Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2011-05-27 nr. 3333,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=18193

POEZIJOS PAVASARIS 2011

Tradicinio Poezijos pavasario netradicinės akimirkos

ASTRIDA PETRAITYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Prie laktos poeziją
skaito A. A. Jonynas

Autorės nuotrauka

Topo ir logofilijos šventė

Ketvirtadienio (gegužės 19 d.) popietę, eidama į buvusių ir esamų Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentų skaitymus „Ant laktos“, nemaniau Poe­zijos pavasarį (PP) pradėsianti alternatyviuoju jo renginiu.

Būtent tokią žinią, jau tardamas pabaigos žodį, pranešė Andrius Jakučiūnas: oficialieji PP renginiai jiedviem su Mariumi Buroku, šių skaitymų organizatoriams, regisi jau sustabarėję, tad sumanę kitokį, ne pompastišką ir ne taip tradiciškai ilgą... Tikrai, renginys beveik tilpo į jį vedusio Virginijaus Gasiliūno žadėtą valandą, bet ne trukmė lėmė skaitymų kitoniškumą.

Vyksmas nebūtų turėjęs jokio revoliucingumo, jei ne jo vieta, – net ir VU alumnams, kadaise šmirinėjusiems šalia Filologijos fakulteto (kaip šių eilučių autorė), buvo netikėta, kai oficiali vieta –­­ Sarbievijaus kiemas – iš tradicinės erdvios aikštės susitraukė į vieną jo kampą „už kolonos“… Slaptoji skaitymų misija, regis, tokia ir buvo – įšventinti ne vienos filologų kartos pamėgtąją „laktą“ – čerpių palangę, ant kurios sėdėta, bendrauta ir ne tik (nors apie išgėrimus ne visi, kadais čia sėdėjusieji, galėjo paliudyti); taigi logofiliją susieti su topofilija... Laktos statusą šis filologų neoficialiųjų susibūrimų kampelis įgijo palyginti neseniai –­ krikštatėvio garbę prisiėmė Rimvydas Stankevičius. Įtariu, kad atrandančiu, kitokį buvimą čia atveriančiu žvilgsniu turėjo progos pažvelgti ir viena ankstesniųjų filologijos studenčių – prof. Viktorija Daujotytė. Tik ji, šiųmetė Dionizo Poškos premijos laureatė, neprisijungė prie eilėraščius skaitančiųjų (juk galėtų!), o tarė įžangos žodį, su vištomis siejamą laktą pasistengusi perkeisti, siedama ją su paukščiais giesmininkais. Būtent profesorė iškėlė vėliau ir kitų palaikytą idėją – reikėtų šioje vietoje pritvirtinti lentelę, žyminčią „poetų peryklą“... Kęstutis Urba, ne vieno čia dalyvavusio poeto dekanas, taip pat apsiribojo proza –­­ pasitelkdamas mokslinį intrumentarijų (DLKŽ), išties perkeitė buitiškai banalią „laktos“ prasmę: taip vadinamas ir bičių prieangis.

Paskui skaitytos eilės – nors dažnas (kaip, tarkim, Liudvikas Jakimavičius) neatlaikė nepasidalijęs dar ir užplūdusiais sentimentaliais prisiminimais... Savo studentiškų laikų – aštuntojo ano amžiaus dešimtmečio! – knygelės „Metai kaip strazdas“ eilėraščiams naujo, gal ir nostalgiško, skambesio suteikė Antanas A. Jonynas. „(...) atsisėsk po raudonu šermukšnio medžiu / ir vanduo tyliai šniokš ir žuvis sumirgės / saulė leisis ir tavo šešėlis ilgės / ir ilgėsies kraštų nematytų svečių / po raudonu šermukšnio medžiu“ – gal sėdinčiųjų-stovinčiųjų-gulinėjančiųjų po ką tik sužydusiomis savo obelimis širdis taip ir nevirpteli kaip skinančiųjų šermukšnio uogas – mūsų, kurių jaunystę ženklino jaunojo A. A. Jonyno poezija... Kiti laikai, kiti dievai –­ gal gan gausaus jaunųjų klausytojų būrio kumyrais yra tapę R. Stankevičius, Giedrė Kazlauskaitė, M. Burokas, fleita pritarti „išsikvietęs“ eilių nerašantį poetą, nuolatinį „laktos sambūrio“ dalyvį Remį (Remigijų Audiejaitį, žuvusį prieš kelerius metus), o gal jais taps „saviškiai“, dar kasdien minantys Filologijos fakulteto takus, tarkim, Ramunė Brundzaitė ar Skirmantė Ramoškaitė?.. Naujos kartos gal atras ir savų laktų, o ši, įšventintoji, į istoriją įeis kaip tam tikros filologijos epochos ženklas.

iliustracija
Jurgos laišką skaito
jos mama I. Korsakaitė

Autorės nuotrauka


Jurgos šventė Jurgos skvere

Jurgai Ivanauskaitei šiemet sukaktų 50 –­ juk puikiai regime ją, tokią pat jaunatvišką, egzotiškai gražią, ryškiai stilingą, ko gero, Tibeto vėliavėle mosuojančią... Na taip, jos jubiliejus lapkritį, bet juk Vilniuje neturime nei poezijos, nei prozos rudens, kurio akcentu galėtų tapti šio ryškaus mūsų literatūros (ir paraliteratūrinio gyvenimo) fenomeno paminėjimas. Be to, žydint pienėms ir kaštonams, gimtadienius švęsti kur kas prasmingiau nei darganai drengiant, tad Poezijos pavasario organizatorių sumanymas surengti Jurgos Ivanauskaitės skaitymus jos vardo skvere prie impozantiškojo Katino (Ksenijos Jaroševaitės skulptūros) –­ savaime suprantamas ir malonus netikėtumas.

Šeštadienio (gegužės 21-osios) popietę į Jurgos šventę atėjo ir patys artimiausie­ji –­ mama Ingrida Korsakaitė, sesuo Radvilė Racėnaitė, ilgamečius ar epizodinius bičiulystės ryšius branginantys poe­tai, ir šiaip gerbėjai... Matyt, renginį galima vadinti būtent Bičiulių skaitymais –­­ kone visi, poeziją Katino fone skaičiusieji, išpažino brangų kadaise patirtą ryšį su Jurga. Štai poetei, aktorei (tapusiai Jurga Agnės Marcinkevičiūtės filme „Šokis dykumoje“) Birutei Mar susitikimas su rašytoja lėmęs kelionę į Tibetą, o Vytautas Rubavičius, regis, graudžiai atsiduso: su Jurga jie buvę draugai tuomet, kai ir žmonių būta daugiau, ir gyvastingoji poetinė neviltis buvusi stipresnė... Aktorė Dalia Michelkevičiūtė, skaičiusi eilėraščių iš Jurgos knygos „Odė džiaugsmui“, susitikimus su ja įvardijo kaip Dievo dovaną... Savo eilėraščius Jurgos garbei skaitė ir šiųmetis Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatas Rimvydas Stankevičius, ir jaunosios (penkiasdešimtmečių kartos atžvilgiu) poetės Giedrė Kazlauskaitė, Laura Sintija Černiauskaitė. O Benediktas Januševičius, prisipažinęs, kad kadaise „įžūliai“ susipažinęs su Jurga Ivanauskaite kaip Tibeto gynėja, pasidalijo iš tolimųjų kelionių jį pasiekusiais laiškais.

Skaitymams vadovavusiai Dovilei Zelčiūtei bičiuliškų ryšių net nereikėjo liudyti – juk žinome ją kaip atsidavusią ryškiai švystelėjusios ir anksti užgęsusios rašytojos atminimo puoselėtoją: jau 2008-aisiais pasirodė jos sudaryta atsiminimų ir laiškų knyga „Jurga“. Beje, vos pradėjusi renginį, D. Zelčiūtė pasiūlė aktyviesiems jo dalyviams (poetams, šeimos nariams) išsitraukti atsitiktinį Jurgos laišką – lapelį su atspausdintu eilėraščiu... Regis, atsitiktinumai ne vienam bylojo likimiškai: štai Ingrida Korsakaitė, pasiteisinusi, kad tai ne jai rašyta, perskaitė ir „prašalaičių“ širdis suvirpinusias eilutes:


    Šimtmečius
    buvome dviese
    tūkstantmečius
    liksim kartu
    vienas gyvenimas
    skyrium
    akimirka
    ji tęsiasi
    ilgiau
    už amžinybę.


 
Rodoma versija 1 iš 1 
19:56:04 May 29, 2011   
7 AM 7 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba