EN / DE / FR 
  Paieška 
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
   
     

Projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos diegimas Lietuvos muziejuose“.
Išsamiau >

 
 

Virtualių parodų sistema, kurios tikslas – plačiajai visuomenei pristatyti Lietuvos muziejuose sukauptas vertingas kolekcijas. Išsamiau >

   

AKTUALIJOS

2011 m. rugsėjo 12–16 d. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose (Užtrakio g. 17, Trakai) vyks „Collegium civitas“ seminaras Lietuvoje „XXI amžiaus kultūros diplomatija – kilmė, reikšmė ir įgyvendinimo galimybės“. Registruotis iki 2011 birželio 30 d.  Išsamiau > Lenkų kalba >

2011 m. birželio 15 d. 13 val. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir Lietuvos nacionalinis muziejus maloniai kviečia į Léontine Meijer van Mensch ir Peter van Mensch viešą paskaitą muziejininkams „Crowdsourcing as new challenge for museums“. Išsamiau >

2011 m. birželio 16–18 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete vyks mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Konferencijoje veiks sekcija „Muzeologija: praktika, mokslas, požiūrio į mus supantį pasaulį būdas...“ Išsamiau >

Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras kartu su partneriais kviečia Lietuvos muziejus teikti paraiškas parodoms, skirtoms regiono, krašto, miesto, miestelio žydų istorijai, kultūrai ir paveldui. Parodos turėtų būti integruotos į nuolatines muziejų ekspozicijas bei, pageidautina, turėti edukacinį pobūdį. Paraiškų laukiame el. paštu info[at]jewishstudies.lt iki birželio 30 d. Išsamiau >

2012-ieji – Muziejų metai
Vyriausybė pritarė nutarimo projektui ir pasiūlė Seimui 2012 metus paskelbti Muziejų metais. Tais metais bus minimas pirmojo viešojo Lietuvos muziejaus, įkurto 1812 metais, Dionizo Poškos Baublių 200 metų jubiliejus. Išsamiau > Seimo nutarimas >
Kultūros ministerija iki 2011 m. gegužės 25 d. kvietė teikti siūlymus 2012-ųjų Muziejų metų programos projektui. Išsamiau >

Geriausia 2010 Metų muziejininke paskelbta  dr. Aldona Snitkuvienė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėja. Išsamiau > Muziejaus informacija >

Gegužės 17 d. 14 val. Kultūros ministerijoje vyko Modernaus meno muziejaus įkūrimo projekto pristatymas. Išsamiau >

2011 m. gegužės 14 d. vyko tarptautinė akcija „Muziejų naktis“. Išsamiau >

Europos kultūros fondas (European Cultural Foundation) nuolat kviečia teikti paraiškas STEP beyond mobilumo fondui. STEP – „Parama kelionėms tarp Europos partnerių“ – fondas skirtas menininkams ir kultūros darbuotojams keliauti iš Europos Sąjungos šalių į kaimynines valstybes ir atvirkščiai. Prioritetas teikiamas asmenims iki 35 m. arba turintiems ne daugiau kaip 10 metų profesinės patirties keliauti į tokias valstybes kaip Baltarusiją, Moldovą, Ukrainą, Turkiją ir Viduržemio jūros arabų šalis. Individualios paramos dydis nuo 250 iki 700 eurų. Išsamiau: lietuvių k., anglų k. Programos taisyklės rusų k.

2011 m. rugsėjo 4–9 d. Rumunijoje Sibiu mieste vyks 23-ioji CIDOC kasmetinė konferencija. Šių metų konferencijos tema – „Žinių vadyba ir muziejai“. Žinių vadyba yra vienas svarbiausių CIDOC interesų, nes žinių apie rinkinius ir jų istoriją kaupimas ir perdavimas yra aukščiausias visos muziejaus dokumentacijos uždavinys. Muziejų dokumentavimui nuolat kintant svarbu įsijungti į tinklus bei dalintis patirtimi. Konferencijoje bus svarstomi žinių vadybos filosofiniai, strateginiai, organizaciniai, techninių inovacijų aspektai.
Išsamiau kvietime bendradarbiauti (anglų k.)
Konferencijos svetainė http://cidoc2011.brukenthalmuseum.eu

Išrinkti skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų konkurso nugalėtojai. Išsamiau >

Trečiasis Europos muziejų nakties naujienlaiškis (2011 m. balandžio 14 d.). Išsamiau >

Tarptautinių žmogaus teisių muziejų federacija (FIHRM) 2011 m. spalio 11–13 d. Tarptautiniame vergovės muziejuje (Liverpulyje, Didžioji Britanija) rengia antrąją tarptautinę konferenciją „Kova už lygybę: į socialinius pokyčius – per žmogaus teisių gynybą“ („Fighting for Equality: Social Change through human rights activism“). Viena iš konferencijos temų – „Muziejai ir žmogaus teisės“. Tezes buvo galima siųsti iki balandžio 15 d. Išsamiau > 

2011 m. gruodžio 6–9 d. Roterdame (Nyderlanduose) vyks konferencija apie paveldo skaitmeninimo strategijas DISH (Digital Strategies for Heritage). Idėjų organizatoriai laukia iki gegužės 22 d. Išsamiau >

Lietuvos dailės muziejus ir Lemonte (JAV) veikianti Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.) skelbia Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursą tema – „Lietuvos sakmė“. Tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūrinių Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 24) laukiama 2011 m. rugpjūčio 22 d. – rugsėjo 5 d. Išsamiau >

Pristatomas projektas „Europos gamta“ („Natural Europe“) – 3 metų trukmės Europos Sąjungos programos CIP PSP finansuojamas projektas, prasidėjęs 2010 m. spalio mėnesį. Projekto tikslas – edukacija gamtos istorijos muziejuose, mokomosios medžiagos edukacijos specialistams, lankytojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims iš muziejų ir mokslo centrų sukūrimas. Siekiant praturtinti muziejų lankytojų patirtį, projekto įgyvendinimo metu bus diegiamos naujausios technologijos ir paslaugos naujoviškai ir patraukliai muziejų turimoms skaitmenintoms kolekcijoms skleisti. Be to, „Europos gamta“ savo infrastruktūrą susies su Europos skaitmenine biblioteka Europeana. Šis naujas projektas glaudžiai susijęs su ankstesniais projektais, skirtais tai pačiai temai „BHL-Europe“, STERNA („Semantic Web-based Thematic European Reference Network Application“) ir „Open Science Resources“.  

Seminaro „Kultūros politikos prioritetai“ pranešimai. Išsamiau >

2011 m. vasario mėn. Europos kultūros paveldo skaitmeninę biblioteką „Europeana“ papildė Lietuvos muziejuose sukaupti lietuvių liaudies meno eksponatai. Išsamiau > Apie Lietuvos kultūros paveldą „Europeanoje“ – išsamiau >

2011 m. vasario 9 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbtas supaprastintas atviras pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų įgyvendinimo savivaldybėse paslaugų pirkimo konkursas. Regioninio tapatumo stiprinimo programa skirta plėtoti vaikų gebėjimus atpažinti savo etnokultūrinio (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija) regiono ypatumus, puoselėti ir saugoti kultūros paveldą, ugdyti tautiškumą ir patriotiškumą bei pagarbą ir toleranciją kitų šalia gyvenančių tautų tradicijoms . Išsamiau > 

Pasauliui pristatytas naujasis „Google“ produktas leis išsamiai apžiūrėti daugybę meno kūrinių, virtualioje erdvėje pasivaikščioti po 17 garsiausių pasaulio muziejų bei susikurti savo mėgiamą kolekciją iš matytų vaizdų. Išsamiau svetainėje http://www.googleartproject.com/.

2010 Metų muziejininko vardas – maloniai kviečiame siūlyti kandidatus. Išsamiau > Metų muziejininko vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatai >

Išėjo IV-asis projekto „Kolekcijų mobilumas 2.0“ naujienlaiškis. Pagrindinis jo tikslas – įdiegti naujausias muziejų kolekcijų skolinimo idėjas, kriterijus ir procedūras muziejų praktikoje.  Išsamiau >

2011 m. spalio 18–20 d. Petrozavodske (Rusijos Federacija, Karelijos Respublika) vyks II-oji tarptautinė mokslinė ir praktinė konferencija „Muziejus šiaurės dimensijoje“, skirta Karelijos regiono nacionalinio muziejaus 140 metų jubiliejui. Kvietimas dalyvauti >

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras organizuoja nuotolinius projektų valdymo mokymus. Renkama 20 kultūros darbuotojų grupė. Išsamiau > Registracijos anketa >

Ekspertų komitetas (Comité des Sages) ragina pristatant Europos kultūros paveldą internete kurti „naująjį Renesansą“. Išsamiau >

2010 m. gruodžio 3 d. Energetikos ir technikos muziejuje pristatyta mokomoji knyga muziejams „Muziejų edukacinės programos suaugusiesiems“ (sud. Arūnas Bėkšta). Išsamiau >

ICCROM kursas – SOIMA 2011: Garso ir vaizdo rinkinių apsauga 2011 m. liepos 11–29 d. Rygoje (Latvija) ICCROM (Kultūros vertybių apsaugos ir restauravimo tyrimų tarptautinis centras), Latvijos valstybės archyvai ir BAAC (Baltijos Audiovizualinių Archyvų Taryba) su partneriais organizuoja kursą, skirtą profesionalams, dirbantiems su mišriomis kolekcijomis, kuriose yra nacionalinės ar regioninės reikšmės garso ir vaizdo įrašų. Taip pat informacinių technologijų specialistams, dirbantiems su vaizdo ir garso kolekcijų skaitmeninimo projektais. Išsamesnę informaciją ir paraiškos formą rasite www.iccrom.org svetainėje >

Inicijuojami nauji mokymai interpretatoriaus veiklai muziejuose vystyti (projektas „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“). Išsamiau > 

Europos Sąjungos kultūros naujienlaiškis (2010 m. ruduo). Išsamiau >

Veikia virtuali parodų sistema „Lietuvos muziejų virtualios parodos“ (www.muziejai.lt/emuziejai/), skirta plačiajai visuomenei pristatyti Lietuvos muziejuose sukauptas vertingas kolekcijas.

 

 


100-osios M. K. Čiurlionio mirties metinės – UNESCO minima sukaktis. Išsamiau >


Lietuvos kultūros paveldas „Europeanoje“. Išsamiau >

Portalo „Lietuvos muziejai“ ir eksponatų informacinių sistemų duomenų bazių tekstų rengimo rekomendacijos. Atsisiųsti >

Renginių įvedimo į Renginių kalendorių instrukcija. Atsisiųsti >

Portale „Lietuvos muziejai" informacija rengiama pagal Lietuvos muziejų darbuotojų pateiktus tekstus ir iliustracijas. Muziejai, prieš pateikdami tekstus ir iliustracijas „Lietuvos muziejų" portalui, turi iš anksto gauti publikacijų ir iliustracijų autorių sutikimą dėl šių autorinių darbų publikavimo portale „Lietuvos muziejai" ir atsilyginti minėtiems asmenims už autorinį darbą.

Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2011.06.13
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute
 
Rodoma versija 9 iš 15 
19:42:24 Jun 19, 2011   
Oct 2008 Feb 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba