Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-06-10 nr. 3335

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• AISTĖ SUNELAITYTĖ52
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

DATOS 
• ALDONA RUSECKAITĖ.
Prie Vytauto Mačernio jaunystės liečiantis...
6

BIRŽELIO 14-AJAI 
• VYTAUTAS NARBUTAS.
Žudydami kūną, jie dvasios nužudyti nepajėgė
7

KNYGOS 
• DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ.
Užtaisyta tyla
• NAUJOS KNYGOS1
 Bibliografijos ir knygotyros centras

POEZIJOS PAVASARIO ĮSPŪDŽIAI 
• RIČARDAS ŠILEIKA.
Alyvos žydėjo be panikos ir be pašalinių neigiamų poveikių
1

DRAMATURGIJA 
• TOMA GUDELYTĖ.
M. Ivaškevičiaus utopijos salos atradimas italų teatre
17

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Prielaida išlikti – atkaklus savarankiškas darbas
4

MUZIKA 
• „...visados bus užrašyta už garbę, ne už gėdą“

DAILĖ 
• DALIA VASILIŪNIENĖ.
Skaruliai. Mintys prie atverstos knygos

POEZIJA 
• MARIJA MACIJAUSKIENĖ4
• IEVA TOLEIKYTĖ2

PROZA 
• RIČARDAS KALYTIS.
Rėda
10
• MARIJA DJAČENKO.
Salvadoro erdvėlaivis
• MARIJA DJAČENKO.
Juodoji skylė

VERTIMAI 
• ALDO BUZZI.
Kiaušinis a la coque
3

(PA)SKAITINIAI 
• MARIUS PLEČKAITIS45

IN MEMORIAM 
• RIMANTAS ČERNIAUSKAS
1950 09 10 – 2011 06 01
1
• Mirė lietuvių literatūros vertėja į čekų kalbą
ALENA VLČKOVÁ
1

KRONIKA 
• ELVYRA MATVEIČIKIENĖ.
Dovanojo knygas savo krašto bibliotekoms

SKELBIMAI 
• A. Baranausko literatūrinė premija1

DE PROFUNDIS
„Visi rašytojai – šmėklos. Ką padarysi!“ Michel Schneider
 
• STASYS VYTAUTAS KARIGAILA.
Beribė barzda
• VYTAUTAS VARANIUS.
Dugnas
2
• SVAJŪNAS KUNCAITIS.
Magiškasis realizmas

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Andeinė – Dainavos girios galerija / sudarytojas Vygandas Čaplikas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 246, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420-127-1 (įr.)

Tapyba : [albumas] / Algirdas Šiekštelė. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 48 p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-420-128-8

Trumpa kino istorija : nuo ištakų iki Antrojo pasaulinio karo / [sumanytoja Neringa Kažukauskaitė ; parengė Goda Sosnovskienė ; straipsnius parengė Auksė Kancerevičiūtė, Neringa Kažukauskaitė, Izolda Keidošiūtė, Živilė Pipinytė]. – Vilnius : Vaizdų kultūros studija, [2011] (Vilnius : Lapragma). – 147, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-95289-0-8


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

365 trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė ir Sigutė Kopalinskaitė]. – 3-ioji laida. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2011] (Vilnius : Spauda). – 461, [2] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-29-111-4

Garbinkite Viešpatį! : [eseistiniai pamąstymai] / Gintautas Zakarevičius. – Vilnius : [Rotas], 2010 (Vilnius : Rotas). – 107, [1] p. : portr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-832-50-8

Gyvenimo rate : eilėraščiai / Vladas Daukantas ; [sudarė ir redagavo Janina Butnorienė ; iliustruota Jovitos Gargasienės karpiniais]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-024-2

Ko meldžia šie vaikai : [eilėraščiai] / Nijolė Stankutė-Jautakienė. – Kaunas : Marijonų talkininkų centras, 2010. – 79, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-629-23-8

Lietuva – mano širdis ir siela : prisiminimų puslapiai / Bronius Nainys. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 135, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420-123-3 (įr.)

Literatūrinės Vilniaus slinktys, 2011 : jaunųjų poetų, prozininkų ir fotografų kūrybos almanachas / [sudarė Aivaras Veiknys ; nuotraukos Ievos Gudmonaitės, Kristinos Aleknaitės, Viktorijos Vosyliūtės]. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 155, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-12-4

Minčių žolynai : Mažeikių krašto literatų kūrybos rinktinė / [sudarė Janina Butnorienė ; iliustracijos Almos Krapauskienės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 137, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-026-6

Padermė : romanas / Guillermo del Toro, Chuch Hogan ; iš anglų kalbos vertė Martynas Vaitkus. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 557, [2] p. – „Padermės“ trilogijos 1-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-212-7 (įr.)

Simetrijos : [poetinės miniatiūros] / Albinas Galinis. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2011 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – [88] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-09-4

Šiaulių auto/topografija : [eseistiniai tekstai] / Vigmantas Butkus ; Šiaulių universitetas. Literatūros istorijos ir teorijos katedra. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2011. – 190, [1] p. : iliustr. – („Inter-studia humanitatis“ leidinys). – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-863-44-1

Šimtas dvylika lapelių : [eilėraščiai] / Sigitas Tutlys. – Vilnius : [S. Tutlys], 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 67, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-408-163-7

Šviesos dėmė : poetiniai tekstai-studijos, esė, paskyrimai, kalbos mozaika... / Alvydas Jegelevičius. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2010 (Alytus : Alytaus sp.). – 126, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-8035-07-0

Tu su manim : [eilėraščiai] / Alma Krapauskienė ; [sudarė ir redagavo Janina Butnorienė ; iliustracijos autorės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 85, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-020-4

Už stiklo sienų : [eilėraščiai] / Gediminas Bytautas ; [iliustruota autoriaus tapybos ir grafikos kūriniais]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2011 (Kaunas : Spaudos praktika). – 77, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-432-019-4

Žemė žiūri į dangų : eilėraščiai / Vida Kareva ; [sudarė ir redagavo Janina Butnorienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 69, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-025-9


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ant žemės delno : eilėraščiai vaikams : poetės Janinos Degutytės atminimui / Zenė Sadauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 27, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-133-2. – ISBN 9786094201332 (klaidingas)

Dangaus kalvio sostas : [eilėraščiai] / Gintautas Stankaitis ; [dailininkė Rasa Jeskelevičienė]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2011 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 52 p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-712-57-2

Gyvenkime taikiai : [eilėraščiai vaikams] / Regina Parnarauskienė ; [dailininkė Vaida Juozapaitytė]. – Vilnius : Petro ofsetas, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – [23] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420-140-0

Graži mūsų šeimynėlė : pasakaitės [ir eilėraštukai] / Janina Butnorienė ; [sudarė Janina Butnorienė ; iliustruota autorės piešiniais]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 51, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-021-1

Namelis prerijose : [romanas] / Laura Ingalls Wilder ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė ; [iliustravo Garth Williams]. – Vilnius : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011]- .

Kn. 1. – [2011] (Kaunas : Didmena). – 334, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-213-4

Nevykėlio dienoraštis : [apysaka] / Jeff Kinney ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijas piešė Jeff Kinney]. – [Vilnius] : Presvika, [2008]- . – (Įr.)

Kn. 5: Nemaloni tiesa. – [2011] (Vilnius : Standartų sp.). – 217, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-22-445-7

Rango : filmo knyga / atpasakojo Justine ir Ron Fontes ; [vertė Jurgita Jėrinaitė]. – [Kaunas] : MEDIA INCOGNITO, 2011. – [48] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyti. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-233-2 (įr.)

Rango : naujasis miestelio šerifas / atpasakojo Annie Auerbach ; [vertė Jurgita Jėrinaitė]. – [Kaunas] : MEDIA INCOGNITO, 2011. – [24] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-231-8

Rango : romanas vaikams / atpasakojo Justine ir Ron Fontes ; [iš anglų kalbos vertė Agnė Mackevičiūtė]. – Kaunas : MEDIA INCOGNITO, 2011 (Kaunas : Indigo print). – 189, [3] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyti. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-232-5

Stasiukas ir vilkas : [pasaka / Alfonsas Rimkus ; iliustravo Vilma Aleksienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 19, [1] p. : iliustr. – (Senelio Alfonso pasakojimai). – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-134-9

Stebuklų varpelis : [eiliuota pasaka] / Petras Žemkauskas ; [dailininkė Sigita Mamaitytė]. – [Vilnius : Petro ofsetas], 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 15, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-420-139-4

Stipruolis zuikis : [pasaka / Alfonsas Rimkus ; iliustravo Vilma Aleksienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 19, [1] p. : iliustr. – (Senelio Alfonso pasakojimai). – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-135-6


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 1 iš 4 
4:57:58 Jun 20, 2011   
Jun 2010 Jun 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba