Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-03-16 nr. 3134

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Mantas Gimžauskas.
[ŽAIDIMAI]
122
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS3

SIC! 
• BŪK MAUMO DRAUGAS!2

AKTUALIJOS 
• SUSITARTI TEKS1
• Jurij Andruchovič.
VISO LABO TIK PAMĖKLĖ. BET VIS DAR KLAIDŽIOJANTI
1
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
SEPTYNIOLIKA METŲ SU NEPRIKLAUSOMYBĖS VĖLIAVA
9

KNYGOS 
• „KATARŲ SUGRĮŽIMAS“
• „TURINO KOMEDIJA“
• „UGNIS NEPABUDINS“
• „IKI IR PO TELEVIZIJOS“
• Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė.
KUR IŠSKRIDO JENSENO ŽĄSYS?
2
 NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
ŠARŪNO NAKO PADAVIMAS
24
• Rita Nomicaitė.
SU POLĖKIU
2

TEATRAS 
• Audronė Girdzijauskaitė.
NERAMUS KOVAS, ARBA NEMĄSTANTI KASDIENYBĖ
15
• LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO PREMJERA
• STASIUI RATKEVIČIUI – 90
• TRUMPA ČEKŲ LĖLIŲ TEATRO ISTORIJA2
• Ridas Viskauskas.
TEATRINIAI PASITIKĖJIMO KERAI
1

KULTŪRA 
• Viktorija Daujotytė.
ŽEMAITIŠKIEJI SIELOVAIZDŽIAI
1

DAILĖ 
• ANTANAS KMIELIAUSKAS: APIE SAVE IR KŪRYBĄ
• Jurgita Ludavičienė.
MARATONAS

POEZIJA 
• IEVA ARMALYTĖ37

PROZA 
• Jolanta Sereikaitė.
PONIOS
15

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Remigijus Venckus.
LINK MEDICINOS MANIFESTO

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Ramūnas Čičelis.
KOMPENSACIJA PAGAL „PRAVDA VIENA MINUTĖ“
• APIE EVALDĄ JANSĄ5
• Evaldas Jansas.
APIE SAVĄSIAS SUBKULTŪRAS
6
• VIENO ŽMOGAUS BALSAS AR NUOMONĖ NIEKO NELEMIA

KRONIKA 
• ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI
• REMIGIJUS AUDIEJAITIS 1972 01 17–2007 03 111
• MANTAS GIMŽAUSKAS 1976 02 06–2007 03 113
• PRIEŠ PAVIRSTANT PAUKŠČIAIS...5
• ROBERTAS VAIDOTAS 1954–20073
• MOTIEJAUS LUKŠIO ŠIMTMETIS

SKELBIMAI 
• LIETUVOS BANKAS SKELBIA
• POETO ZIGMO GAIDAMAVIČIAUS-GĖLĖS LITERATŪRINĖ PREMIJA

DE PROFUNDIS 
• APIE MIŠKO GĖRYBES IR PAVASARIO PAVOJUS1
• Tezaurus Vilensis (Visiškas nevykėlis).
AR GALI SIUVĖJAI RAŠYTI EILES?
3
• Petras Motiejūnas.
APIE BRONIŲ JAUNIŠKĮ
5

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

„Costa de Ambar“ presenta a Lituania = „Costa de Ambar“ pristato Lietuvą = „Costa de Ambar“ presents Lithuania = „Costa de Âmbar“ apresenta a Lituânia : [fotoalbumas / Remigijus Toločka ; sudarytoja Jurga Toločkienė ; vertėjai: Miguel Villanueva Svensson, Vijolė Arbas, Marija Živilė Blažytė ; nuotraukos: R. Požerskis, R. Rakauskas, G. Česonis ... [et al.]. – [Kaunas] : Construcciones e Inmobiliaria „Costa de Ambar“ [i.e. Arx Baltica, 2006] (Kaunas : Arx Baltica). – 71, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Dalis gretut. teksto liet., angl., isp., it. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-638-70-2 (įr.)

Kazys Šimonis : [tapytojas : albumas / sudarė Nijolė Tumėnienė ; į anglų kalbą vertė E. Gužauskytė ir J. Steponaitis]. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Spauda). – 245, [1] p. : iliustr., portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Santr. angl. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 5-415-01920-0 (įr.)

Tranquilia ramybės šalis = Tranquilia land of pease : [fotoalbumas] / Marius Jovaiša. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Sapnų sala). – [208] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 5-415-01919-7 (įr.)

Žagarė, 1897-1945 : [fotoalbumas / sudarytojas ir redaktorius Leonas Karaliūnas ; į anglų kalbą vertė Loreta Stočkutė ; piešinių autorius Vilius Puronas]. – [Kaunas : Judex], 2006 (Kaunas : Arx Baltica). – 331, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Antr. p. ir virš. aut. nurodytas klaidingai: Leonas Karaliūnas. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-638-63-X (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Adriena Meziura : romanas / Julien Green ; iš prancūzų kalbos vertė Birutė Gedgaudaitė. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 277, [2] p. – (Pasaulinės literatūros biblioteka. XX a. literatūra / sudarytojas Vytautas Visockas ; dailininkas Arvydas Každailis ; kn. 100). – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1650 egz. – ISBN 5-415-01923-5 (įr.)

Amžinasis mano ilgesys : [eilės ir straipsniai] / Lionginas Kunevičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 151, [1] p. : portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-03-369-X

Anglų kelias : romanas / Antonio Soler ; iš ispanų kalbos vertė Audra Mulevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, [2007] (Kaunas : Spindulys). – 302, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-374-0 (įr.)

Bėk, kiele, bėk : lyrika / Aldona Ruseckaitė ; [autorės tapybos darbų reprodukcijos]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 119, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-358-4

Bučiuoju smilkinį : [eilėraščiai] / Emilija Liegutė. – [Kaunas : Arx Baltica, 2007] (Kaunas : Arx Baltica). – 131, [4] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-638-77-3

Cikados : [romanas] / Kalis. – Kaunas : [T. Juozapavičius], 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 159, [1] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 9955-665-54-8

Considero = Apsvarstau : aforizmai / Elena Rapkauskienė-Gedvilaitė. – [Vilnius : Rotas], 2006. – 72 p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-618-72-8

Didžiųjų XX a. rašytojų apsakymai / sudarė Nadine Gordimer ; [iš anglų kalbos vertė Gytis Kudarauskas]. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Aušra). – 349, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-24-418-6

Dievo neturtėlis : romanas / Nikos Kazantzakis ; iš naujosios graikų kalbos vertė Dalia Staponkutė. – Vilnius : Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolynas [i.e. Nestandartiniai sprendimai], 2006 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). – 346, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955-9808-2-6 (įr.)

Etrusko šypsena : romanas / José Luis Sampedro ; iš ispanų kalbos vertė Arvydas Makštutis. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 333, [2] p. – Tiražas 2050 egz. – ISBN 5-415-01913-8 (įr.)

Forsaitų saga / John Galsworthy ; iš anglų kalbos vertė Irena Balčiūnienė. – 3-iasis patais. leid. – Vilnius : Vaga, 2006– . – ISBN 5-415-01925-1 (įr.)

D. 1: Savininkas. – 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 417, [3] p. – Tiražas 2050 egz. – ISBN 5-415-01924-3

Jurgis Jankus, 1906-2002 : [rašytojas / sudarytoja ir teksto autorė Daiva Bumblauskaitė]. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 49, [3] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 550 egz. – ISBN 9955-711-02-7

Juoko pirtelė : anekdotai, linksmos istorijos, fotohumoreskos / sudarė Gintautas Labanauskas. – Kaunas : Arx Baltica, 2007 (Kaunas : Arx Baltica). – 137, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-638-78-0

Kalėdukė : [apysaka] / Małgorzata Musierowicz ; iš lenkų kalbos vertė Lidija Girevičienė ; autorės iliustracijos. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 202, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1550 egz. – ISBN 5-415-01927-8 (įr.)

Karūnos spindesio apakinti : romanas / Rimantas Marčėnas. – Vilnius : Alma littera, [2007] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 383, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-24-401-1 (įr.)

Krikštas ugnimi : romanas / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas. – Kaunas : Eridanas, 2006 (Kaunas : Arx Baltica). – 353, [1] p. – (J.R.R. Tolkieno mokiniai ; t. 6). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 9986-97-154-3 (įr.)

Kryžiau, prikalęs mane : legendų romanas apie [skulptorių] Vincą Svirskį / Juozas Kundrotas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 235, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-351-7 (įr.)

Mantikoros ženklas : fantastinis romanas / Aleksej Pechov ; iš rusų kalbos vertė Nida Jakubauskaitė. – Kaunas : Eridanas, 2006. – 2 kn. – ISBN 9986-97-159-4

Kn. 1. – 2006 (Kaunas : Arx Baltica). – 266, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 383). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 9986-97-158-6

Kn. 2. – 2006 (Kaunas : Arx Baltica). – 284, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 384). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 9986-97-160-8

Meilės peizažas : romanas / Sally Beauman ; iš anglų kalbos vertė Aušra Linkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 452, [4] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-369-4 (įr.)

Mieganti burtininkė : fantastinis romanas / Michael Moorcock ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Eridanas, 2006 (Kaunas : Arx Baltica). – 278, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 381). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 9986-97-155-1

Nužudyti drakoną : romanas / Marita Fossum ; iš norvegų kalbos vertė Loreta Žigaitė. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 174, [2] p. – ISBN 5-415-01918-9 (įr.)

Pianistas : romanas / Jean Echenoz ; iš prancūzų kalbos vertė Jonas Mikelinskas. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 189, [2] p. – Tiražas 1850 egz. – ISBN 5-415-01906-5 (įr.)

Saldžiabalsis sidabrinis bliuzas : fantastinis romanas / Glen Cook ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. – Kaunas : Eridanas, 2007 (Kaunas : Arx Baltica). – 247, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 386). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 9986-97-162-4

Spartakas : romanas / Rafaello Giovagnoli ; iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis. – 3-iasis leid. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 598, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-24-408-9 (įr.)

Šokančių dievų upė : fantastinis romanas / Jack L. Chalker ; iš anglų kalbos vertė Arūnas Laurinavičius. – Kaunas : Eridanas, 2006 (Kaunas : Arx Baltica). – 304, [2] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 382). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 9986-97-157-8

Šventasis voratinklis : [publicistika] / Aleksas Deltuva. – Vilnius : [Rotas], 2006 (Vilnius : Rotas). – 79, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-618-74-4

Tesė iš d‘Erbervilių giminės : romanas / Thomas Hardy ; iš anglų kalbos vertė Tadas Petkevičius. – 3-iasis leid. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 422, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-410-0 (įr.)

Užkariautojo paveldas : mokslinės fantastikos romanas / Timothy Zahn ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Eridanas, 2007 (Kaunas : Arx Baltica). – 319, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 385). – Tiražas [1700] egz. – ISBN 9986-97-161-6

Vėluojantys : [eilėraščiai] / Luana Stebulė ; [dailininkas Egidijus Rudinskas]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 92, [4] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-365-7

Wonderboy‘us : romanas / Henrik H. Langeland ; [iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė]. – Vilnius : Alma littera, [2007] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 526, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-304-X (įr.)

Žiedai ir šalnos : [eilėraščiai ir apsakymai] / Vytautas Šulskis, Ona Šulskienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 167, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-03-356-8

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Benas ir stirniukas : [eilėraščiai vaikams] / Teresė Ūksienė ; [iliustravo Šilalės meno mokyklos moksleiviai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 93, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-347-9

Benis ir Omaras : [romanas] / Eoin Colfer ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė ; iliustravo Daiva Kairevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Aušra). – 319, [1] p. : iliustr. – (10+). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-24-342-2 (įr.)

Birutė : [pasaka] / Jonas Mačiukevičius ; [dailininkas Giedrius Jonaitis]. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Logotipas). – 43, [4] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 5-415-01922-7 (įr.)

Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas : labai gražus skaitymėlis, kaip Joniukas pavirto aviniuku, o Elenytė žuvele : lietuvių liaudies pasaka / Petras Repšys išrašė raides, išpaišė paveikslėlius. – Vilnius : Vaga, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 19, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 5-415-01905-7

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Liepos

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:24:10 Jul 17, 2011   
Jul 2010 Jul 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba