Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-07-11 nr. 2958

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• RIČARDAS ŠILEIKA10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE2

AKTUALIJOS 
• BERNARDO BRAZDŽIONIO ARCHYVAS - Į MAIRONIO NAMUS1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS2

PAŠNEKESIAI 
• TĘSTI: VEKTORIUS Į PASAULĮ2

POEZIJA 
• ENRIKA STRIOGAITĖ5
• ROMUALD LAVRYNOVIČ27
• VILIUS DŽIAVEČKA4
• AUŠRINĖ ZULUMSKYTĖ15

PROZA 
• PASAKA2
• NAKTIS2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• NIKOLAJUS GUMILIOVAS

LITERATŪRA 
• JEANO LE MARCHAND`O pokalbis su FRANCOIS MAURIACU.
FRANCOIS MAURIACAS: "IŠLIEKA NE MŪSŲ KNYGOS, BET VARGANI MŪSŲ GYVENIMAI..."
1
• esė.
JERZY TRAMMER

KNYGOS 
• Algis Kalėda.
DAUGIAVEIDĖ POEZIJA
2
• Vytautas Ambrazas.
TOMAS VENCLOVA ITALŲ KALBA
8
• Liudvikas Jakimavičius.
MŪŠOS NOVELĖS
• Vladas BraziŪna.
VISUMA, PASIRENGUSI BŪTI
1
• MOTERYS IR SRAIGĖS
• APMĄSTYMAI PRIE ŠVENTOSIOS2
• A STATE WITHIN A STATE?
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-bieliauskienė.
VIENA - MUZIKOS MIESTAS
• Eglė Gudžinskaitė.
SEPTINTOJI VILNIAUS FESTIVALIO ISTORIJA
6

DAILĖ 
• Enrika Stanaitienė.
MEDŽIO SKULPTŪROS RAIDA
• Vida Krištolaitytė.
ABSTRAKTAI IR AKTAI
2
• Aistė Virbickaitė.
KAIP IEŠKOJAU ŽMOGAUS
• Laura Vaškevičiūtė.
KONSTRUKCIJA AR DESTRUKCIJA?

PAVELDAS 
• APIE TARPTAUTINĖS MUZIEJŲ TARYBOS VEIKLĄ

TEATRAS 
• IŠ VARŠUVOS TARPTAUTINIO TEATRO MOKYKLŲ FESTIVALIO SUGRĮŽUS
• Gasparas Aleksa.
INTYMI IŠPAŽINTIS SEZONUI BAIGIANTIS

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
"PIANISTAS"
9

JAUNIMO PUSLAPIS 
 Eugenijus Girdžiūnas.
UPOKŠNIS
5
• SUKLYSTA1
• ŽIVILĖ KROPAITĖ5

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Pabedinskas.
"KELIO" STILIAUS FOTOGRAFIJA: AMERIKA - LIETUVA…

KRONIKA 
• Marija Jurgelevičienė.
KARALIENĖS MORTOS PREMIJOS LAUREATAI
2
• Vidutis Bakas.
MENAS DAINUOTI IR VAIDINTI
1
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
SENIAUSIAS LIETUVIŲ RAŠYTOJAS DAR NEIŠEINA Į PENSIJĄ
• DRAMATURGIJOS VAIKŲ, PAAUGLIŲ IR JAUNIMO TEATRUI KONKURSAS1
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

DE PROFUNDIS 
• Nerijus Vėta.
POETAI IRGI KEIKIASI
12
• Meilės paštas.
PRIESAGA -SM- SKIRTA TIK POETIŠKAI STIPRIEMS ŽODŽIAMS:
1

JAUNIMO PUSLAPIS

UPOKŠNIS

Eugenijus Girdžiūnas

[skaityti komentarus]

Birželio 30 d. 17 val. jau gerokai įsibėgėjęs jaunųjų menininkų kūrybos vakarų "Ateinantys" projektas gali būti užfiksuotas kokiose (kol kas gal dar vietinėse) rekordų knygose kaip pristatęs daugiausia iki šiol "ateinančių" - net 26 autorius. Tiek jų sutilpo į moksleivių kūrybos almanachą "Upokšnis". Tą vakarą į sceną lipo ir skaitė "tik" 11 autorių (kiti neatvyko, arba tyliai sėdėjo ir neišsidavė, kad yra), tačiau kitokios rūšies kalbėtojų, sveikintojų, besidžiaugiančių jaunais ar jiems bepriekaištaujančių taip pat netrūko. Rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas pasveikino visus esamus ir būsimus rašytojų sąjungos narius, visada žavinga ir besišypsanti literatūrologė Elena Bukelienė džiaugėsi kūrinėlių brandumu, ilgiau apsistodama prie stipresniųjų prozininkų, Agnė Žagrakalytė, kalbėjusi apie jaunuosius poetus, pateikė ne tik almanache, bet ir visame konkurse sklandžiusios poezijos skaičių, spalvų ir temų suvestinę, literatūrologas Regimantas Tamošaitis, prisistatęs skaitytoju, dalijosi "bendro pobūdžio įspūdžiais" bei paskaitė užrašus "iš kritiko pozicijos", čia pat juos komentuodamas. Vakarui įsisiūbuojant, salėje sėdintys kai kurie jaunieji talentai, naujoji generacija, žiovavo bei vis įsismarkaudami bruzdėjo ir kosčiojo, nesuprasdami, kad taip jie pratinami prie universitetinių paskaitų trukmės (daugumas jų - abiturientai, pravers). Neįtikėtinai užsitęsus paauglio saviraiškos psichologijos paskaitai, paminėtos ir almanache esančios iliustracijos, kurios R. Tamošaičiui pasirodė besančios labai jaunatviškos (itin talpi sąvoka, kalbant apie moksleivius). LR švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo vyriausioji specialistė Audronė Razmantienė kuklinosi, teigdama, kad ministerijos nuopelnas nėra didelis, tad kol bus rašančiųjų, bus ir konkursai, bei papasakojo kasmet pasikartojančią "užkulisių istoriją" apie A.Zurbą, vis dejuojantį dėl anaiptol kas metai nemažėjančios darbų krūvos, tačiau sąžiningai ir atidžiai tą krūvą vis perskaitantį. Pats vakaro vedėjas ir almanacho sudarytojas Algimantas Zurba nežinantiems pranešė, kad šiais metais respublikinis filologų konkursas buvo jau trisdešimt penktas, taigi - jubiliejinis, bei papasakojo visą moksleivių kūrybos almanachų istoriją. (Pirmasis - 1965 Justino Marcinkevičiaus globojamas "Prašome žodžio", bei dar du - "Ošia atžalynas" ir "Pavasario aidai", taip pat užsiminta apie vieną "palaidotą" almanachą bei nepaprastus žurnalo "Moksleivis" nuopelnus šiam konkursui.) "Upokšnis", anot sudarytojo, buvo parengtas per porą mėnesių, o jo pasirodymas labai simboliškai sutampa su abiturientų išėjimu iš mokyklų. Kalbėta apie "žiaurią" atranką ir svarbiausią jos kriterijų - visos kūrybos panoramos atspindį. Almanachas pradedamas "sunkiaja artilerija" - proza, ją papildo publicistika, toliau - "plasnojanti poezija", užbaigianti šį leidinį (iš tikrųjų leidinį užbaigia A.Zurbos "plasnojantis tekstukas" "Tesiveržia", bet tai pristatymo vakare buvo kukliai nutylėta). Panerimavęs dėl angliško slengo prozoje ir netaisyklingų kirčių poezijoje bei pareikalavęs tvirtos mokytojų rankos (šiurenimas ir šlamėjimas salėje sustiprėjo) ir iškilmingai pranešęs, kad dabar išgirsime pačių moksleivių skaitymus, A. Zurba nesusilaikė dar kartelį nepasidžiaugęs neįtikėtinu (lyginant su pirmaisiais filologų konkurso almanachais) kūrinių brandumu, atsidūsėjo dėl per didelio racionalizmo ir maksimalizmo, kurie pakiša koją tobulumui, tačiau nesiskundė ir didžiulėmis darbų krūvomis, motyvuodamas: "daug rašyt gerai, nes tada mažiau skaldomos galvos". Visi kalbėtojai šnekėjo ir džiaugėsi, kokia šiandien didelė šventė, tačiau skaitymus pradėjo tik po valandos ir 10 minučių trukusių auklėjamųjų kalbų. Atvykę kūrėjai rikiavosi prie mikrofono: Vaida Blažytė perskaitė almanache nesantį, bet, jos žodžiais tariant, trumpą ir pakankamai vykusį prozos gabalėlį "Kažkas įvyko", poetė Živilė Dambrauskaitė dėkojo ministerijai bei leidėjams, šnekėjo neįtikėtinai daug ir sklandžiai bei iš almanacho perskaitė tris savo eilėraščius (pažymėtina, kad šios dvi merginos - šių metų prozos ir poezijos sekcijų laureatės). Toliau gražiai mirgavo prozininkai: Eglė Gleiznytė, Rūta Malakauskaitė, Justina Radzevičiūtė (pasidžiaugusi, kad jaunoji karta (reiškia, jie patys?) moka skaityti savo kūrybą), Giedrė Vyšniauskaitė (taip pat rašiusi ir poeziją) bei paties A.Zurbos perskaityta viena iš daugelio Tomo Varzos "Istorijų apie Petrą". Publicistė Akvilė Karčiauskaitė paskaitė ištrauką iš apybraižos "Din - dan dali - dan" (savo ruožtu šią apybraižą perskaityti siūlau vien jau dėl tame vakare, gaila, neminėtos istorijos apie prie ąžuolų rišamus minkštuose pavalkuose įkinkytus katinus). Prozininkų būrį gražiai pagardino, deja, tik dvi atvykusios poetės - mistiškoji Vaiva Grainytė bei svajingoji Živilė Krupickaitė, o nerimastingą šurmulio bangą sukėlė netikėtas prozininkės Živilės Kropaitės pareiškimas: "po mano pavarde, mano mokytojos pavarde ir mano mokyklos pavadinimu esantis kūrinys yra ne mano".

Vakarui baigiantis, susirinkusius dar kartelį pasveikino LRS leidyklos redaktorius Valentinas Sventickas, pakvietęs visus dalyvauti ir pirmosios knygos konkurse, kur visų laukia "žiauri - ne žiuri" komisija, porą žodžių tarė mokytoja Gražina Boguslauskienė, iš salės truputį dėl ypač skurdaus moksleivių žodyno pasibarė Gintarės Adomaitytės motina, taip pat skaičiusi publicistikos darbus. Šventinis vakaras baigėsi 19 valandą, išklausius laiminančios Algimanto Zurbos baigiamosios kalbos: "Upokšnis" - tai jau ne šaltinis, o jau įsilaiduojantis bėgsmas, tad linkime Upelio, Upės, ir pačių plačiųjų Vandenų. Mokiniams - talento, mokytojams - kantrybės ir reiklumo, ministerijai - pasiutusios sveikatos rengti konkursus, leidyklai - galybės išleisti almanachus".

Taigi, visiems rekomenduojame šį tikrai visai smagų leidinį, įliustruotą Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus moksleivių piešiniais, o už tokį gražų vakarą dėkojame ir niekad, atrodo, nenuilstančioms Janinai Rutkauskienei ir Deimantei Kažukauskaitei bei renginį parėmusiam LR kultūros ir sporto rėmimo fondui.

 

Skaitytojų vertinimai


3006. isz rygos2003-07-14 22:20
Buwau tame pristatyme. Statistikos ir skaicziu megejams - szi iszklotine. Isz pradzsiu walanda ir deszimt minucziu kalbejo dedes ir tetos wertintojai, be kuriu nepakartojamo demesio neimanoma isiwaizduoti szio renginio ir moksleiwiu kurybos apskritai (t.y.A.Zurba, E.Bukeliene, R.Tamoszaitis ir kiti, su wisa pagarba jiems), paskui 40 minucziu skaite patys moksleiwiai, paskui dar 30 minucziu kalbejo A.Zurba, mokytojos ir kiti dedes ir tetos. Gerbiami suaugusieji. Jus ka, iszprotejote? Turiu pasakyti, pats ejau paklausyti Dambrauskaites (ypacz apie asmenine dykuma ir karawana) ir Grainytes ir sziuo atzswilgiu nenusiwyliau, tik kam tas beweik dwieju walandu garbiuju wertintoju sawiraiszkos cirkas? P.S. isz suaugusiuju komplimentai wienintelei Agnei Zagrakalytei - kalbejo penkias minutes ir daugiausia turejo ka pasakyti

3008. keule2003-07-15 03:32
Kažkoks mergvakaris, nė vieno berno. Jaučiu, kaip turėjo jaunymą užleulinti "kalbančios galvos".

3017. Piktazzz2003-07-15 19:53
galejo Martelijus Marcinaitis sudalyvaut su savo "Prisitvojau" :]

3021. mb2003-07-16 14:47
pilnai pritariu Rygos sveciui (tikiuosi dar ne gyventojui). dedziu ir tetu marazmatiku sou. vargsai moksleiviai turejo koki pusvalandi pasisakymam. ir siaip kankino juos lyg per valstybini egzamina

9449. monika :-( 2004-07-05 16:43
Labai geres straipsnis.Labai patiko.Tokių svetainių galėtų bųti ir daugiau.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:20:38 Jun 12, 2011   
Jun 2010 Jun 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba