Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-06-06 nr. 2953

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEPANAS RUDANSKIS10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
IŠ PENKIOLIKOS METŲ PERSPEKTYVOS
• Viktorija Daujotytė.
VYTAUTO MARTINKAUS KūRYBOS VAKARAS
1
• Dalia Striogaitė.
STEIKIME KLAIDŲ BANKĄ
3

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• Jolanta Sereikaitė.
EILĖRAŠČIO TAUTYBĖ
1

PROZA 
• Iš būsimos knygos "Nebaigtas žmogus".
KAZYS SAJA
2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• DONALD BARTHELME

LITERATŪRA 
• Jūratė Sprindytė.
UGNIASPALVIAI LAPIUKAI
2

KNYGOS 
• Arvydas Genys.
KREGŽDUTĖ, PAKYLĖJUSI LYRIKOS DANGŲ
• Dalia Kuizinienė.
SPALVOTAS NATIURMORTAS POETINIO PASAULIO ŽEMĖLAPYJE
• NERINGOS M.
• ŽAIDIMAS GRAŽIAIS PAVIRŠIAIS
• IR NĖRA SVARBU2
 NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
SVARBIAUSIA MINDAUGO KARALYSTĖS RELIKVIJA VILNIUJE
1

DAILĖ 
• Mikalojus Vilutis.
"GRAFIKA`03"

KINAS 
• Kino režisierių Audrių Stonį mandagiai kamantinėja kino mėgėjas Ričardas Šileika.
AUDRIUS STONYS
3

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NAMAI, PILNI MUZIKOS
3
• Giedrė Kaukaitė.
PADĖKA BENDRUOMENĘ GAIVINANTIEMS
3
• Rytis Jokūbaitis.
KAPELMEISTERIS
• Jonė Fridmanaitė.
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ilzė Bathos.
KINEMATOGRAFINĖ VALPURGIJOS NAKTIS,
6
• POKALBIS SU LENKų "LėLININKU"1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• "GRAŽIAUSIA MAN - PRIKALTAS KRISTUS"18

PAŽINTYS 
• Sigitas Rudzevičius (SIG ROMP).
HUMANIKA
2

KRONIKA 
• Erika Drungytė.
"MEDITACIJOS" PIEŠTUKU IR TEPTUKU
• NUOSTABIAUSI "LIETUVIŲ NAMŲ" ŽELMENYS
• Elvyra Markevičiūtė.
POETINIO TEATRO PAIEŠKA
• FILMų INDEKSAVIMO KOMISIJA
• LNOBT SIEKIS - DINAMIŠKAS TEATRAS
• in memoriam.
RASA ANDRAŠIŪNAITĖ
• Ridas Viskauskas.
TEATROBUSU PER PASAULĮ

SKELBIMAI 
• KARALIENĖS MORTOS PREMIJA2
• BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI
• RAŠYTOJŲ IR VERTĖJŲ NAMAI

DE PROFUNDIS 
• Petras Dirgėla.
TRAKTATAS APIE VYTAUTĄ MARTINKŲ
1
• ESI6
• ČERNIAUSKAS SAPNUOJA SLIEKUS
• ALVYDAS ŠLEPIKAS1

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Istorinis buitinis šokis / Tulija Zinčiukienė ; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l-kla). - 84 p. : iliustr., gaid. - Tiražas 90 egz. - ISBN 9955-585-01-3 : [5 Lt]

Metraštis / Lietuvos dailės muziejus ; redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas) … [et al.] ; sudarė Ona Mažeikienė. - Vilnius : UAB "Baltos lankos", 1996- . - ISSN 1648-6706

[T.] 5. - 2002 (Vilnius : Vilspa). - 590, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas [500] egz.

Vladas Stauskas : [architektas] : darbų bibliografinė rodyklė, 1957-2002 / Vytauto Didžiojo universitetas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002 (Kaunas : VDU l-kla). - 47, [1] p. : iliustr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-530-40-5. - ISBN 99555-530-40-5 (klaidingas)

Vakarų Europos XX a. dailės istorija : mokomoji knyga / Rasa Žukienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Menų institutas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003 (Kaunas : VDU l-kla). - 133, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-530-53-7

J.S. Bacho klavyrinė muzika fortepijono pamokose / [sudarė Lena Bočkariova, Ligita Maslianka]. - Šiauliai : K.J. Vasiliausko įmonė, 2003 (Šiauliai : Rašteka). - 28 p. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9955-564-19-9

Balso mutacijos ypatumai / Stanislava Kačinskienė, Zita Kariniauskienė ; Klaipėdos universitetas. Menų fakultetas. Chorvedybos katedra. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l-kla). - 42, [1] p. - Tiražas 90 egz.

Linkava: tradicija dabartyje : mūsų tėvų ir senelių atminimui / Stasė Lovčikaitė. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 407, [15] p. : iliustr., gaid. - Santr. angl. - Tiražas [250] egz. - ISBN 9955-579-00-5 : [25 Lt]

Miestotvarka : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / M. Burinskienė, K. Jakovlevas-Mateckis, V. Adomavičius ... [et al.] ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 399, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-05-614-4 (įr.)

Vilniaus Bernardinų bažnyčia / [teksto autorė Rūta Janonienė]. - Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 2003 ([Vilnius] : Grafija). - 35, [1] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-430-24-9

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atokvėpiai ir šventės iš dangaus / Hanna Ahrens ; iš vokiečių kalbos vertė Elena Zambacevičiūtė ; [piešiniai autorės]. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2003 (Vilnius : Logotipas). - 140, [3] p. : iliustr. - (Sibi et suis = Sau ir saviškiams). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-05-052-7

Nuo šilagėlių iki gruodo : [eilėraščiai] / Marija Abramaitienė. - Vilnius : Mūsų knyga, [2003] ([Vilnius] : Petro ofsetas). - 103, [1] p. : iliustr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9955-573-12-0 (įr.)

Nusileido naktis : [eilėraščiai] / Stasys Kurmanskis ; [piešiniai Urtės Kurmanskytės]. - Telšiai : [UAB "Spaudos lankas"], 2003 (Telšiai : Spaudos laukas). - 79, [3] p. : iliustr., portr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9955-9442-6-9

Tau… : sveikinimai, laiškai, linkėjimai, tostai, burtažodžiai / Veronika Palaimaitė ; [dailininkė Laima Prialgauskaitė]. - Vilnius : Algarvė, 2003 (Kaunas : Aušra). - 127, [1] p., [8] įd. lap. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-856-85-X

Žiemgalijos užrašai : Akmenės krašto literatų kūrybos almanachas / [sudarė, redagavo ir rinko Vladas Buragas]. - Kaunas [i.e. Marijampolė] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. UAB "TeleSATpressa"], 2002- .

D. 2 / [knygoje panaudoti Vandos Dūdienės, Stasio Juškos ir Juozo Šalvaičio darbai]. - 2002 (Marijampolė : UAB "TeleSATpressa" sp.). - 104 p. : iliustr., portr. - Tiražas 600 egz. - ISBN 9986-896-80-8 (klaidingas)

Mopasanas, arba Mielas draugas / Armand Lanoux ; iš prancūzų kalbos vertė Danutė Povilavičiūtė, Nomeda Arbačiauskienė, Jurgita Briedytė. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 487, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-16-237-8 (įr.)

Sidabrinis smaigas : fantastinis romanas / Glen Cook ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. - Kaunas : Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 265, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 271). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-078-4

Skaidomos sielos : eilėraščiai / Algimantas Grakavinas, Vidmantas Grakavinas ; [dailininkė Lina Žutautienė]. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 127, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-38-391-9

Žemės Imperijos agentas : mokslinis fantastinis romanas / Poul Anderson ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 244, [2] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 272). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-079-2

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kurgi ta Asilija? : [pasaka] / Alma Karosaitė, Artūras Karosas. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2003 (Vilnius : Logotipas). - [13] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-05-051-9

Parašyk man iš Afrikos : [apysaka] / Vilė Vėl ; [iliustracijos Aidos Janonytės]. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 109, [3] p. : iliustr. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-512-28-8 (įr.)

Šalia kelio vieškelėlio : [lietuvių liaudies dainelė / iliustravo Vaclovas Kosciuška]. - 4-asis leid. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2003 (Vilnius : Logotipas). - [16] p., įsk. virš. : iliustr., gaid. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-05-055-1

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gegužės

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 10 
20:11:58 May 29, 2011   
May 2010 May 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba