Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-07-03 nr. 3244

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VIDAS MORKŪNAS.
6
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI

AKTUALIJOS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Tūkstantis lietuvių poezijos metų
17
• JUDITH LEWONIG.
Su kuo valgomos kūrybinio rašymo dirbtuvės

KNYGOS 
• BRIGITA SPEIČYTĖ.
Elegantiškas Vilniaus menas
1
• NAUJOS KNYGOS1
• Bibliografijos ir knygotyros centras

LITERATŪRA 
• TOMA GUDELYTĖ.
Kultūrinis identitetas ir kultūrinė atmintis literatūros komparatyvistikoje

TEATRAS 
• DALIA MIKOLIŪNAITĖ.
Islandijos teatrų, kuriančių vaikams, apžvalga
• RIDAS VISKAUSKAS.
Pakilę skrydžiui

KULTŪRA 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Indulgencija kultūros sostinei: M. K. Čiurlionis...

MUZIKA 
• JŪRATĖ VYLIŪTĖ .
„Kiek daug mums davė Vincas Kudirka – o ką mes jam?“

PAVELDAS 
• Lankytojus pasitinka Nacionalinė dailės galerija 3

SAVAITĖ SU KINU 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Pikti jaunieji
2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Laisvė
4

POEZIJA 
 ARNAS ALIŠAUSKAS.
11

PROZA/Apsakymo konkursas 
• NERIJUS MEŠKAUSKAS.
Septyni V. miesto stebuklai
3

VERTIMAI 
• OSIPAS MANDELŠTAMAS.
Žodis ir kultūra
2

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• DANUTĖ SKROMANIENĖ.
1000 gabaliukų – Lietuvos tūkstantmečio proga
1
• Startuoja kino istorijos ciklas „52 savaitės. Kino maratonas“2

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• Interviu su BERNARDU JANAUSKU.
Harmoniją skleidžianti muzika

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• SAULIUS VASILIAUSKAS.
Nemandagu mirti sekmadienį
3

DAILĖ 
• KĘSTUTIS ŠAPOKA.
Menas be kompleksų
3

KRONIKA 
• Nauji žurnalo „Vilnius“ numeriai

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• DAINIUS SOBECKIS.
Pastarųjų laikų sapnininkas
2
• Rastas tikrasis Valdovų rūmų planas, arba Trauk kryžį trauk

POEZIJA

ARNAS ALIŠAUSKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Alio Balbieriaus nuotrauka

     Akmenskaldžiai

     Akmenys žemės benkartai
     Nei tėvų nei kitų kraujo ryšių
     Nei veido nei vardo
     Nei angelo sargo
     O lenda iš žemės spiečiais
     Juos renka jie lenda
     Renka lenda
     Nesibaigia
     Lyg andai kolūkio lauke
     Kur vaikiščių būrys
     Išvarytas priverstiniams darbams
     Renka akmenų derlių į traktoriaus priekabą
     Arba pakelėj kur prieš klojant asfaltą
     Pripylė šešias begalybes skaldos
     Visas kiemas ginkluotas plaktukais
     Daužo žiūri kas akmens viduje
     Dažniausiai šūdas
     Nieko
     Bet būna slyvos kauliuko ir dydžio plėmas
     Tada galima aiškinti kad gyvūno liekana
     Išsikeist į šešis pašto ženklus
     Ar eilinio antpečius
     Kiemo draugui iš apmokymų parvežtus tėvo
     O daugiau tai jokios naudos
     Iš akmenų
     Ak tiesa dar ne viskas
     Vienąkart grįžau su plaktuku rankoj
     Ir mėlyne kaktoj
     Ne akmeniu gavau
     Ir net ne plaktuku
     Susiginčijau
     Kas pirmas sugalvojo skaldyt
     Ieškot kur gražesnis

     Ir šiandien galvoju kad     Amžininkas, 2009-ieji

     Išskyrus kai kurias išimtis
     Pasaulis tobulėja
     Kažkaip vis švariau vis lengviau
     Į mokslus į gimdymą į mirtį
     Vis rečiau išgirsi
     Caksint kanopomis arklį pamatysi
     Moterį nešiną krepšiu bulvių
     Raupsuotąjį
     Karaliams nekertamos galvos
     Nuo Gedimino kalno
     Išardyta ir išvežta Prancūzijon giljotina
     Kartuvės iš Katedros aikštės
     Sukapotos malkoms
     Prastai degė ir ilgai šnypštė drėgmės prisigėrusios
     Kančia pasidarė kažkokia geriau pažįstama
     Ir ne tokia baisi
     Mirtis civilizuotesnė kultūringesnė
     Retai ateina nesuderinus laiko apie save nepranešus
     Gyvenimas kažkaip vis arčiau žmogaus šviesos
     knygų
     Švento Rašto ypač
     Skyriaus apie Jobą
     Tas gi irgi turėjo skurdo šalčio utėlių
     Pilną karstą vaikų
     Po to moteries
     Ir kitas Dievo meilės sudedamąsias
     Laimingas kas gavo tiek meilės
     Kas gali ne žodžiais o pūliais ant nuosavos odos
     Vidury nakties prikeltas pasirašyti
     Pasaulis yra mano
     Ir Jo
     Jobo
     Pasaulis yra Jobanas.


     Izaokas

     Iš proto varė vasara ir tvaikas,
     Sodrėjantis su kiekviena naktim,
     Pakrante paskui vyrą vilkos vaikas
     Nevaikiškai paraudusiom akim

     Sustojo, pusę kelio įpusėjęs,
     Ir ištarė karščiuojančiu balsu:
     Tu man žadėjai: prasidės rugsėjis,
     Ir eisime skaityti debesų.

     Eime. Gal dar pavyks sugauti žaibą
     Ar dar ką nors gražiau, ką nors geriau...
     Ir ėjom. Jis žiūrėjo man į veidą,
     O aš galvojau – atlikta, miriau.

     Paskui – lietus, paskui – kiti stebuklai,
     Paskui kažkas nušvito virš galvos
     Ir sugaudė – kaip gali gaust tik pjūklai
     Plynam lauke, kažkur tarp Lietuvos

     Ir Palestinos ar palei Asyžių,
     Kur muitininkas klausė pavardės...
     -----------------------------------------
     Ėjau, ėjau, radau nulaužtą kryžių,
     Bandžiau atkelt – ir stvėriaus už širdies.


     Žmogiškoji tragedija
        Rimvydui Stankevičiui

     Neturėjo sau lygių ir tai buvo jo žmogiškoji
     tragedija
     Tegu kalba knygos autentiški lapai
     Nesuinteresuoti liudininkai prisiekusieji
     Jie patys
     Jis pats
     Nebuvo žmogus žmogaus
     Nerado dar Sokratas
     Buvo tėvas – žmogiška bet irgi nemačiau
     Buvo motina bet
     Su motina – visais laikais kaip su motina
     Tas kur krikštijo kiti – na koks gali būti
     Bendravimas su žmonėmis
     Pažįstamais tarsi iš vadovėlių gi tie
     Pavadinkime apaštalai
     Jau į mane tom pačiom akim spokso
     Nespėju išsižioti jau rašo paklūsta
     Kas sau kas istorijai kas valdžiai
     Bet pasišnekėt apie naktį alyvuogių derlių
     Kaip dviems neišmanėliams
     Būt išjuoktiems kaimiečių kad abudu vienodai
     durni –
     Nėra neradau galvojau niekad nerasiu
     Vis dėlto kažkas išklauso ir mūsų maldų
     Ecce homo sakiau jis vėliau pakartojo
     Kalbėjomės kelias valandas galėjome
     Kalbėtis metus nebijodami piktžodžiauti pasikeikti
     Švilptelėti Kajoko šunį kiaušiais ariantį žemę
     Iš tų kiaušių nelyg kiaulės blužnies supratau
     Tvirtai žinojau gyvenimo pabaigoj tikrai
     Negalėsiu guostis niekada
     Neturėjęs draugo
     Turėjau buvo kalbėjomės
     Klausė atidžiai šnekėjo protingai
     Šnekos kaip šnekos sausra reiks talkos
     Alyvuogių derliui nupurtyti
     Migdolai kažkokie smulkesni negu pernai
     Visas pasaulis iš druskos
     Visa kita – juvelyrinės smulkmenos sagtys pentinai
     Kuriomis jis gyrėsi
     Juokais nuoširdžiai ir tik užsimiršęs
     Kai niekas nemato negirdi – sarmata gi
     Juokėmės abu net vynas išbėgo per nosį it kraujas
     it ženklas
     Taip apie juos ir kalbėjo: du vienos poros sandalai
     Kažkoks Jėzus ir kažkoks Pontijus
     Neva dėl kažko vėliau labai susipyko
     Neva pirmas įsipainiojo į kažkokią istoriją
     Antras bandė ištraukt neištraukė
     Išsitraukė
     Dieviškojoj loterijoj silpnaprotystę
     Vėliau visi matė kraują vis gremžėsi kramtėsi delnus
     Spjovė į darbus valstybės tarnybą metėsi
     į veterinariją
     Sukrėtimai dažnai žmogų priveda prie noro
     keisti ar laužyt gyvenimą
     Labiausiai mylėjo šunis
     Atstatydamas sulaužytus kaulus kalbėdavo
     apsikabinęs
     Prie ko tą pirmąjį privedė tikrų duomenų nėra
     Bet matyt jei neišgarsėjo kaip laivų ar kelių plėšikas
     Liko kur nežinomu sodininku purvinom panagėm
     Gal jūrininku su jūrų ešerio žvynais ant lūpų
     Viena tik aišku melavo visos tos kalbos
     Dėl kosminės našlaitystės ugninės vienatvės buvo
     Buvo tikras draugas vienas tokių daug ir nebūna
     Ne mokiniai ne pranašas ir ne patėvis dailidė
     Ne užsiverkus pražilus motina tetos kaimynai
     Šituos aš atmetu atpažinęs
     Apsipažinęs šventoriuj aptalžiau botagais
     O pats ratą apsukęs – į prokuratoriaus rūmus
     siaurom
     Gatvelėm kur iš visų keturių pusių šešėlis
     Su pintine vyno sauja alyvuogių ir rimtu
     Labai rimtu prašymu skubiu degančiu spręstinu
     Neatidėliojant čia ir dabar ir per amžius
     Svarbiausiu
     Man bloga
     Pabūk su manim


     P. S. – Liekanos

     Jau ne sienos dar ne griuvėsiai
     Į molį sulipęs pelenas
     Nušiuręs katinas
     Toks biblinis amžinas liesas
     Drėgna
     Prie sienos Jėzus
     Ir turkiškas talismanas
     Laimę nešančios akys
 

Skaitytojų vertinimai


53814. Pūkuotukė :-) 2009-07-05 18:43
Poezija, kuri lenda po oda, o po to kaip adata nusliuogia venomis ir arterijomis į širdį.

53816. varanas2009-07-05 20:28
tamstos oda tokia plona ar kaip?

53820. tatanka2009-07-05 23:14
tavo eilerastis Izaokas genealiai skaudus, sekmes linkiu, nes visa kita likusi vyrija maziau jautri uz tave

53821. jdief2009-07-06 10:10
man bloga pabūk su manim

53822. hduw8reyf2009-07-06 10:11
turėjau omeny - ! - nuostabūs tekstai.

53824. 000 :-) 2009-07-06 11:07
Labai patiko Akmenskaldžiai ir Izaokas... Dėl likusių- tokiais atvejais pasakau pati sau, kad "nieks kits čia nekalts", tik aš pati... tai reiškia, kad nepajėgiu suprasti...

53829. mura2009-07-06 14:23
pukios eilės. tik dabar antrąsyk perskaitęs pagalvojau, kad jei redakcija būtų supainiojusi pavardes ir parašiusi, kad eilių autorius yra R.Stankevičius, būčiau patikėjęs. A.A. ir R.S. - poetiniai dvyniai sakyčiau. o Izaokas man priešingai pasirodė silpniausias - opusas dirbtinokas, o paskutinė eilutė pasirodė tragiškai patetiška. o šiaip - gražu labai

53844. liu2009-07-07 16:32
kur tu, grakštusai senovinis ališauskai? radausko ir marčėno įpėdiniau? tesurūdijie tavo poetinės armatūros nuo gerbiančio skaitytojaus ašaros...

53865. sviestas sviestuotas2009-07-09 12:08
"Izaoke" neleistina (bent tokio lygio poetui kaip A.A.) tautologija: "Sustojo, pusę kelio įpusėjęs". "Nueiti puse kelio" ir "Ipuseti kelia" - du atskiri, bet ta pati reiskiantys pasakymai.

53870. skaitytoja2009-07-10 09:30
Skausmingai gera skaityti tokias eiles, ačiū

53880. ne2009-07-11 21:44
negera

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Liepos

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:07:00 Jul 17, 2011   
Nov 2008 Mar 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba