“, 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 6-100 Lt
III.18 12 val. – W.A.Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“, 2 d. muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 3-50 Lt
18 val.– G.Bizet „KARMEN“. Dirig.G.Rinkevičius. Bilieto kaina 15-100 Lt
VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Palėpės salė (Laisvės al. 71)
III.21 19 val. – V.Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež.S.Paciukas. Bilieto kaina 20-25 Lt
Sriubos teatras (Kęstučio g. 62)
III.18 13 val. – J.Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež.D.Juronytė. Bilieto kaina 25 Lt
III.21 18 val. – J.Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež.D.Juronytė. Bilieto kaina 25 Lt
Ilgoji salė
III.16, 17 19 val. – T. De Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 20 Lt
KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
III.16 18 val. – A.Strindbergo, A.Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež.S.Rubinovas
III.17 18 val. – „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež.S.Rubinovas
III.18 18 val. – premjera: K.Frešet „ŽANAS IR BEATRIČĖ”. Rež.S.Rubinovas
III.20 18 val. – „Parnaso“ klubas. Profesija – aktorius
III.21, 22 18 val. – F.Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS”. Rež.S.Rubinovas
MAŽASIS TEATRAS
M.Daukšos g. 34
III.17 18 val. – H.Ibseno „LĖLIŲ NAMAI“. Rež.V.Balsys
III.18 12 val. – A.Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. A.Baniūnas
18 val. – T.McNally’o „FRENKI IR DŽONIS”. Rež.A.Dilytė
III.22 19 val. – E.Ensler „KATYTĖ „P”. Rež.V.Balsys
VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji scena
III.17, 18 12 val. – premjera: „MAŽASIS MUKAS“. Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 8 Lt
„GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
Kovo 11-osios g. 26
III.17, 18 18 val. – premjera: A.Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 20-30 Lt

Klaipėda


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19
III.16 18.30 val. – J.Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“, 2 v. miuziklas
III.17 18.30 val. – „BALETINĖ ČAPLINO IR DOLSKIO KORTA“, 2 d. šokio spektaklis (su fonograma)
III.18 15 val. – A.Spadavecchios „PELENĖ“, 2 v. muzikinė pasaka vaikams
ŽVEJŲ RŪMAI
Didžioji salė
III.18 15 val. – koncertas „Junga – kelyje į pavasarį“. Bilieto kaina 5 Lt (Klaipėdos jaunimo centro choreografinis kolektyvas „Junga“)
Teatro salė
III.16 18 val. – D. Fo, F. Rame „AŠ LAUKIU TAVĘS, MIELASIS“. Rež.A.Vizgirda. Bilieto kaina 10 Lt (Pilies teatras)
III.18 12 val. – „DANGUS NEGRIŪVA“. Bilieto kaina 5 Lt (jaunimo teatras „Be durų“)
III.20 18 val. – S. Becketto „NE AŠ“. Rež. R.Bunikytė. Bilieto kaina 8 Lt (Pilies teatras)
III.21, 22 18 val. – D. Fo, F. Rame „AŠ LAUKIU TAVĘS, MIELASIS“. Rež.A.Vizgirda. Bilieto kaina 10 Lt (Pilies teatras)

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
III.16 18 val. – J.Kambanelio „KELIAS IŠ VIDAUS“. Rež.A.Pociūnas
III.17 18 val. – C.Gozzi‘o „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež.A.Giniotis
III.18 12 val. – „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež.J.Žibūda
18 val. – Moliere‘o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež.R.Teresas
LĖLIŲ TEATRAS ,,AVILYS“
Filharmonijos salėje (Aušros al. 15)
III.18 16 val. – N.Saimininkienės „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“. Rež.A.Pakulevičius

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Didžioji scena
III.16 18 val. – B.Brechto „KAUKAZO KREIDOS RATAS“. Rež.R.Banionis
III.17 18 val. – M.Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež.R.Atkočiūnas
III.18 18 val. – M.Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež.A.Keleris
Mažoji salė
III.17 18.30 val. – M.Zalytės „MARGARITA“. Rež.A.Keleris
LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
III.16 10.15 val. – V.Rabadano „MAŽOJI FĖJA“. Rež.S.Železkinas
TEATRAS „MENAS“
Teatro „Ramūno ateljė“ gastrolės
III.16 18 val. – „IR VISADA BUS PER VĖLU“ pagal A.Camus „Krytį“. Vaidina R.Abukevičius
*
III.18 12 val. – premjera: „TRYS PARŠIUKAI“. Rež.J.Ščiuckis
18 val. – Tilės Vakarės „NAKTIS ROJUJE“. Rež.A.Keleris

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
P.Armino g. 2
OKT/Vilniaus miesto teatro gastrolės
III.17 15, 18 val. – premjera: D.Gavenonio, J.Paulėkaitės „KARTU“. Bilieto kaina 25 Lt

Alytus


LĖLIŲ TEATRAS „AITVARAS“
Rotušės a.2
III.17 12 val. – O.Milašiaus „IMPERATORIUS JONAS BEŠIRDIS“. Rež.L.Skruibienė
III.21 11, 13 val. – A.A.Milno „MIKĖ PŪKUOTUKAS“. Rež.L.Skruibienė

Kretinga


KULTŪROS CENTRAS
XV komedijų šventė „VĖINĖ JOUKĀ“
III.17 17 val. – D. Fo, F. Rame „AŠ LAUKIU TAVĘS, MIELASIS“. Rež.A.Vizgirda (Pilies teatras)
19 val. – B.Brechto „MIESČIONIŠKOS VESTUVĖS“. Rež.Ž.Martinaitienė (Jonavos Savivaldybės teatras)
III.18 16 val. – V.Bičiūno „VARNALĖŠOS“. Rež.V.Vadoklytė (Skapiškio teatras „Stebulė”)
18 val. – nuotaikingų etiudų programa „ŠYPSENOS“. Rež.P.Gaidys (Klaipėdos universiteto Mokomasis teatras)
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Liepos

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:24:12 Jul 17, 2011   
Jul 2010 Jul 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba