Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-07-07 nr. 3103

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jonas Žemkalnis.
SERGEJUS UOSIS
66
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS3

ESĖ 
• Giedrė Kazlauskaitė.
PLAUKIOJIMO RAŠMENYS
17

POKALBIAI 
• "PROTOTIPAI SU ŠAKĖMIS MANĘS NESIVAIKO"3

KNYGOS 
• Ramutė Dragenytė.
PIRMAS KARTAS
4
• Laimantas Jonušys.
VERTIMO MĮSLĖ – LEIDYBOS MĮSLĖ
9
• Jūratė Baranova.
FILOSOFIJA, KAIP TERAPIJA
3
• MAŽOJI ANGLIJA
• VILKOLAKIS
• ŽAIBO PARAŠAS
 NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
LĖLIŲ TEATRO MENO FORUMAS BELSKO BIALOJE
• PEDAGOGIKA – MOKĖJIMAS LAUKTI

PAVELDAS 
• Remigijus Černius.
VILNIUJE – LDK ISTORINĖS VĖLIAVOS IR ŽEMĖLAPIAI
1

POEZIJA 
• STASYS JUREVIČIUS27

PROZA 
• Ričardas Šileika.
NORĖČIAU PASIKALBĖTI APIE RITUALUS
9

VERTIMAI 
• Tatjana Tolstaja.
SIUŽETAS
2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• POPKULTŪROS GYVASIS KAMPELIS3
• EDUARDAS LIMONOVAS "TAI AŠ – EDIČKA"17
• KURTO VONNEGUTO "ČEMPIONŲ PUSRYČIAI"
• PRIIMAME Į DIENINĘ DOKTORANTŪRĄ IR MENO ASPIRANTŪRĄ

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Edvardas Rimkus.
APIE KIČĄ MENE IR GYVENIME
11

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Mantautas Ruzas.
TRANSCENDENCIJOS BLYKSNIAI F. KAFKOS KNYGOS "PROCESAS" ABSURDO PASAULYJE
7
• "ATVIRA ERDVĖ" – EMOCINĖ INJEKCIJA ŠIUOLAIKINIAM TEATRUI1

DAILĖ 
• LENKŲ INSTITUTAS VILNIUJE KVIEČIA

KRONIKA 
• UOGOS, ŽINIOS IR ORAI2
• IX OPEROS IR SIMFONINĖS MUZIKOS FESTIVALIS "MUZIKINIS RUGPJŪTIS PAJŪRYJE"
• NAUJI "VILNIAUS" ŽURNALO NUMERIAI

DE PROFUNDIS 
• Balys Bukelis.
WAKE – UP CALL
8

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Antikos filosofija – kas tai? / Pierre Hadot ; iš prancūzų kalbos vertė Aušra Grigaravičiūtė. – Vilnius : Aidai, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). – 351, [1] p. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9955-656-21-2

Apšvietos dialektika = Dialektik der Aufklärung : filosofiniai fragmentai / Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ; iš vokiečių kalbos vertė Gediminas Mikelaitis. – Vilnius : Margi raštai, 2006 (Vilnius : Spauda). – 333, [1] p. – (Atviros Lietuvos knyga : ALK, ISSN 1392-1673). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-09-305-8

Filosofinė poetika : monografija / Tomas Kačerauskas ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Versus aureus, [2006] (Vilnius : Petro ofsetas). – 279, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-699-17-5

Gėrio ženklai būtyje = The signs of goodness in being / Dalia Marija Stančienė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, [2006] (Vilnius : Petro ofsetas). – 305, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas [400] egz. – ISBN 9986-638-66-6 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA

Dailė = Art : Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas / [redakcinė kolegija: Lolita Jablonskienė … [et al.] ; sudarytoja Danutė Zovienė]. - Vilnius : Artseria, 2005. - ISSN 0130-6626

2005, Nr. 1(45). - 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 120 p. : iliustr., portr. - Santr. angl.

2005, Nr. 2(46). - 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 172 p. : iliustr., faks., portr. - Santr. angl.

Lietuvių liaudies dainynas / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas] ; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Vaga, 1979- . - ISBN 9986-513-07-3 (įr.)

[T.] 19: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 5. Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainos / parengė Kostas Aleksynas ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 660, [2] p. : nat. + 1 garso diskas (CD). - Santr. angl., vok. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-698-11-

Lietuvos pilys : [straipsnių rinkinys / Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija ; redakcinė kolegija: pirmininkas - Vytautas Urbanavičius … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, [2006]. - ISSN 1822-4326

[T.] 1 (2005). - [2006] ([Vilnius] : Standartų sp.). - 115, [1] p. : iliustr. - Santr. angl., vok. - Tiražas 500 egz.

Raštai : septyniolika tomų / Balys Sruoga. - Vilnius : Alma littera, 1996- . - ISBN 9986-02-165-0 (įr.)

T. 10: Teatro kritika, 1911-1929 / [sudarė Algis Samulionis ; parengė Donata Linčiuvienė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 581, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-698-03-9

Skulptūra, tapyba, mažoji plastika = Sculpture, paintings, small plastic art : [albumas] / Vytautas Tallat-Kelpša ; [tekstas: Goda Giedraitytė]. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba], 2005 ([Šiauliai] : Titnagas). - 47, [1] p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-659-09-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

42 : romanas / Anre Bordeaux. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 462, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-24-139-X (įr.)

Aukštas langas : romanas / Raymond Chandler ; iš anglų kalbos vertė Jeronimas Brazaitis. – Vilnius : Žaltvykslė, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 253, [2] p. – ("Žaltvykslės" kolekcija : kietasis detektyvas). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-139-3 (įr.)

Angelų žaidimai : romanas / Indrė Jonušytė. – Vilnius : Rosma, 2006 (Vilnius : Spauda). – 298, [3] p. – Tiražas [1800] egz. – ISBN 9986-00-471-3 (įr.)

Aš – Olga, Juozo žmona : [atsiminimai] / Olga Merkienė ; [sudarytoja Rytė Merkytė]. – Vilnius : Mintis, [2006] (Vilnius : Petro ofsetas). – 212, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [600] egz. – ISBN 5-417-00898-2 (įr.)

Aš Tau : [eilėraščiai] / Saulius Grinkevičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 106, [2] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-332-0

Aš visada mylėjau vėją : poezija / Idalija Dagilienė. – [Kaunas : I. Dagilienė] : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 59, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-665-64-5

Čempionų pusryčiai, arba Sudie, juodasis pirmadieni! : [romanas] / Kurt Vonnegut ; [iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis ; iliustruota autoriaus]. – Patais. ir papild. leid. – Kaunas : Kitos knygos, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 263, [4] p. : iliustr. – ISBN 9955-640-14-6 (įr.)

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus : (1976-2006) / Vytautas Mizeras. – Vilnius : Margi raštai, 2006 (Vilnius : Spauda). – 86, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 650 egz. – ISBN 9986-09-304-X (įr.)

Fiesta : (saulė taipgi teka…) : romanas / Ernest Hemingway ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : Žaltvykslė, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 253, [2] p. – ("Žaltvykslės" kolekcija). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-150-4 (įr.)

Gyvenimo kelias : [eilėraščiai] / Jonas Girdzijauskas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 159, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-03-326-6 (įr.)

Įdrėskimai : eilėraščiai / Pranciška Regina Liubertaitė. – Vilnius : [Ciklonas], 2006 (Vilnius : Ciklonas). – 132, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-695-14-5

Ir kaip ji viską suspėja : romanas / Alisson Pearson ; iš anglų kalbos vertė Dominikas Aleksiūnas. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). – 453, [2] p. – (Cappuccino / dailininkas Liudas Parulskis). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-08-957-1

Įtemptas laukimas : [apsakymai] / Daphne Du Maurier ; iš anglų kalbos vertė Jeronimas Brazaitis. – Vilnius : Žaltvykslė, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 211, [3] p. – ("Žaltvykslės" kolekcija). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-143-1 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Liepos

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:09:38 Jul 17, 2011   
Jul 2010 Jul 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba