Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-05-30 nr. 3192

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Viktoras Rudžianskas.
SVEIKINAME ŠIŲMETĮ POEZIJOS PAVASARIO LAUREATĄ!
56
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI2
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Agnė Macaitytė.
„DEKALOGAS“, ARBA DIALOGO STOKA
1

POEZIJOS PAVASARIS 
• Mykolas Karčiauskas.
POEZIJOS ATLAIDAI
1
• Benediktas Januševičius.
ATSARGIAI – POEZIJA!
6
• TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 2008

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
KAIP AUGA BALIO LUKOŠIAUS „MOLINUKAS“
• „LĖLĖS“ ĮKŪRĖJO BALIO LUKOŠIAUS PAGERBIMAS
• Ridas Viskauskas.
IŠ LĖLININKŲ ŠVENTĖS PANEVĖŽYJE GRĮŽUS
• Indrė Stakvilė.
SPALVOTAS LIETUVIŠKAS JUOZAPO APSIAUSTAS

KNYGOS 
• „AUKSO LEGENDA, ARBA ŠVENTŲJŲ SKAITINAI“
• „DIENORAŠČIAI: 1978–2004“
• KITAS LIETUVIŲ PROZOJE“
• „DE PROFUNDIS“
• Ramūnas Čičelis.
LAISVO ŽMOGAUS ATVIRI NIUANSAI
• (PA)SKAITINIAI
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
„JEIGU KELEIVIS ŽIEMOS NAKTĮ…“
1
• ARTIS: „...IŠGYVENTI PILNATVĘ“

DAILĖ 
• Kristina Stančienė.
IŠ PILIŲ GYVENIMO
1
• Julija Petkevičienė.
AMŽINAS LAISVĖS TROŠKIMAS
1

PAVELDAS 
• Greta Žičkuvienė.
BALTIJOS ŠALIŲ RESTAURATORIŲ KONFERENCIJA TALINE

POEZIJA 
 JONAS ŽEMKALNIS15
• BIRUTĖ GLIAUDIENĖ2

PROZA 
• Nerijus Meškauskas.
TAVO YRA LABIRINTAI
1
• Nerijus Meškauskas.
FONTANŲ ARCHITEKTAI

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIŲ POEZIJA 
• MILOŠ ĐURĐEVIĆ2
• ANNE PORTUGAL
• PER-ERIC SÖDER
• WERNER SÖLLNER2
• JIŘÍ ČERVENKA

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ŠOKIS PATIEMS MAŽIAUSIESIEMS

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Rimantas Gučas.
VILNIUI – GUGENHEIMO VEIDĄ!
24

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Aurimas Lažinskas.
ŠIANDIENINĖ DESADIŠKA LITERATŪRA
5

KRONIKA 
• ŠIRDIS ANT DELNO
• VYTAUTO KERNAGIO ATMINIMUI
• MEILĖS PAŠTAS1

DE PROFUNDIS 
• Jadvyga Černiauskienė, Kaimo rašytojų sąjungos narė.
PASTABĖLĖS
1
• ZOFIJA VIRGANAVIČIENĖ-SUBAČIŪTĖ2
• Rolandas Kaušas.
APIE DIEVĄ (4)
13
• RES LUDENTES/ŽAIDŽIANTYS DAIKTAI
• Voldemaras Zacharka.
MŪSŲ MEDIKAI
1

PARK@S 
• Petras Rakštikas.
APIE ŽVAIGŽDES
2
• Sigita Inčiūrienė.
15 ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS METŲ: MISIJA ĮMANOMA
1
• Gintautas Mažeikis.
KAIRYSIS KOMUNITARIZMAS IR ALTERNATYVUSIS PILIETIŠKUMAS
• Vigmantas Butkus.
PILIETIŠKUMO SERŽANTAS
• Sigitas Vaičiulionis.
II TARPTAUTINIS PRANO STEPULIO TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS-KONKURSAS
• Jonas Nekrašius.
TASMANIJA – OBUOLIŲ SALA

POEZIJA

JONAS ŽEMKALNIS

Mąstymai apie krašto dabartį ir ateitį

[skaityti komentarus]


(1) Užtiesalai


Tai kvadratėliais
išsiuvinėjo angelų močiutės,
pasižiūrėjusios
iš aukštumos į Lietuvą
kaip žemės ūkio šalį.

Kai kvadratėliais –
gražu ir iš skiautelių,
bile gražiai sudėta. Va,
ir kiek svečių čia
traukiančių pasigėrėtų,

ir kiek vaizbūnų
su blizgučiais
atvykstančių ir pasipert
į bočių pirtį,
ir tų skiautelių susipirkti.

(2) Buvo


Čia buvo lietuvių
žemė.
Jiems žaliosios girios nuo seno
šlamėjo
kol sykį širdy sutemę
lietuviai kitur išėjo.

Žemė pravirko graudžiai
likus našlaitė.
Ko jūs
mane paliekat?
Kur jūs benusigausit
iškeitę savo vietą?

Tie neklausys, vien gūžčios
pečiais ir griebs pasaulį.
Duok, Dieve, globą žemei
ir jiems –
kad šviestų saulė,
nebūtų akys tuščios.

(3) Amžinas ilgesys


Negerai negerai, kai
kaimynas turi geriau.
Manau,
tai neteisinga. Mielai
matyčiau jį nelaimingą.
Pritarčiau.

Ir jum taip jau dingos mat
Krizai ir Marčiau!
Ir tau kamarnyke ir šlėkta!
Susiedo kaip kartas užsidegė tvartas
kalė pasismaugė tai saulė
jau brėkšta.

(4) Esminiai pokyčiai


Saulę kirviu apkapojo,
kad būtų keturkampė.
Nieko nebojo.

Upę sutrumpino. Pupą

replėmis ištempė
iki dangaus
baisiai gražaus.

(5) Horoskopas


Gali būti, kad ateis toks
pašlemėkų laikas.
Gali būti, vėl pagrūs jie
tėviškę po Rusija.

O kai Rusija vėl grius,
džiaugsis lietuvaitės.
Žinoma, jeigu dar bus,
kas norėtų laisvės.

(6) Naujieji žvaigždynai


Naktis kaip juodas kailis
ir pleiskanos dangaus.
Palikusių be meilės,
dangau, žmonių nebausk!

Žvaigždžių būrėjai sakė:
netinka senos lentos:
jau teka Dalgis, Šakė
paribio gyventojams.

Gyvenimas jų kramtomas
negimęs pasibaigęs.
Paslankioja kaip sraigės
ir patys nusibaus.

(7) Uoksas


Ir vėl sakau well.
Kas būna – taip turi būti.
Kas pūna – turės išpūti.
Liks tada uoksas.

Apsigyvens ten apuokas
Ir voverė.
Prasidės čia nauja giminė.
Vienas žiūrės į žvaigždes.
Kita aplakstys girias. ŪŠ!

Tikrosios girios vėlei.
Niekas jų grožio neskers.
Vien riešutų kevalėliai
Prie uokso truputį terš.

(8) Skersai pavasarįIšsivalysime
šukomis
kaip arkliai.
Išsiklyksime putomis
kaip velniai
kaip nelaimingi
apsėsti vaikai.

Bus tada laisvė!
Laigysim
skersai žalią pavasarį
žvingaudami
apie laukus pasipasakodami –

ir palei mėlyną vingį.

(9) Daina


Avižėla, nežinai,
kas tave sukūlė.
Ėjo broliai milžinai,
o dabar sugulę.

Dobilieną glosto miegas.
Niekas nepabunda.
Paryčiais iškrinta sniegas,
vieškeliai nedunda.

Avižėla, negirdėjai
kaip dainavo tau pjovėjai.
Vai tai tau,
vai tai to,
nežinojai anei ko.

2008
 

Skaitytojų vertinimai


47105. badas2008-06-02 14:46
Kokį čia prieškario eiliakalį ištraukė? O gal kaimo rašytojų sąjungos narį? Pasigėdytų Litmenis tokį triedalą spausdinti.

47115. ui2008-06-02 15:40
čia tacius

47145. Onė>badas2008-06-03 14:04
KAIP GALIMA TAIP APIE "TĖTUŠĮ"? Eikit burną plautis ir rankas. Ir skaitykit Horacijų. Gi gyvas paminklas. Gaila kad sunkus -- nenuversi. Kai postamentu užgulė Lietuvą, sliekais patapome.

47149. tiesiai is Briuselio2008-06-03 15:18
bet uz suski one simtasyk puikiau.

47176. nu2008-06-04 18:49
gražu, kaip ten bebūtų.

47184. geras ponas2008-06-05 09:36
daina (9) man patiko :) geras:)ir esminiai pokyčiai neblogai:)

47192. Raulas Van Gauras :-) 2008-06-05 13:41
Cis, šunauja! Kai mano mylymiausias ir garbinamiausias poetas savo eilėmis meilę Tėvynei atnašauja, tenedrįsta šunes loti! Profesoriau - Lietuva su tavimi! Lietuva jau klūpo keturpėsčia! Lietuva jau atsuko savo apnuoginta užpakalį Tavo galingam torsui! Paimk, o Poete, ir parodyk kaip iš tikrųjų reikia Tėvynę mylėti! Ačiū ir Tau, Liurmeni, už tai, kad šioje visuotinio nuosmukio ir poezijos degradavimo epochoje vienintelis drįsti įžiebti taurumo ir vilties žvaigždę tamsiame cinizmo danguje! Amžinai Jūsų Raulas Van Gauras

47213. Badas2008-06-06 13:19
Jerguteliau, pasirodo, cia paties Landzbergio eilės...Koks aš liurbis, dunduvis pilkasermėgis.... nieko nesupratau, iš pradžių. Dabar, kai jau kitom akim perskaičiau, tai net labai patinka, jo, labai geros eilės. Garbė Dievui ir Landzbergiui! Šalin nuskarusius liežuvius nuo tautos švietalo!

47214. chamas2008-06-06 13:26
(iš nuostabos kylančiais antakiais) O čia dabar kas?!!!! Oi, vajėzau:))).

47230. Asiliukas Porfirionas2008-06-07 13:03
O dawai pasidarom tautai szwente, ketwircziuojam wieszai lianzberga katedros aiksztej, bus trys dienos szaunaus gerimo ir buteliu dauzymo.

47234. Briedis Augenijus2008-06-07 18:07
Asiliuk, juk ir taip gali bile kada pagerti. O jagut ketwirciosim lianzberga katedros aikštėje, tai bus negerai - tik viena karta per metus, Šv. Kankinio Lianzbergo dieną galesi švęsti.

47235. Liusinda2008-06-07 18:27
Cit, blevyzgos, ko kimbat? Kur parašyta, kad žmogus negali eilėraščių paišyti, jei raides pažįsta, a? Nei civiliniame, nei baudžiamajame kodekse nėra numatyta atsakomybė už eilėraščių rašymą. Gal tik vienas kitas greimas mano, kad Lietuvoje poetus reikia šaudyti, tačiau jų manymas juridinės galios neturi.

47238. Asiliukas Porfirionas2008-06-08 12:24
Tiesa pasakius, wisai smagios blewyzgos. O tautai nepakanka bile kada pagerti, protingesnio wieszas ketwircziawimas labai pataisytu jos sawijauta.

47239. Asiliukas Porfirionas2008-06-08 12:47
Turiu galwoje, smagios blewyzgos iszspausdintos. O komentatoriu blewyzgos - wienas wargas.

48126. Bebras2008-07-28 18:29
Įžvalgus ir protingas žmogus.Futbolo komanda pagarsėja pralošdama tarptautines rungtynes,sakysime,8:0,o poetas tik tokiomis eilėmis.Sumanu!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gegužės

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
20:30:20 May 22, 2011   
Sep 2008 Jan 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba