Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-07-11 nr. 2958

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• RIČARDAS ŠILEIKA10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE2

AKTUALIJOS 
• BERNARDO BRAZDŽIONIO ARCHYVAS - Į MAIRONIO NAMUS1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS2

PAŠNEKESIAI 
• TĘSTI: VEKTORIUS Į PASAULĮ2

POEZIJA 
• ENRIKA STRIOGAITĖ5
• ROMUALD LAVRYNOVIČ27
• VILIUS DŽIAVEČKA4
• AUŠRINĖ ZULUMSKYTĖ15

PROZA 
• PASAKA2
• NAKTIS2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• NIKOLAJUS GUMILIOVAS

LITERATŪRA 
• JEANO LE MARCHAND`O pokalbis su FRANCOIS MAURIACU.
FRANCOIS MAURIACAS: "IŠLIEKA NE MŪSŲ KNYGOS, BET VARGANI MŪSŲ GYVENIMAI..."
1
• esė.
JERZY TRAMMER

KNYGOS 
• Algis Kalėda.
DAUGIAVEIDĖ POEZIJA
2
• Vytautas Ambrazas.
TOMAS VENCLOVA ITALŲ KALBA
8
• Liudvikas Jakimavičius.
MŪŠOS NOVELĖS
• Vladas BraziŪna.
VISUMA, PASIRENGUSI BŪTI
1
• MOTERYS IR SRAIGĖS
• APMĄSTYMAI PRIE ŠVENTOSIOS2
• A STATE WITHIN A STATE?
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-bieliauskienė.
VIENA - MUZIKOS MIESTAS
• Eglė Gudžinskaitė.
SEPTINTOJI VILNIAUS FESTIVALIO ISTORIJA
6

DAILĖ 
• Enrika Stanaitienė.
MEDŽIO SKULPTŪROS RAIDA
• Vida Krištolaitytė.
ABSTRAKTAI IR AKTAI
2
• Aistė Virbickaitė.
KAIP IEŠKOJAU ŽMOGAUS
• Laura Vaškevičiūtė.
KONSTRUKCIJA AR DESTRUKCIJA?

PAVELDAS 
• APIE TARPTAUTINĖS MUZIEJŲ TARYBOS VEIKLĄ

TEATRAS 
• IŠ VARŠUVOS TARPTAUTINIO TEATRO MOKYKLŲ FESTIVALIO SUGRĮŽUS
• Gasparas Aleksa.
INTYMI IŠPAŽINTIS SEZONUI BAIGIANTIS

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
"PIANISTAS"
9

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Eugenijus Girdžiūnas.
UPOKŠNIS
5
• SUKLYSTA1
• ŽIVILĖ KROPAITĖ5

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Pabedinskas.
"KELIO" STILIAUS FOTOGRAFIJA: AMERIKA - LIETUVA…

KRONIKA 
• Marija Jurgelevičienė.
KARALIENĖS MORTOS PREMIJOS LAUREATAI
2
• Vidutis Bakas.
MENAS DAINUOTI IR VAIDINTI
1
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
SENIAUSIAS LIETUVIŲ RAŠYTOJAS DAR NEIŠEINA Į PENSIJĄ
• DRAMATURGIJOS VAIKŲ, PAAUGLIŲ IR JAUNIMO TEATRUI KONKURSAS1
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

DE PROFUNDIS 
• Nerijus Vėta.
POETAI IRGI KEIKIASI
12
• Meilės paštas.
PRIESAGA -SM- SKIRTA TIK POETIŠKAI STIPRIEMS ŽODŽIAMS:
1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

VII.11-17

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Lietuvos valstybės ir kultūros istorija
Paroda "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija XIV-XVIII a."
Paroda "Lietuva žemėlapiuose"
Paroda "Napoleonas ir Lietuva"
Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija
Signatarų namai
Pilies g. 26
Vasario 16-osios akto signatarams skirta ekspozicija
Paroda "Lietuvos persitvarkymo sąjudžiui - 15 metų" (iš fotografo R.Urbakavičiaus dovanoto archyvo)

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Paroda "XVI-XIX a. portretai"
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 22
Paroda "XX a. pirmosios pusės portretai"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
Atnaujinta paroda "Krikščionybė Lietuvos mene" (VII atnaujinimas). Parodoje eksponuojamas Lietuvos karaliaus Mindaugo raštas su antspaudu (1255 m.)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
Tarptautinė dailės paroda "Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI-XIX a. portretai)"

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Tarptautinė dailės paroda "Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI-XIX a. portretai)"

DAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Pamėnkalnio 1/13
A.Žaromskienės paroda "Lietuvos heraldika", skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai (veiks iki VII.12)

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Paroda "Kylant žemyn" (veiks iki VIII.16)
INTRO GALERIJA
Maironio g. 3
Videomeno peržiūra"Hand Off"
J.Treinytės vienos dienos projektas "Postfolkloras"
Fotoparoda "Šiuolaikinė armėnų fotografija"

RŪTOS GALERIJA
Vokiečių g. 28/17
Nuolat veikianti tapybos, keramikos, juvelyrikos, grafikos, skulptūros darbų ekspozicija
VII.13 17 val. atidaroma E.Jasulaitytės tekstilės paroda "Dangaus akys" (veiks iki VIII.2)

DAILĖS GALERIJA "DALIA"
Žirmūnų g. 70
J.Mykolaitytės tapybos paroda (veiks iki VIII.5)

ROTUŠĖ
Didžioji g. 31
G.Kazokienės surinktos bei Lietuvai dovanotos Australijos lietuvių menininkų darbų kolekcijos iš Lietuvos dailės muziejaus fondų paroda (veiks iki VII.27)

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Liaudies meno paroda (veiks iki VII.27)

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
Tapybos, akvarelės, grafikos, skulptūros paroda "Nauji atradimai 2", skirta Valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metų dienai

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
A.Gražio tapybos paroda "Filtras" (veiks iki VII.19)
E.Gineitytės kūrybos paroda "Nesugrąžinama dangaus spalva" (veiks iki VII.26)
V.Krištolaitytės paroda "Abstraktai ir aktai" (veiks iki VII.19)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
Lietuvos fotografų darbų paroda-pardavimas
V.Žuko keramikos paroda (veiks iki VII.25)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
J.Janavičienės (Australija) piešinių ir keramikos paroda "Jausmų žemėlapiai" (veiks iki VII.15)

GALERIJA "KAIRĖ - DEŠINĖ"
Latako g. 3
R.Gaižauskaitės piešinių paroda (veiks iki VII.19)
A.Paulauskienės monotipijų ir ekslibrių paroda (veiks iki VII.19)

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
A.Vozbino tapybos paroda "Nuo pagonybės iki baroko" (veiks iki VIII.5)

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija
L.Zdanavičienės tapybos paroda "Rasos"
J.Uznevičiūtės ir M.Pirštelienės keramikos paroda (veiks iki VII.20)

GALERIJA "ROTUNDA"
A.Rotundo g. 3
Nuolat veikianti įvairių dailininkų ekspozicija
Paroda "Su meile…ROTUNDA" (veiks iki VIII.10)

LDS ŠVENTO JONO GATVĖS GALERIJA
Šv.Jono g. 11
"Grupės A"akvarelininkų paroda (veiks iki VII.27)

PARLAMENTO GALERIJA
Gedimino pr. 53
Paroda "Išlikimas.Rezistencijos keliai" (veiks iki VII.25)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS "STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Įvairių autorių darbų paroda

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
Nuolat veikianti E.Paukštės, I. Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Autorinių papuošalų paroda-pardavimas
E.Babensko papuošalų paroda

GALERIJA "ZNAD WILII"
Išganytojo g. 2/4
Hermanovicziaus fotoparoda "Vilnius, o vis tik…"

J. ir M.ŠLAPELIŲ NAMAS-MUZIEJUS
Pilies g. 40
V.Balinskienės fotografijų paroda (veiks iki VII.31)
R.Balinsko tapybos paroda (veiks iki VII.31)

K.VARNELIO NAMAI-MUZIEJUS
Didžioji g. 26
Nuolat veikianti ekspozicija
Muziejus lankomas tik darbo dienomis iš anksto susitarus telefonu 279 16 4

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
A.Balbieriaus fotografijų paroda "Kelyje"

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
Naujamiesčio moksleivių namų studijos "Paveikslas" paroda "Žemės džiaugsmo valanda" (veiks iki IX.5)

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
XIV a. pab. kaulo dirbtuvių radiniai
Keramikos degimo krosnys

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
Kiniško porceliano paroda (veiks iki VII.18)
E.Valiūtės vitražų, leidinių ekspozicija "Stabtelėjimas pakelėje" (veiks iki VIII.16)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
VII.16 16 val. atidaroma A.Vėjelio fotoparoda "Ištakų beieškant" (veiks iki VIII.8)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS
IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
Paroda "Dainų šventės Lietuvoje", skirta Pasaulio lietuvių dainų šventei (veiks iki VII.16)
Paroda "Karalius Mindaugas lietuvių teatruose", skirta karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai (veiks iki VII.31)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
O.Jazerskienės (tautinių rūbų), D.Viltrakienės (juvelyrikos), S. Žilėnienės (lėlių) paroda (veiks iki VII.21)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNIMO SAUSIO 13-OSIOS BROLIJA
Gedimino pr. 64
J.Polio fotografijų paroda "Lietuva Tėvyne mūsų"

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Zsolnay keramikos paroda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
VDA Kauno dailės fakulteto studentų darbų paroda
R.Stankevičiaus (1933-1991) tapybos paroda (veiks iki VII.13)
S.Michelkevičiūtės fotoparoda (veiks iki VII.13)
VII.18 atidaroma J.Klemkienės darbų paroda
VII.18 atidaroma Z.Dargienės darbų paroda

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Paroda "Po karūnos ženklu", skirta karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-mečiui (veiks iki X.31)

GALERIJA "KAUNO LANGAS"
M.Valančiaus g. 5
D.Šliažo kūrybos paroda "Gintaro skulptūros" (veiks iki VII.15)

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Vengro L.Kunkovacso fotoparoda "Vengrų piemenų kultūra"

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
VDA Kauno dailės instituto studentų baigiamųjų darbų paroda (veiks iki VII.13)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velniava"
Rusų estetinio lavinimo centro auklėtinių darbų paroda

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Kauno dailės gimnazijos abiturientų dailės darbų paroda
Dailininkės S.Norkutės (1942-1989) akvarelių paroda (veiks iki IX.15)

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
E.Slušnienės akvarelių paroda (veiks iki VIII.10)

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
Paroda "Toli nuo Tėvynės", skirta P.Babicko 100-mečiui
Paroda "Ir troškau dainoje palikti laiko žingsnių ritmą…", skirta J.Graičiūno 100-mečiui
Paroda "Nešu tau eilėraštį, tą mažytį balto debesio namą…", skirta J.Degutytės 75-mečiui
Paroda "Tyloj tu nuolat man šlamėjimas…", skirta J.Juškaičio 70-mečiui
Paroda "Muziejaus bičiulių dovanos"
D.Skardžiūtės ikonų paroda "Neregimojo Dievo atvaizdas"

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

Klaipėda


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
"Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki 2004)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki 2004)

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
V.Ajausko tapybos paroda "Vasara Klaipėdoje" (veiks iki VII.24)

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
K.Slivskio fotoparoda "Gamta visų namai"

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
VII.17 18 val. atidaroma Ispanijos juvelyrų asociacijos paroda (veiks iki IX.8)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Paroda "Tūkstantis svajonių"
L.Mądziko fotografijų ir plakatų paroda "Susižavėjimai, ilgesys, struktūros"

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
ŠU Menų fakulteto bakalaurų diplominių darbų paroda

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
Paroda "Sportas jungia Baltijos šalių vaikus" (veiks iki VII.31)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti keramikos ekspozicija
Tapybos paroda (veiks iki VII.27)

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
Ukmergės menininkų paroda (veiks iki VII.28)

Druskininkai


DRUSKININKŲ MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
Paroda "Pirmieji Druskininkų gydytojai"
A.Silvanovič (Gardinas) tapybos paroda "Devyni karaliai"

M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g.35
Dž.Palukaičio parodas

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija
A.Galdiko paroda iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fondų

"DAINAVOS" CENTRAS
Gdansko jaunųjų dailininkų tapybos, grafikos, fotografijos ir keramikos paroda "Demode"

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
V.Mockaičio paroda "Sarkofaguose?" (veiks iki IX.30)

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

A.MONČIO NAMAI-MUZIEJUS
S.Daukanto g. 16
Paroda "Darbai"

Nida


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Taikos g. 17
Paroda "Baltų dailė"

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

Molėtai


GALERIJA "AKCIJA M"
Inturkės g. 4
M.T.Rožanskytės tapybos paroda (veiks iki VIII.18)

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
IV Pasaulio žemaičių dailės paroda (veiks iki XII.31)
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:20:48 Jun 12, 2011   
Jun 2010 Jun 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba