Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-07-31 nr. 3248

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALFONSAS MALDONIS.
Šviesos kritimas
26
• Kitas numeris išeis
rugsėjo 4 d.
1
• KRONIKA

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS5
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Vasara įsisiautėjo
1
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Savaitė su (ne)tikėliu Thomu (Mannu)
1

KNYGOS 
• AURELIJA STANKUTĖ.
Klaidinantys Dovilės judesiai
17
• KRISTINA KUČINSKAITĖ.
Dykumėjančią kasdienybę užpildantis pokalbis
• Pirmosios knygos konkursas – 2009
• NAUJOS KNYGOS2
• Bibliografijos ir knygotyros centras

FOTOGRAFIJA 
• LIUCIJA ARMONAITĖ.
Lietuvės fotografijos Vokietijos peizaže

DAILĖ 
• Su DALIA TRUSKAITE kalbasi KRISTINA STANČIENĖ.
Stebuklas, saldi nuodėmė, užmaršties pavojus…
4
• AISTĖ BIMBIRYTĖ.
Diskusijų nuotrupos iš tarptautinės meno mugės ARTVILNIUS’09
4

MUZIKA 
• JŪRATĖ KATINAITĖ.
Atspindžiai praeities šuliniuos
7

PAVELDAS 
• LIUCIJA ARMONAITĖ.
„Gyvuokite, Valdovų rūmai!“
4

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Nematomi teatro žmonės
1

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Gyvenimas gražus
2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Kariai
4

POEZIJA 
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
11

PROZA/Apsakymo konkursas 
• NIJOLĖ KLIUKAITĖ.
Rožinė avelė danguje
1
• NIJOLĖ KLIUKAITĖ.
Pupmedis lietuje
1

VERTIMAI 
 EDWARD STACHURA.
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• MYKOLAS MAŠNA.
Sakmė apie danų princą Taisoną
1

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Islamas ir bliuzas, arba Bene gražiausias dviejų civilizacijų kūdikis
17

KRONIKA 
• „Radijo drama“2
• Lenkų vaidybinių filmų vasaros festivalis Vilniuje

IN MEMORIAM 
• SOFIJA VEIVERYTĖ-LIUGAILIENĖ
1926–2009
1

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• IEVA MOTIEJŪNAITĖ.
Baimės skonis
2
• PETRAS ZLATKUS.
Netikėtas susitikimas
4

VERTIMAI

EDWARD STACHURA

[skaityti komentarus]


Edwardas Stachura (1937–1979) „poetas kaip Niekas“. Gimė Prancūzijoje, 1948 m. kartu su tėvais grįžo į Lenkiją. 1965 m. Varšuvos universitete įgijo romanų filologijos magistro diplomą. 1957 m. – poetinis debiutas spaudoje. Daug keliavo po Europą, Pietų ir Šiaurės Ameriką, Artimuosius Rytus, Skandinaviją. Kelionių įtaka atsispindi gausioje kūryboje: rašė eiles, poemas, dainas, vertė. Į lenkų kalbą išvertė Octavio Paz ir Jorgę Luisą Borgesą. Parašė ir kelis ypač reikšmingus lenkų literatūrai prozos kūrinius: „Fabula rasa“, „Tai“ („Oto“) ir „Visa yra poezija“ („Wszystko jest poezją“).
E. Stachuros kūriniuose, ypač ankstyvuosiuose, iškiliausiai suskamba optimizmo nata, kurios nesugebėjo išgirsti daugelis kritikų. Tačiau tai pastebėjo Julianas Przybośius, vyresniosios kartos poetas, tiek E. Stachuros eilėse, tiek jo prozoje:
„Cała jaskrawość“ – tai taip pat poe­zija... – 1969 m. jis rašė „Życie Warszawy“, – ...madingos jaunosios poezijos ir prozos kontekste tai skamba kaip naujiena, kaip išgyvenimų ugnyje užgrūdinto optimizmo manifestas. Kaipgi dažnai E. Stachuros vienmečiai eilėmis ir proza dejuoja apie „egzistencijos kančią“, kuria nevilties kultą. E. Stachuros kūryba – gelbstinti atgaiva iš mumyse kylančios desperacijos, pripildanti tikėjimo, kad ne visi jauni šiandien privalo vaidinti surūgusius senučius.“ 1979 metų liepos 24 d. poetas savo namuose nusižudė.
               Vertėja


     Laiškas Likusiesiems

     Mirštu
     už kaltes savo ir savo nekaltybę
     už stoką, kurią jaučiu kiekviena kūno dalele
     ir kiekviena sielos
     dalele,
     už stoką plėšančią mane į skutus kaip laikraštį
     prirašytą
     triukšmingų nieko nesakančių žodžių
     už galimybę susivienyti su Bevardžiu,
     su Likusiuoju, su Nežinomuoju
     už naują dieną
     už puikiuosius klystkelius
     už vaizdą iš vaizdų
     už tikrą stebuklą
     už tašką virš epsilon
     už paslaptį mirties
     baimėje, grėsmėje ir kaktos karštyje
     už paprastus akivaizdumus
     už prarastus supratimo raktus
     su mažute pasitikėjimo kibirkštimi,
     kad jeigu grūdas
     apmirs, tai išleis vaisių
     už numirimo vienišystę
     nes kiekvienas kūnas lavonas
     nes sunku, baisu ir neištveriama
     už pasikeitimo galimybę
     už nelaimes žmonių ir savo paties, kurias tempiu
     ant savęs ir savyje
     nes visa tai, regis, tiktai sapnas, košmaras
     nes visa tai, regis, netiesa
     nes visa tai, regis, absurdas
     nes visa čia nyksta, pūva ir neturi čia nieko be amžino
     amžinybės ilgesio
     nes jau nebesu iš to pasaulio ir galbūt iš jo ne
     nebuvau
     nes atrodo, kad man čia nėra jokio išsigelbėjimo
     nes jau nebesugebu mylėti žemiška meile
     nes noli me tangere
     nes esu labai pavargęs, nenusakomai nustekentas
     nes daug išsėmiau
     nes jau tapau, nors tai vyko beprotybėje
     pažodžiausiai ir kūniškiausiai
     nukryžiuotas ir kaipgi
     labai ir realiai man tai skaudėjo
     nes norėjau atpirkti nuo viso blogio visus žmones
     ir pasaulį, visą ir jeigu taip nenutiko,
     tai savo kaltės
     nemoku rasti
     nes regisi, kad jau nieko čia po manęs
     nes nesijaučiu apgautas, kas leistų man labiau tverti
     nei mirtis; tverti ir ieškoti balto, galbūt
     savyje; bet nesijaučiu apgautas
     nes kas gali tverti tam pasauly – lai tveria, ir aš jam
     linkiu sveikatos, o kuomet teks jau
     mirti
     – lai mirtis ateina lengva
     nes aš tai jau einu į tave, Tėve ganantysis
     kad gal galiausiai atrasčiau
     nusiraminimą,
     pelnytą kaip manau, pelnytą kaip
     manau,
     nes netgi beprotystė manęs nepasigailėjo
     nes visa man skauda baisingai
     [...]
     nes dūstu tame narve
     nes vieniša esti mano siela net iki mirties
     nes laiku baigiasi paskutinis popierius
     ir jau tiktai žingsniu
     ir lai Gyvuoja Gyvenimas
     nes stojausi į pradžią, nes patraukė mane Tėvas
     ir stosiu į galą ir neragausiu mirties.


     Ruduo

     Panerti pasinerti
     į rudo rudens daržus
     ir lapus plėsti paeiliui
     lyg buvimo valandas

     Vaikščioti nuo medžio prie medžio
     nuo skausmo ir vėl prie skausmo
     tylutėliu kančios žingsniu
     kad vėjo iš sapno nepažadint

     Ir lapus rauti be gailesčio
     su šilta ir liūdna šypsena
     o mažą lapelį paskutinį
     palikti kam nors ir numirti


     Peizažas

     Horizontas užmiega tavo lūpų kamputy
     ir sutemos ir ramesnė pusiasalio
     saulė grįžta prašytis
     minkštų tavo akių landų
     guolio

     Tolimuose kraštuose
     balti vienuolių delnai
     smaugia jaunus danielius
     ir ant akmeninio savo namų grindinio
     kloja minkštas odas
     vienai tavo pėdai

     Ir kuomet rytą tingiai išrieti kaklą
     vagiančios rankos tau pakiša
     dramblio kaulo šukas
     ir puikiausi žirgai
     subėga po langu

     Metamorfozė

     Kalnas
     debesys juodi sproginėjo
     kaskart vis juodesni
     lyg frygų arklių grėsmingi pulkai
     kol griausmas
     persiuvo dar nepabaigtą atvaizdą
     o modelis krito
     galva žemyn
     į drobę
     ir įaugo
     į dar šiltus kontūrus
     staigaus nušvitimo

     Buvo jau rytas
     o tu juokeis man iš portreto


     * * *

     Akys kol pasiekė
     indišką ovalo pilnatį
     patikėjau savo gestų
     eiliniais kiparisais
     kuriuose žuvys ir gėlės turtingų ežerų
     O tu buvai
     kaip Sara graži ir išmintinga
     ir dar mano lūpos
     ramaus pasaulio sukūrimo linijoje
     Tiktai mano
     dvasia patraukė į liūdnas salas
     ir akmenėjo tenai į pavydų kraitį.


     Kompozicija

        Olgai

     Anuomet priklausiau
     aukštiesiems daržams
     su įėjimu aukštu
     beigi etruskų

     Moterys tenai buvo tingios
     kaip upės
     su persiškų kilimų
     minkštumu pirštuose

     Į girdyklas buvo einama tiesiai
     arba ant liūčių nugarų
     o alkį pažinojo tiktai šaltinis
     ir ganytojų indai
     vaisiai bei dangus
     noko žiemai
     kad nebūtų reikėję stotis ant pirštų
     norint juos pasiekti

     Naktį žaidžiau domino su žvaigždėmis
     iš švarumo išlaikymo
     arba iš jauno lapino

     Kartais puikiamintiškai pralošdavau


     * * *

     Kasnakt
     kuomet į karčiamą nusileidžia kalėdotojai
     degtinės, silkės ir mergų
     tolimuose Oriono miestuose
     Arlekinas nagus iki kraujo graužia
     o žiurkės kviečia
     savo kojų švilpynėmis

     Tai ženklas kad negana violeto
     muilo kvapo
     duonos ir šnervių glamonėjimo

     O ten
     kalėdotojai
     godžiai dantimis įsikerta į auksinio
     alaus bokalus ir dantimis į šlaunis


Iš lenkų kalbos vertė
LAURA LIUBINAVIČIŪTĖ
 

Skaitytojų vertinimai


54248. Drsk :-) 2009-08-06 12:04
Pritrenkianciai

54339. DIRFA :-) 2009-08-21 19:32
pUIKUS EILERASCIAI, NUOSTABUS, FANTASTINIAI

54362. pl :-) 2009-08-26 21:59
Jei prie puikios Stachuros poezijos tik 2 komentarai, o prie Sereikaitės 11, tai reiškia, kad komentarus rašo ne poezijos mylėtojai, o draugai ir pažįstami

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Liepos

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:15:47 Jul 17, 2011   
Jul 2010 Jul 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba